Sunteți pe pagina 1din 9

Referat

Tema: ,, Analiza factorilor de mediu


asupra hotelului Codru”

Introducere
Hotelul ,, Codru” este o întreprindere modernă care îşi desfăşoară activitatea în optica de
marketing şi funcţiunea de marketing s-a impus alături de funcţiunile clasice ale hotelului, de
aceea compartimentul de marketing apare distinct, cu locul şi rolul său corespunzător gradului
de implimentare a viziunii de marketing.
Compartimentul de  marketing are plasament în organigrama hotelului, el
articulează la profilul şi talia hotelului (hotel de afaceri), la obiectivele pe care şi le-a propus,
la întinderea şi specificului spaţiului economico-geografic în care acţionează (centrul
oraşului).
Obiectivele de bază a compartimentului de marketing sunt următoarele:
• colectarea, prelucrarea şi anliza informaţiei despre piaţă, cerere la serviciile hotelului,
comportamentul consumatorului
• influenţă şi participare activă la formarea cererii
• stimularea vînzărilor prin variate mijloace şi tehnici -  scopul final fiind maximizarea
profitului.
• reprezentarea optimă a hotelului în relaţie cu terţii
• crearea imaginii de marcă a hotelului
• furnizarea datelor necesare pentru luarea deciziilor cu privire la utilizarea, în modul cel mai
efectiv, a potenţialului financiar necesar pentru îndeplinirea obiectivelor  propuse (alocarea
judicioasă a resurselor).
• mobilizarea tuturor resurselor hotelului în vederea unei mobilizări operative la mediul
economico-social, prezenţe active pe piaţa hotelieră, promovarea noilor servicii (şi a celor
existente) pe piaţă atît sub aspectul ofertei, cît şi sub aspectul fornelor de distribuţie şi
a acţiunilor promoţionale.
• creştera calificării profesionale a lucrătorilor din compartimentul de marketing.
• îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor prestate.
• satisfacerea nevoilor şi preferinţelor consumatorilor.
Luînd în consideraţie aceste obiective, compartimentul de marketing a hotelului
trebuiesă asigure îndeplinirea tuturor funcţiilor legate de activitatea de marketing. Însă,
compartimentul de marketing îndeplineşte eficient doar o parte din funcţiile necesare pentru o
bună desfăşurare a activităţii hotelului, celelalte fiind realizate doar parţial sau absolut
nerealizate.
După cum fiecare din aceste funcţii include un şir de activităţi, în continuare vom prezenta
factorii care influiețează activitatea hotelului, factori ai mediului intern și extern.

