Sunteți pe pagina 1din 6

TEST DE EVALUARE CLASA A IXA

Nume _______________________

Prenume ____________________

I. Completaţi cu noţiunile corespunzătoare spaţiile libere astfel încât propoziţiile respective să fie
adevărate:
a) Corpusculii Nissl sunt organite specifice celulei ……………
b) Mitocondria prezintă o membrană …………… şi ……………in care exista ribozomi,etc
c) Totalitatea sepalelor formează ……………
d) Cromozomii provin prin condensarea…………………. alcatuita din ADN, ARN…………
e) Etapele meiozei sunt …………… şi ……………
f) Peștii respiră prin ……………
g) Bacteriile aparțin regnului……………..
h) Determinismul cromozomal al sexelor poate fi de tip…………… şi de tip ……………
i) Legile mendeliene ale ereditatii sunt: legea………………………….si legea………………
15 X 0,10p = 1,5p

II. Comparati mitoza cu meioza identificând 2 deosebiri și 2 asemănări 0,4 p

III. Coloana A conţine componente ale celulei, iar coloana B caracteristici ale acestora. Asociaţi fiecare
cifră din coloana A cu litera corespunzătoare din coloana B:

Coloana A Coloana B
1. ribozomii a. au rol în proucerea glucozei
2. neurofibrilele b. depoziteaza amidon
3. amiloplastele c. au rol în sinteza proteinelor
4. cloroplastele d. sunt specifice celulei nervoase

0,6 p
Răspunsuri: ___________________________________________

IV. Citiţi cu atenţie afirmaţii următoare. Dacă consideraţi că sunt adevărate notaţi litera A înaintea
propoziţiei, iar dacă consideraţi că sunt false notaţi cu litera F si le corectati.

a. _____ ADN-ul este alcătuit dintr-o singură catenă polinucleotidică.


b. _____ Plantele sunt producatori în ecosisteme .
c. _____ Sindromul Klinefelter apare doar la bărbati.
d. _____ Euglena verde aparține regnului Protista.
e. _____ Gripa este o boală produsă de o bacterie.
f. _____ Organismele din regnul fungi se hrănesc autotrof.
g. _____ Amiba este o procariotă .
h. _____ Hemofilia este o boală ce apare printr-o mutatie genică recesivă.
i. _____ Amfibienii respiră cutanat și pulmonar.
j. _____ Bradul este un angiosperm.
10 X 0,1p = 1p
V. Încercuiţi răspunsul corect:

1. Cloroplastele: d. se găsesc în toate celulele animale


a. conţin pigmenţi clorofilieni
b. conţin matrix 3. Sunt organite celulare cu membrană dublă
c. sunt specifice celulelor animale a. ribozomii
d. au membrană simplă b. nucleolii
c. vacuolele
2. Neurofibrilele d. cloroplastele
a. sunt organite comune
b. prezintă actina și miozina 4. Sindactilia
c. se găsesc numai în neuroni a. apare doar la adulți
b. este o maladie dominantă d. informaţie genetică pentru sinteza
c. este o maladie recesivă proteinelor
d. este o aneuploidie
8. Enzimele
5. Sunt glucide următoarele substanţe chimice a. sunt fosfolipide
a. celuloza b. sunt glucide
b. albumina c. determină viteza reacţiilor
c. fitosterolii metabolice
d. fosfolipidele d. sunt proteine structurale

6. Amidonul este o substanţă de rezervă în 9. Organite prezente atât în celulele


celulele procariote, cât şi în cele eucariote sunt:
a. animale a. mitocondriile
b. vegetale b. granulele lui Palade
c. ciupercilor c. lizozomii
d. bacteriene d. aparatul Golgi

7. Nucleul prezintă 10.Dictiozomii au rolul de a realiza:


a. membrană internă cu numeroase a. transportul intracelular
plieri b. sinteza proteinelor
b. 1-2 nucleoli delimitaţi de membrană c. secretia celulară
c. membrană simplă cu pori d. transportul transmembrana
10 x 0,2= 2p

