Sunteți pe pagina 1din 14

3.14 LOCUL DE MUNCĂ NR.

14
TINICHIGIU

215
3.14.1 PROCESUL DE MUNCĂ
Lucratorul executã operatii de reparatie si întretinere la autovehicule.

3.14.2 ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ


EVALUAT

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
- repere de caroserie
- tablă de diverse dimensiuni
- electrozi de sudură, oxigen, acetilenă
- Unelte specifice: raşchete, dălţi, ciocane, şurubelniţe, cleşti.
- S.D.V.-uri specifice : ciocane, dălţi, comparatoare, compasuri
- Unelte, dispozitive şi materiale utilizate la demontarea-remontarea sau înlocuire:
şurubelniţe, cuţite, dispositive de manevrare şi presare a geamurilor pe caroserie, truse
cu seturi de soluţii pentru lipit geamuri pe caroserie, sârme de oţel, şnur.
- Unelte, scule şi dispozitive utilizate la readucerea caroseriei la parametrii dimensionali
nominali: ciocane, trusă de sudură oxiacetilenică, nicovală de mână.

SARCINA DE MUNCĂ
- Evaluarea gradului de uzură a caroseriei
- Executarea lucrărilor de recondiţionare de repere
- Executarea lucrărilor de sudură pentru reperele nedemontabile
- Înlocuirea geamurilor fixe ale caroseriei
- Înlocuirea reperelor demontabile
- Readucerea caroseriei la parametrii dimensionali normali
- Verificarea, întreţinerea şi repararea sistemelor de acţionare, închidere şi blocare

MEDIUL DE MUNCĂ
Tinichigiul îşi desfăşoară activitatea atât în incintă închisă (atelier) cât şi în aer
liber.
- la operaţiile de sudare se degajă complexul de gaze specific acestor
activităţi
- iluminat natural şi artificial
- curenţi de aer (lucrul în aer liber)

216
3.14.3 FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

MIJLOACE DE PRODUCŢIE
FACTORI DE RISC MECANIC
- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul spre/de la
serviciu şi în incinta unităţii
- Neasigurare autovehicol la stationare (intrare in viteza, frana de mana)
- Răsturnarea buteliilor de oxigen sau a cuvelor neasigurate împotriva deplasărilor
necontrolate
- Proiectare de particule (stropi, aşchii) în special la sudarea la poziţie, la polizare şi
la operaţia de debitare
- Proiectare de bucăţi de corpuri abrazive la spargerea accidentală a acestora
- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase (tăioase,
înţepătoare, nedebavurate)
- Recipiente sub presiune – explozia buteliilor de oxigen, acetilenă.
► FACTORI DE RISC TERMIC
- Arsură termică provocată de contactul epidermei cu stropi, scântei, zgură,
suprafeţe cu temperatură ridicată (cordoane de sudură, piese recent sudate etc.)
- Temperatură coborâtă a pieselor cu care vine în contact la lucrul în aer liber în
anotimpul rece
- Flăcări, flame în timpul procesului de sudare– arsură termică
► FACTORI DE RISC ELECTRIC
- Electrocutare prin atingere directă (realizarea unor legături improvizate), prin
atingere indirectă (la deteriorarea accidentală a unor izolaţii, defecţiuni la
generatorul de sudare etc.)
► FACTORI DE RISC CHIMIC
Substanţe inflamabile – combustibil (benzină, motorină); uleiuri minerale; acetilenă;
materiale din cauciuc şi mase plastice; lacuri, vopsele, diluanţi

B. MEDIUL DE MUNCĂ
FACTORI DE RISC FIZIC
- Temperatură ridicată a aerului în anotimpul cald şi coborâtă în anotimpul rece (la
lucrul în aer liber)
- Curenţi de aer datoraţi neetanşeităţilor şi lucrului în aer liber

217
- Calamităţi naturale: trăsnet, cutremur etc.
- Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule flux, pulberi
metalice fine etc.)
FACTORI DE RISC CHIMIC
- Substante toxice: gaze eşapament; substanţe decapante; benzina, motorina

SARCINA DE MUNCĂ
► SUPRASOLICITARE FIZICǍ
- Efort static şi dinamic, lucrul în poziţii vicioase

C. EXECUTANT
ACŢIUNI GREŞITE
- Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
- Efectuarea defectuoasa de operatii: asamblari, fixari, pozitionari
- Desfăşurarea operaţiilor de sudare fără asigurarea condiţiilor de prevenire a
incendiului sau a exploziei
- Nesincronizarea la lucrul în echipă (cu lăcătuşul mecanic etc.)
- Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto etc.)
- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
OMISIUNI
- Omitere operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă
- Omiterea utilizării echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de
protecţie din dotare