Descrierea factorilor micromediului și macromediului


Furnizorii. Ca furnizor pe plan economic al hotelului Codru, putem denumi Banca
Națională care deține 40 la suta din acțiuni și Banca Moldincombank cate deține 60 la suta din
acțiuni. Deasemena deține contracte cu Purcari Wine Bar care ofera clieților vinuri de
calitatea cea mai înaltă. Cartea de vizită a restaurantului sunt Găina domnească, File
Magnolia, desert “Codru”. Alimentele pentru prepararea bucatelor sînt livrate atît de
producători autohtoni, cît și de peste hotare. Toate bucatele, atît cele tradiţionale cît şi cele
exotice demonstrează profesionalismul bucătarilor. Ca furnizori ai diferitelor tacâmuri și vase
pentru bucătărie:"Arctica" S.R.L., veselă de porţelan de la "CMV" S.R.L., veselă de sticlă de
la firma "Jan Havlik Taxon", tacîmuri de la Casa de Comerţ "Colciug-Miţap". Furnizori
pentru livrarea utilajului şi inventarului "Dina Cociuc", "Water Vaise" şi "Taxon".
Intermediarii. Hotelul dispune de o serie de contracte încheiate cu agenţiile de turism şi
companiile de transport, atît din Republica Moldova, cît şi din alte state, prin intermediul
cărora pune la dispoziţia consumatorilor potenţiali serviciile sale. Dintre acestea fac parte:
R.Moldova: Solei Turism, Le voyageur, Holiday Service, Vernom Prim, Simexim-Tur,
Corina S.A., Eco TurNova S.R.L., Mondi-Tur, MoldovaTur, Trapeza Tour S.R.L., Amadeus
Travel, Moldvoiaj S.R.L. ş.a
CSI: Intourist (Moscova), Solo-East Travel Tur (Ucraina), Bitecs LTD (Kiev), Perspectiva
(Ucraina).
România: APSA Travel, New Concept Travel, Global Contact Tur S.R.L., Time Travel
S.R.L., International Travel Tourism, Terra Travel S.R.L., Leader Tour, PETER Express.
Alte state: Slav Tours (Franța), Asla Ltd (Marea Britanie), Reftur Travel Agency ( Turcia).
La fel aceasta își promovează serviciile prin intermediul compaiilor de publicitate din țară, în
așa mod informația despre hotelul Codru ajunge către potențialii consumatori.
Clienții. Succesul unui hotel depinde de consumatori si anume clienți. Top-managementul
organizației hoteliere trebuie să se asigure ca cerințele oaspeților sunt determinate și
satisfăcute, pentru a putea creste continuu gradul de satisfactie al acestora. Spre exemplu,
segmentul clientelei de afaceri este interesată de eficacitatea sistemelor de rezervare, check
out rapid, mic dejun devreme, locuri de întâlniri discrete (holuri, baruri, sali de conferinte),
dotări de afaceri, dotări pentru timpul liber și de confortul oferit de echipamentele disponibile.
Sunt preferate hotelurile de lanț al caror servicii standard sunt cunoscute și se manifestă
receptivitatea la formulele de fidelizare propuse de lanțurile hoteliere (cărți de fidelitate, de
client privelegiat, cu acordarea de avantaje).
Concurenții. Pe piața pe care Hotelul Codru iși desfășoară activitatea sunt concurenți
puternici cărora trebuie să le faca față pentru a supraviețui și pentru a avea un grad de ocupare
bun.Datorită faptului că Hotelul Codru este considerat "hotelul oamenilor de afaceri"
principalii concurenți ai acestuia sunt hotelurile care vizeaza aceleași categorii de clienți.In
principal,concurentii sunt hotelurile de 4* și 5* ,unele avînd atuuri importante de care anumiți
clienti tin cont,si anume:distanța mica față de aeroport,posibilitatea de a face transferuri spre
sau la cererea clienților,lanțul din care fac parte,pentru ca unii clienți,în general oamenii de
afaceri ,nu folosesc serviciile unui hotel daca nu cunosc lantul din care face parte sau daca nu
am folosit serviciile acelui hotel.
Principalii concurenti ai Hotelului Codru sunt:
• Club Royal Park 5*
Hotelul Club Royal Park Chisinau Moldova.Este un complex hotelier de elita,situat intr-un
loc pitoresc al capitalei noastre,nu departe de centrul orasului.Confortul si deservirea
individuala vor face ca sejurul dumneavoastra sa devina exceptional.Designul original al
hotelului combina stilul clasic european si elemente ale culturii chineze.
• Jolly Alon 4*.
Hotel Jolly Alon Chisinau Moldova.Primul hotel de nivel european cu 4 stele din Republica
Moldova a fost inaugurat in 1991.De serviciile hoteliere in decurs de 10 ani au beneficiat un
numar impunator de turisti si oaspeti ai capitalei dintre care renumiti politicieni,oameni de
afaceri si vedete a estradei internationale.
•Hotelul Budapest 4*
Hotel BUDAPEST Chisinau Moldova .Este amplasat in centrul orasului Chisinau ,capitala
Republicii Moldova.Noul hotel cu 4 stele se gaseste in zona parcului (Valea
Morilor).Amplasarea hotelului este perfecta pentru relaxare,oferind oamenilor de afaceri sau
turistilor veniti in tara noastra servicii de calitate ,o atmosfera calda si primitoare.
• Cotrage Gloria 4*
Complexul hotelier Gloria Chisinau Moldova.Este amplasat intr-o zona frumoasa a
Chisinaului,nu departe de centrul orasului.Hotelul elegant,construit in corespundere cu
standartele internationale,hotelul " Gloria" se diferentiaza printr-o arhitectura moderna si este
un local pefect de odihna pentru businessmanii si turistii,care vin in tara noastra.Gloria
demonstreaza o combinatie perfecta a atmosferei de lux aristocratic,eleganta si confort
modern.Interiorul clasic a hotelului este înfrumusețat cu sculpturi și pictură.
Mediul politic. Mediul politico-legislativ se referă în principal la intervenția statului în
domeniul turismului. Statul intervine în situații cum ar fi:
- promulgarea legii care protejează consumatorul de practicile fraudoase, mai ales în
domeniul publicității și ofertelor promoționale;
- reglementează condițiile de organizare, clasificare și funcționare a diferitelor tipuri de
întreprinderi turistice. Cîteva acte normative ce reglementează activitățile de turism

(referitoare la elementele mediului extern al întreprinderii de turism): · Ordinul nr. 16 din 17

ianuarie 1997 privind aprobarea politicii tarifare în structurile de primire; · Ordonanța de

Guvern nr. 63 din 28 august 1997 privind stabilirea unor facilități pentru dezvoltarea

turismului rural; Ordonanța de Guvern nr. 8 din 27 ianuarie 1998 privind constituirea

Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului; · Ordonanța de Guvern 107 din

30 iulie 1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice.


