Sunteți pe pagina 1din 4

TEST DE EVALUARE FINALĂ

LIMBA SI LITERATURA ROMANA


CLASA a II-a

Toate subiectele sunt obligatorii.


Timp efectiv de lucru: 50 de min

Partea I
1. Notează cu A (adevărat) şi cu F(fals) enunţurile următoare:
□ Textul începe totdeauna cu alineat.
□ După titlu se pune punct.
□ Linia de dialog se scrie cu alineat.
□ Cuvântul bucurie are acelaşi înteles cu cuvântul uimire.
□ Înainte de p si b se scrie întotdeauna m.

2.Uneşte cu o linie cuvintele din prima coloană cu cele care au acelaşi


sens din a doua coloană:

trist apare

se iveşte codru

pădure supărat

veselie înfiorător

fioros bucurie

străbate

3.În propoziţia Dan e bun la limba româna, cuvântul bun are înţelesul
următor:

□ gustos
□ pregătit
□ înţelegător
Partea a II-a

4. Scrie în casete semnele de punctuaţie corespunzătoare:


Tata a venit acasă El o întreabă pe Narcisa
Narcisa cum se simte bunica I-a mai trecut răceala
E mult mai bine tată Am fost la farmacie şi i-am cumpărat
aspirină sirop de tuse e picături şi vitamina C

5. Citeşte cu atenţie fragmentul de mai jos pentru a rezolva sarcinile de la


punctele a, b şi c:

O broască râioasă a poposit de dimineaţă sub un cireş înflorit. O puzderie


de flori încărca crengile copacului. Lângă el, broasca părea o ciupercă umflată şi
neagră, tăvălită în noroi.
Cum stătea la umbra deasă, o floare de cireş albă ca zăpada, purtată de
vânt, a căzut pe pielea ei umedă şi lipicioasă. Ce să fie?
Broasca privi în dreapta, privi în stânga, apoi, văzând că nu e nimeni care
să o admire, zise, plină de îngâmfare:
- Sunt aşa de mândră! Pentru întâia oară un fluture mă ia drept floare!

a)Alcătuiţi un alt enunţ în care să folosiţi cuvântul puzderie:


_____________________________________________________________
b) De ce privea broasca în dreapta şi în stânga?
_____________________________________________________________
c)Formulează o întrebare care să aibă următorul răspuns:
O floare albă de cireş, purtată de vânt, a căzut pe spatele broaştei.

6. Alcătuiţi un dialog între o rândunică şi un copil.


______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
DESCRIPTORI DE PERFORMANŢĂ

Itemi Foarte bine Bine Suficient


I1 Gaseste valoarea de Gaseste valoarea de Gaseste valoarea de
adevar adevar adevar
pentru 5 enunturi pentru 3 enunturi pentru 1 enunt
I2 Gaseste sinonimele Gaseste sinonimele Gaseste sinonimele
pentru 5 pentru 3 pentru 1
cuvinte cuvinte cuvânt
I3 Determina sensul Bifeaza doua Bifeaza 1sau 2
cuvantului raspunsuri, raspunsuri
in propozitie printre care si cel gresite
adevarat
I4 .Marcheaza corect 11- Marcheaza corect 7- Marcheaza corect 3-4-
12-13 semne de 8-9-10 semne de 5-6 semne de
punctuatie punctuatie punctuatie
I5 Raspus corect pentru Raspuns corect Raspuns corect pentru
toate cele trei variante pentru oricare doua o singura varianta din
a,b,c variante a,b,c cele trei.
I6 Redactează dialogul, Redactează dialogul, Redacteaza un
aşezȃnd corect ȋn aşezȃnd corect ȋn dialog, nu respecta
pagină,folosind formule pagină, folosind asezarea in pagina,
de adresare, de formule de adresare, nu are formule de
ȋncheiere si o scriere de ȋncheiere, dar adresare si face
corecta din punct de face greseli de greseli de scriere.
vedere ortografic scriere
MATRICEA DE SPECIFICAŢIE

Conţinuturi/ Obiective Cunoaştere Înţelegere Aplicare Analiză

1. Cunoasterea si utilizarea X X X
de concepte si reguli precise
2.Intelegerea intelesului X X X
cuvintelor si gasirea altora
cu acelasi sens
3. Constientizarea sensului X X X
potrivit al cuvintelor in
propozitii date
4.. Utilizarea in propozitii a X X X
semnelor de punctuatie
5. Dezvoltarea capacitatii de X X X X
descifra mesalul unui text
literar si de a rezolva sarcini
avandu –l ca suport
6. Cunoasterea si aplicarea X X X
regulilor unui dialog pe o
tema data