Sunteți pe pagina 1din 1

SC INTENDO INSTAL

CUI:RO 22440169 (cf.HGR nr.376/07,1994)

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV


privind cheltuielile de capital necesare realizarii investitiei:
EXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT GAZE NATURALE R.P.
Str. HARMANULUI Nr.32A/C2 TARLUNGENI
VALOARE
VALOARE TOTALA cu
Denumirea capitolelor de cheltuieli (fara TVA) TVA TVA

Nr.crt. LEI LEI LEI


1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii de teren, geo,topo,hidro 0.00 0.00 0.00
3.2 Taxe avize, acorduri si autorizatii,ce revin investitorului 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie (inclusiv know-how) 0.00 0.00 0.00

3.3.1"Extindere CND gaze naturale RP Str.


HARMANULUI Nr.32A/C2 TARLUNGENI" 300.00 57.00 357.00

3.3.2"Bransament gaze naturale RP Str. HARMANULUI


Nr.32A/C2 TARLUNGENI" 200.00 38.00 238.00
3.4 Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
Consultanta,asistenta tehnica, supraveghere
3.5 pe parcursul executiei 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 3 500.00 95.00 595.00
CAPITOLUL 4. Cheltuieli pentru investitia de baza
Extindere CND gaze naturale RP Str.
HARMANULUI Nr.32A/C2 TARLUNGENI
4.1 7750.00 1472.50 9222.50
Bransament gaze naturale RP Str. HARMANULUI
4.2 Nr.32A/C2 TARLUNGENI 1750.00 332.50 2082.50
TOTAL CAPITOL 4 9500.00 1805.00 11305.00
CAPITOLUL 5. Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, taxe, cote, CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.1 Taxe ISC(Inspectoratul de stat in constructii) 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 6. Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice, incercari si expertize la receptie 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 10000.00 1900.00 11900.00

Din care C+M 7750.00 1472.50 9222.50

Proiectant autorizat,

S-ar putea să vă placă și