Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR

În scopul diminuării manifestărilor negative din mediul şcolar îti solicităm sprijinul
pentru identificarea acestora, prin completarea chestionarului cu sinceritate. Încercuieşte
varianta care corespunde opiniilor tale, iar acolo unde este cazul, completează cu cuvintele tale!

1. Cum apreciezi relaţiile tale cu elevii din clasă?

a. Colegiale
b. Indiferente
c. Conflictuale
d. Altfel, şi anume __________________

2. În ultima lună, cât de des s-a întâmplat ca:

Deloc Foarte Rar Des Foarte


rar des

Un elev/ă să spună cuvinte urâte despre mine 1 2 3 4 5


Să fiu îmbrâncit sau lovit de un coleg/ă 1 2 3 4 5
Un elev să mă ignore atunci când era cu prietenii 1 2 3 4 5
lui/ei
Să lovesc sau să îmbrâncesc un coleg/ă 1 2 3 4 5
Să mi se dea porecle care nu-mi plac 1 2 3 4 5
Un elev/ă să-i facă pe prietenii lui/ei să fie împotriva 1 2 3 4 5
mea
Să-i spun altui coleg cuvinte care să nu-i placă 1 2 3 4 5
Să se spună despre mine lucruri care nu-mi plac 1 2 3 4 5
Să se arunce cu ceva în mine sau spre mine 1 2 3 4 5
Un elev/ă să nu vrea să fie priete/ă cu mine pentru 1 2 3 4 5
că alţi colegi nu mă plac
Să-i dau porecle unui coleg sau să spun cuvinte 1 2 3 4 5
neplăcute la adresa lui
Un elev/ă să le ceară altora să nu aibă de-a face cu 1 2 3 4 5
mine
Ceva ce-mi aparţine să fie stricat sau distrus 1 2 3 4 5
intenţionat de un coleg/o colegă
Să se facă glume pe seama mea 1 2 3 4 5
Să fiu ameniţat că voi fi agresat sau vătămat 1 2 3 4 5
Să cer unor colegi să-l ignore/să nu aibă de-a face cu 1 2 3 4 5
un coleg de-al meu
3. Aţi fost implicat într-o ceartă sau altercaţie cu vreun elev/ coleg în care d-voastră aţi fost
victima?
Da Nu
Dacă „Da” (la întrebarea 7), răspundeţi la următoarele trei întrebări, bifând o variantă:
(i1) Ce aţi gândit/ crezut:
Nu sunt bun de nimic
Ceilalţi cred despre mine că sunt slab
Abia aştept să mă răzbun
(i2) Ce aţi simţit:
Frică
Ruşine
Dorinţă de răzbunare
(i3) Ce aţi făcut după ceartă/ altercaţie:
Aţi plecat din şcoală
Aţi rămas în continuare în şcoală ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic
Aţi anunţat conducerea şcolii
Aţi cerut ajutorul colegilor
4. Aţi fost implicat într-o ceartă sau altercaţie cu vreun elev în care d-voastră aţi fost
agresorul?
Da Nu
Dacă „Da”, răspundeţi la următoarele trei întrebări, bifând o singură variantă:
(i1) Ce aţi gândit/ crezut:
Ceilalţi trebuie să asculte de mine
Sper că toţi au observat că eu sunt cel mai tare
Nu ar fi trebuit să mă implic în această ceartă sau altercaţie
(i2) Ce aţi simţit:
Că sunt puternic
Admiraţie din partea celorlalţi
Părere de rău
(i3) Ce aţi făcut după după ceartă/ altercaţie:
Aţi plecat din această şcoală
Aţi rămas în continuare în şcoală ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic
V-aţi susţinut punctul de vedere chiar dacă se implică conducerea şcolii în rezolvarea
conflictului
5. Cum ai procedat când ai asistat la neînţelegeri (conflicte) dintre colegii tăi, care puteau
degenera în violenţă?

Deloc Foarte Rar Des Foarte


rar des
1 2 3 4 5
Am încercat să aplanez conflictul (neînţelegerea)
Nu m-am implicat, nu am intervenit 1 2 3 4 5
Am cerut ajutorul profesorului diriginte 1 2 3 4 5
Am cerut ajutorul directorului şcolii 1 2 3 4 5
Am cerut ajutorul altei persoane, şi 1 2 3 4 5
anume: _________________________

S-ar putea să vă placă și