Sunteți pe pagina 1din 67

FINANTE INTERNATIONALE

1. Alegeti adevarat sau fals

Resursele financiare, de capital si tehnologie externe contribuie la crearea de noi locuri de munca,
perfectionarea calificarii fortei de munca si cresterea calitatii produselor si serviciilor in tarile
primitoare de astfel de resurse.

RASPUNS: T

2. Alegeti adevarat sau fals

Globalizarea afecteaza in mod egal toate statele lumii: tarile mici si mijlocii depind tot mai mult de
tarile mari, de piata externa, in timp ce tarile mari au o dependenta mai mica de alte state si de piata
externa.

RASPUNS: F

3. Alegeti adevarat sau fals

Un efect pozitiv al globalizarii consta in migrarea capitalului productiv, a organizarii productiei in


tarile mai slab dezvoltate si cu forta de munca calificata si slab platita.
RASPUNS: F

4. Alegeti adevarat sau fals

Tarile primitoare de investitii externe sunt dezavantajate in conditii de globalizare, iar in tarile de
origine a capitalurilor se deschid fabrici, iar somajul scade.

RASPUNS: F

5. Alegeti adevarat sau fals

La Conferinta Monetara Internationala de la Bretton Woods, din 1944, obiectivul central a fost crearea
unui sistem monetar international postbelic, de natura sa perfectioneze si sa completeze mecanismele
monetare internationale cu elemente noi care,impreuna, sa formeze un sistem.

RASPUNS: T DIF: usoara REF: p.27

6. Alegeti adevarat sau fals

Ponderea activelor in valoarea importurilor se calculeaza dupa formula:

A
La  100
(L): I

RASPUNS: T

7. Alegeti adevarat sau fals

Investitia reprezinta totalitatea cheltuielilor care se fac pentru crearea de bunuri si servicii.

RASPUNS: F
8. Alegeti adevarat sau fals

Creditul international reprezinta valoarea baneasca sau materiala pe care o persoana, numita debitor, o
acorda temporar (fara contrapartida) altei persoane, numita creditor, contra unui cost numit dobanda.

RASPUNS: F

9. Alegeti adevarat sau fals

Echilibrul economic extern este o notiune, un proces, un fenomen care are mai multe dimensiuni.

RASPUNS: T

10. Alegeti adevarat sau fals

Reglementarile nationale privind platile internationale sunt adoptate de organele in drept: parlamente,
guverne, ministerele comertului, banca centrala, camerele de comert si industrie, uniunile si asociatiile
producatorilor, exportatorilor si importatorilor.

RASPUNS: T

11. Alegeti adevarat sau fals

Garantiile reale sunt modalitati tehnico-juridice prin care un anumit imobil sau mai multe bunuri
mobile sunt afectate pentru a asigura pe debitorul obligatiei indeplinite ca creditorul isi va executa
obligatia corelativa asumata.

RASPUNS: F

12. Alegeti adevarat sau fals

In prezent, aurul mai indeplineste functia de mijloc de plata international.

RASPUNS: F

13. Alegeti adevarat sau fals

Valutele efective sunt depozitate in conturi bancare si, pentru efectuarea platilor internationale, sunt
transferate din contul unei banci in contul altei banci din strainatate prin tehnica viramentului bancar
international.

RASPUNS: F

14. Alegeti adevarat sau fals

Reprezentantele bancilor straine (representative offices) constituie cea mai anevoioasa modalitate de
stabilire in exterior a unei banci .

RASPUNS: F
15. Alegeti adevarat sau fals

Etalonul monetar se caracterizeaza prin definirea unitatii monetare nationale printr-o cantitate de
metale semipretioase sau de eurovalute straine mai puternice.

RASPUNS: F
16. Alegeti adevarat sau fals

Dupa abandonarea convertibilitatii metalice a ramas doar convertibilitatea eurovalutara, adica


preschimbarea unei valute contra altei valute, care, la randul ei, este convertibila in alta valuta.

RASPUNS: F

17. Alegeti adevarat sau fals

Spre deosebire de cecul nebarat, cecul barat presupune ca poate fi achitat atat intr-un cont
bancar al beneficiarului, cat si in numerar.

RASPUNS: F

18. Alegeti adevarat sau fals

Cecul certificat are confirmarea din partea bancii (trasului) ca in contul tragatorului exista
suficiente disponibilitati pentru a fi onorat.

RASPUNS: T

19. Alegeti adevarat sau fals

Principalele operatiuni care se pot realiza cu biletul la ordin sunt: acceptarea; avalizarea;
girarea; scontarea; rescontarea; forfetarea; protestul de neacceptare; protestul de neplata.

RASPUNS: F

20. Alegeti adevarat sau fals

Derularea platilor prin ordin de plata negarantat este recomandata in situatia in care
importatorul si exportatorul au deplina incredere unul in celalalt.

RASPUNS: T

21. Alegeti adevarat sau fals

Spre deosebire de cecul nebarat, cecul barat presupune ca poate fi achitat atat intr-un cont
bancar al beneficiarului, cat si in numerar.

RASPUNS: F

22. Alegeti adevarat sau fals


Cecul certificat are confirmarea din partea bancii (trasului) ca in contul tragatorului exista suficiente
disponibilitati pentru a fi onorat.

RASPUNS: T

23. Alegeti adevarat sau fals

Principalele operatiuni care se pot realiza cu biletul la ordin sunt: acceptarea; avalizarea;
girarea; scontarea; rescontarea; forfetarea; protestul de neacceptare; protestul de neplata.

RASPUNS: F

24. Alegeti adevarat sau fals

Eurovaluta este o moneda emisa de Uniunea Europeana.

RASPUNS: F

25. Alegeti adevarat sau fals

Eurovaluta este orice moneda emisa de un stat european.

RASPUNS: F

26. Alegeti adevarat sau fals

Eurovaluta este o moneda emisa de SUA.

RASPUNS: F

27. Alegeti adevarat sau fals

Eurovaluta este o valuta depozitata intr-o banca din afara tarii de emisiune a monedei
respective.

RASPUNS: T

28. Alegeti adevarat sau fals

Dupa criteriul stabilitatii, cursurile valutare pot fi:


- fixe;
- stabile;
- flotante.

RASPUNS: T

29. Alegeti adevarat sau fals

Dupa criteriul sensului tranzactiilor valutare, cursurile valutare pot fi: oficiale, interbancare,
bursiere, ale caselor de schimb valutar si ale pietei negre.
RASPUNS: F

30. Alegeti adevarat sau fals

Dupa criteriul timpului de finalizare a tranzactiilor pe piata valutara, cursurile valutare pot fi:
la vedere (spot) si la termen (forward).

RASPUNS: T

31. Alegeti adevarat sau fals

Principalele tipuri de investitii internationale sunt investitiile externe directe si investitiile de


portofoliu.

RASPUNS: T

32. Alegeti adevarat sau fals

Dupa criteriul obiectului creditarii, creditele pot fi financiare sau comerciale.

RASPUNS: T

33. Alegeti adevarat sau fals

Eurocreditele sunt credite acordate in moneda unica euro.

RASPUNS: F

34. Alegeti adevarat sau fals

Principalele sectiuni ale balantei de plati externe sunt: contul curent, contul de capital si financiar si
contul erori si omisiuni.

RASPUNS: T

35. Alegeti adevarat sau fals

Clauzele de plata dintr-un contract comercial international pot fi: moneda de contract, pretul
marfii, termenul de livrare, conditia de livrare, instrumentele de plata si credit, schema de
plata, modalitati si garantii de plata.

RASPUNS: T

36. Alegeti adevarat sau fals

Documentele esentiale care stau la baza platilor internationale sunt: factura comerciala
internationala, documentul de transport si documentele financiare.

RASPUNS: F

37. Alegeti adevarat sau fals


Participantii la un incaso documentar sunt: ordonatorul, banca remitenta, banca colectoare,
banca prezentatoare, trasul.

RASPUNS: T

38. Alegeti adevarat sau fals

Principala caracteristica a ordinului de plata este revocabilitatea, in sensul ca ordonatorul


poate revoca sau modifica instructiunile de plata in orice moment pana la achitarea sumei de
bani beneficiarului.

RASPUNS: T

39. Alegeti adevarat sau fals

Principalele tipuri de garantii sunt garantiile personale si garantiile reale.

RASPUNS: T

40. Alegeti adevarat sau fals

Conferinta financiara internationala de la Genova (1922) a recomandat utilizarea valutelor convertibile


ca active de rezerva si mijloace de plata internationale.

RASPUNS: T

41. Alegeti adevarat sau fals

Principalele avantaje ale monedei unice euro sunt: eliminarea costurilor legate de schimburile
valutare; eliminarea riscului de lichiditate; eliminarea riscului valutar; transparenta preturilor;
cresterea instabilitatii preturilor; cresterea ratei dobanzii.

RASPUNS: F

42. Alegeti adevarat sau fals

Sistemul European al Bancilor Centrale este compus din Banca Centrala Europeana si bancile
centrale din statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unica euro.

RASPUNS: F

43. Alegeti adevarat sau fals

Introducerea monendei unice euro a avut loc in ianuarie 1999 exclusiv ca moneda scripturala,
iar de la 1 ianuarie 2005 si ca moneda fiduciara (bancnote si moneda metalica).

RASPUNS: F

44. Alegeti adevarat sau fals


Mijloacele de plata internationale utilizate in etapa actuala sunt: aurul monetar, valutele
convertibile, devizele.

RASPUNS: F

45. Alegeti adevarat sau fals

Convertibilitatea metalica este de mai multe categorii: convertibilitate de cont curent;


convertibilitate valutara limitata; convertibilitate valutara deplina.

RASPUNS: F

46. Alegeti adevarat sau fals

Creditul international cunoaste doua mari forme: creditul comercial (traditional) si financiar.

RASPUNS: T

47. Alegeti adevarat sau fals

Din categoria documentelor comerciale fac parte: factura, certificatul de calitate, certificatul
de origine, cambiile, biletele la ordin.

RASPUNS: F

48. Alegeti adevarat sau fals

Participantii la biletul la ordin sunt: trasul, tragatorul si beneficiarul.

RASPUNS: F

49. Alegeti adevarat sau fals

Modalitatile de transmitere a cecului sunt: girarea, avalizarea, cesiunea de creanta ordinara,


andosarea, remiterea simpla, acceptarea.

RASPUNS: F

50. Alegeti adevarat sau fals

Acreditivul reinnoibil permite beneficiarului acreditivului sa obtina plata in avans a unei sume
din acreditivul documentar, restul sumei fiind achitat atunci cand acesta va prezenta
documentele de livrare a marfii.

RASPUNS: F

51. Alegeti adevarat sau fals

Acreditivul back- to- back este acel acreditiv in care beneficiarul sau poate ceda o parte sau
intreaga valoare a acreditivului deschis in favoarea sa unei alte persoane.

RASPUNS: F
52. Alegeti adevarat sau fals

În cazul cambiei nu mai este necesara operatiunea de acceptare, deoarece cambia este emisa
de insusi debitorul.

RASPUNS: F

53. Alegeti adevarat sau fals

Principalele operatiuni care se pot efectua cu un bilet la ordin sunt: avalizarea, acceptarea,
forfetarea, scontarea, rescontarea, girul.

RASPUNS: F

54. Alegeti adevarat sau fals

Ordinul de plata este un inscris prin care o persoana denumita tragator da ordin unei banci,
denumita tras, de a plati din contul sau o suma de bani in favoarea beneficiarului.

RASPUNS: F

55. Alegeti adevarat sau fals

Din punct de vedere al domiciliului, acreditivele documentare pot fi: acreditive revocabile,
acreditive irevocabile, acreditive irevocabile confirmate.

RASPUNS: F

56. Alegeti adevarat sau fals

Din punct de vedere al modului de stingere a obligatiei de plata, acreditivele documentare pot
fi: acreditive cu plata la vedere, acreditive cu plata diferata, acreditive cu plata prin acceptare,
acreditive cu plata prin negociere, acreditiv mixt.

RASPUNS: T

57. Alegeti adevarat sau fals

Participantii implicati in operatiunea pe baza de incaso sunt: ordonatorul (exportatorul); banca


remitenta (banca din tara exportatorului); banca colectoare (banca insarcinata cu incasarea);
banca prezentatoare; trasul (importatorul).

RASPUNS: T

58. Alegeti adevarat sau fals

Sistemul monetar international este format din urmatoarele elemente componente: relatiile
valutar-financiare internationale; mecanismele valutar-financiare internationale; norme,
reglementari si uzante valutar-financiare internationale, institutii bancar-financiare
internationale.
RASPUNS: T

59. Alegeti adevarat sau fals

Actul de nastere al Uniunii Europene Monetare il reprezinta Tratatul de la Maastricht (1992).

RASPUNS: T

60. Alegeti adevarat sau fals

Functiile cambiei sunt: instrument de credit, instrument de plata, instrument de garantie a


platii.

RASPUNS: T

61. Alegeti adevarat sau fals

Participantii la cec sunt: tragatorul (emitentul), trasul si beneficiarul

RASPUNS: T

62. Alegeti adevarat sau fals

Globalizarea sau mondializarea economica are un caracter multimodal: comercial, tehnologic,


financiar, cultural, politic, lingvistic, institutional etc.

RASPUNS: F

63. Alegeti adevarat sau fals

Transferul transfrontalier al valutelor in cele mai diverse scopuri si modalitati formeaza continutul
fundamental al finantelor internationale, ce se realizeaza prin miscarea in conturile bancare si prin
tehnica viramentelor.

RASPUNS: T

64. Alegeti adevarat sau fals

Globalizarea sau mondializarea nu extinde la scara mondiala impartirea statelor si oamenilor in bogati
si saraci.

RASPUNS: F

65. Alegeti adevarat sau fals

În timpul celui de-al doilea razboi mondial statele antifasciste au negociat organizarea postbelica a
pacii, inclusiv dereglementarea finantelor internationale.