218
UNITATEA: SC COMPANIA 3.14.4 FIŞA DE EVALUARE A NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
CONCRETE S.A. LOCULUI DE MUNCĂ
DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
SECŢIA: BUCURESTI FIŞA NR. 14
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE:
TINICHIGIU ing. Horia Iacob ing. Emil Manea
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA PAR-
FACTORI DE RISC DE DE
SISTEMULUI FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
IDENTIFICAŢI GRAVI- PROBA-
DE MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC 1. Neasigurarea autovehicolului la stationare –
INV gr. III 4 2 3
PRODUCŢIE 1 MECANIC lasare in viteza, frana de mana)
2. Lovire de către mijloacele de transport auto la
deplasarea pe traseul spre/de la serviciu şi în DECES 7 1 3
incinta unităţii
3. Răsturnarea buteliilor de oxigen sau a cuvelor ITM 45-
3 3 3
neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate 180 zile
4. Proiectare de particule (stropi, aşchii) în special
la sudarea la poziţie, la polizare şi la operaţia de INV gr. III 4 5 5
debitare
5. Proiectare de bucăţi de corpuri abrazive la
DECES 7 1 3
spargerea accidentală a acestora
6. Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau
ITM 3-45
contururi periculoase (tăioase, înţepătoare, 2 5 3
zile
nedebavurate)
7. Recipiente sub presiune – explozia buteliilor de
DECES 7 1 3
oxigen, acetilenă.

219
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE RISC 8. Arsură termică provocată de contactul epidermei
TERMIC cu stropi, scântei, zgură, suprafeţe cu ITM 3-45
2 5 3
temperatură ridicată (cordoane de sudură, piese zile
recent sudate etc.)
9. Temperatură coborâtă a pieselor cu care vine în ITM 3-45
2 5 3
contact la lucrul în aer liber în anotimpul rece zile
10.Flăcări, flame în timpul procesului de sudare– ITM 45-
3 5 4
arsură termică 180 zile
FACTORI DE RISC 11. Electrocutare prin atingere directă (realizarea
ELECTRIC unor legături improvizate), prin atingere indirectă
DECES 7 2 4
(la deteriorarea accidentală a unor izolaţii,
defecţiuni la generatorul de sudare etc.)
FACTORI DE RISC
12.Substanţe inflamabile DECES 7 1 3
CHIMIC
MEDIUL FACTORI DE RISC 13.Temperatură ridicată a aerului în anotimpul cald
ITM 3-45
DE MUNCĂ FIZIC şi coborâtă în anotimpul rece (la lucrul în aer 2 5 3
zile
15

liber)
ITM 3-45
14.Curenţi de aer datoraţi lucrului în aer liber 2 5 3
zile
15.Calamităţi naturale: cutremur etc. DECES 7 1 3
16.Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de ITM 3-45
2 5 3
muncă (particule flux, pulberi metalice fine etc.) zile
FACTORI DE RISC
17. Gaze, vapori toxici : gaze esapament, etc. DECES 7 1 3
CHIMIC
SARCINA SUPRASOLICITARE ITM 3-45
18.Efort static şi dinamic, lucrul în poziţii vicioase 2 5 3
DE MUNCĂ 22 FIZICĂ zile
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE 19.Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de
DECES 7 1 3
24

muncă
ITM 45-
20.Efectuarea defectuoasa de operatii-asamblari 3 3 3
180 zile

220
0 1 2 3 4 5 6
21.Desfăşurarea operaţiilor de sudare fără
asigurarea condiţiilor de prevenire a incendiului DECES 7 1 3
sau a exploziei
22.Nesincronizarea la lucrul în echipă DECES 7 1 3
23. Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile
DECES 7 2 4
de acces auto, utilaje etc.)
24.Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, ITM 3-45
2 5 3
împiedicare, dezechilibrare zile
OMISIUNI 25.Omitere operaţiilor care-i asigură securitatea la
DECES 7 1 3
locul de muncă
26. Omiterea utilizării echipamentului individual de
protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din DECES 7 3 5
dotare

221
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

37
Σ Ri
ri
i=1 0(7x7) + 0(6x6) + 2(5x5) + 3(4x4) + 21(3x3) + 0(2x2) + 0(1x1) 287
Nrg15 = 37
= 0x7 + 0x6 + 2x5 + 3x4 + 21x3 + 0x2 + 0x1
= 85
= 3,37

