Sunteți pe pagina 1din 13

FIŞA de dezvoltare psihomotrica PORTAGE

Subiect: Moranu Andrei

Vârsta cronologică: 6 ani și 3 luni, data nașterii: 24.01.2016

Data evaluării: 13.01.2022

(Observație: doar itemii bolduiți au putut fi realizați de către subiect)

SOCIALIZARE

0-1 ani
1. Urmăreşte cu privirea persoane care se mişcă în câmpul său vizual 3.
2. Zâmbeşte ca răspuns la atenţia acordată de adult.
3. Vocalizează ca răspuns la atenţia ce i se acordă.
4. Îşi priveşte mâinile, zâmbeşte adeseori sau vocalizează.
5. Răspunde la faptul că se află printre membrii familiei zâmbind, vocalizând sau încetând să mai plâng ă4.
6. Zâmbeşte ca răspuns la expresia facială a celor din jur5.
7. Zâmbeşte şi vocalizează la vederea imaginii în oglindă6.
8. Atinge şi-l trage pe adult de păr, nas, ochelari7.
9. Se întinde spre obiectul oferit8.
10. Se întinde spre persoanele familiare9.
11. Se întinde spre oglindă, loveşte uşor cu mâna imaginea din oglindă sau un alt copil10.
12. Ţine şi examinează obiectele oferite cel puţin un minut11.
13. Scutură sau strânge obiectele care îi sunt puse în mână, producând sunete neinten ţionat 12.
14. Se joacă singur timp de 10 minute13.
15. Caută adesea contactul vizual atunci când vă ocupaţi de el 2-3 minute 14.
16. Se joacă singur cu plăcere, timp de 15-20 de minute, în preajma adultului care se ocupă de treburile lui.
17. Vocalizează pentru a atrage atenţia16.
18. Imită jocul „cucu-bau”17.
19. Bate din palme (ca la Ala-Bala), imitându-l pe adult18.
20. Face din mână „pa-pa” imitând adultul.
21. Ridică braţele „aşa de mare” imitând adultul.
22. Oferă adultului o jucărie, un obiect, puţină mâncare, dar nu o şi lasă întotdeauna19.
23. Îmbrăţişează, mângâie, sărută persoane „familiare”.
24. Răspunde la propriul nume cu privirea sau întinzându-se să fie luat în bra ţe 20.
25. Apasă sau scutură o jucărie ca să producă un sunet prin imitaţie21.
26. Manipulează o jucărie sau un obiect.
27. Oferă jucăria sau obiectul adultului şi o lasă acestuia22.
28. Îmită mişcările altui copil când se joacă23.

1-2 ani
29. Imită adultul în diverse activităţi (aranjează îmbrăcămintea, întinde aşternutul, manevrează vesela) 24.
30. Se joacă cu alt copil, fiecare făcând activităţi diferite.
31. Participă la jocuri, împinge maşinuţa sau se joacă cu mingea cu un alt copil timp de 2-5 minute.
32. Acceptă absenţa părinţilor prin continuarea activităţii, exprimându-şi eventual supărarea pentru moment 25.
33. Explorează activ mediul înconjurător26.
34. Participă la jocuri de manipulare (trage sfoara, întoarce manivela) împreun ă cu alte persoane 27.
35. Îmbrăţişează şi duce în braţe o păpuşă sau o jucărie de pluş28.
36. Repetă acţiuni care produc zâmbete şi atrag atenţia29.
37. Aduce cărţi adultului pentru a-i „citi” sau să le „citească” împreună30.
38. Trage o altă persoană pentru a-i arăta o serie de acţiuni sau obiecte.
39. Îşi trage mâinile şi spune „nu-nu” când se află în apropiere de obiecte ce-i amintesc interdic ţia.
40. Aşteaptă să i se satisfacă necesităţile (schimbat, alimentat) când este plasat în scaunul înalt sau pe masa de
schimbat31.
41. Se joacă cu alţi 2-3 copii.
42. Îşi împarte jucăriile sau mâncarea cu un alt copil atunci când i se cere32.
43. Salută pe copiii de vârsta sa şi persoanele familiare când i se aduce aminte 33.
44. Îndeplineşte ceea ce îi cer părinţii 50% din timp34.

