Sunteți pe pagina 1din 1

Nume: ______________________ Data: ____________

Test de evaluare

ALEGE UN SINGUR RĂSPUNS! ÎNCERCUIEŞTE-L!

1. România se află în……………Europei:


a) sudul c) estul
b) centrul d) vestul.

2. Vecinii României sunt:


a) Ucraina (N); Rep. Moldova (E); Bulgaria (S); Serbia (SV); Ungaria (NV).
b) Bulgaria (N); Rep. Moldova (V); Ucraina (S); Serbia (SV); Ungaria (NV).
c) Ucraina (S); Serbia (SV); Ungaria (NV).
d) Ucraina (N); Rep. Moldova (E); Bulgaria (S);

3. Relieful României este format din:


a) munţi; dealuri; ape. c) munţi; dealuri; podişuri; câmpii.
b) munţi; dealuri; câmpii. d) dealuri; câmpii; ape.

4. În ţara noastră întâlnim o climă:


a) temperat – continentală; c) mediteraneană;
b) tropicală; d) rece.

5. Sunt tipuri de vânturi următoarele:


a) crivăţul; precipitaţiile; brizele b) crivăţul; brizele; austrul; vânturile de vest;
c) brizele; vânturile de vest; ninsoarea d) precipitaţiile; austrul; brizele.

6. Râurile sunt ape care izvorăsc:


a) din munţi b) din dealuri;
c) din câmpii; d) din podişuri.

7. Vieţuitoarele din Delta Dunării sunt:


a) pescăruşii; raţele, câinele enot; mistreţul; pelicanii b) lupul, vulpea, ursul, râsul.
c) caii, boii, oile, vacile, caprele d) şoarecele de câmp, iepurele, fazanul, vulpea.

8. Vieţuitoarele din Marea Neagră sunt:


a) găini, raţe, curci, gâşte; b) urşi, vulpi, iepuri, căprioare.
c) scoici, peşti, crustacee, viermi, sturioni, delfini, pescăruşi, etc. d) rozătoarele.

9. Rozătoarele, păsările mici şi ierburile mărunte se întâlnesc în:


a) stepă; b) luncă; c) pajiştile alpine; d) la deal.

10. Capra neagră şi vulturul trăiesc la:


a) deal b) câmpie; c) podiş; d) pe crestele munţilor.

S-ar putea să vă placă și