VI. Acizii nucleici 1p


În structura unei macromolecule de ADN bicatenar de 3260 de nucleotide, 30% dintre acestea conţin
adenină. Stabiliţi:
a) numărul de nucleotide care conţin timină.
b) numărul de nucleotide care conţin citozină.
c) numărul de legaturi duble si triple din molecula de ADN.
d) prezentati alcatuirea unei nucleotide de tip ADN
VII. Rezolvati uramatoarele probleme:
Problema 1.
1.La o plantă dicotiledonată cu 2n= 10 cromozomi, celulele epidermei au fost distruse în urma unui traumatism
mecanic. Au loc intense procese de diviziune celulară pentru refacerea ţesutului. Stabiliţi următoarele: 1,5p
a) numărul de cromozomi dintr-o celulă a acestui ţesut aflată în anafază şi din fiecare din cele două celule-fiice,
rezultate în urma diviziunii celulare; 0,5p
b) tipul de diviziune şi tipul de cromozomi, după numărul de cromatide din celulele-fiice, imediat după formarea
lor;0,5p
c) schema diviziunii celulare care a avut loc în acest caz.0,25p
d) tipul de celule care se formeaza in urma unei astfel de diviziuni.0,25p
Problema 2.
2.Mihai are grupa sanguină AB (IV) iar tatăl sau este cu grupa sanguină A (II) şi mama cu grupa
sanguină B (III) . Unul din fratii lui Mihai are grupa O( I). Stabiliţi următoarele:1p(0,20x5)
a) genotipul părinţilor şi tipurile de gameţi formaţi de aceştia;
b) genotipul lui Mihai;
c) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a mamei,
d) procentul de descendenţi posibili ce ar putea moşteni grupa sanguină a tatălui.
e) numiti tipul de interactiune alelica care apare la Mihai.

Succes!
Nota : Se acorda 1 punct din oficiu!
Numele si prenumele
NOTA.

TEST LA BIOLOGIE
Clasa a X-a

I . Încercuiţi afirmaţia corectă: (0,2x8=1,6 p)

1. Fotosinteza :
a. Are loc la nivelul mitocondriei
b. Duce la sinteza de substanţe 5.Ţesutul osos este un ţesut:
anorganice a.conjunctiv
c. Este o modalitate de nutriţie b.epitelial
heterotrofă c.muscular
d. Se desfăşoară în două faze. d.nervos

2. Celulele gliale: 6.Produșii finali ai digestiei proteinelor sunt:


a. sunt anucleate a.acizii grași
b. generează impulsuri nervoase b.glucoza
c. sintetizează mielina c.aminoacizii
d. sunt hrănite de către neuroni d.peptidazele.

3. La realizarea funcţiei de nutriţie participă 7. Stomacul produce:


sistemele: a. bilă
a. circulator şi reproducător b. salivă
b. digestiv şi excretor c. suc gastric
c. nervos şi muscular d. suc pancreatic
d. respirator şi osos
4 . Au rol în coagularea sângelui 8. O persoană cu grupa sanguină A:
a.eritrocitele a. donează sânge grupei AB
b.monocitele b. conţine antigene B
c.limfocitele c. conţine anticorpi alfa
d.trombocitele d. primeşte sânge de la grupa AB

II. Realizaţi corect asocierile : (0,5 x 2=1 p)

A.
1. hematii 1………….. a. apărarea organismului
2. leucocite 2………….. b. transportul nutrimentelor
3. trombocite 3.................. c. coagulează sângele
4. plasma 4............... d. transportul gazelor respiratorii

B.
1. celula multinucleată 1................ a. fibra musculară netedă
2. celula nedivizibilă 2................ b. fibra musculară striată
3. celula fusiformă 3................ c. neuronul
4. celula pavimentoasa 4................ d. celula epidermică
III. Completaţi spaţiile lacunare: 0,10x 10=1p

O boală a sistemului circulator este...................................... Prelungirile neuronale se numesc.................................


şi ...................................... Seva brută circulă prin vase conducătoare ................................, iar seva elaborată prin
vase conducătoare ................................... Miopia se corectează cu lentile .................................... iar hipermetropia
cu .................................. Gonadele feminine sunt....................................iar cele masculine.....................................
La om, în acomodare cristalinul se………….

IV. ANALIZAŢI URMĂTOARELE AFIRMAŢII ŞI RĂSPUNDEŢI CU ,,A “ (adevărat) SAU F “ (fals) în


dreptul cifrelor : 10 x 0,2=2p

1. La nivelul braţului există osul hmerus şi muşchiul triceps.


2. Producerea de spermatozoizi reprezintă funcţia endocrină a testiculelor.
3. La nivelul stomacului începe digestia proteinelor.
4. Mediul intern reprezintă totalitatea lichidelor intracelulare.
5. La nivelul membranei filtrante are loc formarea urinii primare.
6. Ganglionii spinali fac parte din sistemul nervos central.
7. Cerebelul are rol în menţinerea echilibrului.
8. Limba conţine receptori gustativi, tactili, termici şi dureroşi.
9. În trompele uterine, la om, are loc nidaţia şi dezvoltarea embrionară.
10. În miopie are loc scurtarea globului ocular.