2-3 ani
45. Poate să aducă sau să ia un obiect sau să cheme o persoană din altă cameră dacă i se dau indica ţii 35.
46. Ascultă muzică sau poveşti timp de 5-10 minute.
47. Spune „te rog” şi „mulţumesc” când i de aduce aminte36.
48. Încearcă să ajute părinţii în diverse activităţi casnice îndeplinind o parte din acţiune (de exemplu, ţine
făraşul)37.
49. Joacă roluri costumându-se în haine de adult („de-a ...”) 38.
50. Face o alegere39 când i se cere40.
51. Arată înţelegerea sentimentelor verbalizând dragostea, supărarea, tristeţea, veselia, etc

3-4 ani
52. Cântă şi dansează după muzică42.
53. Respectă regulile de joc imitând acţiunile altor copii43.
54. Salută adulţii familiari44.
55. Respectă regulile în jocuri de grup conduse de adult45.
56. Cere voie să se joace cu jucăria cu care se joacă alt copil46.
57. Spune „te rog” şi „mulţumesc” jumătate din timp, fără ca cineva să-i aducă aminte 47.
58. Răspunde la telefon, cheamă pe cei mari sau vorbeşte cu persoană familiară48.
59. Aşteaptă să-i vină rândul49.
60. Respectă regulile unui joc condus de un copil mai mare50.
61. Îndeplineşte cerinţele formulare de adulţi 75% din timp51.
62. Stă în zona delimitată din curtea casei52.
63. Se joacă alături de alţi copii şi vorbeşte cu ei în timp ce lucrează la o activitate proprie (30 minute) 53.

4-5 ani
64. Cere ajutor şi asistenţă când întâmpină greutăţi54.
65. Participă la conversaţiile adulţilor55.
66. Spune versuri, cântă sau dansează pt. alţii56.
67. Lucrează singur la o sarcină casnică 20-30 de min57.
68. Îşi cere iertare fără să i se amintească în 75% din cazuri58.
69. Îşi aşteaptă rândul într-o activitate de grup cu 8-9 copii59.
70. Se joacă cooperând în activitate cu 2-3 copii timp de 20 de min60.
71. Se angajează în comportamente social-acceptabile când este în public61.
72. Cere permisiunea de a folosi obiectele care aparţin altor persoane în 75% din cazuri62

5-6 ani
73. Numeşte sentimentele pe care le încearcă: furie, bucurie, iubire63.
74. Se joacă cu 4-5 copii cooperând într-o activitate, fără a fi supravegheat permanent64.
75. Explică altora regulile unui joc sau ale unei activităţi65.
76. Imită roluri de adulţi66.
77. Participă la conversaţie în timpul mesei67.
78. Respectă regulile unui joc de raţionament verbal68.
79. Îşi consolează prietenii de joacă atunci când aceştia sunt necăjiţi 69.
80. Îşi alege singur prietenii70.
81. Planifică şi construieşte folosind unelte simple (planuri înclinate, pârghie, scripete, suport de sprijin) 71.
82. Îşi stabileşte singur obiective de îndeplinit şi duce la bun sfârşit activitatea 72.
83. Joacă el însuşi sau folosind marionete, roluri din poveşti73.

LIMBAJ

0-1 ani
1. Repetă sunetele făcute de alte persoane.
2. Repetă aceeaşi silabă de 2-3 ori (ma-ma-ma).
3. Răspunde la gesturi cu gesturi.
4. Îndeplineşte comenzi simple, însoţite de gesturi.
5. Încetează activitatea cel puţin momentan, în 75% din cazuri când i se spune “nu”.
6. Răspunde prin gesturi la întrebări simple.
7. Combină două silabe diferite în jocul vocal.
8. Imită intonaţia vocii altuia.
9. Foloseşte un cuvânt cu sens ca să denumească o persoană sau un obiect.
10. Vocalizează ca răspuns la vorbirea altei persoane.

1-2 ani
11. Spune cinci cuvinte diferite (poate folosi acelaşi cuvânt pentru obiecte diferite).
12. Poate cere "mai mult" .
13. Spune:"Gata/Nu e".
14. Execută 3 comenzi simple, fără a i se da indicaţii prin gesturi74.
15. Poate da sau arăta la cerere (când i se spune: “dă-mi” sau “arată-mi”).
16. Arata 12 obiecte familiare când sunt numite.
17. Indică 3-5 imagini dintr-o carte, când acestea sunt denumite.
18. Arată 3 părţi ale propriului corp.
19. Îşi spune la cerere numele sau porecla (diminutivul).
20. Răspunde la întrebarea: “Ce-i asta?”, denumind obiectul.
21. Combină cuvintele şi gesturile pentru a-şi face cunoscute dorinţele.
22. Numeşte alţi membri ai familiei, inclusiv animalele preferate.
23. Numeşte 4 jucării.
24. Produce onomatopee pentru a imita glasul animalelor sau foloseşte aceste sunete pentru a denumi
animalele (vaca este „muu-muu”)75.
25. Cere un aliment care-i este cunoscut folosind numele acestuia când îl vede (lapte, biscuit, pr ăjitură) 76.
26. Pune întrebări folosind o intonaţie urcătoare la sfârşitul cuvântului sau al propoziţiei.
27. Numeşte trei părţi ale corpului la o păpuşă sau o altă persoană.
28. Răspunde afirmativ sau negativ la întrebări care cer răspuns „da/nu”.

