Sunteți pe pagina 1din 2

LUCRARE SCRISĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PE SEMESTRUL I
- clasa a VI-a -

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 50 de minute.

SUBIECTUL I (46 de
puncte)
Citește următorul text:
Cumătrul corb ţinea-n plisc o bucată
De caşcaval, furată.
Cumătra vulpe, trasă de miros,
Vorbi cu el de sub copac, de jos:
- Măria ta, îi zise, să trăieşti!
Că tare mândru şi frumos mai eşti.
De-ai fi la glas cum te arăţi la pene,
E lămurit, cu ochi şi cu sprâncene,
Nu vreau să mint, dar nici nu vreau să neg,
Că eşti minunea codrului întreg.
El, măgulit de-această cuvântare,
Voi să dovedească ce-i în stare:
Deschide pliscul, caşcavalul cade.
Vulpea i-l ia şi-i ţine, cum se cade,
O altă cuvântare: – Domnul meu,
O să te-nvăţ acum ceva şi eu.
Linguşitorii se înfruptă de la cei
Ce cască gura ascultând la ei.
Lecţia mea, văzuşi, nu te-a costat
Decât un colcovan* de caş furat.
(Jean de la Fontaine, Corbul şi vulpea)

*Colcovan- bucata mare (de pâine, mămăligă, brânză)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: vorbi, cuvântare. 4 puncte
2. Precizează sensul din text al cuvântului lecţia (sens propriu sau figurat). Alcătuiește un enunț în care acest
cuvânt să fie folosit cu celălalt sens. 4 puncte
3. Alcătuiește două enunțuri în care să demonstrezi polisemia verbului a căsca și două enunțuri în care să
demonstrezi omonimia acestui cuvânt. 4 puncte
4. Explică rolul cratimei din secvenţa: O să te-nvăţ acum ceva şi eu. 4 puncte
5. Desparte în silabe cuvintele: cumătrul, trăieşti, înfruptă, precizând regulile de despărțire aplicate.
6 puncte
6. Transcrie două cuvinte care conțin diftong, un cuvânt care conține triftong și un cuvânt care conține vocale
în hiat din versurile: Nu vreau să mint, dar nici nu vreau să neg,/Că eşti minunea codrului întreg./El, măgulit
de-această cuvântare,/Voi să dovedească ce-i în stare. 4 puncte
7. Identifică măsura metrică a versurilor: El, măgulit de-această cuvântare,/Voi să dovedească ce-i în stare.
4 puncte
8. Transcrie, din text, o personificare. 4 puncte

Prof. Șerban Raluca Cristina


1
9. Exprimă-ți, în 30-50 de cuvinte, opinia despre comportamentul corbului și precizează ce tip de om
întruchipează acesta. 6 puncte
10. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, învățătura desprinsă din ultima replică a vulpii. 6 puncte

SUBIECTUL AL II-LEA (32 de


puncte)
Redactează o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să prezinți două particularități ale
textului narativ în versuri, valorificând textul-suport.
În compunerea ta, vei avea în vedere:
– să precizezi două trăsături ale textului narativ în versuri;
– să prezinți detaliat două trăsături, valorificând două secvențe din textul-suport;
– să respecți structura specifică tipului de compunere cerut;
– să ai obligatoriu numărul minim de cuvinte precizat.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1 punct; coerenţa textului –
1 punct; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 puncte; respectarea normelor
de ortografie – 3 puncte; respectarea normelor de punctuaţie – 3 puncte; aşezarea corectă a textului în pagină
– 1 punct; lizibilitatea – 1 punct).

Prof. Șerban Raluca Cristina


2