RASPUNS: F
reglementarea finantelor internationale

66. Alegeti adevarat sau fals


Resursele financiare, de capital si tehnologie externe contribuie la crearea de noi locuri de munca,
perfectionarea calificarii fortei de munca si cresterea calitatii produselor si serviciilor in tarile
primitoare de astfel de resurse.

RASPUNS: T

67. Alegeti adevarat sau fals

Dupa cum reiese din definitie, cambia pune in legatura trei persoane: trasul– emitentul cambiei,
creditorul, tragatorul – cel care urmeaza sa plateasca, debitorul si beneficiarul – persoana care va
incasa banii (sau la ordinul careia se vor incasa banii).

RASPUNS: F

68. Alegeti adevarat sau fals

Riscul reprezinta probabilitatea de obtinere a rezultatelor nefavorabile intr-o actiune viitoare exprimata
in termeni probabilistici.

RASPUNS: T

69. Alegeti adevarat sau fals

Scrisorile de garantie conditionata se subdivid in:


– scrisori conditionate care cer evidenta documentara;
– scrisori de garantie care nu cer evidenta documentara.

RASPUNS: T

70. Alegeti adevarat sau fals

Valutele de cont se prezinta sub forma fizica de bancnote sau monede divizionare.

RASPUNS: F

71. Alegeti adevarat sau fals

O banca nu poate sa deruleze activitati internationale stabilind in acelasi timp relatii de corespondent
cu banci straine , dar efectuind si implantari de sedii bancare in strainatate.

RASPUNS: F
poate sa deruleze, sau implantand sedii bancare in strainatate.

72. Alegeti adevarat sau fals

Etalonul paritatii puterii de cumparare a monedelor nationale (PPC) reprezinta o comparare a monedei
nationale cu alte monede pe baza unui „cos” de marfuri identic, dar evaluat in preturile nationale ale
fiecarui stat.

RASPUNS: T

73. Alegeti adevarat sau fals


Etalonul devize se manifesta astazi sub forma aranjamentelor monetare dintre FMI si un stat membru.

RASPUNS: T

74. Alegeti adevarat sau fals

Etalonul DST a fost introdus oficial in 1978 in noul Statut al FMI.

RASPUNS: T

75. Alegeti adevarat sau fals

Etalonul aur-devize a fost pentru prima data recomandat in 1992 de Conferinta Monetara
Internationala care s-a tinut la Genova.

RASPUNS: F

76. Alegeti adevarat sau fals

Etalonul aur (etalon monometalist) a ramas mult timp singurul etalon al monedelor nationale. În aceste
conditii, se stabilea prin legea de emisiunea monetara continutul in aur al monedelor nationale, deci
monedele aveau o valoare paritara in aur.

RASPUNS: T

77. Alegeti adevarat sau fals

Etalonul aur-argint (etalon bimetalist) a functionat pana in 1870; prin el, continutul banilor nationali
era definit printr-o cantitate de aur sau de argint, raportul intre preturile celor doua metale fiind
constant (evident, pretul aurului era superior pretului argintului).

RASPUNS: T

78. Alegeti adevarat sau fals

Masurarea gradului de lichiditate se poate realiza prin cotarea activelor de rezerva cu valoarea
importurilor, a deficitului balantei de plati curente, serviciului datoriei externe sau cu angajamentele de
plata la vedere si pe termen scurt ale bancii centrale.

RASPUNS: F
corelarea activelor

79. Alegeti adevarat sau fals

Dintre valutele convertibile, pe plan international cele mai des folosite sunt valutele cu convertibilitate
interna, considerate, conform aprecierilor Fondului Monetar International, acele valute frecvent
negociate pe pietele valutare si care detin o pondere importanta in tranzactiile internationale si in
rezervele valutare ale bancilor.

RASPUNS: F
80. Alegeti adevarat sau fals

Prin eurovaluta se intelege valuta depozitata la o banca din afara teritoriului si jurisdictiei tarii care a
emis valuta respectiva.

RASPUNS: T

81. Alegeti adevarat sau fals

Raportul cantitativ dintre valorile paritare ale doua monede se numeste raport de schimb
monetar.

RASPUNS: F

82. Alegeti adevarat sau fals

Printre valutele cu convertibilitate interna, se bucura de o recunoastere generala, inclusiv de catre FMI,
in mod deosebit: dolarul american, euro, lira sterlina, yenul japonez, francul elvetian si cateva alte
valute.

RASPUNS: F

83. Alegeti adevarat sau fals

Cursul valutar de referinta nu reprezinta altceva decat media statistica ponderata zilnica, dar calculata
postfactum, a miilor de cursuri variate in raport de ora si genul de operatie valutara si pe care o
calculeaza si o publica zilnic un organism insarcinat permanent, prin rotatie, sa stabileasca acest curs
statistic, numit curs de referinta.

RASPUNS: T

84. Alegeti adevarat sau fals

Cursul valutar la vedere (spot) este cursul negociat intre parteneri (la telefon, telex, fax), iar in termen
de maximum 72 de ore (trei zile lucratoare), participantii la actul de cumparare si vanzare isi transmit
reciproc, prin virament bancar, sumele in valuta tranzactionata la cursul negociat.

RASPUNS: F

85. Alegeti adevarat sau fals

Cursul valutar la termen (forward) este cursul negociat la o tranzactie de vanzare-cumparare de valuta
a carei suma se transmite reciproc prin virament bancar la un termen in viitor convenit, de o luna, 2,
3, ... 12 luni.

RASPUNS: T

86. Alegeti adevarat sau fals

Cursul valutar efectiv este un curs al carui nivel se calculeaza nu in comparatie cu o singura moneda, ci
doar cu un grup de monede ale tarilor care detin ponderea principala in schimburile economice
externe.
RASPUNS: F

87. Alegeti adevarat sau fals

Cursul valutar efectiv real se calculeaza in raport cu mai multe monede (curs efectiv), dar se ia in
considerare si rata inflatiei din aceleasi tari.

RASPUNS: T

88. Alegeti adevarat sau fals

Segmentul tertiar este acea structura a pietei de schimb valutar care genereaza cererea de moneda
straina in scopul importului de marfuri si servicii, platii unor datorii externe, cum a fi rambursarea de
credite, repatrierea de profituri sau dividende, acordarea de credite in valuta sub forma unui avans sau
de participatiune la o actiune de cooperare economica internationala, efectuarea de investitii in
strainatate, plata contributiei la organismele internationale, deplasari in strainatate, turism
international.

RASPUNS: F

89. Alegeti adevarat sau fals

Segmentul secundar cel mai important participant al pietei valutare, se constituie din institutii bancare
care au primit autorizatie de dealer pentru a face operatiuni de vanzare-cumparare de devize pe piata
valutara nationala si internationala.

RASPUNS: F

90. Alegeti adevarat sau fals

Segmentul de supraveghere a operatiunilor valutare este reprezentat de banca centrala si autoritatile


monetare ale fiecarui stat.

RASPUNS: T

91. Alegeti adevarat sau fals

Participantii la activitatile pietei de schimb valutar sunt –in esenta – agentii economici si persoanele
generatoare, direct sau indirect, de cerere si oferta de valuta: institutiile, bancile si casele de schimb
valutar, precum si banca centrala sau autoritatea monetara nationala.

RASPUNS: T

92. Alegeti adevarat sau fals

Cursul pietei libere este o medie statistica ponderata a cursurilor tranzactionate pentru fiecare moneda
calculate post-factum prin rotatie, fie de o banca de serviciu pentru o anumita perioada, fie de banca
centrala, pe baza raportarilor statistice zilnice ale bancilor dealer.

RASPUNS: F

93. Alegeti adevarat sau fals


Procedeul de arbitrajare – indiferent de scopul urmarit printr-o operatiune valutara – se bazeaza pe
doua principii de baza: a) principiul à la hausse (in crestere) si b) principiul à la baisse (in scadere).

RASPUNS: T

94. Alegeti adevarat sau fals

Investitia straina (foreign investment) este un termen care desemneaza orice investitie efectuata de o
companie particulara sau de o persoanain orice alta tara decat cea de origine, dar nu sub forma unui
ajutor neguvernamental.

RASPUNS: F

95. Alegeti adevarat sau fals

Investitia straina directa (ISD) este acea investitie care implica o relatie economica pe termen lung,
reflectand un interes de durata al unui investitorintr-o unitate economica situatain alta tara decat cea a
investitorului.

RASPUNS: T

96. Alegeti adevarat sau fals

Investitiile straine de portofoliu (ISP) sunt acele investitii materializate,in principal,in dobandirea de
hartii de valoare (obligatiuni, actiuni, certificate de depozit si alte titluri).

RASPUNS: T

97. Alegeti adevarat sau fals

Conform teoriei economice, statele exportatoare de capital, adica acelea care propulseaza
investitorii, suntin majoritatea lor statele in curs de dezvoltare .

RASPUNS: F

98. Alegeti adevarat sau fals

Piata internationala de capital este o componenta de baza a sistemului financiar si mondial – institutii
financiare, bancare, burse de valori etc. care au ca misiune atragerea de fonduri financiare si dirijarea
lor spre obiective si beneficiari din diferite tari.

RASPUNS: T

99. Alegeti adevarat sau fals

Investitorul este persoana – partener care are nevoie de fonduri si le cauta pe piata, el avand
de alesintre majorarea capitalului propriu (emiterea de actiuni) si contractarea unuiimprumut
de pe piata financiara.

RASPUNS: F

100. Alegeti adevarat sau fals


Investitorul este posesorul de capital care doreste sa-l valorifice prin investire pentru a-i aduce un venit
suplimentar.

RASPUNS: T

101. Alegeti adevarat sau fals

Intermediarii sunt acele institutii, societati comerciale sau persoane fizice calificate corespunzator
pentru aceasta activitate careimbina necesitatea de fonduri a emitentului cu dorinta de plasare si
valorificare a fondurilor investitorilor.

RASPUNS: T

102. Alegeti adevarat sau fals

Creditele financiare sau comerciale pot fi credite garantate sau credite negarantate.

RASPUNS: T

103. Alegeti adevarat sau fals

Creditele-cumparator sunt acordate de catre exportatori, importatorilor pe termen scurt, mediu si,
uneori, pe termen lung.

RASPUNS: F

104. Alegeti adevarat sau fals

Creditul-furnizor constituie o forma de creditare prin care exportatorul este exonerat de neajunsurile
cuprinsein creditul-furnizor.

RASPUNS: F

105. Alegeti adevarat sau fals

Avansul bancar constain acordarea de catre o banca comerciala unui client al sau traditional si credibil
a unei sume de bani pe termen scurt (pana la10 ani) fara a solicita, de obicei, un efect de garantie
colaterala.

RASPUNS: F

106. Alegeti adevarat sau fals

Rescontarea de efecte reprezinta cumpararea unei cambii sau a unui bilet la ordin de catre bancainainte
de scadenta.

RASPUNS: F

107. Alegeti adevarat sau fals

Avalul bancar este o modalitate prin care o banca faciliteaza clientului sau obtinerea unui credit de la
alta banca, acceptand o cambie trasa asupra sa.

RASPUNS: F
108. Alegeti adevarat sau fals

Cesiunea de creante este o forma de credit pe termen scurt pe care o bancail acorda clientului ei
exportator, primindin schimb – drept garantie – toate creantele pe care clientul le are asupra
importatorului.

RASPUNS: T

109. Alegeti adevarat sau fals

Factoring-ul este un credit destinat prefinantarii exportatorului care a nu vandut marfurile pe credit si
are nu creante deincasat. Prin metoda factoring-ului, societatea de factoring (denumit „factor”) preia de
la exportator (denumit „aderent”) creantele pe care acesta le are asupra importatorului.

RASPUNS: F

110. Alegeti adevarat sau fals

Forfetarea („forfaiting”) reprezinta o tehnica de refinantare a exportatorului prin care societatea de


forfetare cumpara creantele generate de vanzarea marfurilor pe credit si,in plus, renunta la dreptul de
recurs asupra precedentului detinator al creantei: exportatorul transforma astfel vanzarea pe creditintr-
o vanzare cu plata imediata.

RASPUNS: T

111. Alegeti adevarat sau fals

Leasingul (credit-bail – fr.) reprezinta o forma deinchiriere pe termen mediu si lung de echipamente.

RASPUNS: T

112. Alegeti adevarat sau fals

Cumpararea de echipamentin leasing este mult mai ieftina fata de contractarea unui credit bancar, iar
plata se poate face esalonat din veniturile obtinute de cumparator prin exploatarea echipamentului.

RASPUNS: F

113. Alegeti adevarat sau fals

Platile progresive constituie un mijloc de finantare a exportatorului de catre importator care se


efectueaza prin platiin avans de livrare, esalonate (progresiv) pe parcursul procesului de fabricatie.

RASPUNS: T

114. Alegeti adevarat sau fals

Liniile de credit (stand-by) sunt conventii intre banci si clientii lor si se incheie de cate ori este nevoie
in masura in care bancile au destula incredere in clienti.

RASPUNS: T
1. Alegeti o varianta corecta

Finantele internationale contemporane se bazeaza pe existenta unui sistem monetar international


format din urmatoarele componente de baza:

1) relatiile (fluxurile) financiare internationale;


2) piete financiare;
3) institutiile bancar-financiare internationale;
4) reglementari financiare internationale;
5) sistemul valutar-financiar international;
6) piete de capital;
7) mecanismele financiare.

Variante:
a. 2+5+6+7
b. 1+3+4+5
c. 1+3+4+7
d. 3+4+5+7
RASPUNS: C

2. Alegeti o varianta corecta

Procesul crescand de deschidere spre exterior a economiei statelor se realizeaza prin diverse canale,
cum ar fi:

1.comertul exterior,
2.comertul de marfuri cu amanuntul si cu ridicata,
3.investitiile internationale,
4.creditele externe,
5.cooperarea economica internationalain productie si comert,
6. scaderea ratei inflatiei,
7. participarea statelor ca membre sau observatori,
8. liberalizarea schimburilor economice dintre state ,
9. o ot mai libera circulatie transfrontaliera a marfurilor, persoanelor, capitalului ,
10. multiplicarea organizatiilor economice, financiare, tehnologice internationale,
11.serviciile.