2-3 ani
29. Alătură un substantiv şi un adjectiv sau 2 substantive în propoziţii de dou ă cuvinte: „mingea mea” sau
„mingea masa”77.
30. Alătură un substantiv şi un verb în propoziţii de două cuvinte: „tata pleacă”.
31. Foloseşte un cuvânt anumit pentru a-şi exprima nevoia de a merge la toaletă.
32. Alătură un verb sau un substantiv cu „acolo” şi „aici” în propoziţii de 2 cuvinte 78.
33. Alătură 2 substantive ca să exprime posesia („maşina tata”).
34. Foloseşte „nu” în vorbirea spontană.
35. Răspunde la întrebarea „ce face?” pentru activităţi simple79.
36. Răspunde la întrebarea „Unde este ... ?”.
37. Numeşte sursa unor sunete familiare din mediu.
38. Dă mai mult de un obiect când i se cere folosind pluralul („cuburi”)80.
39. În vorbire se referă la sine cu nume propriu („Ionel vrea prăjitură”).
40. Indică imaginea unui obiect uzual descris prin întrebuinţarea lui 81.
41. Arată pe degete câţi ani are.
42. Îşi spune sexul când este întrebat.
43. Îndeplineşte 2 comenzi legate între ele.
44. Foloseşte forma continuă (-ing)82. Doar pt. limba engleză83.
45. Foloseşte forma obişnuită a pluralului (cub-cuburi)84.
46. Foloseşte câteva verbe neregulate la trecut (în mod consecvent) – a fost, a băut, a avut 85.
47. Pune întrebări: „ce e asta / aia?”.
48. Îşi controlează volumul vocii 90% din timp.
49. Foloseşte „asta” şi „aia” în vorbire.
50. Foloseşte „este / e” în afirmaţii: „asta e minge”86.
51. Foloseşte mai mult „eu / mie / al meu” decât numele propriu.
52. Indică un obiect care „nu este” („nu este o minge”).
53. Răspunde la întrebările cu „cine”, indicând numele.
54. Foloseşte formele de posesiv („al lui tata”).
55. Foloseşte articolul hotărât şi nehotărât în vorbire (pentru masculin şi feminin).
56. Foloseşte câteva substantive care desemnează categorii (animal, mâncare, jucărie).
57. Foloseşte uneori „pot” şi forme verbale de viitor87.
58. Poate descrie lucrurile ca fiind „închise” sau „deschise”.

3-4 ani
59. Construieşte propoziţii interogative cu „este” la început (când e necesar)88.
60. Este atent 5 minute în timp ce i se citeşte o poveste89.
61. Îndeplineşte o serie de 2 comenzi care nu sunt corelate90.
62. Îşi spune numele întreg.
63. Răspunde la întrebări simple de tip „cum?”91.
64. Foloseşte trecutul verbelor regulate92 („sărit”, „lovit”) etc.
65. Povesteşte despre lucruri care s-au întâmplat în trecut93.
66. Spune la ce folosesc obiectele uzuale.
67. Exprimă acţiuni viitoare prin formulele „o să ...”94.95
68. Schimbă ordinea cuvintelor în mod adecvat96 pentru a pune întrebări („pot să merg la ...?”).
69. Foloseşte câteva plurale neregulate97 (pt. limba engleză)98.
70. Relatează 2 evenimente în ordinea apariţiei lor99.

4-5 ani
71. Îndeplineşte o serie de 3 comenzi100.101
72. Demonstrează înţelegerea propoziţiilor pasive („băiatul a lovit fata” - „fata a fost lovită de b ăiat”) 102.
73. Poate alege o pereche de obiecte/imagini la cerere103.
74. Foloseşte verbele la optativ („aş putea”).
75. Foloseşte fraze („am lovit mingea şi ea a ieşit în stradă”).
76. Poate indica, la cerere, partea de sus şi de jos a diferitelor obiecte.
77. Foloseşte forme contrase la negativ104 (numai pt. limba engleză)105.
78. Poate să indice absurdităţile dintr-o imagine106.
79. Foloseşte cuvinte ca: soră, frate, bunic, bunică.
80. Spune cuvintele corespunzătoare care lipsesc în construc ţii tip „analogii opuse” („fratele e b ăiat, sora
e ...”)107.
81. Poate spune o poveste cunoscută fără ajutorul imaginilor 108.
82. Numeşte imaginea care nu se încadrează într-o anumită categorie.
83. Spune dacă 2 cuvinte rimează sau nu.
84. Foloseşte propoziţii complexe („ea vrea ca eu să intru pentru că ...”).
85. Poate spune dacă un sunet e tare sau încet.