Σ ri
i=1

222
Fig.93 NIVELURILE PARŢIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC
Locul de muncă Nr. 14
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,37

6
NIVELURI PARTIALE DE RISC

0
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26
FACTORI DE RISC

223
LEGENDĂ FIGURA Nr. 47
F1- Neasigurare autovehicol la stationare (lasare in viteza, frana de mana)
F2- Lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea pe traseul spre/de la
serviciu şi în incinta unităţii
F3- Răsturnarea buteliilor de oxigen sau a cuvelor neasigurate împotriva
deplasărilor necontrolate
F4- Proiectare de particule (stropi, aşchii) în special la sudarea la poziţie, la polizare
şi la operaţia de debitare
F5- Proiectare de bucăţi de corpuri abrazive la spargerea accidentală a acestora
F6- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe sau contururi periculoase (tăioase,
înţepătoare, nedebavurate)
F7- Recipiente sub presiune – explozia buteliilor de oxigen, acetilenă.
F8- Arsură termică provocată de contactul epidermei cu stropi, scântei, zgură,
suprafeţe cu temperatură ridicată (cordoane de sudură, piese recent sudate
etc.)
F9- Temperatură coborâtă a pieselor cu care vine în contact la lucrul în aer liber în
anotimpul rece
F10- Flăcări, flame în timpul procesului de sudare– arsură termică
F11- Electrocutare prin atingere directă (realizarea unor legături improvizate), prin
atingere indirectă (la deteriorarea accidentală a unor izolaţii, defecţiuni la
generatorul de sudare etc.)
F12- Substanţe inflamabile
F13- Temperatură ridicată a aerului în anotimpul cald şi coborâtă în anotimpul rece
(la lucrul în aer liber)
F14- Curenţi de aer datoraţi lucrului în aer liber
F15- Calamităţi naturale: surparea gropilor de acces la conducte, cutremur etc.
F16- Pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule flux, pulberi
metalice fine etc.)
F17- Gaze, vapori toxici
F18- Efort static şi dinamic, lucrul în poziţii vicioase
F19- Efectuarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă
F20- Efectuarea defectuoasa de operatii-asamblari, pozitionari, fixari
F21- Desfăşurarea operaţiilor de sudare fără asigurarea condiţiilor de prevenire a
incendiului sau a exploziei
F22- Nesincronizarea la lucrul în echipă (cu instalatorul, lăcătuşul mecanic)
F23- Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto etc.)
F24- Cădere la acelaşi nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare
F25- Cădere de la înălţime prin păşire în gol, dezechilibrare, alunecare
F26- Omiterea utilizării echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace
de protecţie din dotare

224
3.14.5 FIŞA DE MĂSURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCĂ Nr.14

Nr. Nivel MĂSURI PROPUSE


FACTOR DE RISC
Crt de risc Nominalizarea măsurii
0 1 2 3
Măsuri organizatorice:
• amenajarea conform procedurilor de securitate a locului de
Proiectare de particule (stropi, aşchii) în special la
muncă înaintea practicării acestor tipuri de operaţii
1. sudarea la poziţie, la polizare şi la operaţia de 5
debitare • utilizarea mijloacelor de protecţie împotriva particulelor, stropilor
rezultaţi la operaţiile de polizare sau debitare cu flacără
oxiacetilenică.
2. 4 Măsuri tehnice
• identificarea instalaţiilor la care urmează a se lucra
• verificarea vizuală a integrităţii legării la pământ a carcaselor
Electrocutare prin atingere directă (realizarea unor aparatajelor, a stâlpilor şi suporţilor metalici şi de beton, din zona
legături improvizate), prin atingere indirectă (la de lucru
deteriorarea accidentală a unor izolaţii, defecţiuni la • utilizarea, după caz, a mănuşilor, încălţămintei electroizolante şi
generatorul de sudare etc.) a sculelor cu mâner electroizolant
• asigurarea de către membrii formaţiei de lucru că în spate şi în
părţile laterale nu sunt în apropiere părţi aflate sub tensiune
neîngrădite (la lucrul în echipă)
Măsuri organizatorice
• instruirea şi autorizarea potrivit prevederilor legale în vigoare
precum şi testarea periodică a cunoştinţelor tehnice şi de
securitate a muncii dobândite de către executanţi.
• executarea conform procedurilor autorizate a tuturor
intervenţiilor, indiferent de natura lor.
• urmărirea graficului de verificare a mijloacelor de protecţie din
dotare (atât echipamente tehnice cât şi echipamentul individual
de protecţie).
• control periodic cu tematică vizând respectarea măsurilor de