Mediul economic. Mediul economic reprezintă suportul puterii de cumpărare a
purtătorilor cererii, fie ei agenți economici sau cumpărători individuali. Creșterea veniturilor
populației determină creșterea puteriide cumpărare, ceea ce duce la sporirea numărului de
turiști, creșterea duratei sejurului, nivelul ,ritmul de dezvoltare economică determină mărimea
nivelului de dezvoltare al firmei, venitul național, deci și venitul individului.
Hotelul Codru , prin obiectul său de activitate, prestează servicii turistice. Dar pentru această
prestare, trebuie mai întâi să-și conceapă produsele turistice. Aceste produse se compun din
totalitatea serviciilor pe care le oferă societăți. Produsul, odată creat, trebuie scos pe piața
internă sau externă, promovat, cunoscut și apoi vândut. In momentul în care se produce
vânzarea înseamnă că oferta societății a întâlnit cererea de produse turistice. Odată scos pe
piață, produsul trebuie să corespundă calității și să fie cam la nivelul prețurilor celorlalte
societăți de turism din zonă. Evident, piața, atât internă cât și externă, dă indicații în legătură
cu produsele ce trebuiesc vândute, cu tarifele pe care trebuie să le aibă produsele oferite, iar în
funcție de piață se reglează sistemul de prețuri și tarife.
Mediul socio- cultural. Ca element al macromediului unei întreprinderi, studierea
aspectelor socio-culturale oferă un ansamblu de informații substanțiale referitoare la
caracteristicile psihografice ale clienților efectivi sau potențiali ai respectivei
întreprinderi..Care sunt valorile, credințele, tradițiile și normele după care se ghidează
oamenii în societate, ce anume le motivează consumul unor categorii de produse sau utilizarea
anumitor servicii, sunt întrebări la care poate raspunde analiza mediului socio-cultural.
In Republica Moldova, costurile salariale sunt relativ scăzute cu toate că impozitele și
contribuțiile sociale sunt destul de ridicate. R. Moldova dispune de o forța de muncă înalt
calificată. Majoritatea moldovenilor vorbesc o limbă străina. Aceasta este limba rusă la
generațiile mai vechi și limba engleză, franceză germană sau spaniolă pentru generațiile mai
tinere. O problemă serioasă în R. Moldova este „pierderea de persoane înalt calificate” :
moldovenii bine-educați pleacă în străinătate pentru salarii mai mari din cauza lipsei
posturilor de muncă și a salariilor mizerabile, astfel încât numărul oamenilor înalți calificați
este minoritară.
Mediul socio-cultural este foarte important întrucât ei țin cont de nevoile și dorințele
turiștilor. Și decurg din raportul între timpul productiv și cel neproductiv (liber). ). Oferta
hotelurilor menţionate este constituită atât din servicii suplimentare caracteristice hotelului de
tranzit (arenda sălilor de conferinţe, închiriere servicii de secretariat), cât şi servicii de
petrecere a timpului liber, destinate însoţitorilor participanţilor (sala de fitness, salon de
masaj, acces la internet).
Mediul tehnologic: Implică introducerea noilor tehnologii în întreprindere.Obiectivul
principal al hotelului "Codru" este retehnologizarea bazei tehnico-materiale,care fiind uzată
atât fizic,cât și moral,a fost reînnoită pe parcursul a mai puțin de o lună (august 2013).
Serviciile şi echipamentul asigurat în săli: coffee-break, închirieri echipamente,
retroproiector , ecran de proiecție pe trepied, tablă albă, flipchart pe trepied, videoproiector,
video, televizor, sistem de amplificare, alte echipamente la cerere, echipamente de traducere
simultană, servicii de secretariat.
În ultimul an serviciile restaurantului din cadrul hotelului “Codru” au avut parte de multe
schimbări în sensul pozitiv. Îmbunătăţirile serioase în activitatea restaurantului le-au observat
imediat şi clienţii fideli, aici incluzându-se şi clienţii de peste hotare, ceea ce este plăcut
pentru administraţia hotelului. Lucrătorii îşi dau seama că restaurantul în cadrul hotelului este
faţa hotelului, de aceea bucătarii specialişti lucrează mult pentru îmbunătăţirea meniului,să
aducă noi tendinţe în arta culinăriei, în stilul de oformare a bucatelor.
Mediul natural. Condițiile naturale (relief, clima) determină locul de localizare, de
distribuție, în spațiu a hotelului Codru; pentru unitățile economice din unele sectoare -
agricultura, turism, prospecțiuni – condițiile naturale intră în mod nemijlocit în insuși
obiectivul activității. Creșterea în importanța a acestei componente a macromediului este
determinată de reducerea resurselor de materii prime neregenerabile, de accentuarea gradului
de poluare etc.
Astfel,firma s-a implicat de la început în problemele ce afectează mediul încojurător,folosind
surse care nu dăunează mediului natural și care ar fi putut dăuna oamenilor.
Mediul demografic. Ţinînd cont că hotelul ‘Codru’ se încadrează în categoria celor de
lux, cu servicii profesionale de înaltă calitate însă la un preţ mai ridicat comparative cu alte
astfel de unităţi din acest domeniu, serviciile hotelului se adresează în mare parte persoanelor
cu venituri superioare mediei, care isi permit să ofere un preţ mai ridicat pentru un tratament
privilegiat.
În perioada august-decembrie 2016 hotelul deţine unul dintre cele mai mari numere de
înnoptări, respective cea mai mare cotă pe piaţă.Gradul mediu de ocupare fiind -57,70%, cu
12675 de înnoptări, la capacitatea de 143 camere.Structura data de cazare , are atît clienţi din
Republica Moldova, cît şi străini, în special oameni de afaceri, personae aflate în delegaţie,
oameni de cultură.
Cetăţenii Republicii Moldova reprezintă doar 2,5% din clienţii hotelului. Vizitatorii din
perioada august-decembrie 2016 : rezidenţi 213 ; vizitatori nerezidenţi 8311 şi în total 8524.
Datele statistice confirmă faptul că rezidenţii moldoveni se cazează în mare parte în unităţi
estivale, hotelul ‘Codru’ fiind un hotel a cărui clientelă este preponderent una de afaceri.
Ponderi mai însemnate în numărul total de turişti străini cazaţi la hotelul ‘Codru’ le-au revenit
turiştilor din Romania (30%), Federaţia Rusă (12,36%), Ucraina (6,05%), Italia (5,83%),
Olanda (4,58%) ş.a.m.d.