5-6 ani
86. Poate indica: „câteva”, „multe” sau „mai multe” obiecte.
87. Îşi spune adresa.
88. Îşi spune numărul de telefon.
89. Indică: cel mai mult, cel mai puţin, câteva (puţine) obiecte109.
90. Spune glume simple110.
91. Relatează întâmplări din experienţa sa zilnică.
92. Descrie locaţia sau mişcarea folosind prepoziţiile: de la, care, peste, departe de.
93. Răspunde cu o explicaţie la întrebarea „de ce?”.
94. Aşează 3-5 imagini reprezentând o poveste în ordinea corectă şi spune povestea.
95. Defineşte cuvinte.
96. Poate spune opusul (antonimul) unui cuvânt111.
97. Poate răspunde la întrebări de genul „ce se întâmplă dacă ... (scapi un ou din mână)” 112.
98. Foloseşte corect noţiunile de „ieri” şi „mâine”113.
99. Întreabă ce înseamnă cuvintele noi sau nefamiliare lui.

AUTOSERVIRE

0-1 ani
1. Suge şi înghite lichide.
2. Bea alimente lichide115.
3. Întinde mâinile după biberon116.
4. Mănâncă alimente pasate117.
5. Ţine biberonul fără ajutor în timp ce bea118.
6. Controlează mişcarea biberonului, îndreptându-l spre gură sau împingându-l la o parte.
7. Mănâncă alimente făcute piure, date de părinte119.
8. Bea din ceaşca ţinută de părinte.
9. Mănâncă alimente semi-solide date de părinte.
10. Se hrăneşte singur cu degetele.
11. Ţine cana cu amândouă mâinile şi bea din ea.
12. Duce ajutat lingura umplută cu hrană la gură.
13. Întinde mâinile şi picioarele atunci când este îmbrăcat de adult.

1-2 ani
14. Mănâncă independent cu lingura la masă.
15. Ţine ceaşca cu o mână şi bea din ea.
16. Introduce mâinile în apă şi le pune pe faţă imitând adultul120.
17. Stă pe oliţă sau pe scaunul de toaletă pentru copii, timp de 5 minute121.
18. Pune pălăriuţa sau căciuliţa pe cap şi o scoate.
19. Îşi scoate şosetele.
20. Introduce mâinile în mâneci şi picioarele în pantaloni.
21. Îşi scoate pantofii atunci când şireturile sunt dezlegate şi lărgite122.
22. Îşi scoate haina atunci când este descheiată.
23. Îşi scoate pantalonii când sunt descheiaţi.
24. Închide şi deschide fermoare mari, fără să potrivească capetele fermoarului 123.
25. Foloseşte cuvinte şi gesturi pentru a indica nevoia de a merge la baie.
26. Se hrăneşte singur folosind lingura şi cana (vărsând puţin conţinutul).

2-3 ani
27. Ia prosopul de la părinte şi îşi şterge mâinile şi faţa.
28. Suge lichidele din pahar sau ceaşcă folosind paiul124.
29. Ia alimentele pe furculiţă125.
30. Mestecă şi înghite numai substanţe comestibile.
31. Îşi şterge mâinile fără ajutor atunci când i se dă prosopul.
32. Cere să meargă la baie, chiar dacă este prea târziu pentru a evita accidentele126.
33. Îşi controlează scurgerea salivei din gură.
34. Urinează sau are scaun la oliţă de trei ori pe săptămână atunci când este aşezat pe ea.
35. Îşi pune pantofii127.
36. Se spală pe dinţi imitând adultul.
37. Îşi scoate haine simple care au fost descheiate.
38. Foloseşte toaleta pentru scaun, are un singur accident pe săptămână în timpul zilei.
39. Ia apă de la robinet fără ajutor, atunci când îi este pus la dispoziţie un scaun sau o treaptă.
40. Se spală pe faţă şi pe mâini cu săpun, când adultul reglează temperatura apei.
41. Cere să meargă la baie la vreme, pentru a evita accidentele în timpul zilei.
42. Îşi agaţă haina într-un cuier aşezat la înălţimea lui.
43. Rămâne uscat în timpul somnului de după-amiază128.
44. Evită pericolele cum ar fi: colţuri ascuţite de mobilier sau scări deschise.
45. Foloseşte şerveţele atunci când i se aminteşte.
46. Înfige furculiţa în alimente şi le duce la gură.
47. Toarnă dintr-un ibric mic într-un pahar fără ajutor129.
48. Desface capse de la îmbrăcăminte.
49. Îşi spală singur mâinile şi picioarele atunci când este îmbăiat.
50. Îşi pune şosetele.
51. Îmbracă haina, jacheta, cămaşa.
52. Distinge partea din faţă a îmbrăcămintei130.131