225
0 1 2 3
electrosecuritate
Măsuri tehnice:
• dotarea lucrătorilor cu EIP corespunzător activităţii ce urmează a
fi desfăşurată
Omiterea utilizării echipamentului individual de Măsuri organizatorice:
3. protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din 5 • instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării
dotare restricţiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompletă
a mijloacelor de protecţie etc.
• verificarea prin control permanent, din partea şefului formaţiei,
şi/sau prin sondaj, din partea şefilor ierarhic superiori
Măsuri organizatorice:
• utilizarea integrală a echipamentului de protecţie individuală;
insistarea, în cadrul instruirii de protecţie a muncii, asupra
Flăcări, flame în timpul procesului de sudare–
4. 4 modului nepericulos de manevrare a respectivelor aparate şi
arsură termică
asupra comportamentului (mod de deplasare, staţionare,
menţinerea unei atitudini sobre etc.) care trebuie adoptat la
astfel de locuri de muncă;
Măsuri tehnice:
• interzicerea, ca şi instruirea lucrătorilor în acest sens, a
staţionării sau deplasării pe căile de acces auto
• marcarea zonelor de lucru, în conformitate cu prevederile legale
şi instrucţiunile proprii de protecţie a muncii;
Măsuri organizatorice:
Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile
5.
de acces auto, utilaje etc.)
4 • instruirea lucrătorilor privind importanţa respectării codului de
circulaţie rutieră
• instruirea lucrătorilor privind consecinţele nerespectării disciplinei
tehnologice şi a restricţiilor de securitate – neatenţie faţă de
operaţiile executate, intrarea, chiar şi numai cu porţiuni ale
corpului, în interiorul zonelor de pericol etc

226
3.14.6 INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUĂRII PENTRU
LOCUL DE MUNCĂ Nr. 47

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă Nr. 14 este egal cu 3,37
valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Rezultatul este susţinut de “Fişa de evaluare Nr. 14”, din care se observă că din
totalul de 26 factori de risc identificaţi (Fig. 93 ), numai 5 depăşesc, ca nivel parţial de
risc, valoarea 3: 0 încadrându-se în categoria factorilor de risc maxim, 0 încadrându-se
în categoria factorilor de risc foarte mare, 2 încadrându-se în categoria factorilor de risc
mare, iar ceilalţi 3 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu.
Cei 5 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:
F4 Proiectare de particule (stropi, aşchii) în special la sudarea la - N.V.P.R. 5
poziţie, la polizare şi la operaţia de debitare
F11 Electrocutare prin atingere directă (realizarea unor legături - N.V.P.R. 4
improvizate), prin atingere indirectă (la deteriorarea accidentală a
unor izolaţii, defecţiuni la generatorul de sudare etc.)
F26 Omiterea utilizării echipamentului individual de protecţie şi a - N.V.P.R. 5
celorlalte mijloace de protecţie din dotare
F10 Flăcări, flame în timpul procesului de sudare– arsură termică - N.V.P.R. 4
F23 Deplasări, staţionări în zone periculoase (pe căile de acces auto, - N.V.P.R. 4
utilaje etc.)
Pentru diminuarea sau eliminarea celor 5 factori de risc (care se situează în
domeniul inacceptabil), sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri
propuse” pentru locul de muncă Nr. 14
În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare, situaţia se
prezintă după cum urmează (vezi Fig. 94 ):
• 37,84%, factori proprii mijloacelor de producţie;
• 18,92%, factori proprii mediului de muncă;
• 5,41%, factori proprii sarcinii de muncă;
• 37,84%, factori proprii executantului.
Din analiza Fişei de evaluare se constată că 54,05% dintre factorii de risc
identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (DECES sau
INVALIDITATE)

227
Fig. 94 PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAŢI DUPĂ ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCĂ
Locul de muncă nr. 14
NIVEL GLOBAL DE RISC: 3,37

FACTORI DE RISC PROPRII


EXECUTANTULUI FACTORI DE RISC PROPRII
37,84% MIJLOACELOR DE PRODUCTIE
37,84%

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII FACTORI DE RISC PROPRII


DE MUNCA MEDIULUI DE MUNCA
5,41% 18,92%

228