Sunteți pe pagina 1din 2

Student: Dulgheru (Manache) Mariana Ilona

Analizati comparativ cele trei procese si identificati asemănările si deosebirile dintre acestea.
Puteti rezolva tema sub formă de tabel comparativ sau de schemă grafică cu diagrame
Venn.

Senzatia. Perceptia. Reprezentarea

SENZATIA PERCEPTIA REPREZENTAREA


ASEMANARI
Procesul psihic cognitiv Proces psihic cognitiv- Reprezentarea este procesul
elementar care constă în senzorial, ceea ce desemnează psihic cognitiv senzorial de
reflectarea însuşirilor separate faptul că ele sunt modalităţi de reflectare în forma unor imagini
ale obiectelor, fenomenelor cunoaştere a realităţii, însă secundare unitare dar
lumii înconjurătoare, atunci cunoaşterea percepţtivă are un schematice a însuşirilor
când acestea acţionează asupra caracter limitat la nivelul concrete şi caracteristice ale
organelor de simţ. proprietăţilor concrete ale obiectelor şi fenomenelor în
obiectelor şi fenomenelor absenţa acţinuii directe a
Procesul psihic elementar, care acestora asupra analizatorilor.
reflectă diferite însuşiri ale Imagine primara,ceea ce
obiectelor şi fenomenelor lumii înseamnă ca apare si se Ca si proces psihic cognitiv,
externe, precum şi stările mentine atata timp ca exista o reprezentarea este imaginea
interne ale organismului, în actiune directa a unui stimul sau modelul informaţional
momentul acţiunii nemijlocite a asupra unor analizatori intern, actualizat, al unor
stimulilor respectivi asupra (perceptiile apar doar in obiecte, fenomene,
receptorilor. prezenta obiectului) evenimente, situaţii etc., care
au fost percepute anterior, dar
Plurimodala, adica le realizarea care în momentul dat pot lipsi
ei contribuie mai multi din câmpul nostru senzorial.
analizatori.

DEOSEBIRI
Prima sursă a cunoştinţelor Plurimodala, adica le realizarea Ne oferă informaţii şi în
despre lumea înconjurătoare şi ei contribuie mai multi absenţa obiectului de referinţă.
cea interioară a omului. analizatori.
Conţine un volum mult mai
Oferă date despre însuşiri Selectivă, în sensul ca nu toti mare de informaţii.
izolate, fiecare senzaţie pe care stimulii din campul perceptiv
o avem reflectând o singură sunt prelucrati in aceeasi Reprezentarea este procesul de
proprietate concretă. masura de catre sistemul producere şi utilizare mentală a
cognitiv. imaginilor unor obiecte în
Mecanismul psihic de captare, absenţa lor.
înregistrare şi prelucrare Conţine un volum mult mai
precoce a informaţiilor. mare de informaţii, în sensul că
procesul perceptiv oferă
simultan date despre toate
însuşirile concrete ale unui
obiect direct accesibile
simţurilor.
Imagine primara,ceea ce
înseamnă ca apare si se
mentine atata timp ca exista o
actiune directa a unui stimul
asupra unor analizatori
(perceptiile apar doar in
prezenta obiectului)

Selectivă, în sensul ca nu toti


stimulii din campul perceptiv
sunt prelucrati in aceeasi
masura de catre sistemul
cognitiv.

Inferenţială (permite indivizilor


să completeze informaţia care
lipseşte din senzaţiile brute).

S-ar putea să vă placă și