3-4 ani
53. Mănâncă singur întreaga masă132.
54. Se îmbracă singur, mai primeşte ajutor pentru bluzele peste cap şi pentru încheiat 133.
55. Îşi şterge nasul când i se aminteşte acest lucru134.
56. Se trezeşte uscat în 2 dimineţi din 7135.
57. Băieţii urinează la toaletă stând în picioare136.
58. Începe şi termină îmbrăcatul şi dezbrăcatul cu excepţia închizătorilor în 75% din cazuri137.
59. Încheie hainele cu capse şi copci138.
60. Îşi suflă nasul când i se aminteşte139.
61. Evită pericole comune (de ex.: sticlă spartă)140.
62. Îşi pune haina pe umeraş şi pune la loc umeraşul pe o bară joasă, când i se dau instrucţiuni 141.
63. Se spală pe dinţi când i se dau indicaţii verbale142.
64. Îşi pune mănuşi cu un deget143.
65. Deschide nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă144.
66. Încheie nasturi mari pe o placă de învăţare sau la o jachetă aşezată pe masă145.
67. Îşi încalţă şoşonii146.

4-5 ani
68. Curăţă locul unde a vărsat ceva, luând singur cârpa de şters147.
69. Evită otrăvurile şi substanţele periculoase148.
70. Îşi deschide singur hainele149.
71. Îşi curăţă locul la masă150.
72. Îşi încheie singur hainele151.
73. Încheie fermoare152.
74. Se spală pe mâini şi pe faţă153.
75. Foloseşte tacâmurile adecvate154.
76. Se trezeşte din somn pentru a merge la toaletă sau rămâne uscat toată noaptea155.
77. Îşi şterge şi suflă nasul în 75% din cazuri când e necesar, fără să i se reaminteasc ă156.
78. Se spală singur când face baie, cu excepţia gâtului, urechilor şi spatelui157.
79. Foloseşte cuţitul pentru a întinde unt sau gem pe pâinea prăjită158.
80. Încheie şi descheie catarama la cureaua de la rochie sau pantalon şi de la înc ălţăminte 159.
81. Se îmbracă singur complet, inclusiv toate încheietorile din faţă, exceptând legăturile (noduri, funde) 160.
82. Se serveşte singur la masă atunci când părinţii îi ţin platoul (castronul) să se serveasc ă161.
83. Ajută la pusul mesei aşezând corect farfuriile, şerveţelele şi tacâmurile, dacă i se dau indica ţii verbale 162.
84. Se spală pe dinţi163.
85. Merge la toaletă la timp, se dezbracă, se şterge, trage apa şi se îmbracă fără ajutor164.
86. Se piaptănă sau se perie dacă are părul lung165.
87. Îşi agaţă hainele pe umeraş166.
88. Merge în vecinătatea casei fără supraveghere permanentă167.
89. Înşiră şireturile la pantofi168.
90. Înnoadă şireturile la pantofi169.

5-6 ani170
91. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească săptămânală.
92. Îşi alege îmbrăcămintea potrivită în funcţie de temperatură şi ocazie.
93. Se opreşte la bordură, priveşte în ambele părţi şi traversează strada fără să i se dea instrucţiuni verbale.
94. Se serveşte singur la masă şi dă mai departe platoul de servit.
95. Îşi prepară singur o mâncare simplă din fulgi de cereale.
96. Este responsabil pentru o sarcină gospodărească zilnică (aşezarea mesei, aruncarea gunoiului).
97. Îşi potriveşte temperatura apei pentru duş sau baie.
98. Îşi prepară singur sandvişul.
99. Merge singur la şcoală, la un teren de joacă, sau la un magazin, la distanţă de până la 2 străzi de casă.
100. Taie alimente moi cu cuţitul (banane, cartofi fierţi).
101. Găseşte WC-ul potrivit cu sexul într-un loc public.
102. Ridică, duce, aşează tava de servit (în autoservire sau cantină).
103. Leagă şnurul la glugă.
104. Îşi încheie singur centura de siguranţă la maşină.

COGNITIV

0-1 ani
1. Îndepărtează de pe faţă scutecul care îi împiedică vederea.
2. Caută un obiect care a fost îndepărtat din linia directă a privirii.
3. Ia un obiect dintr-o cutie deschisă172.
4. Pune un obiect în cutie, imitativ173.
5. Pune un obiect în cutie, la comandă verbală.
6. Scutură o jucărie sunătoare agăţată pe o sfoară.
7. Pune trei obiecte într-o cutie, goleşte cutia174.
8. Transferă un obiect dintr-o mână într-alta pentru a lua un alt obiect.
9. Lasă să cadă o jucărie şi o ridică.
10. Găseşte un obiect ascuns sub o cutie175.
11. Împinge un tren din trei cuburi176.
12. Scoate cercul din încastru177.
13. Pune o piesă cilindrică în planşeta cu orificii.
14. Execută gesturi simple la cerere (bate din palme).