Variante:
a. 2+3+4+6+7+8+9+10+11
b. 1+3+4+5+7+8+9+10+11
c. 1+2+4+5+6+7+8+10+11
d. 2+3+4+5+6+8+9+10+11
e. 1+4+5+6+7+8+9+10+11
RASPUNS: B

3. Alegeti o varianta corecta

Participarea crescanda a statelor la diviziunea internationala a muncii si circuitul economic mondial


este o necesitate pentru fiecare tara, determinata de factori obiectivi cum ar fi:
1) necesitatile de productie si consum, pentru diverse produse si servicii, ale unei natiuni sau ale
unui stat, cresc si se diversifica mult mai repede decat poate productia nationala sa le creeze sau sa le
satisfaca la un nivel tehnologic si de eficienta economica optima;
2) cresterea mai rapida a comertului exterior si mondialin comparatie cu productia nationala si
mondiala ;
3) observam ca piata mondiala are mai multe segmente monetar-financiare, cum ar fi: pietele
monetare internationale, pietele valutare internationale, pietele creditului international, pietele
internationale de capital, pietele investitiilor internationale,etc.;
4) masurile de liberalizare a schimburilor economice prin reducerea treptata pana la disparitie a
taxelor vamale, abolirea graduala a obstacolelor netarifare, etc.;
5) adoptarea de reglementari comune de catre state: acorduri comerciale, tratate de liber schimb,
conventii de evitare a dublei impuneri, regimul autohton aplicat la investitiile straine, crearea de uniuni
monetare etc.;
6) crearea de institutii si organisme internationale comune de vocatie mondiala, regionala sau
subregionala, atat publice, cat si private;
7) adoptarea de catre state a unor masuri de integrare economica internationala;
8) un factor esential si un „vehicul” al globalizarii sunt societatile multinationale;
9)rezultatul obiectiv al exporturilor si importurilor de marfuri, servicii, credite, investitii etc. se
reflectain cresterea a ceea ce se numestein mod curent coeficientul de dependenta a tarilor de piata
mondiala;
10)relatiile (fluxurile) financiare internationale se deruleaza sau se desfasoarain cadrul anumitor
piete financiare internationalein interiorul carora se intersecteaza cererea si oferta de bani din partea
participantilor la schimburile economice internationale.

Variante:
a. 1+3+5+6+7+8+9+10
b. 3+4+5+6+7+8+9+10
c. 1+2+4+5+6+7+8+9
d. 2+4+5+6+7+8+9+10
RASPUNS: C

4. Alegeti o varianta corecta

Dintre factorii procesului de globalizare economica internationala, retinem pe cei mai importanti, sau
relativ recenti, si anume:

dependenta crescanda a progresului natiunilor de participarea la piata externa;


explozia relatiilor valutar-financiare internationale sub forma tranzactiilor valutare, financiare,
investitiilor internationale, pietei de capital, creditului internationalin variate forme, platilor
internationale, asigurarilor internationale etc.;
 procesul de deschidere spre exterior a economiilor nationale;
trecerea majoritatii tarilor la convertibilitatea de cont curent si la convertibilitatea deplina a
monedelor nationale ;
dependenta crescanda a progresului natiunilor de participarea la piata externa;
6.dezvoltarea pe plan national a serviciilor si internationalizarea serviciilor comerciale,
financiare, turistice, transporturi, telecomunicatii, migratia fortei de munca etc.
aparitia si dezvoltarea pietei eurovalutelor si eurocreditelor ;
 cresterea lichiditatii valutare internationale;
 amplificarea masei financiar-valutarein circuitul monetar international;
transferul transfrontalier al valutelorin cele mai diverse scopuri si modalitati ;
accelerarea procesul de mondializare a pietelor financiare si de evitare a intermediarilor
financiariin tranzactiile de cont curent si de capital;
amplificarea rolului si functiilor centrelor financiare off-shorre;
 crearea de piete valutare si financiare proprii;
14. adancirea diviziunii internationale a muncii;
15. globalizarea financiara reprezinta o sursa importanta de completare si sporire a acumularii
de capitalin tarile primitoare de surse financiare externe
16. aparitia si dezvoltarea capitalurilor speculative si generarea crizelor financiare;
17.organizarea productiei, comercializarii si finantarii la scara globala, mondiala prin intermediul
societatilor transnationale;

Variante:
a. 3+4+5+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17
b. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+12+14+15+17
c. 1+3+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16
d. 2+3+4+6+7+8+9+11+12+13+14+15+16+17
RASPUNS: D

5. Alegeti o varianta corecta

În prezent, sistemul monetar international este complet, fiind format din urmatoarele componente:

1) ansamblul de instrumente de telecomunicatii sigure, rapide si confidentiale;


2) mecanismele monetar-financiare internationale;
3) un mecanism al pietei mondiale si al principalelor ei segmente;
4) reglementarile valutar-financiare internationale;
5) relatiile valutar-financiare internationale;
6) institutiile bancare, financiare si de credit internationale;
7)fluxurile economice internationale.

Variante:
a. 2+4+5+6
b. 1+2+3+4
c. 1+3+5+7
d. 2+4+6+7
RASPUNS: A

6. Alegeti o varianta corecta

Principalele relatii sau fluxuri economice internationale din cadrul circuitului economic mondial sunt
urmatoarele:

1) mecanismele monetar-financiare internationale;


2) comertul international cu servicii ;
3) relatiile valutar-financiare internationale;
4) conventiile, acordurile, uzantele si cutumele;
5) institutiile bancare, financiare si de credit internationale;
6) comertul international cu marfuri;
7) reglementarile valutar-financiare internationale;
8) cooperarea economica internationala.

Variante:
a. 1+2+3+7
b. 2+3+6+8
c. 2+5+7+8
d. 1+3+5+7
RASPUNS: B

7. Alegeti o varianta corecta

Relatiile valutar-financiare internationale constituie un complex de relatii privite ca fluxuri valutar-


financiare internationale, astfel:

1. Relatii de comert international


2. Relatiile financiare internationale
3. Relatii de servicii internationale
4. Relatiile de plati si garantii internationale
5. Relatii bancare internationale
6. Relatiile de credit internationale
7. Relatiile monetare (valutare) internationale

Variante:
a. 1+3+5+6 c. 1+5+6+7
b. 2+3+5+7 d. 2+4+6+7
RASPUNS: D

8. Alegeti o varianta corecta

Segmentele pietei internationale au mecanisme si tehnici specifice de derulare, cum ar fi:

1) piata internationala a marfurilor ;


2) piata financiara internationala;
3) piata internationala a serviciilor
4) piata investitiilor internationale;
5) piata valutara monetara internationala;
6) piata internationala a capitalului.

Variante:
a. 1+3+5+6
b. 2+4+5+6
c. 1+2+4+6
d. 1+3+4+5
RASPUNS: B

9. Alegeti o varianta corecta

Functiile relatiilor valutar-financiare internationale sunt urmatoarele:

1) evaluare a marfurilor si serviciilor;


2) dobanda creste datorita unor factori variati ;
3) mijloc de plata internationala;
4) sursa de dezvoltare economica;
5) cererea la credite scade si se reduce masa creditului international ;
6) echilibrul balantelor de plati externe;
7) iesirea unei parti de moneda nationala convertibila din tara ;
8) emisiune si utilizare a monedelor internationale;
9) rambursare a datoriei externe si de plata a serviciului datoriei externe sau deincasare a
creantelor externe;
10) active de rezerva;
11) valorificare a disponibilitatilor banesti.

Variante:
a. 1+3+4+6+8+9+10+11
b. 1+2+5+7+8+9+10+11
c. 4+5+6+7+8+9+10+11
d. 1+2+3+4+5+7+9+11
RASPUNS: A

10. Alegeti o varianta corecta

Tipurile principale de organisme care formeaza cadrul monetar-financiar international sunt


urmatoarele:

1) Organismele bancar-financiare interguvernamentale mondiale;


2) Organizatiile nonprofit internationale;
3) Consortiile bancare internationale permanente sau temporare;
4) Bancile multinationale private;
5) Bancile consortiilor transnationale;
6)Societatile nationale sau multinationale de asigurare, reasigurare sau garantare a creditelor
internationale;
7) Organismele bancar-financiare interguvernamentale regionale;
8) Bancile nationale private cu o pondere marein tranzactiile valutar-financiare internationale;
9) Organismele monetare multinationale.

Variante:
a. 1+2+5+6+7+9
b. 3+4+5+7+8+9
c. 1+3+4+6+7+8
d. 2+4+6+7+8+9
RASPUNS: C

11. Alegeti o varianta corecta

Segmentele pietei internationale au mecanisme si tehnici specifice de derulare cum ar fi:

1) piata valutara monetara internationala;


2) piata financiara internationala;
3) piata internationala a capitalului;
4) piata investitiilor internationale ;
5) piata internationala a serviciilor ;
6) piata internationala de marfuri ;
7) piata internationala a valorilor imobiliare.

Variante:
a. 1+4+5+7
b. 1+3+4+5
c. 1+2+3+4
d. 4+5+6+7
RASPUNS: C

12. Alegeti o varianta corecta

În cadrul pietei de capital,in tranzactiile cu titluri financiare sunt implicate urmatoarele categorii de
participanti, si anume:

1. garantii,
2.investitorii,
3.intermediarii,
4. emitentii,
5.girantii.

Variante :
a. 1+2+3
b. 1+3+5
c. 2+3+4
d. 1+4+5
RASPUNS: C

13. Alegeti o varianta corecta

Documentele de transport sunt variate,in raport cu modalitatea de transport, prevazuta, de regula,in


contractul comercialincheiatintre parteneri:

1. Conosamentul ;
2. Scrisoarea de trasura aeriana ;
3. Vinculatia ;
4. Documentul de transport feroviar ;
5. Scrisoarea de trasura rutiera ;
6. Documentul de transport rapid al documentelor ;
7. Documentul de transport aerian ;
8. Documentul de transport multimodal.

Variante :
a. 1+2+3+4+5  c. 1+4+5+7+8
b. 1+3+4+6+7 d. 3+4+5+6+7
RASPUNS: C

14. Alegeti o varianta corecta

În cadrul garantiilor se disting urmatoarele parti implicate:

1. ordonatorul garantiei
2. girantul
3. beneficiarul garantiei
4. garantul
5. banca beneficiarului

Variante:
a. 1,2,3
b. 2,4,5
c. 1,3,5
d. 1,3,4
e. 3,4,5
RASPUNS: D

15. Alegeti o varianta corecta

Piata financiara internationala cuprinde urmatoarele segmente:

1.piata monetara internationala


2.piata internationala de capital
3.piata bancara internationala
4.piata creditului international

Variante:
a. 2+3
b. 1+2
c. 3+5
d. 2+4
e. 1+3
RASPUNS: B

16. Alegeti o varianta corecta

Piata monetara internationala este desemnata sub termenul de :

a. piata financiara
b. piata creditului
c. piata valutara
d. piata eurovalutara
RASPUNS: D

17. Alegeti o varianta corecta

Motivele, politice sau economice, care au contribuit la aparitia si dezvoltarea pietei eurodolarilor sunt
urmatoarele:

1.natura internationala
2.masurile administrative impuse de autoritatile din SUA la remunerarea dobanzilor la depozite sau
pentru franarea iesirii de fonduriin dolari din tara
3.absenta reglementarilor
4.accentuarea razboiului rece
5.capacitatea bancilor care opereaza pe aceasta piata de a oferi dobanzi pasive (la depozitele atrase)
mai mari si dobanzi active (la creditele acordate) mai mici decat bancile americane

Variante:
a. 1+3+5
b. 2+3+4
c. 2+3+5
d. 1+2+4
e. 2+4+5
RASPUNS: E

18. Alegeti o varianta corecta

Piata eurovalutara prezinta urmatoarele caracteristici generale:

1. natura internationala;
2. gradul accentuat de convertibilitate;
3. natura en-gros a operatiunilor;
4. operatiuni desfasurate cu o viteza foarte mare;
5.absenta reglementarilor;
6. gradul ridicat de concurenta.

