Sunteți pe pagina 1din 6

Sarcină

Citește fabulele, alege și scrie în fiecare spațiu liber tipul de om corespunzător


conținutului fiecărui text din lista de mai jos: credulul/naivul/prostul, abuzivul,
trântorul, ipocritul, parvenitul mândru (cel care se îmbăgățește, devine mare peste
noapte), ipocritul, lacomul, lingușitorul viclean, ipocritul.

Ai grijă că ipocritul apare în două fabule!


Şoarecele şi pisica de Grigore Alexandrescu Uliul şi găinile de Grigore Alexandrescu

Un şoarece de neam, şi anume Raton, Ion prinse un uliu şi, ducându-l acasă,
Ce fusese crescut su’ pat la pension, Îl legă cu o sfoară,
Şi care, în sfârşit, după un nobil plan, Lângă coteţ afară.
Petrecea retirat într-un vechi parmazan, De o vecinătate aşa primejdioasă
Întâlni într-o zi pe chir Pisicovici, Găini, cocoşi şi gâşte întâi se îngroziră,
Cotoi care avea bun nume-ntre pisici. Dar cu-ncetul, cu-ncetul se mai obişnuiră,
Cum că domnul Raton îndată s-a gătit Începură să vie cât colea să-l privească,
Să o ia la picior, nu e de îndoit. Încă şi să-i vorbească.
Dar smeritul cotoi, cu ochii în pământ,  Uliul cu blândeţe le primi pe toate;
Cu capu-ntre urechi, cu un aer de sfânt, Le spuse că se crede din suflet norocit
Începu a striga: ,,De ce fugi, domnul meu? Pentru vizita-aceasta cu care l-au cinstit.
Nu cumva îţi fac rău? Nu cumva te gonesc? Dar îi pare rău foarte căci el însuşi nu poate
Binele şoricesc cât de mult îl doresc La dumnealor să vie,
Şi cât îmi eşti de scump, o ştie Dumnezeu! Vizita să le-ntoarcă după-a sa datorie.
Cunosc ce răutăţi v-au făcut fraţii mei,  Mai adăugă, însă, că, dacă dumnealor
Şi că aveţi cuvânt să vă plângeţi de ei; Îi vor da ajutor
Dar eu nu sunt cum crezi; căci chiar asupra Ca să poată scăpa,
lor El le făgăduieşte
Veneam să vă slujesc, de vreţi un ajutor.  - Şi Dumnezeu cunoaşte cum vorba şi-o
Eu carne nu mănânc; ba încă socotesc, păzeşte -
De va vrea Dumnezeu, să mă călugăresc.’’ Că la orice primejdii va şti a le-ajuta:
La ăst frumos cuvânt, Raton, înduplecat, Încă din înălţime, el le va da de ştire,
Văzând că Dumnezeu de martor e luat, Când asupră-le vulpea va face năvălire.
Îşi ceru iertăciuni şi-l pofti a veni  Astă făgăduială
Cu neamul şoricesc a se-mprieteni, Nu mai lăsă-ndoială;
Îl duse pe la toţi, şi îl înfăţişă Şi găinile proaste, ce doreau să găsească
Ca un prieten bun ce norocul le dă. Pe cineva destoinic să va să le păzească,
Să fi văzut la ei jocuri şi veselii! S-apucară de lucru: azi, mâine, se-ncercară,
Căci şoarecii cred mult la fisionomii, Şi cu ciocuri, cu unghii, abia îl dezlegară.
Ş-a acestui străin atâta de cinstit Uliu-şi luă zborul. Dar se întoarse-ndată
Nu le înfăţişa nimic de bănuit. Şi răpi o găină, pe urmă două, trei,
Dar într-o zi, când toţi îi deteră un bal, Pe urmă câte vrei.
După ce refuză şi limbi, şi caşcaval, - Ce pază este asta? strigă una cu jale,
Zicând că e în post şi nu poate mânca, Vorba măriei tale
Pe prietenii săi ceru a-mbrăţişa. Era să ne păzeşti,
Ce fel de-mbrăţişări! Ce fel de sărutat! Iar nu să ne jertfeşti."
Pe câţi gura punea,  - O! eu ştiu foarte bine cuvântul ce v-am dat,
Îndată îi jertfea; Şi ce fel m-am jurat.
Încât abia doi-trei cu fuga au scăpat. Dar când mă juram astfel, eram legat, supus,
Acum însă sunt slobod şi vă vorbesc de sus.
Cotoiul cel smerit
E omul ipocrit. Eu, de-aş fi fost găină, nu l-aş fi slobozit:
Dumnealor au făcut-o şi văz că s-au căit.
Uliii sunt cinstiţi,
Când sunt nenorociţi.
Împărţeala de Alecu Donici Dreptatea leului de Jean de la Fontaine