1-2 ani
15. Scoate unul câte unul 6 obiecte din cutie.
16. Indică o parte a corpului.
17. Suprapune trei cuburi la cerere.
18. Asociază obiectele asemănătoare.
19. Mâzgăleşte.
20. Arată spre sine când e întrebat „unde e ... (numele) ?”178.
21. Pune 5 piese cilindrice în planşeta cu orificii.
22. Asociază obiecte cu imaginile lor.
23. Indică o imagine numită.
24. Întoarce 2-3 pagini la rând ca să găsească imaginea cerută179.

2-3 ani
25. Găseşte o anumită carte la cerere180.
26. Completează un încastru cu trei figuri.
27. Numeşte imagini ale unor obiecte cunoscute (patru)181.
28. Desenează o linie verticală, imitativ.
29. Desenează o linie orizontală, imitativ.
30. Copiază un cerc.
31. Asociază materiale după textură.
32. Indică la cerere obiecte mari şi mici.
33. Desenează o cruce, imitativ (+).
34. Sortează (asociază) trei culori.
35. Plasează obiecte în, pe, sub, la cerere.
36. Numeşte obiecte după sunetul produs (sonerie, telefon, etc)182.
37. Pune 4 cuburi unele în altele, după mărime (piramidă).183
38. Numeşte acţiunea din imagini.
39. Asociază forme geometrice cu imaginile lor.
40. Aşează inele, în ordinea mărimii, pe un baston.

3-4 ani
41. Spune dacă un obiect este mare sau mic184.
42. Indică 10 părţi ale corpului la comandă verbală.
43. Indică un băiat şi o fată la comandă verbală.
44. Spune dacă un obiect este greu sau uşor185.
45. Alătură două părţi ale unei forme pentru a reface un întreg.
46. Descrie două evenimente sau personaje familiare din poveşti sau programe TV.
47. Repetă jocuri cu degetele, însoţite de cuvinte186.
48. Asociază câte 1 la 1 (trei sau mai multe obiecte)187.
49. Arată obiectele lungi şi scurte.
50. Spune ce obiecte se potrivesc188.
51. Numără până la trei imitativ.
52. Aranjează obiecte în categorii.
53. Desenează un „V” imitativ.
54. Desenează o diagonală într-un pătrat cu latura de 10 cm.
55. Numără 10 obiecte imitativ.
56. Construieşte un pod din trei cuburi, imitativ.
57. Realizează un şir de cuburi sau mărgele, repetând o secvenţă (model de culoare, formă sau mărime) 189.
58. Copiază o serie de linii în „V” unite (VVVVVV).
59. Completează imaginea „omuleţului” cu mâna sau piciorul care-i lipseşte.
60. Completează un joc puzzle format din 6 piese fără încercări şi erori.
61. Numeşte obiecte ca fiind „la fel” sau „diferite”190.
62. Desenează un pătrat imitativ.
63. Numeşte 3 culori la cerere.
64. Numeşte 3 forme (pătrat, triunghi, cerc).

4-5 ani
65. Ia un număr de obiecte specificat, la cerere (1-5).
66. Numeşte 5 texturi191.
67. Copiază un triunghi la cerere.
68. Îşi aminteşte 4 obiecte văzute într-o imagine.
69. Numeşte timpul din zi asociat cu anumite activităţi.
70. Repetă versuri familiare.
71. Spune dacă un obiect este mai greu sau mai uşor (diferenţă sub 500 grame)192.
72. Spune ce lipseşte când se îndepărtează un obiect dintr-un grup de 3 obiecte.
73. Numeşte 8 culori.
74. Numeşte 3 monede diferite (1, 5 lei, 25 bani).
75. Sortează simboluri (litere şi numere).
76. Spune culoarea unor obiecte numite.
77. Redă 5 fapte importante dintr-o poveste auzită de 3 ori.
78. Desenează un om (cap, trup, 4 membre)193.
79. Cântă 5 versuri dintr-un cântec.
80. Construieşte imitativ o piramidă (scară) din 10 cuburi.
81. Spune dacă un obiect este lung sau scurt194.
82. Plasează obiecte lângă, după, în spate.
83. Realizează seturi egale cu un eşantion de 1 până la 10 obiecte.
84. Numeşte sau arată partea lipsă a unui obiect dintr-o imagine.
85. Numără de la 1 la 20.
86. Numeşte poziţiile: prima, cea din mijloc, ultima.

5-6 ani
87. Numără până la 20 de obiecte şi spune câte sunt.
88. Numeşte 10 numerale scrise.
89. Numeşte stânga şi dreapta raportat la propriul corp.
90. Spune în ordine literele alfabetului.
91. Îşi scrie numele cu litere de tipar.
92. Citeşte 5 litere ale alfabetului.
93. Aranjează obiecte în ordine, după lungime şi lăţime.
94. Citeşte literele mari ale alfabetului.
95. Aşază cifrele de la 1 la 10 în ordinea adecvată.
96. Numeşte poziţiile obiectelor: primul, al doilea, al treilea.