Variante:
a. 2+4+5+6
b. 2+3+4+5
c. 1+3+4+5
d. 1+3+5+6
e. 1+2+3+6
RASPUNS: D

19. Alegeti o varianta corecta

Eficienta sporita a eurobancilor se explica prin factori, cum ar fi:

1.participantii pe piata sunt eterogeni, cuprinzand mai multe categorii


2.cel putin unul din participanti trebuie sa fie o banca
3.gradulinalt de sofisticare si reputatia clientelei implica reducerea costurilor de evaluare
4. volatilitatea ratei dobanzii este foarte mare
5. caracterul en-gros al activitatii contribuie la micsorarea costurilor operative
6.operarea cu marje de dobanda mai reduse decat bancile active pe plan intern, conducind la
scaderea costului intermedierii
7. bancile comerciale reprezinta principalii actori ai pietei eurovalutare

Variante:
a. 3+4+5+6
b. 1+2+4+6
c. 3+5+6+7
d. 1+3+5+7
e. 2+4+6+7
RASPUNS: A

20. Alegeti o varianta corecta

Participantii pe piata eurovalutara sunt urmatorii:

1.organismele non-profit internationale


2. bancile de investitii
3. societatile de asigurare
4. fondurile de pensii
5. persoanele fizice
6. bancile centrale
7. guvernele si autoritatile locale
8. organizatiile internationale
9. firmele de dimensiuni mari
10.brokerii
11.organismele financiare internationale
12. bancile comerciale

Variante:
a. 2+3+4+6+7+9+10+11+12
b. 1+3+4+5+6+7+8+9+11
c. 1+2+3+5+6+7+8+9+10
d. 1+2+4+5+6+8+10+11+12
e. 1+3+4+5+6+8+9+10+11
RASPUNS: A

21. Alegeti o varianta corecta

Datorita gradului sporit de lichiditate, comparativ cu depozitele efectuate la aceleasi termene si valori,
certificatele de depozit sunt bonificate,in general, cu o rata a dobanzii :

a. superioara
b. medie
c. inferioara
d. superficiala
RASPUNS: C

22. Alegeti o varianta corecta

Aceste credite, desi sunt acordate pe termene mai lungi, au ca suport depozitelein eurovalute atrase de
eurobanci pe termene scurte:
a. eurocreditele rulante
b. creditele over
c. creditele roll
d. eurocreditele rotative
RASPUNS: D

23.
Alegeti o varianta corecta

Derularea rapida si in bune conditii a schimburilor internationale presupune existenta unor instrumente
monetare, universal recunoscute, care sa permita stingerea datoriilor, respectiv, incasarea creantelor
internationale. Aceste instrumente sunt cunoscute sub denumirea generica de :
a. eurovalute
b. certificate de depozit
c. mijloace de plata internationale
d. instrumente de plata si credit
RASPUNS: C

24. Alegeti o varianta corecta


In etapa actuala, instrumentele monetare care au rolul de mijloace de plata internationale pot fi grupate
in urmatoarele categorii:
1.certificate de trezorerie
2.devize
3.european currency unit
4.valute
5.certificate de depozit
6.eurovalute
7.drepturi speciale de tragere
Variante:
a. 1+2+5
b. 1+3+5
c. 3+4+7
d. 2+4+7
RASPUNS: D

25. Alegeti o varianta corecta

Unul dintre cele mai importante criterii de clasificare a valutelor este posibilitatea de preschimbare pe
o alta valuta. Conform acestui criteriu, se disting:
1.valute efective
2.valute convertibile
3.valute de cont
4.valute neconvertibile
Variante:
a. 1+3
b. 1+2+3+4
c. 2+4
d. 1+2+3
RASPUNS: C

26. Alegeti o varianta corecta

Valoarea unui DST se stabileste pe baza unui „cos” ponderat de 4 valute, dupa cum urmeaza:
1. dolarul american
2. francul elvetian
3. yenul japonez
4. DST
5. dolarul canadian
6. lira sterlina
7. euro

Variante:
a. 2+4+5+7
b. 1+3+6+7
c. 1+2+4+6
d. 3+5+6+7
RASPUNS: B

27. Alegeti o varianta corecta

În favoarea DST au fost invocate urmatoarele argumente:


1. circula intre autoritatile monetare si populatie prin depozite bancare
2. independenta fata de situatia economica si financiara a diferitelor tari
3. valoarea unui DST se stabileste pe baza ponderarii de valute
4. caracter gratuit al instrumentului
5. stabilitate relativa
6. dozarea constienta a alocarilor de DST in functie de nevoile efective de lichiditate ale economiei
mondiale
7. greveaza balanta platilor, ca si in cazul celorlalte instrumente de rezerva

Variante:
a. 2+4+5+6
b. 1+3+6+7
c. 2+3+5+7
d. 1+4+5+7
RASPUNS: A

28. Alegeti o varianta corecta

Criticile formulate la adresa DST sunt urmatoarele:

1. DST nu se pot utiliza de catre persoanele fizice si juridice


2. DST nu circula decatintre autoritatile monetare
3. inflatia si deflatia de DST nu sunt excluse
4. DST nu exista ca si moneda efectiva si de cont
5. DST nuindeplinesc toate functiile monetare
6. criteriul dupa care se repartizeaza alocarile de DSTintre tarile membre nu este unul tocmai
corect stabilit in functie de nevoi
7. nu se pot efectua imprumuturi in DST de catre nedetinatorii ei de drept

Variante:
a. 1+3+4+7
b. 2+3+5+6
c. 2+4+5+7
d. 1+2+4+7
RASPUNS: B

29. Alegeti o varianta corecta

Acest concept presupune ca o banca dintr-o tara incheie o intelegere cu o banca din alta tara prin care
se angajeaza reciproc sa-si ofere diferite servicii. Aceasta activitate constituie suportul traditional al
derularii operatiunilor de plati si incasari cu strainatatea atat in nume propriu, cat si in numele
clientilor.

a. incheierea de tratate de colaborare


b. sucursala a bancii mama
c. relatia de corespondent bancar
d. filiala a bancii emitente
RASPUNS: C

30. Alegeti o varianta corecta


Implantarea de sedii in strainatate este determinata de mai multi factori, intre care cei mai importanti
sunt:
1)insotirea clientilor din tara de origine care au efectuat nvestiti in strainatate
2) reducerea balantei contului curent
3) operarea pe europiete
4) dispersia riscului
5) alimentarea contului de profit si pierdere
6) realizarea de economii de scara
7) procesul de dereglementare, concretizat in deschiderea pietelor nationale catre bancile
straine
8) diferentele dintre tari in materie de reglementare a activitatii bancare
9) reglarea balantei de plati externe

Variante:
a. 1+3+4+6+7+8
b. 2+4+5+7+8+9
c. 1+2+4+5+6+9
d. 2+3+4+6+7+9
RASPUNS: A

31. Alegeti o varianta corecta

Specificati carui tip de etalon ii apartine formula de calcul de mai jos:

PPC 
 q1Pnaţ.
 q1Pstr.
a. etalonului aur-devize
b. etalonului DST
c. etalonului aur moneda
d. etalonului paritatii puterii de cumparare a monedelor nationale
e. etalonului bimetalist
RASPUNS: D

32. Alegeti o varianta corecta

In articolul VIII din Statutul FMI revizuit in 1978 se prevedeau ca obligatii ale statelor membre
urmatoarele:

1) sa nu introduca restrictii in efectuarea platilor si transferurilor pentru tranzactii internationale


curente
2) sa nu introduca practici discriminatorii si taxe vamale pentru anumite categorii de bunuri si
servicii
3) evitarea practicarii de cursuri valutare multiple
4) convertibilitatea soldurilor,in moneda proprie, detinute de un alt stat membru daca acesta din
urma dovedeste ca respectivele solduri sunt recente si provin din tranzactii curente;
5) evitarea practicilor valutare discriminatorii
6) evitarea taxelor vamale netarifare pentru anumite categorii de marfuri

Variante:
a. 2+4+5+6
b. 1+2+3+5
c. 1+3+4+5
d. 3+4+5+6
RASPUNS: C

33. Alegeti o varianta corecta

Convertibilitatea valutara este de mai multe categorii:

1.convertibilitatea valutara limitata


2.convertibilitate monetara
3.convertibilitatea valutara deplina
4.convertibilitatea de cont curent
5.convertibilitatea metalica

Variante:
a. 2+4+5
b. 1+3+4
c. 2+3+5
d. 1+4+5
RASPUNS: B

34. Alegeti o varianta corecta

Girarea este operatiunea prin care:


a. are loc circulatia cecului, indiferent daca acesta are sau nu inserata mentiunea “la
ordin”;
b. are loc transmiterea (circulatia) cecului prin cesiune;
c. are loc circulatia cecului, cu precizarea ca acesta trebuie sa aiba mentiunea “la
ordin”.
RASPUNS: A

35. Alegeti o varianta corecta

Girul in alb presupune ca:


a. pe verso-ul cecului apare numai semnatura girantului, fara sa fie indicat numele
giratarului;
b. tragatorul a emis cecul fara indicarea sumei de bani, beneficiarul urmand sa o
completeze cand incaseaza cecul.
c. pe verso-ul cecului apare numai semnatura giratarului.
RASPUNS: A

36. Alegeti o varianta corecta

Printre mentiunile obligatorii ale biletului la ordin se numara:


1) denumirea de bilet la ordin;
2) promisiunea neconditionata de a plati o suma de bani;
3) denumirea trasului;
4) locul platii;
5) mentiunea “la ordin”;
6) scadenta.
Variante:
a. 2+4+5+6
b. 1+2+4+6
c. 2+3+5+6
d. 1+4+5+6
RASPUNS: B

37. Alegeti o varianta corecta

Functiile biletului la ordin sunt:


1) instrument de plata;
2) instrument de control;
3) instrument de garantare;
4) instrument de credit;
5) instrument de supraveghere.
Variante:
a. 2+3+5
b. 1+2+5
c. 2+4+6
d. 1+3+4
RASPUNS: D

38. Alegeti o varianta corecta

Revocabilitatea ordinului de plata se refera la faptul ca:


a. ordonatorul poate sa modifice sau sa anuleze ordinul de platain orice moment, cu
conditia ca beneficiarul sa fie informat si sa-si dea consimtamantul;
b. ordonatorul poate sa modifice sau sa anuleze ordinul de platain orice moment pana
la efectuarea platii catre beneficiar;
c. ordonatorul poate sa revoce ordinul de efectuare a platii la extern, cu conditia ca
banca sa sa fie de acord.
RASPUNS: B

39. Alegeti o varianta corecta

Girarea este operatiunea prin care:


a. are loc circulatia cecului, indiferent daca acesta are sau nu inserata mentiunea “la
ordin”;
b. are loc transmiterea (circulatia) cecului prin cesiune;
c. are loc circulatia cecului, cu precizarea ca acesta trebuie sa aiba mentiunea “la
ordin”.
RASPUNS: A
40. Alegeti o varianta corecta

Girul in alb presupune ca:


a. pe verso-ul cecului apare numai semnatura girantului, fara sa fie indicat numele
giratarului;
b. tragatorul a emis cecul fara indicarea sumei de bani, beneficiarul urmand sa o
completeze cand incaseaza cecul
c. pe verso-ul cecului apare numai semnatura giratarului.
RASPUNS: A

41. Alegeti o varianta corecta

Printre caile de utilizare a soldului activ al contului curent al balantei de plati externe se
numara:

a. obtinerea de credite externe;


b. atragerea de investitii directe din strainatate
c. efectuarea de investitii de portofoliu in strainatate;
d. primirea de ajutoare sau credite nerambursabile
RASPUNS: C

42. Alegeti o varianta corecta

Acreditivul documentar este emis de:


a. banca importatorului;
b. banca vanzatorului;
c. o banca neutra.
RASPUNS: A

43. Alegeti o varianta corecta

Printre mentiunile obligatorii ale biletului la ordin se numara:


1. denumirea de bilet la ordin;
2. promisiunea neconditionata de a plati o suma de bani;
3. denumirea trasului;
4. locul platii;
5. mentiunea “la ordin”;
6. scadenta.
Variante:
a. 1+2+3+4
b. 2+4+5+6
c. 1+3+5+6
d. 1+2+4+6
e. toate
RASPUNS: D
44. Alegeti o varianta corecta

Functiile biletului la ordin sunt:


1) instrument de plata;
2) instrument de control;
3) instrument de garantare;
4) instrument de credit;
5) instrument de supraveghere.
Variante:
a. 2+4+5
b. 1+3+4
c. 1+2+5
d. nici una
e. toate
RASPUNS: B

45. Alegeti o varianta corecta

Elementele componente ale sistemului monetar international sunt:

1) relatiile valutar-financiare internationale;


2) mecanismele valutar-financiare internationale;
3) guvernul international;
4) societatile transnationale;
5) norme si reglementari valutar-financiare internationale;
6) Uniunea Europeana;
7) institutiile bancar-financiare internationale.

Variante:
a. 1+3+5+6
b. 2+4+5+7
c. 1+2+3+6
d. 1+2+5+7
e. toate
RASPUNS: D

46. Alegeti o varianta corecta

Relatiile valutar-financiare internationale cuprind:

1) relatiile monetare (valutare) internationale;


2) relatiile interguvernamentale;
3) relatiile financiare internationale;
4) relatiile de credit internationale;
5) relatiile privind capacitatea internationala de plata a partenerului contractual;
6) relatiile de plati si garantii internationale;
7) relatiile stabilite de Conferinta financiara internationala de la Genova (1922);
8) relatiile comerciale internationale.

Variante:
a. 1+3+4+6
b. 2+3+6+8
c. 1+3+5+7
d. 2+4+6+8
e. toate
RASPUNS: A

47. Alegeti o varianta corecta

Functiile relatiilor valutar-financiare internationale sunt:

1) functia de evaluare a marfurilor si serviciilor;


2) functia de supraveghere a decontarilor internationale;
3) functia de mijloc de plata internationala;
4) functia de marketing a serviciilor financiar-bancare internationale;
5) functia de sursa de dezvoltare economica;
6) functia de valorificare a disponibilitatilor banesti;
7) functia de reglementare a contractelor comerciale internationale;
8) functia de echilibrare a balantei de plati externe;
9) functia de management al afacerilor internationale;
10) functia de organizare a activitatii internationale a bancilor;
11) functia de rambursare a datoriei externe;
12) functia de emisiune si utilizare a monedelor internationale (DST, euro).

Variante:
a. 1+3+5+6+7+8+9
b. 2+3+4+6+7+10+12
c. 1+3+5+6+8+11+12
d. nici una
e. toate
RASPUNS: C

48. Alegeti o varianta corecta

Principiile si mecanismele adoptate la Conferinta monetara de la Bretton Woods din 1944


sunt:
1) rolul si pretul aurului;
2) convertibilitatea valutara a monedelor;
3) cursurile de schimb flotante;
4) etalonul monetar aur-devize;
5) crearea ONU;
6) lichiditatea monetara internationala;
7) emisiunea de DST;
8) echilibrul valutar-financiar extern al statelor;
9) crearea FMI si Bancii Mondiale;
10) crearea OCDE.

Variante:
a. 1+3+4+6+7+8+9
b. 2+3+4+5+7+9+10
c. 1+3+4+6+7+8+10
d. 1+2+4+6+7+8+9
e. toate
RASPUNS: D

49. Alegeti o varianta corecta

Factorii care au determinat aparitia si extinderea pietei eurovalutelor au fost:


1) razboiul rece;
2) razboiul din Irak;
3) criza petroliera;
4) activitatea societatilor transnationale;
5) destramarea blocului sovietic;
6) activitatea desfasurata de FMI;
7) trecerea la convertibilitatea monetara deplina a mai multor valute si afirmarea
valutelor liber utilizabile;
8) aparitia monedei unice euro.

