Sunteți pe pagina 1din 8

Practica de cercetare-

proiectare
Uscător de păr cu acumulator

Masterand:
Paler Delia
Anul I,grupa 2MF491

BRAȘOV, 2020
Managementul Afacerilor în Industrie

Cuprins

1. Cercetări privind proiectarea unui produs / serviciu / proces /afacere.


1.1. Identificarea necesităților de proiectare
1.2. Analiza și descrierea produsului / procesului
1.3. Alegerea și stabilirea metodologiei și a mijloacelor de proiectare
1.4. Proiectarea soluției alese
2. Implementarea produsului / procesului
2.1 Stabilirea diagramei de activități (Gantt)
2.2 Stabilirea resurselor necesare implementării
2.3 Evidențierea noutăților / avantajelor produsului / procesului proiectat
3. Concluzii și direcții viitoare de dezvoltare

1. Cercetări privind proiectarea unui produs / serviciu / proces /afacere.


1.1. Identificarea necesităților de proiectare.
Produsul ales pentru proiectare este un uscător pentru păr cu acumulator. Pentru a
mulțumi cerințele ridicate ale consumatorilor, producătorii de aparatură electrocasnică au fost

1
Managementul Afacerilor în Industrie

nevoiți să-și perfecționeze soluțiile pentru satisfacerea nevoilor a cât mai mulți utilizatori..
Pentru a îndeplini dorințele consumatorilor se urmăresc următoarele aspecte:
• Legate de utilitate : durata de funcționare cât mai mare.
• Legate de dimensiune : dimensiunile uscătorului de păr cu acumulator trebuie să aibă
o valoare care să permită o utilizare cât mai facilă și care să nu incomodeze folosirea sa.
• Legate de mobilitate : uscătorul de păr cu acumulator trebuie să fie ușor de
transportat și utilizat.
• Legate de material : materialul din care este fabricat trebuie să aibă anumite
caracteristici: să fie ușor, reciclabil, usor transportabil și să nu fie ușor inflamabil.
• Legate de preț : produsul este destinat unei categorii de clienții foarte mari, așa că este
necesar ca prețul cu care sunt puse în comerț aceste dispozitive să nu fie unul care să împiedice
comercializare acestuia pe o scară foarte largă.

1.2. Analiza și descrierea produsului / procesului

Un uscător de păr sau un uscător cu suflare este un dispozitiv electromecanic care suflă
aer sau aer cald peste părul umed pentru a accelera evaporarea apei pentru a usca părul.
Uscătoarele cu suflare permit un control mai bun asupra formei și stilului părului.
Elementele componente a unui uscător de păr cu acumulator sunt:
-micromotorul de circa 2000 rpm;
-ventilator cu debit de aer;
-element incălzitor din nichelină;
-carcasă din material plastic;
-dispozitive de conectare și reglare;
-acumulator de 1200W.
Descrierea generală a uscătorului de păr cu acumulator cuprinde următoarele specificații:
 Element ceramic;
 Buton pentru jet de aer rece;
 Comutator pentru temperatură;
 Comutator pentru jet de aer;
 Led indicator ioni;
 Comutator pentru ionizare;
 Agăţătoare;
 Grilaj detaşabil de admisie a aerului;
 Difuzor de volum;
 Concentrator profesional ultrasubţire;

2
Managementul Afacerilor în Industrie

 Nivel de zgomot: Lc = 83,3 dB (A).


Elementul ce diferențiază produsul studiat de restul produselor de pe piață îl reprezintă
înlocuirea cablului de alimentare electrică a uscătorului de păr cu un acumulator de 1200W.

1.3. Alegerea și stabilirea metodologiei și a mijloacelor de proiectare.


În cadrul companiei se va prelucra carcasa din plastic a uscătorului de păr, restul
componentelor se vor achiziționa de la furnizori externi și doar vor fi asamblate în societate.
Pentru realizarea carcasei din plastic a produsului se vor folosi matrițe special create în
cadrul societății, în departamentul de Proiectare. Utilajele achiziționate pentru injectarea maselor
plastice sunt din categoria CX. Pompa de acţionare asigură maşinii debitul şi presiunea
corespunzătoare. Ambele sunt măsurate şi reglate în interiorul pompei şi astfel se reduce
considerabil consumul de energie.
Se va achiziționa și o linie de asamblare a tuturor subansamblelor.
Deasemenea va exista și un laborator de teste pentru realizarea testelor finale asupra
uscătorului de păr cu acumulator.

1.4. Proiectarea soluției alese.


Pentru realizarea uscătorului de păr cu acumulator se va înlocui cablul de alimentare cu
un acumulator. Acumulatorul se va atașa uscătorului de păr în partea inferioară a acestuia, în
zona mânerului.
Reîncărcarea acumulatorului se va realiza printr-un cablu de alimentare de 220V ce se va
conecta direct la priza clasică prin intermediul conectorului Schuko. Un conector Schuko are
două știfturi rotunde de 4,8 mm diametru (lungime 19 mm, centrate la o distanță de 19 mm)
pentru liniile și contactele neutre, plus două zone de contact plat pe partea superioară și
inferioară a ștecherului pentru protecție.