97. Citeşte literele mici ale alfabetului.


98. Asociază literele mari cu cele mici ale alfabetului.
99. Arată (indică) numerele numite de la 1 la 25.
100. Copiază un romb.
101. Completează un labirint simplu.
102. Numeşte în ordine zilele săptămânii195.
103. Face adunări şi scăderi cu numere până la 3.
104. Îşi spune data naşterii (ziua şi luna).
105. Recunoaşte 10 cuvinte scrise.
106. Poate prevedea ce va urma (după situaţie)196.
107. Arată obiecte întregi şi jumătăţi.
108. Numără de la 1 la 100.

MOTOR

0-1 ani
1. Întinde mâna după un obiect aflat în faţa lui la 15-22 cm197.
2. Apucă un obiect suspendat în faţa sa la 7-8 cm.
3. Se întinde după obiectele plasate în faţa lui şi le apucă.
4. Întinde mâna după un obiect preferat.
5. Duce obiecte la gură198.
6. Îşi ţine capul şi pieptul ridicate cu sprijin pe braţe, în timp ce stă culcat pe abdomen 199.
7. Susţine capul şi pieptul sus cu sprijin pe un braţ.
8. Explorează obiectele cu gura200.
9. Se întoarce de pe abdomen pe o parte şi-şi menţine menţine această poziţie 50% din timp.
10. Se rostogoleşte de pe burtă pe spate.
11. Înaintează pe burtă o distanţă egală cu lungimea corpului.
12. Se rostogoleşte de pe spate pe o parte.
13. Se întoarce de pe spate pe burtă.
14. Se ridică în poziţia şezând când apucă degetele adultului201.
15. Întoarce capul nestingherit când corpul este sprijinit.
16. Îşi menţine pentru două minute poziţia şezând.
17. Dă jos din mână un obiect pentru a se întinde după un altul.
18. Ridică şi lasă să cadă un obiect, intenţionat.
19. Stă în picioare cu sprijin maxim.
20. Saltă în sus şi în jos fiind sprijinit să stea în picioare.
21. Merge de-a buşilea pentru a lua un obiect de la distanţă egală cu lungimea corpului lui.
22. Stă sprijinit în poziţia şezând202.
23. Din poziţia şezând se întoarce în poziţia de mers „de-a buşilea”.
24. Se ridică de pe burtă în poziţia şezând.
25. Şade fără să se sprijine cu mâinile.
26. Aruncă obiecte la întâmplare.
27. Stând sprijinit pe genunchi şi mâini se leagănă înainte şi înapoi203.
28. În poziţia şezând trece un obiect dintr-o mână într-alta.
29. Reţine într-o mână 2 cuburi mici (cu latura de 2,5 cm).
30. Se ridică singur în poziţia „în genunchi”.
31. Se ridică în picioare sprijinindu-se204.
32. Foloseşte pensa digitală205 pentru a ridica un obiect206.
33. Se târăşte (merge de-a buşilea).
34. Apucă cu o mână din poziţia târâre207.
35. Stă în picioare cu sprijin minim.
36. Linge mâncarea din jurul gurii.
37. Stă singur în picioare 1 minut.
38. Scoate obiecte dintr-un recipient, prin răsturnare208.
39. Întoarce paginile unei cărţi, mai multe odată.
40. Ia mâncarea cu linguriţa209.
41. Pune obiectele mici într-un recipient.
42. Se aşează în poziţia şezând din poziţia în picioare.
43. Bate din palme.
44. Merge cu sprijin minim210.
45. Face câţiva paşi fără ajutor.

1-2 ani
46. Urcă pe scări de-a buşilea.
47. Se ridică în picioare din poziţia şezând.
48. Rostogoleşte mingea imitând adultul.
49. Se urcă pe un scaun pentru adulţi, se întoarce şi se aşază pe el211.
50. Aşază 4 inele pe un suport vertical212.
51. Scoate din planşeta cu orificii piese cilindrice cu diametrul 2,5 cm.
52. Pune piese cilindrice în planşeta cu orificii (cu diametrul de 2,5 cm).
53. Face un turn din 3 cuburi.
54. Trasează linii213.
55. Merge independent.
56. Coboară scările de-a buşilea, punând mai întâi picioarele214.
57. Se aşază singur într-un scaun pentru copil.
58. Se aşază pe vine şi se ridică din această poziţie în picioare.
59. În timp ce merge, împinge sau trage o jucărie după el215.
60. Se dă în balansoar.
61. Urcă scările cu ajutor.
62. Se apleacă din talie pentru a ridica obiecte, fără să cadă.
63. Imită mişcarea circulară cu creionul216.