Având tovărăşie Pe vremuri, Capra, Oaia şi surioara Juncă


La o negustorie, S-au însoţit cu Leul - un staroste trufaş -
Câţiva prieteni pe viaţă În obşte, la câştiguri şi pagube, părtaşi.
Au câştigat mulţime de bani gheaţă. Şi Capra, mi se pare, tot iscodind prin luncă,
Şi adunându-se la casa lor obştească Avu noroc în lanţuri un Cerb frumos să vadă
S-au apucat folosul să-mpărţească. Şi le trimise vorbă să-i cheme la prânzare.
(Dar sunt cam rare împărţele Veniră toţi. Şi Leul îi socoti pe gheare
Fără gâlceve sau smintele.) Şi împărţi în patru, pe loc întreaga pradă.
Şi-ai mei prieteni buni, câştigul împărţind, - Întâia parte - nu e de mirare -
S-au întărtat la sfadă. Pe drept cuvânt se cade s-o iau eu
Când, iată! deodată, Ca Leu!
Aud strigând: A doua - îmi închipui că ştie fiecare -
- Săriţi! săriţi! foc! casa arde! E dreptul meu
- Lăsaţi şi ne vom socoti pe urmă; Ca dintre toţi mai tare.
Dar trebuie să ştiţi că mie mi se cade A treia îmi revine ca mai viteaz,fireşte.
Din cea de faţă sumă Iar dacă de ciozvârta a patra îndrăzneşte
O mie încă şi mai bine, măcar să se atingă vreun ortac -
Au zis dintre tovarăşi unul. Bucăţi îl fac!
- Iar mie în tot bunul
Vreo două mi se vine,
Le zise lor un alt.
- Haidem, însă! - Ba staţi,
Şi dreaptă partea mea îmi daţi,
Strigară celalalt.
- Da pentru ce? Şi cum?
 Sfădindu-se aşa, prietenii văd fum
Cu pălălaie-n casă,
Şi neputând să iasă,
Au ars ei toţi, cu bani, cu tot.

Aici a zice pot:


Că la un rău obştesc, când cere trebuinţa
Ca să-l întâmpinăm puind unit silinţa;
Adeseori pierim obşteşte,
Când fieştecare,
Strigând cu gură mare,
La interesul său în parte aţinteşte.

Corbul şi vulpea de Jean de la Fontaine Boul şi viţelul de Grigore Alexandrescu

Jupân corbul câştigase Un bou ca toţi boii, puţin la simţire,


Din negoţul ce-apucase În zilele noastre de soartă-ajutat,
Un bun chilipir de caş, Şi decât toţi fraţii mai cu osebire,
Şi cu dânsu-n cioc se duse Dobândi-n cireadă un post însemnat.
P-un copac, unde se puse - Un bou în post mare? - Drept, cam ciudat
Ca un om l-al său sălaş. vine,
Vulpea, ca o jupâneasă, Dar asta se-ntâmplă în oricare loc:
O cam şterge de p-acasă, Decât multă minte, ştiu că e mai bine
Şi ieşise la primblare, Să ai totdeauna un dram de noroc.
Iar bunul miros ce are Aşa d-a vieții veselă schimbare,
D-ici, de colo o îndreptă Cum şi de mândrie boul stăpânit,
Sub copac şi în sus cătă: Se credea că este decât toţi mai mare,
- Jupâne corb, plecăciune! Că cu dânsul nimeni nu e potrivit.
O, Doamne, ce frumuseţe! Viţelul atuncea, plin de bucurie,
Ce pasăre, ce minune, Auzind că unchiul s-a făcut boier,
Ce drag de pene măreţe! Că are clăi sumă şi livezi o mie:
Dar n-are glas; ce păcat! - Mă duc - zise-ndată - niţel fân să-i cer.
Corbul, îngâmfat în sine, Făr-a pierde vreme, viţelul porneşte,
Nicidecum nu-i veni bine Ajunge la unchiu, cearcă a intra;
Ca vulpea să-l socotească Dar pe loc o slugă vine şi-l opreşte:
De mut sau să mi-l vorbească - Acum doarme - zice - nu-l poci supăra.
Că e prost l-al său cântat. - Acum doarme? ce fel! pentru-ntâia dată
Lungi gâtul, căscă ciocul După-prânz să doarmă! Obiceiul lui
Şi-ncepu a croncăi. Era să nu şază ziua niciodată;
Caşul căzând, vulpea-aci, Ăst somn nu prea-mi place, şi o să i-o spui.
Cântăreţul păţi jocul. - Ba să-ţi cauţi treaba, că mănânci trânteală;
- Jupân corb, precum se vede, S-a schimbat boierul, nu e cum îl ştii;
Minte numai îţi lipseşte; Trebuie-nainte-i să mergi cu sfială,
Şi fă bine de mă crede Primit în casă dacă vrei să fii.
Şi-nvaţă, te foloseşte: La o mojicie atâta de mare,
Că de mult, foarte de mult, Viţelul răspunde că va aştepta;
Din punga celor ce-ascult Dar unchiu’ se scoală, pleacă la plimbare,
Linguşitorii trăiesc. Pe lângă el trece, făr-a se uita.
Cu mâhnire toate băiatul le vede,
Însă socoteşte că unchiu-a orbit;
Căci fără-ndoială nu putea a crede
Ca buna lui rudă să-l fi ocolit.
A doua zi iarăşi, prea de dimineaţă,
Să-l găsească vreme, la dânsul veni:
O slugă, ce-afară îl vedea că-ngheaţă,
Ca să-i facă bine, de el pomeni.
- Boierule - zise - aşteaptă afară
Ruda dumitale, al doamnei vaci fiu.
- Cine? a mea rudă? Mergi de-l dă pe scară.
N-am astfel de rude, şi nici voi să-l ştiu.

