Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnata PÂRVU IONELA, angajata in cadrul D.G.A.S.P.C. sector 1

- C.S.S. “Sf. Ecaterina” in functia de asistent social, in prezent in concediu platit

de cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 16.05.2011, in baza

dispozitiei nr. 3801/14.07.2009, rog a-mi aproba incetarea activitatii din motive

personale prin acordul partilor, incepand cu data de 17.05.2011, in temeiul art.

55, litera b din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii,

Va multumesc pentru colaborare!

Data,
9 mai 2011

Semnatura,