Variante:
a. 1+2+6+7
b. 1+3+4+7
c. 4+6+7+8
d. 2+4+6+7
e. toate
RASPUNS: B

50.
Alegeti o varianta corecta
Principalele etaloane monetare internationale care s-au succedat de-a lungul istoriei au fost:

1) etalonul bimetalist (aur-argint);


2) etalonul aur;
3) etalonul microprocesor;
4) etalonul platina;
5) etalonul aur-devize;
6) etalonul metric;
7) etalonul DST;
8) etalonul paritatii puterii de cumparare.

Variante:
a. 2+3+5+7+8
b. 1+2+5+7+8
c. 1+3+5+6+8
d. 2+3+4+6+7
e. toate
RASPUNS: B

51. Alegeti o varianta corecta

Rezervele monetare ale bancilor centrale sunt formate din:


1) aur monetar;
2) minele nationale de extractie de aur;
3) valute convertibile;
4) fabricile producatoare de hartie specializate pentru tiparirea bancnotelor;
5) monede internationale (DST, euro);
6) valutele detinute de bancile comerciale;
7) pozitia creditoare la FMI.

Variante:
a. 2+3+6+7
b. 1+3+4+6
c. 1+3+5+7
d. nici una
e. toate
RASPUNS: C

52. Alegeti o varianta corecta

Principalele cai de sporire a activelor monetare de rezerva sunt:


1) aurul monetar cumparat de banca centrala din productia autohtona sau de pe pietele
internationale;
2) depozitarea de catre bancile comerciale de valuta la banca centrala;
3) alocarea periodica de catre FMI a DST statelor membre;
4) alocarea periodica de catre Banca Reglementelor Internationale a DST statelor
membre;
5) cumpararea de catre banca centrala de valute de pe piata valutara nationala;
6) contractarea de credite externein valuta de pe piata internationala a creditului;
7) cumpararea de catre banca centrala a tezaurelor metalice antice descoperite pe
santierele arheologice.

Variante:
a. 2+4+6+7
b. 1+3+4+6
c. 1+2+4+6
d. 1+3+5+6
e. toate
RASPUNS: D

53. Alegeti o varianta corecta

Principalele functii ale rezervelor monetare ale bancii centrale sunt:


1) cresterea credibilitatii si solvabilitatii tarii pe plan extern;
2) plata importurilor curente de marfuri si servicii;
3) sursa de echilibrare a balantei de plati curente;
4) acordarea de credite externe;
5) plata datoriei externe;
6) rezervele valutare sunt o conditie de trecere la convertibilitate monetara;
7) functia de rezerva monetara strategica.

Variante:
a. 1+2+5+6+7
b. 1+2+4+5+7
c. 2+3+5+6+7
d. 1+2+3+4+6
e. 1+3+5+6+7
RASPUNS: E

54. Alegeti o varianta corecta

Evolutia cursului de schimb valutar este determinata de urmatorii factori monetar-financiari:


1) rata inflatiei;
2) evolutia productiei si productivitatii muncii;
3) zvonuri si alegeri electorale;
4) rata dobanzii;
5) bugetul;
6) soldul balantei platilor curente;
7) greve.

Variante:
a. 1+2+3+6
b. 2+3+4+7
c. 1+2+3+4
d. 1+4+5+6
e. toate
RASPUNS: D

55. Alegeti o varianta corecta

Principalele cai prin care un investitor strain poate sa investeasca in strainatate sunt:
1) implantarea de sedii in strainatate (sucursale si filiale);
2) preluarea unei firme locale;
3) fuzionarea cu o firma straina;
4) cumpararea de titluri de valoare de pe piata externa;
5) utilizarea rezervei valutare a bancii centrale.

Variante:
a. 1+3+4+5
b. 2+3+4+5
c. 1+2+3+4
d. nici una
e. toate
RASPUNS: C

56. Alegeti o varianta corecta

Printre indicatorii datoriei externe se numara:


1) datoria externa totala raportata la incasarile din exportul de marfuri si servicii;
2) raportul dintre totalul datoriei externe si produsul national brut;
3) serviciul datoriei externe raportat la creantele externe.

Variante:
a. 1+3
b. 2+3
c. 1+2
d. nici una
e. toate
RASPUNS: C

57. Alegeti o varianta corecta

Balanta comerciala este formata din:


1) incasarile din exporturile de marfuri;
2) investitiile straine;
3) contractarea de credite externe;
4) platile pentru importurile de marfuri;
5) veniturile realizate de nerezidenti in strainatate.

Variante:
a. 1+2+4+5
b. 2+3+4+5
c. 1+4
d. nici una
e. toate
RASPUNS: C

58.
Alegeti o varianta corecta

Derularea tranzactiilor internationale presupune existenta unor acte normative, reguli si


uzante, intre care cele mai importante sunt:
1) acorduri si conventii interstatale;
2) reglementari elaborate de Camera de Comert Internationala de la Paris;
3) deciziile OCSE;
4) reglementari nationale privind platile internationale.

Variante:
a. 2+3+4
b. 1+2+4
c. 1+3+4
d. nici una
e. toate
RASPUNS: B

59. Alegeti o varianta corecta

Printre elementele esentiale (obligatorii) ale unei cambii se numara:


1) denumirea expresa de cambie;
2) ordinul neconditionat de a plati o suma de bani;
3) numele si prenumele trasului si a rudelor sale pana la gradul trei;
4) scadenta.
Variante:
a. 2+3+4
b. 1+3+4
c. 1+2+4
d. nici una
e. toate
RASPUNS: C

60. Alegeti o varianta corecta

Modalitatile de transmitere a cecului sunt:


1) girarea;
2) cesiunea;
3) acceptarea;
4) scontarea;
5) forfetarea.
Variante:
a. 2+3
b. 1+4
c. 3+5
d. 1+2
e. 4+5
RASPUNS: D

61. Alegeti o varianta corecta

Principalele tipuri de cecuri sunt:


1) cecul la purtator;
2) cecul barat;
3) cecul de tranzit;
4) cecul confirmat;
5) cecul traditional.
Variante:
a. 3+4+5
b. 1+2+5
c. 2+3+5
d. 1+2+4
e. nici una
RASPUNS: D

62. Alegeti o varianta corecta

Principalele modalitati de plata utilizate in comertul international sunt:


1) acreditivul documentar;
2) incasoul documentar;
3) cecul;
4) ordinul de plata;
5) cambia.

Variante:
a. 2+3+5
b. 1+2+4
c. 1+2+5
d. 1+2+3
e. toate
RASPUNS: B

63. Alegeti o varianta corecta

Între tipurile de acreditive documentare se numara:


1) acreditive transferabile;
2) acreditive revocabile;
3) acreditive irevocabile;
4) acreditive irevocabile confirmate;
5) acreditive barate.

Variante:
a. 1+2+3+5
b. 1+2+3+4
c. 1+2+4+5
d. 2+3+4+5
e. toate
RASPUNS: B

64. Alegeti o varianta corecta

Participantii in derularea unui ordin de plata sunt:


1) ordonatorul;
2) banca ordonatorului;
3) societatea de asigurari;
4) beneficiarul;
5) banca beneficiarului;
6) garantul.

Variante:
a. 1+2+4+5
b. 1+2+3+6
c. 2+3+4+5
d. 1+2+3+5
e. toate
RASPUNS: A

65. Alegeti o varianta corecta

Principalele categorii de garantii personale sunt:


1) scrisoarea de garantie bancara;
2) ipoteca;
3) avalul;
4) garantia caselor de asigurare;
5) depozitul bancar;
6) garantia statului.

Variante:
a. 2+3+4+6
b. 1+3+4+6
c. 1+2+4+5
d. 1+3+4+5
e. toate
RASPUNS: B

66. Alegeti o varianta corecta

Principalele tipuri de garantii reale sunt:


1) ipoteca;
2) acreditivul;
3) gajul;
4) vinculatia;
5) rezervarea dreptului de proprietate.

Variante:
a. 1+2+3+4
b. 1+2+4+5
c. 2+3+4+5
d. 1+3+4+5
e. nici una
RASPUNS: D

67. Alegeti o varianta corecta

Printre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o ipoteca pentru a fi asiguratorie pentru


beneficiar se numara:
1) ipoteca sa fie de gradul doi;
2) valoarea bunului ipotecat sa fie suficient de mare in comparatie cu creanta ipotecata;
3) valoarea in timp a bunului ipotecat sa fie certa.
Variante:
a. 2+3
b. 1+2
c. 1+2+3
d. nici una
RASPUNS: A

COMPLETION

1. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Trasatura caracteristica a procesului de _______ consta in aceea ca el se dezvolta ca o necesitate


obiectiva „din interiorul” statelor, care nu mai pot progresa intr-o stare de izolare, autarhic.

RASPUNS:
globalizare
mondializare
internationalizare
interdependenta

DIF: mediu REF: p.15

2. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

In momentul de fata are loc procesul de „deschidere” a economiei statelor spre exterior ca o necesitate
obiectiva a progresului propriu, proces valabil pentru toate statele, ceea ce conduce la fenomenul de
interdependenta, globalizare, ______ .

RASPUNS:
mondializare
internationalizare

DIF: usoara REF: p.15

3. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Prin ______ _____ _______ se intelege capacitatea unei banci centrale de a dispune de
mijloacele de plata necesare stingerii unor datorii previzibile sau imprevizibile ale statului la
scadenta.

RASPUNS: lichiditate monetara internationala

DIF: medie

4. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

_______ _ _______ – indiferent de scopul urmarit printr-o operatiune valutara – se bazeaza pe doua
principii de baza: a) principiul à la hausse (in crestere) si b) principiul à la baisse (in scadere).
RASPUNS: Procedeul de arbitrajare

DIF: medie-usoara

5. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

_________ detine ponderea principala in costul creditului: 75%-95%.

RASPUNS:
dobanda
Dobanda

DIF: usoara

6. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Pentru obligatiile de credit exprimate in DST se aplica o altfel de rata a dobanzii, denumita ________,
determinata ca o medie ponderata a dobanzilor practicate pe pietele nationale ale tarilor din care provin
monedele din „cos”.

RASPUNS: specifica

DIF: medie

7. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

______ _ _____ _____ presupune ca beneficiarul poate incasa suma de bani respectiva fara nici o
conditie.

RASPUNS: Ordinul de plata simplu

DIF: usoara

8. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

La baza emiterii ________ __ _______ sta contractul de asigurare ca document incheiat intre
societatea de asigurare si beneficiarul asigurarii.

RASPUNS: politei de asigurare

DIF: usoara

9. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

_________ este o modalitate de plata combinata folosita in relatiile internationale, respectiv, o


modalitate de asigurare impotriva riscului de neplata la incaso si care presupune livrarea marfii de
catre exportator pe adresa unei banci sau a unui depozit din strainatate, si nu direct pe adresa
importatorului.

RASPUNS:
Vinculatia
vinculatia

DIF: usoara
10. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Prin eurovaluta se intelege valuta depozitata la o banca din afara teritoriului si _______ tarii care a
emis valuta respectiva.

RASPUNS: jurisdictiei

DIF: mediu-usoara REF: p.38

11. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Bancile comerciale reprezinta principalii actori ai pietei eurovalutare, fiind cunoscute si sub denumirea
de ______ .

RASPUNS: eurobanci

DIF: dificila REF: 43

12. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Principalele componente ale pietei _________ sunt: piata interbancara, piata eurocertificatelor de
depozit si piata euroefectelor comerciale.

RASPUNS: eurovalutare

DIF: usoara REF: p.44

13. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Rata dobanzii ,’’offer’’, practicata pe piata eurovalutara este cunoscuta sub denumirea abreviata de
_______ si reprezinta rata dobanzii de referinta la imprumuturile internationale in eurovalute.

RASPUNS:
LIBOR
L.I.B.O.R.

DIF: medie REF: pg. 44

14. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

În functie de perioada de timp dupa care deponentul are acces la suma depusa fara a fi penalizat la
dobanda, depozitele bancare au diferite grade de _______ .

RASPUNS:
lichiditate
termene
date
scadente

DIF: medie REF: p.43

15. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite


Principala caracteristica a certificatelor de depozit este ________________, adica faptul ca pot fi
vandute si cumparate pe piata secundara inainte de scadenta.

RASPUNS: negociabilitatea

DIF: usoara REF: p.45

16. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Pentru investitor, avantajul cumpararii certificatelor de depozit consta in imbinarea ___________ cu


obtinerea de castiguri mai mari decatin cazul depozitelor la vedere.

RASPUNS: lichiditatii

DIF: usoara REF: 45

17. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Un gen de instrumente financiare specifice pietei eurovalutare sunt _______ ______ (eurocommercial
papers), utilizate,in general, de firme mari, cu standing recunoscut, de institutii financiare sau state
suverane, care doresc sa atraga resurse pe termen scurt.

RASPUNS: euroefectele comerciale

DIF: usoara REF: 45

18. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Dintre valutele convertibile, pe plan international cele mai des folosite sunt ____ ___ __, considerate,
conform aprecierilor Fondului Monetar International, acele valute frecvent negociate pe pietele
valutare si care detin o pondere importanta in tranzactiile internationale si in rezervele valutare ale
bancilor.

RASPUNS: valutele liber utilizabile

DIF: usoara REF: 47

19. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

În sens restrans, prin _______ se inteleg instrumentele de plata si credit – cambia, biletul la ordin,
cecul – denominate in valute convertibile.

RASPUNS: devize

DIF: usoara REF: 47

20. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

________ sunt unitati monetare de cont, fara existenta materiala sau acoperire in metal pretios, care se
aloca tarilor membre FMI gratuit, proportional cu cota subscrisa la Fond.

RASPUNS:
DST
D.S.T.
DST-urile

21. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

În principiu, activitatea bancara internationala imbraca doua mari forme: activitatea cu _______
traditionala, care cuprinde operatiunile efectuate in moneda nationala cu nerezidentii, si activitatea cu
_______, avand drept contrapartida atat clienti rezidenti, cat si nerezidenti.