Cocoşul şi vulpoiul de Jean de la Fontaine Câinele și cățelul de Grigore Alexandrescu

Într-un copac, pe-o creangă, sta un cocoş de - Cât îmi sunt de urâte unele dobitoace,
pază. Cum lupii, urșii, leii și alte câteva,
Era bătrân cocoşul şi-avea o minte trează.- Care cred despre sine că prețuiesc ceva!
Prietene - cu dulce glas, i se-adresează un De se trag din neam mare,
vulpoi - Asta e o-ntâmplare:
Te-nştiinţez că de acum nicicând nu vom mai Și eu, poate, sunt nobil, dar s-o arăt nu-mi
fi-n război. place.
E pace generală - Oamenii spun adesea că-n țări civilizate
Şi poţi, fără-ndoială, Este egalitate.
Toate iau o schimbare și lumea se cioplește,
Să vii să te sărut. Numai pe noi mândria nu ne mai părăsește.
Te-aştept să-mi faci plăcerea chiar în acest Cât pentru mine, unul, fieștecine știe
minut, C-o am de bucurie
Căci douăzeci de poşte am azi de străbătut. Când toată lighioana, măcar și cea mai
Ai tăi şi tu, de bună seamă, proastă,
Vă veţi vedea de treburi, fără teamă. Câine sadea îmi zice, iar nu domnia-voastră.
Din partea noastră-a tuturor - tot sprijinul, ca Așa vorbea deunăzi cu un bou oarecare
de la fraţi. Samson, dulău de curte, ce lătra foarte tare.
Puteţi din astă-seară în voie să jucaţi. Cățelul Samurache, ce ședea la o parte
Deci, vino să primeşti Ca simplu privitor,
Sărutul dragostei frăţeşti. Auzind vorba lor,
- Amicul meu, cocoşu-i spune, să ştii că Și că nu au mândrie, nici capricii deșarte,
pentru mine S-apropie îndată
Nu cred că este Să-și arate iubirea ce are pentru ei:
O mult mai bună veste - Gândirea voastră, zise, îmi pare minunată
Decât e cea a unei păci depline Și sentimentul vostru îl cinstesc, frații mei.
Şi-s bucuros s-o aflu de la tine. - Noi, frații tăi? răspunse Samson plin de
Dar, iată, că zăresc venind încoace pe cărare mânie,
Doi câini de vânătoare. Noi, frații tăi, potaie?
Mai mult ca sigur este O să-ți dăm o bătaie
Că-s curieri şi-aduc aceeaşi veste. Care s-o pomenești.
Aleargă şi-ntr-o clipă au să ajungă-aici; Cunoști tu cine suntem și ti se cade ție,
Cobor ca, împreună, să fim cu toţi amici. Lichea nerușinată, astfel să ne vorbești?
- Adio, mă grăbesc, vulpoiul îi vorbi. - Dar ziceați... - Și ce-ți pasă? Te-ntreb eu ce
Am de parcurs drum lung. Rămâne-n altă zi ziceam?
Succesul să-l cinstim. Să fie sigur, a fugit, Adevărat vorbeam,
De stratagema sa nemulţumit. Că nu iubesc mândria și că urăsc pe lei,
Râzând, cocoşul cel bătrân şi-a zis, deplin Că voi egalitate, dar nu pentru căței!
satisfăcut: Aceasta între noi adesea o vedem,
- Să poţi să-nşeli pe-nşelător, de două ori e Și numai cu cei mari egalitate vrem.
mai plăcut!

Greierul şi furnica de Alecu Donici

Greierul în desfătare,
Trecând vara cu cântare,
Deodată se trezeşte
Că afară viscoleşte,
Iar el de mâncat nu are.
La vecina sa furnică
Alergând, cu lacrimi pică
Şi se roagă să-i ajute,
Cu hrană să-l împrumute,
Ca de foame să nu moară,
Numai pân' la primăvară.
Furnica l-au ascultat,
Dar aşa l-au întrebat:
- Vara, când eu adunam,
Tu ce făcei? - Eu cântam
În petrecere cu toţi.
- Ai cântat? Îmi pare bine.
Acum joacă, dacă poţi,

S-ar putea să vă placă și