Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi

Facultatea de Interpretare muzicală

PROGRAMA ANALITICĂ
ISTORIA MUZICII

Studiul istoriei muzicii universale şi româneşti este considerat fundamental în însuşirea şi


înţelegerea principalelor stiluri muzicale, în crearea şi îmbogăţirea culturii artistice teoretice şi
practice a studenţilor. Alături de celelalte discipline muzicale, studiul istoriei muzicii are un caracter
informativ – de acumulare de cunoştinţe, dar mai ales formativ. În această ultimă postură,
cunoaşterea epocilor, perioadelor, etapelor, stilurilor muzicii universale, îndeosebi europene şi
româneşti, creează studentului viitor profesor sau interpret posibilitatea de a distinge trăsături
esenţiale, valori ori nonvalori în cadrul fenomenului muzical istoric şi actual.
Studierea acestei discipline cuprinde prelegeri teoretice, audiţii muzicale cu ajutorul
aparaturii audio şi video, participări la concerte, parcurgerea unei bibliografii, redactarea de referate
şi lucrări, analize muzicale.

Formele de evaluare :
- orale (la seminar)
- verificare parţială la sfârşitul semestrului I
- examen oral la sfârşitul anului universitar (susţinerea a două subiecte teoretice din
materia celor două semestre, audiţie – recunoaşterea a 1-2 exemple muzicale)

Lect. univ. Carmen Chelaru


An de studii : I

Capitole principale :

Semestrul I
1. Periodizarea istoriei muzicii
2. Preistoria şi Antichitatea
3. Evul Mediu – delimitare în timp, trăsături istorice, culturale;
perioade muzicale, limbaj, reprezentanţi;
apariţia polifoniei în muzica religioasă apuseană;
4. Fenomenul muzical românesc pînă în sec. al XVIII-lea – izvoare, ramuri principale,
reprezentanţi, trăsături de limbaj.
5. Renaşterea – delimitare în timp, trăsături istorice, culturale;
perioade muzicale, limbaj, reprezentanţi;
6. Barocul – delimitare în timp, trăsături istorice, culturale;
perioade muzicale, limbaj, reprezentanţi;

Semestrul II
1. Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel şi Antonio Vivaldi – date biografice,
creaţia; principalele genuri muzicale; valoarea istorică şi estetică a muzicii celor trei
preclasici.
2. Clasicismul vienez – delimitare în timp, trăsături istorice, culturale; limbaj muzical,
reprezentanţi; semnificaţia istorică, estetică şi pedagogică a clasicismului.
2. Joseph Haydn - date biografice, creaţia; principalele genuri muzicale; valoarea istorică şi
estetică a muzicii sale.
3. Wolfgang Amadeus Mozart - date biografice, creaţia; principalele genuri muzicale; valoarea
istorică şi estetică a muzicii sale.
4. Ludwig van Beethoven - date biografice, creaţia; principalele genuri muzicale; simfonismul;
evoluţia de la clasic la romantic a stilului beethovenian.

Lect. univ. Carmen Chelaru


An de studii : I

Bibliografie

* * * Dicţionar de termeni muzicali


Ed. şt.şi enciclop., Buc. 1984
* * * Dicţionar de mari muzicieni, Larousse
Ed. Univers eniclopedic, Buc., 2000
Berger, Wilhelm Georg Cvartetul de coarde de la Haydn la Debussy
Ed.muz. 1970
Berger, Wilhelm Georg Estetica Sonatei Barocului
Ed. muz. 1985
Berger, Wilhelm Georg Estetica Sonatei clasice
Ed. muz. 1981
Berger, Wilhelm Georg Ghid pentru muzica instrumentală de cameră
Ed. muz. 1965
Berger, Wilhelm Georg Muzica simfonică, volumele I-II
Ed. muz. 1967, 1972
Buga, Ana ; Sârbu, Cristina Maria
4 Secole de teatru muzical
Ed. Style, Buc. 1999
Bughici, Dumitru Dicţionar de forme şi genuri muzicale
Ed. muz. 1978
Constantinescu, Grigore Cîntecul lui Orfeu
Ed. Eminescu, 1979
Cosma, Octavian Lazăr Hronicul muzicii româneşti, vol. I-III
Ed. muz. 1973, 1974, 1975
Goléa, Antoine Muzica din noaptea timpurilor pînă în zorile noi, vol. I
Ed. muz. 1987
Iliuţ, Vasile O carte a stilurilor muzicale, vol. I
Ed. Acad. de Muz. Bucureşti, 1996
Ştefănescu, Ioana O istorie a muzicii universale, volumele I-II
Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1994, 1996

Lect. univ. Carmen Chelaru


An de studii : I

Lucrări de audiat :

Antologia muzicii universale Palestrina


Moteverdi
Purcell

Johann Sebastian Bach Partite şi Sonate pentru vioară solo


Toccata şi Fuga în re minor
Suite franceze
Magnificat
Concerte brandemburgice
Concerte pentru vioară şi coarde
Preludii şi Fugi
Arta fugii

Georg Friedrich Händel Messiah

Joseph Haydn Simfonii – 92, 94, 101, 103


Cvartete de coarde
Oratorii

Wolfgang Amadeus Mozart Opere – Don Giovanni, Răpirea din serai,


Flautul fermecat (fragmente)