2-3 ani
64. Înşiră 4 mărgele mari pe un şiret în 2 minute217.
65. Răsuceşte butoane şi mânere218.
66. Sare pe loc cu ambele picioare odată.
67. Merge cu spatele.
68. Coboară treptele cu ajutor.
69. Aruncă adultului mingea la distanţa de 1,5 m fără ca adultul să se mişte din loc 219.
70. Construieşte un turn din 5-6 cuburi.
71. Întoarce pagini, una câte una.
72. Despachetează un obiect mic.
73. Împătureşte o hârtie în două, imitativ220.
74. Desface şi îmbină jucării de asamblat221.
75. Deşurubează jucării cu filet222.
76. Dă cu piciorul într-o minge care stă pe loc.
77. Face biluţe din plastilină.
78. Apucă creionul între degetul mare şi arătător, sprijinindu-l pe mijlociu.
79. Face o tumbă înainte, cu ajutor.
80. Bate cu ciocanul 5 piese cilindrice223.

3-4 ani
81. Completează un încadastru cu 3 forme224.
82. Taie cu foarfeca225.
83. Sare de la înălţimea de aproximativ 20 cm.
84. Loveşte mingea cu piciorul când acesta se rostogoleşte spre el.
85. Merge pe vârfuri.
86. Aleargă 10 paşi cu mişcări coordonate alternative ale braţelor.
87. Pedalează pe tricicletă pe o distanţă de 1,5 m226.
88. Se dă în leagăn dacă leagănul este pus în mişcare de adult la început.
89. Se urcă şi îşi dă drumul pe tobogan.
90. Se dă tumba înainte227.
91. Urcă scările, alternând picioarele.
92. Merge în pas de marş228.
93. Prinde mingea cu amândouă mâinile.
94. Foloseşte şabloane229.
95. Taie de-a lungul unei linii drepte, lungă de 20 de cm, depărtându-se numai cu 0,5 cm230.

4-5 ani
96. Stă într-un picior, fără sprijin 4-8 secunde231.
97. Aleargă, schimbă direcţia232.
98. Merge pe bârnă în echilibru233.
99. Sare înainte de 10 ori fără să cadă234.
100. Sare peste o sfoară întinsă, înălţată la 5 cm.
101. Sare înapoi de 6 ori.
102. Loveşte (face să sară) o minge mare şi o prinde.
103. Modelează forme din plastilină şi le asamblează (2-3 părţi).
104. Decupează de-a lungul unei linii curbe235.
105. Înşurubează un obiect fixat pe filet.
106. Coboară scara alternând picioarele.
107. Pedalează pe tricicletă, întoarce la colţ.
108. Sare într-un picior de 5 ori succesiv.
109. Decupează un cerc de diametru 5 cm.
110. Desenează imagini simple (casă, om, copac)236.
111. Decupează şi lipeşte forme simple.

5-6 ani
112. Scrie litere de tipar mari, disparate, la întâmplare pe hârtie237.
113. Merge în echilibru pe bârnă, înainte, înapoi, lateral238.
114. Ţopăie239.
115. Se dă în leagăn, iniţiind şi menţinând mişcarea240.
116. Desface degetele şi cu cel mare le atinge pe celelalte în parte.
117. Poate copia litere mici241.
118. Urcă scările de lemn sau treptele unui tobogan înalt de 3 m.
119. Bate cu ciocanul un cui.
120. Driblează mingea cu direcţie.
121. Colorează în interiorul conturului 95%242.
122. Poate decupa poze din reviste fără a depăşi mai mult de 0,5 cm de la contur.
123. Foloseşte ascuţitoarea de creioane.
124. Copiază desene complicate243.
125. Rupe forme simple de hârtie244.
126. Îndoaie un pătrat de hârtie de 2 ori pe diagonală, prin imitaţie245.
127. Prinde o minge moale sau un săculeţ cu nisip cu o mână246.
128. Poate sări singur coarda.
129. Loveşte mingea cu paleta sau cu băţul.
130. Ridică de jos un obiect în timp ce aleargă.
131. Patinează înainte aproximativ 3 m247.
132. Merge pe bicicletă248.
133. Se dă cu sania.
134. Merge sau se joacă într-un bazin cu apă până la nivelul taliei.
135. Conduce un vehicol de jucărie (camion) împingându-se cu un picior249.250
136. Sare şi se învârteşte într-un picior.
137. Îşi scrie numele cu litere de tipar pe o foaie liniată251.
138. Sare de la înălţimea de 30 cm şi aterizează pe tălpi.
139. Stă într-un picior fără sprijin cu ochii închişi, 10 sec252.
140. Stă atârnat de o bară orizontală 10 secunde susţinându-şi propria greutate în braţe

Scor Portage – vârsta mentală (conform grilei)

Socializare – 63- vârstă mentală 3-4 ani

Limbaj – 85 – vârsta mentală 4-5 ani

Autoservire – 79 – vârsta mentală 4 – 5 ani

Cognitiv – 81- vârsta mentală 4 – 5 ani – din cauza lipsei stimulării din mediu

Motor – 134 – vârsta mentală 5- 6 ani

S-ar putea să vă placă și