RASPUNS:
strainatatea eurovalute
strainatatea eurovalutele

DIF: mediu-usoara REF: 49

22. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

________ _______ reprezinta capacitatea recunoscuta pe plan international a unei monede de a fi


preschimbata in etalonul ei (daca are) sau in alta moneda in raport de cerere si oferta.

RASPUNS: Convertibilitatea monetara

DIF: usoara REF: 57

23. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Dupa abandonarea convertibilitatii metalice a ramas doar _______ ________, adica preschimbarea
unei valute contra altei valute, care, la randul ei, este convertibila in alta valuta.

RASPUNS: convertibilitatea valutara

DIF: mediu-usoara REF: 58

24. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Avalizarea este operatiunea prin care o persoana denumita ______ garanteaza plata cecului
pentru intreaga suma sau doar pentru o parte. Persoana in favoarea careia se acorda garantia se
numeste________ .

RASPUNS: avalist avalizat

25. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Cecul ______ are precizat in mod expres numele beneficiarului si mentiunea “___ __ ___”.

RASPUNS: nominativ nu la ordin

26. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Spre deosebire de cambie, care, in procesul emiterii, pune in legatura trei persoane (trasul,
tragatorul si beneficiarul), biletul la ordin implica numai doua persoane: _________, respectiv
___________ .
RASPUNS:
emitentul beneficiarul
emitent beneficiar

27. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Partile implicate in derularea unui ordin de plata sunt importatorul, denumit ______, banca
importatorului, denumita banca ______, exportatorul, denumit _______ si banca
exportatorului, denumita banca _______ .

RASPUNS: ordonator ordonatorului beneficiar beneficiarului

28. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Ordinul de plata ______inseamna ca beneficiarul pentru a incasa suma de bani cuvenita nu


trebuie sa prezinte nici un document.

RASPUNS: simplu

29. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Principalele categorii de convertibilitate valutara sunt:


a) convertibilitate de cont curent;
b) convertibilitate limitata;
c) convertibilitate _________ .

RASPUNS:
deplina
definitiva

30. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Obiectivele activitatii de gestionare a activelor de rezerva monetara internationala sunt


______ si _______ .

RASPUNS:
lichiditate eficienta
eficienta lichiditate

31. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Drepturile speciale de tragere reprezinta un cos format din patru valute: USD, euro, yenul
japonez si ____ _____ .

RASPUNS:
lira sterlina
GBP

32. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite


Monedele pot fi cotate direct, indirect si _______ .

RASPUNS: incrucisat

33. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Garantul se poate angaja fie pentru reparatie fizica, fie pentru reparatie______ .

RASPUNS:
baneasca
in bani
cash

34. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Spre deosebire de cambie, care,in procesul emiterii, pune in legatura trei persoane (trasul,
tragatorul si beneficiarul), biletul la ordin implica numai doua persoane: ______,
respectiv______ .

RASPUNS:
emitentul beneficiarul
beneficiarul emitentul
emitent beneficiar
beneficiar emitent

35. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Prin Tratatul de la Maastricht s-a hotarat introducerea monedei ______ .

RASPUNS:
euro
EURO

36. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

______ _ _____ este un titlu de credit prin care o persoana denumita emitent se angajeaza sa
efectueze la scadenta plata unei sume de bani in favoarea beneficiarului sau la ordinul
acestuia.

RASPUNS:
biletul la ordin
Biletul la ordin

37. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Principala caracteristica a ordinului de plata este ________, in sensul ca ordonatorul poate


revoca sau modifica instructiunile de plata in orice moment pana la achitarea sumei de bani in
favoarea beneficiarului.

RASPUNS: revocabilitatea
38. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Principalii participanti la acreditivul documentar sunt : ordonatorul acreditivului (importatorul),


______ acreditivului (exportatorul), banca ________ (banca importatorului), banca
corespondenta.

RASPUNS: beneficiarul emitenta

39. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Piata monetara internationala este spatiul in care operatiunile se deruleaza atat in moneda
nationala a unuia din parteneri, cat si in ________ .

RASPUNS: eurovalute

40. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Principalele active monetare de rezerva sunt aurul monetar, _______ _______, monedele
internationale (DST, euro), pozitia creditoare la FMI.

RASPUNS: valutele convertibile

41. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Factorii care influenteaza nivelul si evolutia cursului valutar pot fi clasificati in urmatoarele grupe:
factori _______, factori de natura monetar-financiara, factori de natura social-politica, factori de natura
psihologica.

RASPUNS: economici

42. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Participantii la activitatile pietei de schimb valutar sunt grupati, in principiu, in trei mari
grupe: segmentul primar, segmentul principal sau interbancar, segmentul de _______ al
operatiunilor valutare.

RASPUNS:
supraveghere
urmarire

43. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Investitiile internationale sunt de doua tipuri: investitii straine directe si investitii de ______ .

RASPUNS: portofoliu

44. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Mijloacele de plata internationale utilizate in etapa actuala sunt: valutele convertibile,______,


monedele internationale.

RASPUNS:
devizele
devize

45. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

________ (abrevierea) este format din Banca Centrala Europeana si bancile centrale din
statele membre ale Uniunii Europene care au adoptat moneda unica euro.

RASPUNS:
SEBC
S.E.B.C.
eurosistemul
Eurosistemul

46. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Functiile biletului la ordin sunt: functia de instrument de _______, functia de instrument de


credit si functia de instrument de ______ .

RASPUNS:
plata garantare
garantare plata
achitare garantie

47. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

În functie de modul in care se incaseaza suma de bani, ordinul de plata poate fi : simplu si
______ .

RASPUNS: documentar

48. Completati spatiile libere cu cuvintele potrivite

Alaturi de garantiile personale, in schimburile internationale sunt utilizate si o serie de garantii


_____ .

RASPUNS: reale

Potriviti urmatoarele definitii cu conceptele corespunzatoare:

a. este moneda nationala utilizata in relatiile de plati internationale sau detinuta de


nerezidenti.
b. este operatiunea legala pe care o efectueaza arbitrajisti ai bancilor in scopul exclusiv de
obtinere a unui castig in valuta: fie anticiparea corecta a cursului de schimb la o valuta sau
alta, fie o previziune bine calculata in materie de miscarea dobanzilor la depozitele
valutare sau a cotatilor la titlurile de valoare de pe pietele bursiere si extrabursiere.
c. reprezinta valuta depozitata la o banca din afara teritoriului si jurisdictiei tarii care a emis
valuta respectiva
d. este formata din totalitatea pietelor valutare nationale, privite nu ca o suma aritmetica, ci
ca un sistem eterogen de legaturi si schimburi ce angreneaza pietele nationale intr-o
interdependenta reciproca,in timpi reali, intre tari aflate in fusuri orare apropiate, care se
suprapun intr-o anumita perioada a zilei lucratoare.
1. Operatiunea valutara speculativa
2. Valuta
3. Piata valutara internationala
4. Eurovaluta

1. RASPUNS: B
2. RASPUNS: A
3. RASPUNS: D
4. RASPUNS: C

Potriviti definitiile cu conceptele corespunzatoare:

a. constituie forma cea mai complexa de investire in strainatate.


b. o forma superioara de implicare bancara in strainatate care, desi efectueaza o gama larga
de operatiuni, isi desfasoara activitatea pe baza capitalului detinut de banca-mama,
neavand personalitate juridica.
c. constituie cea mai simpla modalitate de stabilire in exterior a unei banci.
5. sucursalele bancilor straine
6. filialele bancare
7. reprezentantele bancilor straine

5. RASPUNS: B
6. RASPUNS: A
7. RASPUNS: C

Potriviti urmatoarele definitii cu conceptele corespunzatoare:

a. a functionat in Antichitate sau in diferite tranzactii din Evul Mediu cand comertul
international detinea o pondere relativ redusa.
b. a ramas mult timp singurul etalon al monedelor nationale; in aceste conditii, se stabilea
prin legea de emisiunea monetara continutul in aur al monedelor nationale
c. a fost pentru prima data recomandat in 1922 de Conferinta Monetara Internationala care s-
a tinut la Genova si a devenit necesar intrucat aurul nu mai era in circulatie sub forma de
monede-aur si putine state dispuneau de rezerve de aur si practicau convertibilitatea in aur
d. a functionat pana in 1870; prin el, continutul banilor nationali era definit printr-o cantitate
de aur sau de argint, raportul intre preturile celor doua metale fiind constant
e. in aceste conditii, circulatia monetara se realiza sub forma de lingou aur – cantitati de aur
sub forma de bare metalice de diferite greutati.
f. in aceste conditii monedele se bateau in aur, iar circulatia monetara se realiza sub forma
de circulatie a monedelor cu diferite greutati si diferite paritati aur.
g. a fost introdus oficial in 1978 in noul Statut al FMI. Drepturile Speciale de Tragere (DST)
sunt o unitate monetara de cont (de evidenta) care se distribuie gratuit statelor membre ale
FMI proportional cu cota parte a statelor la Fondul Monetar International.
h. se manifesta astazi sub forma aranjamentelor monetare dintre FMI si un stat membru.
i. reprezinta o comparare a monedei nationale cu alte monede pe baza unui „cos” de marfuri
identic, dar evaluat in preturile nationale ale fiecarui stat
8. etalonul bimetalist
9. etalonul marfa
10. etalonul monometalist
11. etalonul aur-lingou
12. etalonul aur-devize
13. etalonul aur-moneda
14. etalonul DST
15. etalonul devize
16. etalonul paritatii puterii de cumparare a monedelor nationale (PPC)

8. RASPUNS: D
9. RASPUNS: A
10. RASPUNS: B
11. RASPUNS: E
12. RASPUNS: C
13. RASPUNS: F
14. RASPUNS: G
15. RASPUNS: H
16. RASPUNS: I

Potriviti definitiile cu conceptele corespunzatoare:

a. este singura convertibilitate care se practica in prezent si consta in capacitatea unei valute
de a fi preschimbata contra altei valute
b. este acea convertibilitate valutara prin care valutele se schimba pentru anumite
operatii comerciale sau de capital
c. prin care o moneda nationala se preschimba in aur sau argint conform continutului paritar
legal al valutei
d. este reglementata de articolul VIII din Statutul FMI.
e. consta in eliminarea oricarei restrictii in utilizarea externa a unei monede nationale.
17. convertibilitatea valutara
18. convertibilitatea de cont curent
19. convertibilitatea metalica
20. convertibilitatea valutara deplina
21. convertibilitatea valutara limitata

17. RASPUNS: A
18. RASPUNS: D
19. RASPUNS: C
20. RASPUNS: E
21. RASPUNS: B

1. Garantiile reale sunt modalităti tehnico-juridice prin care un anumit imobil sau mai multe bunuri
imobile sunt afectate pentru a asigura pe creditorul obligatiei indeplinite că debitorul isi va executa
obligatia corelativă asumată.

RASPUNS: T

2.
Ipoteca este o garantie reală mobiliară care constă intr-un drept ireal, accesoriu al creditorului,
constituit asupra bunurilor imobile apartinând debitorului, care are obligatia unei plăti la scadentă.
RASPUNS: F

3.
Garantarea plătii prin ipotecă, in esentă, constă in aceea că dacă la scadentă debitorul (cumpărătorul,
importatorul) nu achită contravaloarea mărfurilor/creditelor primite, creditorul (exportatorul,
vânzătorul) in favoarea căruia a fost construită ipoteca poate cere vânzarea bunului, iar din suma
obtinută să-si acopere creanta.

RASPUNS: T

4.
Obiect al ipotecii il poate constitui atât un bun mobil al debitorului, non proprietatea sa: imobil, clădire,
fabrică, teren etc., cât si insusi bunul vândut asupra căruia nu se constituie ipoteca.

RASPUNS: F

5.
Ipoteca, spre deosebire, de gaj il deposedează pe proprietar de bunul ipotecat.

RASPUNS: F

6.
Principalul dezavantaj al ipotecii este dificultatea transformării rapide a valorii imobiliare in bani.

RASPUNS: T

7.
Gajul este o modalitate de garantare a indeplinirii obligatiilor contractuale, prin remiterea de către
debitor, creditorului său, a unui bun mobil, corporal sau incorporal (aflat in circuitul civil), care
serveste drept garantie. In cazul in care nu va fi onorat la scadentă, bunul gajat poate fi valorificat de
către creditor.

RASPUNS: T

8.
Vinculatia se foloseste in cazul decontărilor prin incaso, care in acest caz poartă denumirea de incaso
vinculat.

RASPUNS: T

9.
Scrisoarea de garantie bancară se defineste prin inscrisul documentar emis de o bancă prin care aceasta
se angajează, conditionat sau neconditionat, să plătească o sumă determinată de bani la cererea
prezentată de beneficiar.

RASPUNS: T

10. Banca, prin garantia bancară, nu garantează fapte, ci preia o obligatie de plată, cu titlu reparatoriu,
pentru neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasă a unui angajament asumat prin contract.

RASPUNS: T

11. Garantia bancară are la bază institutia cautiunii, ea nefăcând parte din categoria garantiilor personale.
RASPUNS: F

12. In principiu, nu orice obligatie asumată prin contract poate constitui obiectul unei scrisori de garantie
bancară.

RASPUNS: F

13. Din punctul de vedere al tehnicilor derulării lor, modalitătile de plată sunt de trei categorii: acreditivul
sau creditul documentar, incasoul documentar si ordinul de plată.

RASPUNS: T

14. Acreditivul documentar nu oferă o garantie puternică nici vânzătorului, dar nici cumpărătorului.

RASPUNS: F

15. Spre deosebire de incaso, acreditivul nu presupune asumarea de către bănci a unor obligatii menite să
asigure părtilor exercitarea drepturilor care le revin dintr-un contract de vânzare-cumpărare.

RASPUNS: F

16. Din punct de vedere al naturii angajamentului, distingem doua tipuri de acreditive: acreditive
revocabile si acreditive irevocabile.

