Sunteți pe pagina 1din 3

Carieră, profesiune, roluri Și ocupații

Autor : Sîrbu Maria Raluca

Unitatea : Grădinița Nr 242

Cariera = totalitatea profesiilor, meseriilor, ocupațiilor, rolurilor sociale, familiale,


funcțiilor, experiențelor de muncă, timpul liber, hobby-urile - este viața însăși.Tot ceea
ce facem și toate evenimentele care ni se întâmplă, de la naștere până la sfârșitul vieții,
ne afectează viața/cariera.
Butnaru (1999)- cariera este o succesiune de profesii, îndeletniciri şi poziţii pe care le
are o persoană în decursul perioadei active de viaţă, inclusiv funcţiile
pre-vocaţionale și post-vocaționale.
Distincție clară – Brutaru 1999

. Cariera obiectivă este o succesiune de poziţii în

Structurile ierarhice organizaţionale, împreună cu

Funcţiile asociate.

1. Cariera subiectivă este cadrul dinamic în care un individ își percepe


căile de orientare şi dezvoltare personală, bazându-se pe calităţi, competenţe şi
experienţe personale.

Cariera individuală se dezvoltă prin interacţiunea dintre aptitudinile, abilităţile, nevoile


şi aspiraţiile individului şi experienţa profesională pe care i-o furnizează organizaţia/
compania.
Relația dintre familie și carieră

● Din punct de vedere individual, cariera pentru om poate

Fi privită ca o succesiune de experienţe separate sau care se corelează între ele.

● Întreaga existenţă a unui om îşi pune amprenta asupra

Carierei sale, de aceea se şi stabileşte frecvent o prioritate între cele două componente
majore ale vieţii individului: familia şi profesia.

● Uneori, unii oameni nu știu, nu înțeleg să țină în echilibru balanța dintre cele două și
atunci experiența vieții nu mai va fi de calitate. Cariera profesională.
Cariera nu înseamnă profesie, ci traversarea vieţii prin contribuţie profesională, culturală,
politică etc. Se mai numeşte şi rută profesională.
Cariera profesională reprezintă parcursul profesional format din ocupaţii succesive asumate
de un individ în termenii aceleiaşi ocupaţii de bază. Este întreaga evoluție a unui
Individ pe parcursul întregii sale vieții.Pregătirea pentru carieră se face obligatoriu pe căi
formale(şcolarizare, formare continuă), dar şi informale (studiu Individual, experienţă de
muncă în alt domeniu sau pe altă poziţie ierarhică). Aspectele Carierei – Fiman 1988. Cariera
poate fi privită şi sub aspect economic, sociologic sau Psihologic:
• Sub aspect economic, cariera constă într-o succesiune de poziţii profesionale ocupate
de o persoană, ca urmare a pregătirii şi meritelor sale profesionale;

• Sub aspect sociologic, reprezintă o succesiune de roluri jucate de o persoană, fiecare


dintre ele stând la baza celui ce urmează;

• Sub aspect psihologic, alegerea de roluri şi succesul în exercitarea lor depind de


aptitudinile, interesele, valorile, trebuinţele, experienţa anterioară şi aspiraţiile
persoanei în cauză. Ocupaţia este activitatea pe care o desfăşoară efectiv o persoană,
într-o unitate economico-socială, reprezentând pentru aceasta sursa de
existenţă.Calificarea într-o ocupaţie se realizează (în general) la locul de muncă.
Funcţia semnifică o activitate exercitată într-o anumită ierarhie funcţională (de
conducere sau execuţie). Meseria reprezintă ansamblul de cunoştinţe şi deprinderi de
activitate dobândite prin procesul de educaţie (iniţială sau continuă) şi formare
practică, necesare exercitării anumitor servicii şi activităţi.Profesia reprezintă
specialitatea (calificarea) pe care o persoană o dobândeşte prin studii.

● Profesia poate constitui: sursă de venituri, modalitate de a obţine satisfacţii, realizări,


prestigiu social, formă de valorificare a pregătirii profesionale, cadru de socializare si
de identificare a unor modele de viaţă.

● În conformitate cu Clasificarea Ocupațiilor din România(COR), profesia este


specialitatea (calificarea) Obținută prin studii.

● Uneori profesia poate fi și ocupație, alteori nu ( persoana a absolvit anumite studii


însă nu profesează în domeniul respectiv, fiind angajată pe un alt post, într-o ocupație.
Niciodată prea devreme sau prea târziu să începi să-ţi planifici cariera.Dezvoltarea
carierei este un proces de învăţare şi adaptare la diferite roluri exercitate de către o
persoană pe parcursul vieții .

● Dezvoltarea unei cariere de succes nu este un lucru simplu, se construieşte de-a


lungul întregii vieţi. Lumea de azi cere să fii o persoană flexibilă şi adaptabilă.

● Succesul la școală, în cariera profesională şi în viaţă depinde de modul în care te


implici în activităţile de învățare, de abilităţile pe care le dezvolţi, de ceea ce îţi place
să faci, de relaţiile pozitive cu ceilalţi, de nivelul de încredere în sine şi modul în care
este aplicat pe piaţa muncii potenţialul personal. Cariera este o parte importantă din
viața unui om, la egalitate sau mai mult decât familia, fiind sursa dezvoltării
profesionale, a încrederii în sine dar și sursa financiară pentru o viață de
calitate.Important pentru alegerea dar și dezvoltarea carierei este să studiezi și să înveți
cum să te orientezi dar și ce plan de carieră îți faci pentru domeniul care îți place dar și
pentru domeniul care te ajută să ai încredere în tine.
.
Bibliografie

1. Tomșa, Ghe.,MANAGEMENTUL ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI, curs pentru

Departamentul ID, IFR, Universitatea din București.


2. Gid de orientarea și consiliere profesională, CNSLR Frația

http://www.cnslr-fratia.ro/media/8385/55112_ghid_final.pdf

3. Cariera profesională – ocupaţie, funcţie, meserie, profesie

http://consiliere-procons.ro/comunicate/Cariera%20profesionala.pdf

4. Pavela (Răduleț), A., ORIENTAREA ÎN CARIERĂ. TEORIA CIRCUMSCRIERII ŞI A

COMPROMISULUI – LINDA S. GOTTFREDSON (1981)

http://ekphrasis.accentpublisher.ro/files/articles_content/333/5%20RTSC%2012.p

S-ar putea să vă placă și