2. Implementarea produsului / procesului.


2.1 Stabilirea diagramei de activități (Gantt).
Diagrama Gantt ajută la planificarea activităților proiectului și apoi la urmărirea
progresului acestuia. Activitățile prezentate sunt exprimate ca și durată în săptămâni și sunt
prezentate în tabelul 1.1 , de mai jos:

3
Managementul Afacerilor în Industrie

Durată
Activitate Durată Durată Durată
optimă medie pesimistă
1. Selecție furnizori subcomponente 1 3 5
2. Selecție furnizori de materie primă și materiale 1 3 5
3 Achiziționare utilaje injecție mase plastice 1 2 3
4. Proiectare matrițe 4 5 6
5. Achiziționare echipamente pentru testare 1 2 3
6. Achiziționare echipamente pentru linia de
3 4 5
asamblare
7. Testare și validare echipamente linia de
4 7 10
asamblare
8. Recrutare personal 5 7 9
9. Instruire personal
3 5 7

10. Normare tehnică a proceselor 1 3 5

Graficul Gantt aferent activităților prezentate mai sus este ilustrat în figura Fig.1.1
ilustrată mai jos.
Se pot enunța următoarele concluzii:
 durata totală estimată a finalizării tuturor activităților necesare implementării
acestui proiect este de 14 săptămâni;
 există activități ce se pot realiza în paralel, precum primele trei activități
prezentate;
 unele activități sunt dependente de altele și anume proiectarea matrițelor necesare
pentru realizarea carcasei corpului de feon este dependentă de achiziționarea
utilajelor de injecție mase plastice;
 testarea și validarea echipamentelor alături de recrutarea personalului sunt două
activități ce pot fi realizate în paralel având durate aproximativ egale.

4
Managementul Afacerilor în Industrie

Fig.1.1 Grafic Gantt

2.2 Stabilirea resurselor necesare implementării.


Pentru realizarea unui uscător de păr cu acumulator sunt necesare mai multe tipuri de
resurse precum:
 resursa timp care este estimată pe durata a 14 săptămâni;
 resurse materiale ce includ utilajele și echipamentele necesare injectării masei
plastice dar și pentru asamblarea subcomponentelor. Din această categorie fac
parte și masele plastice speciale achiziționate dar și celelalte materiale și
subcomponente necesare;
 resurse informaționale prin intermediul cărora se obţin informaţiile necesare
fundamentării deciziilor, implementării acestora precum şi cele necesare
adaptării continue a întreprinderii comerciale la schimbările interne şi externe;
 resursa umană ce se obține pe baza recrutării și instruirii personalului;
 resursele financiare sunt asigurate din surse proprii.

5
Managementul Afacerilor în Industrie

2.3 Evidențierea noutăților / avantajelor produsului / procesului proiectat.


În comparație cu produsele similare existente deja pe piață, uscătorul de păr cu
acumulator prezintă și alte avantaje precum:
 Uşor de utilizat;
 Grilaj de admisie a aerului detaşabil pentru curăţare uşoară;
 Comutatoare pentru realizarea profesională a coafurii;
 Acumulator pentru flexibilitate maximă;
 Concentrator profesional foarte subţire;
 Mâner ergonomic pentru utilizare uşoară;
 Agăţătoare pentru păstrare facilă;
 Element ceramic cu încălzire puternică prin infraroşu;
 Tratament cu ioni pentru un păr strălucitor şi neînspicat;
 Jetul de aer rece fixează coafura;
 Difuzor ceramic pentru protecţie suplimentară;
 Economiseşte timp;
 Setări pentru căldură/viteză pentru a se potrivi la toate tipurile de păr.

3. Concluzii și direcții viitoare de dezvoltare.

6
Managementul Afacerilor în Industrie

Pentru implementarea proiectului uscătorului de păr cu acumulator sunt necesare 14


săptamâni conform planificării activităților.
Elementul de diferențiere a produsului realizat față de celelalte produse de pe piață îl
reprezintă acumulatorul de 1200W ce va fi atașat uscătorului de păr în partea inferioară, pe
mânerul acestuia. Pentru reîncărcarea acumulatorului este necesar un cablu de alimentare de
220V ce se va conecta direct la priza clasică prin intermediul conectorului Schuko. Acest tip de
cablu se va achiziționa, alături de alte subcomponente de la furnizori externi. Societatea dispune
de toate resursele necesare implementării acestui produs iar selecția furnizorilor se va face pe
baza unor criterii stricte.
Una dintre posibilele direcții viitoare de dezvoltare pentru societate este implementarea
unui nou tip de produs, similar cu uscătorul de păr cu acumulator din punct de vedere structural
și al componentelor și anume mixer cu acumulator pentru a facilita utilizarea acestuia.

Bibliografie
1. http://www.feon.ro/

2. http://www.economiaintreprinderii.ro/

3. http://www.teamgantt.com/

S-ar putea să vă placă și