RASPUNS: T

17. Din punct de vedere al sigurantei plătii, există urmatoarele doua tipuri de acreditive: acreditive
confirmate si acreditive neconfirmate.

RASPUNS: T

18.
Din punct de vedere al clauzelor si conditiilor de utilizare, distingem urmatoarele tipuri de acreditive:
acreditive netransferabile si acreditive transferabile in favoarea unui alt beneficiar.

RASPUNS: T

19. Din punct de vedere al modului de stingere a obligatiei de plată, distingem urmatoarele tipuri de
acreditive: AD cu plată la vedere si AD cu plată diferată (amânată).

RASPUNS: T

20. Din punct de vedere al utilizării combinate, distingem urmatoarele tipuri de acreditive: AD subsidiar
(„back-to-back”) si AD cesionat .

RASPUNS: T

21. Documentul de asigurare imbracă două forme: polita de asigurare si certificatul de asigurare in baza
unui contract de asigurare incheiat intre o societate de asigurare si exportator (in conditia de livrare
CIF) sau importator, sau agentul său (in conditiile de livrare FOB).

RASPUNS: T
1. Pentru beneficiar, acceptarea ipotecii, ca modalitate de garantare, impune precizarea anumitor aspecte:

1. ipoteca să fie de gradul I, deoarece, in caz de faliment, cel care detine acest tip de ipotecă se
indestulează primul la masa credală fată de ceilalti creditori;
2.valoarea bunului ipotecat să fie cel putin egală cu pretentia beneficiarului si să păstreze
valoarea in timp;
3. durata in timp a bunului să fie certă până in momentul stingerii obligatiei ce a generat
ipoteca;
4. bunul să fie asigurat impotriva tuturor riscurilor, iar polita de asigurare să fie andosată la
ordinul beneficiarului;
5.să se cunoască legislatia natională a debitorului in materie de proprietate si transfer valutar.

a. 1+3+5
b. 2+3+4
c. 1+2+3
d. 1+2+3+4+5
e. nici o varianta corecta
RASPUNS: D

2.
Contractul de gaj prezintă următoarele caracteristici:
1. este accesoriu
2. este unilateral
3. este real
4. este constitutiv de drepturi reale

a. 1+2+3
b. 2+3+4
c. nici o varianta nu este adevarata
d. toate variantele sunt adevarate
RASPUNS: D

3. Garantiile bancare, după modul de executare a plătii, pot fi :

1.cu clauză la prima cerere


2. cu clauza de rascumparare
3.cu o clauză de conditionare a plătii in functie de prezentarea de către beneficiar a unor
documente
4. cu clauza neconditionata de plata

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+3
d. 1+2+3+4
RASPUNS: C

4.
Scrisoarea de garantie bancară se caracterizează prin aceea că este:
a) un contract consensual,
b) un contract unilateral,
c) un contract cu titlu gratuit,
d) un contract subsidiar,
e) un contract comercial

a. a+b+c+d+e
b. a+c+d+e
c. b+c+d+e
d. a+b+c+d
RASPUNS: D

5. Garantiile se impart, din punct de vedere juridic, in:

1) Garantii reale
2) Garantii personale
3) Garantii de solidaritate
4) Garantii materiale
5) Garantii umane

a. 1+4+5
b. 2+3+4+5
c. 1+2+3
d. 1+2+4+5
RASPUNS: C

6. In practică pot apărea următoarele categorii de garanti:

1)partenerul de contract
2) Orice firmă, companie industrială, comercială
3) societătile de asigurare
4) statul
5) companiile tip holding
6) Institutiile bancare si financiare

a. 1+3+5+6
b. 2+3+4+6
c. 1+2+3+4
d. toate variantele
RASPUNS: D

7. Elementele esentiale ale ordinului de plata sunt:


1. Denumirea ordonatorului
2. Denumirea bancii ordonatorului
3. Suma in valutã care urmeazã a fi plãtitã (in cifre si litere)
4. Contul ordonatorului din care se va efectua plata
5. Banca beneficiarului
6. Beneficiarul plãtii
7. Instructiuni privind transferul fondurilor (letric, prin telex, prin SWIFT)
8. Documentele care trebuie prezentate de beneficiar (in cazul ordinului de platã
documentar)
9. Detalii privind plata
10. Instructiuni cu privire la spezele si comisioanele bancare.
a. 1+3+5+6+8+9+10
b. 1+2+3+4+6+8+9
c. 2+4+5+6+7+8+10
d. 1+3+4+6+7+8+9
e. toate variantele
RASPUNS: E

8. In cazul incasoului documentar, documentele vehiculate de bănci pot fi de urmatoarele feluri:

documente financiare,
documente comerciale ,
3. documente necomerciale,
4. documente non-financiare.
a. 2+3
b. 1+2
c. 1+3
d. 3+4
e. toate variantele
RASPUNS: B

9. In functie de documentele vehiculate, există două tipuri de incasouri:


1. incasoul simplu;
2. incasoul documentar;
3. incasoul complex.

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+3
d. toate variantele
RASPUNS: A

10. Avantajele platii prin incaso pentru importator sunt următoarele:

1. este mai convenabil pentru cumpărător, intrucât este mai putin costisitor;
2. importatorul este scutit de plata comisioanelor bancare;
3. importatorul-cumpărător are posibilitatea de a amâna plata sau acceptarea cambiei până la
sosirea mărfii;
4. dacă incasoul este de genul documente contra acceptare, atunci importatorul poate obtine
marfa inainte ca plata să fie făcută;
5. importatorul are un anumit grad de protectie, deoarece documentele sunt transmise pe canal
bancar;
6. in caz de neplată, importatorul poate protesta (aceasta numai dacă documentele comerciale
sunt insotite de cambii);
7. la incaso, băncile pot să acorde reduceri pentru comisioanele si dobânzile aplicate valorii
facturate.
a. 1+3+5+6
b. 2+3+5+6
c. 1+3+4+6
d. 1+2+3+4
e. toate variantele
RASPUNS: D
11. Dezavantajele platii prin incaso pentru importator sunt, in principal, următoarele:

1. importatorul nu are nici o garantie că va primi marfa la timp;


2. importatorul plăteste sau acceptă documentele, neavând insă nicio garantie privind conditiile
pe care le intruneste marfa;
3. odată ce a acceptat cambia, importatorul răspunde de marfă si de plata cambiei la scadentă;
4. nu este convenabil pentru cumpărător, intrucât este mai costisitor;
5. importatorul nu este scutit de plata comisioanelor bancare.

a. 1+2+3
b. 2+4+5
c. 2+3+4
d. 1+3+4
e. toate variantele
RASPUNS: A
12. Avantajele pe care le are exportatorul in cazul platii prin incaso, dacă apelează la această modalitate de
plată, sunt următoarele:

1. decontarea prin incaso este mai sigură decât plata direct din cont deschis sau prin ordin de
plată;
2. finantarea operatiunii de export poate fi obtinută prin utilizarea unei cambii;
3. in caz de neplată, exportatorul poate protesta (aceasta numai dacă documentele comerciale
sunt insotite de cambii);
4. la incaso, băncile pot să acorde reduceri pentru comisioanele si dobânzile aplicate valorii
facturate;
5. exportatorul are un anumit grad de protectie, deoarece documentele sunt transmise pe canal
bancar.

a. 1+3+5
b. 2+3+4
c. 1+2+3
d. toate variantele
RASPUNS: D
13. Dezavantajele la modalitatea de plata prin incaso pentru exportator sunt in principal urmatoarele:

1. referitor la conditiile de sigurantă a plătii, incasoul se află pe locul al doilea, după plata prin
acreditiv documentar;
2. datorită erorilor sau altor neclarităti din documente, pot apărea intârzieri la plată;
3. dacă importatorul nu acceptă marfa, depozitarea acesteia il poate costa pe exportator foarte
mult, până va găsi un alt cumpărător către care să o trimită;
4. costul protestului si al altor actiuni de judecată, pe care le va intreprinde exportatorul, ulterior,
poate fi destul de ridicat;
5. dacă documentele sunt transmise contra acceptare, exportatorul pierde controlul asupra mărfii
odată cu acceptarea cambiei;
6. se poate intâmpla ca importatorul să nu poată sau să nu dorească să facă plata cambiei la
scadentă.

a. 1+3+4+5+6
b. 2+3+5+6
c. 1+2+4+5
d. toate variantele
RASPUNS: D

14. Riscurile care pot surveni la incaso intre momentul expedierii mărfii si cel al incasării contravalorii
sale sunt următoarele:

1) riscul intârzierii plătii, ;


2) riscul ca importatorul să nu plătească marfa din diferite motive;
3) riscul diminuării incasării pentru exportatorul-vânzător datorat următoarelor evenimente care
pot surveni;
4) riscul pierderii mărfii de către exportator.

a. 1+2
b. 2+3
c. 3+4
d. toate variantele
RASPUNS: D

15. Pentru toate riscurile apartinind de plata prin incaso, practica atestă existenta unor măsuri de evitare,
atenuare si contracarare, precum:

1) includerea in contractul incheiat intre părti a unor clauze de garantare a plătii pentru
exportatorul-vânzător;
2) apelarea la operatiunea de vinculare;
3) alegerea plătii mărfii prin incaso numai in relatiile cu parteneri cunoscuti, siguri si de o
bonitate si seriozitate de necontestat;
4) pozitia mărfii pe piată trebuie să fie puternică, iar preturile competitive;
5) includerea in pretul mărfii a unei marje acoperitoare, echivalentă cu dobânda pe perioada
estimată a intârzierii la plată;
6) derularea paralelă de contracte comerciale cu mărfuri similare pe aceeasi piată;
7) in baza intocmirii contractului, exportatorul poate pune următoarele clauze: plata prin
utilizarea efectelor comerciale (cambii, bilete la ordin), plata unui avans.

a. 1+3+4+6+7
b. 2+3+5+6+7
c. 1+2+3+5+6
d. 3+4+5+6+7
e. toate variantele
RASPUNS: E

16. Din punct de vedere al naturii operatiunilor, distingem:

1.acreditive comerciale
2. acreditive necomerciale
3.acreditive financiare

a. 1+2
b. 2+3
c. 1+3
d. toate variantele
RASPUNS: A
17. Conform legislatiei românesti, cecul trebuie să cuprindă urmatoarele elemente esentiale:
1) denumirea expresă de cec exprimată in limba in care a fost redactat inscrisul;
2) ordinul neconditionat de a plăti o sumă de bani;
3) denumirea trasului, respectiv, a băncii care urmează să efectueze plata;
4) locul plătii, respectiv, adresa băncii unde trebuie să se efectueze plata;
5) data si locul emiterii, prin indicarea clară a zilei, lunii si anului emiterii;
6) semnătura trăgătorului (emitentului).

a. 1+2+3+4
b. 3+4+5+6
c. 2+3+4+6
d. 1+3+4+5
e. toate variantele
RASPUNS: E

18. Structura sistemului de plăti internationale este urmatoarea:

1.formele de plată internationale


2.modalitătile de plată internationale
3.instrumentele de plată internationale
4.garantiile internationale
5.mijloacele de plată internationale

a. 2+3+4
b. 1+3+5
c. 1+2+5
d. toate variantele
RASPUNS: D

19. Forma tipizată a facturii comerciale internationale cuprinde următoarele elemente:


1. Numele si adresa exportatorului
2. Numele si adresa importatorului
3. Locul si data emiterii
4. Descrierea mărfii
5. Pretul unitar si – dacă este cazul – valoarea totală a mărfurilor
6. Conditia de livrare
7. Costul transportului
8. Costul asigurării mărfurilor pe parcursul transportului la conditia de livrare CIF.
9. Numărul si tipul coletelor
10. Continutul unui colet sau pachet
11. Numărul licentei de export (sau la import)
12. Marcajul si numerotarea coletelor
13. Semnătura exportatorului

a. 1+3+4+7+8+9+10+12+13
b. 2+3+4+6+7+8+9+11+13
c. 1+2+3+4+5+6+7+9+10
d. 2+3+5+6+7+8+10+11+12
e. toate variantele
RASPUNS: E

20. Documentele de transport sunt variate, in raport cu modalitatea de transport prevăzută in contractul
comercial incheiat intre parteneri:
1) Conosamentul
2) Documentul de transport feroviar
3) Scrisoarea de trăsură rutieră
4) Documentul de transport aerian
5) Documentul de transport multimodal
6) Scrisoarea de trasura

a. 1+3+4+5+6
b. 2+3+5+6
c. 1+4+5+6
d. 1+2+3+6
e. 1+2+3+4+5
RASPUNS: E

1. In comertul international, bunurile gajate se depun, in general, in depozite sau magazii generale contra
unui titlu de depozit – ________ ___________ , care reprezintă marfa pe numele depunătorului sau al
persoanei arătate de depunător

RASPUNS:
recipisa warrant
warrant
warrantul
warrant-ul

2. ______ ___ ____________ are o mai mare răspândire in comertul international, deoarece facilitează
creditul fără a impiedica circulatia bunurilor gajate.

RASPUNS: Gajul fara deposedare

3. In comertul international se practică frecvent __________ titlurilor de credit, care, fiind negociabile, se
pot transforma usor in lichidităti.

RASPUNS: gajarea

4. ____________ ____________este o garantie sub formă de fonduri plasate intr-o institutie de credit
(bancă comercială, casă de economii, cooperativă de credit sau alte institutii financiare cu drept de a
primi depozite), care pot fi eliberate fie la vedere (depozite la vedere), fie la termen (depozite la
termen).

RASPUNS: Depozitul bancar

5. In cazul contractelor pe durată indelungată si cu livrări esalonate, importatorul poate constitui un


depozit bancar, denumit _____________, egal cu valoarea unei transe livrate de exportator.

