Sunteți pe pagina 1din 7

Basmul popular ,,Prâslea cel voinic şi merele de aur” .

Caracterizarea
personajelor

Profesor: Barnaciuc Nelea


01 martie 2017
PROIECT DIDACTIC

DATA: 01 martie 2017


CLASA: a V-a
OBIECTUL: Limba şi literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Basmul
ELEMENTE DE CONŢINUT: Basmul popular Prâslea cel voinic şi merele de aur. Caracterizarea personajelor
TIPUL DE LECŢIE: mixtă
DURATA: 45 min.
SUBCOMPETENȚE:5.1, 9.2, 14.1
OBIECTIVE:

O1: să identifice personajele după toate criteriile de clasificare a personajului;


O2: să stabilească în ce relație este personajul principal cu celelalte personaje;
O3: să recunoască mijloacele de realizare a portretului personajelor implicate în acţiunea basmului;
O4: să identifice trăsăturile fizice şi morale ale personajului principal din anumite secvențe de text;
O5: să redacteze un cinquan care să evidențieze rodul reflecției elevilor asupra noțiunilor însușite.
STRATEGIA DIDACTICĂ:
METODE ŞI PROCEDEE: lucrul cu manualul şi cu fişele de caracterizare a personajului, conversaţia euristică, lectura selectivă, clusteringul,
exerciţiul, metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-Interoghează), observaţia organizată, cinquanul, mozaicul;
FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe grupe;
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manuale, fişe de lucru (pentru activitatea individuală şi pentru activitatea pe grupe),calculatorul , planşe.

2
SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE TIMPUL UNITĂŢI DE CONŢINUT METODE MIJLOACE FORME DE EVALUA


LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A ELEVILOR ORGANIZARE RE

MOMENT 1 min. Asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării lecţiei ( linişte în clasă, conversa Frontală
ORGANIZA-
distribuirea fişelor de lucru şi a celor de evaluare, pregătirea materialului ţia
TORIC
didactic, gruparea băncilor pentru activitatea pe echipe)

Activitatea începe cu rugăciunea ,,Doamne, Doamne”.


Elevii răspund la întrebările adresate de profesor: conversa tabla Frontală -observarea
EVOCAREA 9 min. - De ce v-ați îmbrăcat în alb și roșu ?; - ţia comporta-
mentelor
- Ce mai sărbătorim astăzi?
elevilor
Se actualizează cunoștințele despre basmul popular studiat ,,Prâslea metoda
cel voinic și merele de aur”. Pentru atualizarea cunoştinţelor se va folosi R.A.I.
metoda R.A.I. (Răspunde-Aruncă-Interoghează), metodă care constă în
aruncarea unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul. Cel care
aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din text celui care o prinde. conversa
Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe -ția
altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident, interogatorul trebuie să
cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu ştie răspunsul

3
iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea.
Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea şi de a mai pune o
întrebare. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau nu au răspuns
deloc conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi.
Profesorul urmăreşte desfăşurarea jocului şi, în final, lămureşte
problemele la care nu s-au găsit soluţii.
Se verifică tema pentru acasă (De reprezentat într-un desen secvența
de text care i-a impresionat cel mai mult și de argumentat opțiunea)
Profesorul propune elevilor să comenteze proverbul și să-l asocieze
cu un personaj din basmul studiat:
„Bine faci, bine găsești”
Se anunță și se scrie pe tablă subiectul lecției:,, Prâslea cel voinic și
merele de aur”. Caracterizarea personajelor
conversa
REALIZAREA 16 min. Profesorul solicită elevilor completarea clusteringului Tipuri de ţia clustering Frontală
SENSULUI
personaj analiza
După locul pe care îl ocupă în text: răspunsu-
 principal (Prâslea); rilor
 secundar (împăratul, frații, fetele, zmeii, elevilor
zgripsoroaica);
 episodic (corbul, argintarul, balaurul );
 figurant (puii de zgripsor)
După semnificația morală
 pozitiv (Prâslea, fetele, împăratul, zgripsoroaica, corbul)
 negativ (frații, zmeii, balaurul)
După apartenența la realitate

4
 reale (Prâslea, fetele, frații, împăratul )
 fantastice ( zgripsoroaica, zmeii).
Elevii primesc grila de caracterizare a personajului literar pe care o Anexa 1 Individuală
analizează câteva momente împreună cu profesorul.
După ce o analizează, primesc fișa de lucru individual. Elevii Fișa de
identifică caracteristicile protagonistuluil conform anexei 2. lucru Frontală
Profesorul explică cuvântul prâslea = mezin (anexa 2)
Completează la tablă planșa pe care este desenat Prâslea cu planșa
caracteristicile acestuia.

REFLECȚIA 17 min. Elevii, așezați în grupuri, pimesc câte o fișă de lucru (anexa 3). problema -fişa de Pe grupe analiza
Fiecare grup - expert are câte o însărcinare aparte pentru a caracteriza tizarea lucru răspunsu-
fiecare personaj. Fișele vor fi transmise la următorul grup de experți la rilor
fiecare 2,5 min. mozaicul elevilor
Grupul I – completează introducerea;
Grupul II – completează cuprinsul ( caracterizarea directă);
Grupul III – completează cuprinsul ( caracterizarea indirectă);
Grupul IV – completează încheierea;
Grupul V – alcătuiește câte un cinquan pentru fiecare personaj.
Câte un reprezentant din fiecare grup va prezenta rezultatul final obținut.

Elevii primesc flori de hârtie pe care notează ce au învățat util copacul planșa Individuală
pentru viață de la personajele textului, și frunzulițe pe care notează ce cu idei
moment al lecției le-a plăcut cel mai mult.

EXTENSIA

5
2 min. Se fac aprecieri generale asupra activităţii desfăşurate.
Tema pentru acasă : de realizat caracterizarea personajului principal
din basmul Prâslea-cel-Voinic şi merele de aur, pornind de la
elementele cuprinse în grila de caracterizare discutată în clasă.

6
7

S-ar putea să vă placă și