Concluzie
Hotelul Codru este unul dintre cele mai solicitate hoteluri de pe piața RM. Se bucură de o
popularitate atît pe plan local cît și internațional. Este hotelul preferat de turiștii străini
preponderant cei sosiți din România și Federația Rusă datorită eficienței cu care își deservește
clienții și calitatea serviciilor prestate. Managerii hotelului tind în permanență să
îmbunătățească tehnicile de deservire și strategiile de funcționare, de aceea hotelul se află în
pozițiile de top. Hotelul oferă posibilitatea desfășurării diferitor conferințe, oferă spațiu pentru
petrecerea întrunirilor delegațiilor și a diverselor evenimente de afaceri sau alt domeniu.
Compartimentul de marketing a hotelului este încadrat cu patru specialişti în marketing -
manager pe compartimentul de marketing şi trei subordonaţi ai săi. Structura organizatorică
este de tip funcţional. Avantajul unei asemenea organizări constă în asigurarea unei
specializări a personalului.
Departamentul de marketing- vânzări are următoarele funcții:
- studiul complex al pieței
- elaborarea politicii de produs
- elaborarea politicii de preț
- stabilirea canalelor de distribuție și selectarea mijloacelor de vînzare
- dezvoltarea relațiilor publice.
Analizînd factorii de mediu am concluzionat asupra necesității unei bune amplasări pentru
atragerea potențialilor clienți, am aflat care este contingentul ce solicită serviciile hotelului și
care este influența indicilor economici asupra dezvoltării hotelului.

Bibliografie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://ru.scribd.com/document/258057691/Managementul-Serviciilor-
Hoteliere-in-Baza-Hotelului-Codru
https://ru.scribd.com/doc/53260204/Curs-Marketingul-serviciilor
https://ru.scribd.com/doc/27355704/Marketing-in-Turism-Servicii
https://adrianabuzdugan.files.wordpress.com/2011/10/marketingul-
serviciilor.doc

S-ar putea să vă placă și