V. Analizaţi schema de mai jos si răspundeti la întrebări: (0,20 x 5=1p)

inima( VD) ____?____ ? ____?_____inima(?)


a) denumiţi procesul reprezentat în schemă
b) înlocuiţi semnele întrebării cu noţiunile corespunzătoare.

VI. Numiţi volumele respiratorii care formează capacitatea pulmonară totală: (0,10 X 4=0,4 p)

a…………………………………………
b………………………………………..
c…………………………………………
d………………………………………..

VII. Realizaţi un eseu cu titlul “ Măduva spinării” desfăşurat după următorul plan: ( 1 p)
a. localizaţi substanţa albă în măduva spinării şi precizaţi rolul acesteia (0,25p)
b. localizaţi substanţa cenuşie în măduva spinării și precizaţi rolul acesteia; (0,25p)
c. realizaţi schema şi explicaţi rolul componentelor arcului reflex (0,05x 5=0.25p)
d. prezentați reflexele somatice care au centri nervoși în măduva spinării(0,25)

VIII. Rezolvați problema: (0,25x4= 1 p) Sângele unui adult de 90 Kg reprezintă 7% din masa corpului, iar
plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui.Calculați:
a) apa din masa plasmei sangvine;
b) coținutul în elementele figurate al adultului;
c) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi;
d) rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

Notă: Timp de lucru 1 oră. Toate subiectele sunt obligatorii.


Se acorda 1 punct din oficiu.
SUCCES!
Test de evaluare a cunoștinţelor la biologie

DIFERENŢĂ BIOLOGIE

Clasa a XI-a

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I (30 de puncte)


A. 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din
afirmația următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.

Apărarea nespecifică sau..........…………se poate realiza prin mecanisme celulare si……………

B. 6 puncte
Dați două exemple de boli endocrine, precizați pentru fiecare tip, câte o caracteristică.

C. 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.

1.Ribozomii au rol in:


a) diviziunea celulara
b) fosforilarea oxidativa
c) excretia unor substante
d) sinteza proteinelor

2. Nu sunt manifestări care insotesc ciclul cardiac:


a) manifestările mecanice
b) manifestările electrice
c) manifestările termice
d) manifestările acustice

3.Hipermetropia se caracterizeaza prin:


a) apropierea obiectelor de ochi
b) purtare de lentile cilindrice
c) purtare de lentile biconcave
d) purtare de lentile convergente

4.Stimularea parasimpaticului produce:


a) contractia muschilor radiari ai irisului
b) contractia sfincterelor digestive
c) contractia splinei
d) constrictia bronhiilor
5. În alcătuirea membranei alveolo-capilare nu intră:
a) surfactantul
b) endoteliu alveolar
c) interstițiul pulmonar
d) endoteliu capilar

D. 10 puncte
Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este
falsă, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F si modificați
parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația științifică
adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.

1. Reflexul miotatic este un reflex de apărare la un stimul dureros.


2. Tetanosul incomplet apare la stimuli cu o frecvență de 50-100 stimuli/sec.
3. Labfermentul este secretat numai la sugar.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Sistemul nervos reprezintă centrul de coordonare și control al organismului și conttribuie alături de


analizatori, sistemul osos și sistemul muscular la realizarea funcțiilor de relație.
a) Caracterizați reflexele condiționate.
b) Evidențiați două asemănări și două deosebiri între contracțiile izotonice și contracțiile
izometrice.
c) Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
științific adecvat. Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi:
- Retina
- Rolul oaselor

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Funcțiile de nutriție sunt: digestia, respirația, circulația si excreția.


a) Enumerați etapele formării urinii și precizați câte o caracteristică pentru fiecare etapă ;
b) Descrieți una din etapele ventilației pulmonare;
c) Alcătuiți un minieseu intitulat „Digestia intestinală”, folosind informația științifică adecvată.
În acest scop, respectați următoarele etape:
- enumerarea a şase noțiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru
fraze, folosind corect şi în corelație noțiunile enumerate.

S-ar putea să vă placă și