Sonate pentru pian


Simfonii – 39, 40, 41
Concerte pentru pian; pentru vioară
Requiem

Ludwig van Beethoven Simfonii – 1, 3, 5, 6, 9


Sonate pentru pian
Sonate pentru vioară şi pian
Cvartete – op. 18, op. 133
Concerte – pentru vioară, nr. 5 pentru pian

Lect. univ. Carmen Chelaru


An de studii : II

Capitole principale :

Semestrul I

Capitole principale :

Semestrul I
1. Secolul al XIX-lea – istorie, cultură, idei filozofice şi estetice, reprezentanţi.
2. Romantismul muzical – delimitare istorică, trăsături de limbaj, genuri
3. Genul instrumental în Romantism
4. Opera în sec. al XIX-lea
5. Giuseppe Verdi – viaţa şi creaţia ; trăsăturile distincte ale dramei muzicale verdiene
6. Richard Wagner – viaţa şi creaţia ; noutăţi de limbaj muzical în creaţia wagneriană
7. Neoclasicismul sec. al XIX-lea
8. Şcolile muzicale naţionale în sec. al XIX-lea
9. Apariţia muzicii culte româneşti

Semestrul II
1. Secolul XX – trăsături generale istorice şi culturale
2. Curente muzicale ale sec. XX
3. Romantismul tîrziu, Verismul, Impresionismul
4. Neoclasicismul, Folclorismul modern, Minimalismul
5. Expresionismul, Serialismul, Muzica electronică şi matematizată
6. Şcoala românească
7. Sinteze muzicale ale sec. XX – Enescu-Bartok-Stravinski
8. Fenomenul muzical actual – muzica populară, divertismentul, muzica “pentru iniţiaţi”;
relaţia creator-interpret-auditor.

Lect. univ. Carmen Chelaru


An de studii : II
Bibliografie

* * * Dicţionar de termeni muzicali


Ed. şt.şi enciclop., Buc. 1984
* * * Dicţionar de mari muzicieni, Larousse
Ed. Univers eniclopedic, Buc., 2000
Berger, Wilhelm Georg Cvartetul de coarde de la Haydn la Debussy
Ed.muz. 1970
Berger, Wilhelm Georg Cvartetul de coarde de la Reger la Enescu
Ed.muz. 1979
Berger, Wilhelm Georg Estetica Sonatei romantice
Ed. muz. 1983
Berger, Wilhelm Georg Estetica Sonatei moderne
Ed. muz. 1984
Berger, Wilhelm Georg Estetica Sonatei contemporane
Ed. muz. 1985
Berger, Wilhelm Georg Ghid pentru muzica instrumentală de cameră
Ed. muz. 1965
Berger, Wilhelm Georg Muzica simfonică, volumele III-V
Ed. muz. 1974, 1976, 1977
Buga, Ana ; Sârbu, Cristina Maria
4 Secole de teatru muzical
Ed. Style, Buc. 1999
Bughici, Dumitru Dicţionar de forme şi genuri muzicale
Ed. muz. 1978
Constantinescu, Grigore Cîntecul lui Orfeu
Ed. Eminescu, 1979
Cosma, Octavian Lazăr Hronicul muzicii româneşti, vol. IV-IX
Ed. muz. 1976, 1983, 1984, 1986, 1988, 1991
Goléa, Antoine Muzica din noaptea timpurilor pînă în zorile noi, vol. II
Ed. muz. 1987
Iliuţ, Vasile De la Wagner la contemporani, vol. I-IV
Ed. muz, 1992-1998
Ştefănescu, Ioana O istorie a muzicii universale, vol. III
Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1998

Lect. univ. Carmen Chelaru


An de studii : II
Lucrări de audiat :

H. Berlioz Simfonia fantastică


J. Brahms Concert nr. 1 pentru pian
Simfoniile 3, 4
P. I. Ceaikovski Simfonia nr. 6
Uvertura fantezie „Romeo şi Julieta”
Concert nr. 1 pentru pian
A. Dvořak Simfonia nr. 9
Fr. Liszt Concert nr. 1 pentru pian
Poemul simfonic „Preludiile”
M..Mussorgski Tablouri dintr-o expoziţie
(versiunea pentru pian şi versiunea orchestrală)
G. Enescu Simfonia nr. 1
Rapsodiile 1, 2
Sonata nr. 3 pentru pian şi vioară
N. Paganini Concert nr. 1 pentru vioară
S. Prokofiev Romeo şi Julieta (fragmente)
M. Ravel Bolero
Rapsodia spaniolă
Vals
Fr. Schubert Lieduri
Simfoniile 8, 9 (Marea Simfonie în do major)
Cvintetul „Păstrăvul”
B. Smetana Poemul simfonic „Vltava”
R. Strauss „Don Juan”
„Aşa grăit-a Zarathustra”
„Till Eulenspiegel”
R. Wagner Preludiu şi Moartea Isoldei
G. Mahler Simfonia nr. 1

Fragmente din opere de: G. Bizet, G. Verdi, G. Rossini, G. Donizetti, G. Puccini.

Lect. univ. Carmen Chelaru