Sunteți pe pagina 1din 1

Ecuații de forma ax +b=c , a ≠0 – test (nr 1)

Rezolvați ecuațiile

1. −3 x+ 15=0
2. √ 5 x+20=0
3. 7 x−9=2 ( 3 x +1 )
4. 15 ( x−1 ) +4 (2−3 x )=11−2 ( x+ 4 )
5. Determinați a pentru care următorul enunț devine propoziție adevărată:
1
”Ecuația 3x-a+2=0 are soluția
3
6. 5 ( 3 x−2 ) +3 x−6 ( 8 x−13 )=16 ( 9−2 x )−78
x+3 2 x +1 x−3 3 x+ 1
7. + = +
4 3 6 12
8. x ( 2 √ 2− √ 3 ) +2 × ( √3−√ 2 )=6+ √ 3
9. |2+|2 x−3||=4

Barem : fiecare ecuatie rezolvată corect și integral se punctează cu 1 punct, se acordă 1


punct din oficiu.
Timp de lucru : 45 minute.

Ecuații de forma ax +b=c , a ≠0 – test (nr 2)

Rezolvați ecuațiile

1. −18+6 x=6
2. √ 2 x− √18+ 2 √ 2=0
3. 23 x−41=7 ( x+3 )+ 2
4. 2 ( 2 x +7 ) +3 ( x−1 )=6 ( x−3 ) +18
5. Determinați a pentru care următorul enunț devine propoziție adevărată
”Ecuația ax +a+ 1=0 are soluția 2.
6. 2 ( 3 x + 4 ) −5 ( 2 x−3 ) −2=7 ( 2 x−4 ) +2 ( 8−5 x ) +3 x
5 x−1 x +2 3 x −7 x
7. − +3= −
8 2 4 2
8. x √ 2+2 x ( √ 8−3 )=20−6 x
9. |13−|2 x+1||=10

Barem : fiecare ecuatie rezolvată corect și integral se punctează cu 1 punct, se acordă 1


punct din oficiu.
Timp de lucru : 45 minute.

S-ar putea să vă placă și