RASPUNS:
stand-by
stand by

6. Depozitul bancar _______________ reprezintă un angajament intre beneficiar, bancă si depozitar prin
care are loc o instrăinare de patrimoniu cu clauză suspensivă, respectiv, angajamentul de plată are efect
in momentul in care beneficiarul depozitului a indeplinit anumite conditii prestabilite (a exportat
marfa).
RASPUNS: escrow

7. ____________ este o modalitate de plată combinată folosită in relatiile internationale, respectiv, o


modalitate de asigurare impotriva riscului de neplată la incaso si care presupune livrarea mărfii de
către exportator pe adresa unei bănci sau a unui depozit din străinătate, si nu direct pe adresa
importatorului.

RASPUNS:
Vinculatia
vincularea

8. ______ _ _______ ________ se defineste prin inscrisul documentar emis de o bancă prin care aceasta
se angajează, conditionat sau neconditionat, să plătească o sumă determinată de bani la cererea
prezentată de beneficiar.

RASPUNS: Scrisoarea de garantie bancara

9. ____ _ __________reprezintă instructiunile date de un client – ordonator – băncii sale de a efectua din
contul său plata unei sume de bani in favoarea altei persoane, denumită beneficiar. In general, plata
sumei de bani de către ordonator in favoarea beneficiarului se face ca urmare a datoriei pe care
ordonatorul o are fată de beneficiar dinaintea declansării plătii (in urma unui import de marfă, prestării
unui serviciu etc.). Recurgerea la aceasta modalitate de plata poate avea loc si in cazul in care plata se
realizează inaintea livrării mărfii sau prestării serviciului (plata se efectuează in avans).

RASPUNS:
Ordinul de plata
Ordin de plata

10. Principala caracteristică a ordinului de plată este ______________, in sensul că dispozitia de plată dată
de ordonator băncii sale poate fi modificată sau anulată in orice moment până când plata este efectuată
in favoarea beneficiarului.

RASPUNS: revocabilitatea

11. Ordinul de plată ___________ presupune că beneficiarul poate incasa suma de bani respectivă fără
nici o conditie.

RASPUNS:
simplu
simpla

12. Ordinul de plată _____________ inseamnă că beneficiarul, pentru a primi suma de bani, trebuie să
prezinte anumite documente pe care ordonatorul le-a indicat in ordinul de plată in momentul
transmiterii acestuia către banca ordonatoare.
RASPUNS:
documentar
documentara

13. Din cauza faptului că incasarea sumei de bani de către beneficiar este conditionată de remiterea unor
documente, in practică, ordinul de plată documentar este cunoscut si sub denumirea de ordin de plată
___________.
RASPUNS: conditionat
14. Prin _________ documentar ca modalitate de plată se intelege operatiunea de manipulare de
documente comerciale si financiare pe care o bancă comercială o efectuează pentru un client al său –
expeditorul mărfii -, potrivit instructiunilor primite de la acesta, cu scopul de a obtine plata si/sau
acceptarea, de a elibera documente contra plătii si/sau contra acceptării sau in alte conditii stipulate in
mod expres.

RASPUNS:
incaso
incasso

15. ____________ este un angajament de plată al băncii in favoarea exportatorului, luat de importator in
baza unei dispozitii date băncii din tara sa si conditionată de prezentarea, de către beneficiar
(vânzător), la ghiseele băncii sale locale sau ale corespondentului acesteia din tara cumpărătorului (sau
o tertă tară), a documentelor de expeditie reprezentând marfa comandată.

RASPUNS: Acreditivul

16. _______ ______ _ ________ este un document prin care o bancă se angajează in mod irevocabil fată
de vânzător sau exportator să accepte si să achite documentele care dovedesc expedierea mărfurilor
contractate si care corespund intocmai cu prevederile mentionate in scrisoarea comercială.
RASPUNS:
Scrisoarea comerciala de credit
Scrisoarea de credit comercial
Scrisoarea de credit

17. _____________ este un instrument de plată prin care o persoană, denumită trăgător, dă ordin
neconditionat unei bănci, denumită tras, de a plăti la vedere o sumă de bani in favoarea beneficiarului
(sau la ordinul acestuia).
RASPUNS:
Cecul
Cec
18. Prin operatiunea de _____________, posesorul cecului, numit girant, transferă altei persoane, numită
giratar, toate drepturile care decurg din titlul respectiv.
RASPUNS:
girare
gir

19. _____________ este operatiunea prin care o persoană denumită avalist garantează plata cecului pentru
intreaga sumă sau doar pentru o parte.

RASPUNS:
Avalizarea
operatiunea de avalizare
avalizare

20. ________ ___ _________ ___ _________ este elaborat la cererea exportatorului de către Camera de
comert si industrie din localitatea sau tara exportatorului; prin acest certificat se confirmă că marfa
provine din tara exportatorului.

RASPUNS: Certificatul de origine a marfii

21. _______ _ _____________ este elaborat de exportator (producător) intr-o limbă străină convenită cu
importatorul si atestă caracteristicile calitative ale mărfii, inclusiv rezultatele probelor de laborator.
RASPUNS: Certificatul de calitate

22. _____ _ _______ __________ atesta faptul ca exportatorul este responsabil pentru toate defectele
apărute in perioada de garantie.

RASPUNS: Certificatul de garantie tehnica

23. __________ ________ __________ se emite pentru animale si produse din carne, după caz, de un
laborator autorizat.

RASPUNS: Certificatul sanitar-veterinar

24. Relatia de _____________ _____________ reprezintă intelegerea dintre două bănci situate in tări
diferite prin care convin să-si acorde reciproc diferite servicii bancare, cum ar fi: furnizarea de
informatii, deschiderea de conturi de corespondent; atragerea/plasarea de depozite; operatiuni de
schimb valutar; operatiuni documentare; acordarea de linii de credit.

RASPUNS: corespondent bancar

25. Transferul international al fondurilor prin ____________ presupunea transmiterea fizică a inscrisului
care continea datele privind plata ce trebuia efectuată de la o bancă la alta printr-un mijloc de transport,
de regulă, prin avion.

RASPUNS: posta

26. _______________ ____________ ________________ a fost fondată in anul 1930 in urma


Conferintei de la Haga si a avut ca obiectiv initial gestionarea reparatiilor plătite de Germania,
puterilor iesite invingătoare in primul război mondial, astfel incât transferurile respective să nu
provoace perturbatii pe pietele de capital.

RASPUNS:
Banca Reglementelor Internationale
BRI

27. Grupul___________ __________are in componenta sa urmatoarele institutii:


1.Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD),
2.Asociatia Internatională pentru Dezvoltare (AID),
3. Corporatia Financiară Internatională (CFI),
4.Agentia Multilaterală de Garantare a Investitiilor (AMGI),
5.Centrul International pentru Aplanarea Disputelor Investitionale (CIADI).

RASPUNS:
Bancii Mondiale
bm

Potriviti descrierile privind tipurile de scrisori de garantie sunt in practică cu conceptele


corespunzatoare:
a. Banca emitentă garantează că ofertantul va participa la licitatie si va accepta contractul in
cazul in care licitatia ii va fi adjudecată. De regulă, garantia reprezintă cam 5% din
valoarea prezumtivă a contractului. Organizatorul licitatiei are interesul ca ofertantii să nu
se retragă de la licitatie spre a nu compromite licitatia prin retragerea unui mare număr de
oferte. Orice retragere va fi sanctionată cu plata garantiei, ca si refuzul de acceptare a
contractului adjudecat.
b. Prin aceasta se garantează că vânzătorul va intretine in exploatare echipamentul livrat pe o
perioadă de timp determinată contractual. Dacă se abate de la această obligatie, el va fi
sanctionat cu suma consemnată in scrisoarea de garantie.
c. Cumpărătorul poate conveni prin contract ca anumite sume din pretul bunurilor livrate sau
al lucrărilor executate de vânzător să fie retinute de bancă până la terminarea indeplinirii
obligatiilor de către exportator, urmând ca sumele să-i fie restituite, dacă contractul a fost
respectat. Prin scrisori de garantie, banca se angajează să returneze sumele respective
exportatorului in caz de bună executie sau să le pună la dispozitia cumpărătorului.
d. Acestea se mai numesc si scrisori de garantie neconditionată, fiind la discretia
cumpărătorului. Banca va plăti automat la cererea cumpărătorului, chiar si atunci când
pretentiile cumpărătorului nu sunt justificate. Numai in cazuri cu totul de exceptie, un
vânzător va accepta o astfel de scrisoare, in fapt, numai atunci când pretul obtinut este
indestulător si poate acoperi suma consemnată in scrisoarea de garantie, drept compensatie
pentru neconformitate.
e. Acestea se subdivid in:
– scrisori conditionate care cer evidentă documentară;
– scrisori de garantie care nu cer evidentă documentară.
Primele nu pot fi luate in seamă de bancă decât dacă reclamantul, respectiv, cumpărătorul
prezintă documente atestatoare eliberate de un organ neutru. Nu sunt agreate de firmele
din Orientul Mijlociu.
Celelalte diferă putin de scrisorile neconditionate. In fapt, in continutul lor trebuie
precizate imprejurările când pot fi aplicate, cum ar fi, de exemplu, omisiuni din partea
vânzătorului. Sunt susceptibile de confuzii.
f. Această cautiune constă in obligatia pe care si-o ia exportatorul, prin intermediul institutiei
garante, de a plăti o anumită sumă de bani, in cazul in care isi retrage oferta, după ce
aceasta a fost acceptată, sau renuntă la semnarea tranzactiei. Durata acestui gen de
cautiune este scurtă.
g. Este o cautiune de bună realizare, de bună executie a comenzilor primite de producători si,
de regulă, reprezintă până la 10% din valoarea acestor comenzi. Se acordă pe termen scurt.
In contract este necesar să se precizeze modul de verificare si atestare a bunei executii,
rational si obiectiv, spre a se evita situatia in care cumpărătorul, sub pretext de executie
necorespunzătoare, face din cautiune un mijloc de reducere a pretului.
h. In cazul in care un exportator primeste o comandă pentru echipamente, masini, utilaje etc.,
de valoare importantă, este uzual să primească in avans 15-20% din valoarea tranzactiei
spre a avea sigurantă că respectiva comandă nu va fi anulată de cumpărător, sub diverse
motive si forme, fără să suporte prejudicii materiale. Cumpărătorul, pentru a avea
sigurantă că exportatorul nu se va retrage după incasarea avansului, obtine o cautiune
bancară care să-l protejeze contra riscului probabil, de nerambursare a avansului plătit, in
cazul anulării contractului.
1. Scrisori de garantie de plată a sumelor retinute (Retention Bonds)
2.
Cautiunea prealabilă a exportatorului de participare la licitatie
3.
Scrisori de garantie conditionată
4.
Scrisorile de garantare a participării la licitatie (Teander sau Bid Bonds)
5.
Cautiunea de bun sfârsit dată de producător
6.
Scrisori de garantie la cerere
7. Scrisorile de garantare a intretinerii echipamentului in exploatare
8. Cautiunea pentru rambursarea avansurilor
1. RASPUNS: C
2. RASPUNS: F
3. RASPUNS: E
4. RASPUNS: A
5. RASPUNS: G
6. RASPUNS: D
7. RASPUNS: B
8. RASPUNS: H

Potriviti descrierile privind tipurile de garantii bancare cu conceptele corespunzatoare:


a. Garantia rambursării o acordă o bancă din tara antreprenorului, băncii din tara
beneficiarului de lucrări, care-l finantează pe antreprenor cu fondurile necesare.
b. Antreprenorul se angajează ca o anumită cotă lunară (5%) din pretul incasat de la
beneficiar pentru lucrări executate să fie retinută de banca finantatoare pentru acoperirea
garantiilor de bună executie pe care ea le acordă, de rambursare a avansurilor si a
costurilor.
c. Banca garantează că serviciile si marfa vor respecta standardele convenite contractual. In
caz contrar, se va plăti de către vânzător o penalizare stipulată (circa 10%) in scrisoare.
d. Institutia garantă se obligă să returneze orice avans plătit, dacă mărfurile si serviciile nu
sunt conforme contractului.
e. Această scrisoare este o alternativă la scrisoarea de garantie bancară. Se emite in favoarea
exportatorului. Prin aceasta, banca ii promite plata unei sume de bani, in anumite conditii.
Este mai mult decât o scrisoare de garantie, fiind si o modalitate de plată in cadrul
creditului documentar.
f. Un exemplu de asemenea garantii constă in angajamentul de plată pe care si-l asumă o
bancă garantă de a plăti autoritătii vamale o sumă echivalentă cu nivelul taxelor vamale de
care marfa importată, spre a fi reexportată sau incorporată intr-un produs destinat
exportului, a fost scutită, in cazul in care exportul nu mai are loc. Se are in vedere
preintâmpinarea evaziunii de la plata taxelor interne. O altă formă constă in garantia
acordată de exportator, licentiatorului.
g. Este o variantă a garantiei de bună executie si acoperă riscul de functionare defectuoasă in
perioada de garantie tehnică sau de nefunctionare.
h. Acoperă obligatia cumpărătorului de a plăti pretul contractual. Se disting:
– Garantia pură de plată.
– Garantarea incasoului documentar.
– Garantia pentru aval inscrisă pe cambie sau pe bilet la ordin.
– Garantia de plată a ratelor scadente dintr-o vânzare pe credit.
i. Are ca scop substituirea temporară a creditului documentar sau, in extremis, chiar
inlocuirea creditului documentar.
9.
Scrisoare de garantie de performantă (Performance Bonds)
10. Garantia de bună functionare
11.
Garantia rambursării fondurilor atrase pe credit in procesul de montaj sau exploatare
12.
Scrisoarea de credit stand-by (Letter of Credit Stand By)
13. Garantia de plată
14. Garantii acordate de antreprenor băncii finantatoare
15. Garantii in afara celor legate de finantarea propriu-zisă
16.
Scrisoarea de garantie de plăti in avans (Advance Payments Bonds)
17. Garantia de deschidere a creditului documentar

9. RASPUNS: C
10. RASPUNS: G
11. RASPUNS: A
12. RASPUNS: E
13. RASPUNS: H
14. RASPUNS: B
15. RASPUNS: F
16. RASPUNS: D
17. RASPUNS: I