Sunteți pe pagina 1din 18

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA

Curs de perfecţionare-“Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii


incendiilor” COR 315104

LUCRARE DE ABSOLVIRE

TEMA:
PLAN DE INTERVENŢIE
LA S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

Lector: Ing. GHINEA COSTIN

Cursant:
POPESCU GHEORGHE

PLOIEŞTI
- 2011 -
CUPRINS :

CAPITOLUL 1 - Date de identificare

CAPITOLUL 2 - Planul general al unitatii:

2.1. Planul general;

2.1.1. Aplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;

2.1.2. Caile de acces si de interventie din incinta si adiacente acesteia;

2.1.3. Retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare;

2.1.4. Rezerve de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de


interventie;

2.1.5. Retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica , gaze si alte


fluide combustibile;

2.1.6. Retele de canalizare;

2.2. Vecinatati;

CAPITOLUL 3 - Conceptia de organizare si desfasurare a interventiei in caz de incendiu:

3.1. Concluziile privind interventia, rezultatele din scenariul de securitate la incendiu sau
din evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

3.1.1. Rezistenta la foc;

3.1.2. Nivelurile riscurilor de incendii pe sectoare;

3.1.3. Clasele de combustibilitate si periculozitate ale substantelor folosite;

3.2. Particularitati tactice de interventie :

3.2.1 Evacuarea utilizatorilor ;

3.2.2. Localizarea si lichidarea incendiilor :

3.2.2.1 IPOTEZA: Incendiu la hala de fabricatie;

3.2.2.2 IPOTEZA: Incendiu la pavilioanele administrative;

3.2.3. Protectia personalului de interventie;

3.2.4. Protectia vecinitatilor;

3.2.5. Inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu;


CAPITOLUL 4 - Fortele de interventie in caz de incendiu:

4.1. Serviciul privat pentru situatii de urgent;

4.2. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Neron Lupascu” - Detasamentul de


Pompieri Buzau;

4.3. Alte forte;

CAPITOLUL 5 - Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu exterioare unitatii:

5.1. S.C. ROMCARBON S.A.;

5.2. S.C. GREENTECH S.A.;

CAPITOLUL 6 - Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforma de


depozitare la scara, pe care se marcheaza ori se inscriu date privind:

6.1. Destinatia spatiilor;

6.2. Suprafata construita;

6.3. Instalatii utilitare aferente;

6.4. Instalatii, sistem, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu


care este echipata;

6.5. Numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe nivele;

6.6. Caile interioare de acces si evacuare;

6.7. Dispozitivul de interventie in caz de incendiu.


AVIZAT : APROBAT :
INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE S.C. GREENWEEE
URGENTA ,,NERON LUPASCU,, AL INTERNATIONAL S.A. BUZAU
JUDETULUI BUZAU DIRECTOR GENERAL,
INSPECTOR SEF, .................
................

PLAN DE INTERVENŢIE
Capitolul 1 - DATE DE IDENTIFICARE

Denumirea operatorului economic: S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A. BUZAU


Adresa: Com. Tintesti, Sat Odaia Banului, Jud.Buzau
Nr. Telefon: 0238711142; 0338-100601; 0338-100602; 0338-100603;
Fax: 0338-100604;
E-mail: office@greenweee.ro;
Profilul de activitate: Tratare deşeuri de echipamente electrice şi electronice

Capitolul 2 - PLANUL GENERAL AL UNITĂŢII

2.1. Planul general al unităţii cuprinde:

2.1.1. Amplasarea clădirilor, instalaţiilor tehnologice şi a depozitelor în incintă

Obiectivul se afla in extravilanul satului Odaia Banului, com. Tintesti , jud. Buzau, la
intersectia drumurilor ce leaga satul Odaia Banului de DJ 203 de Buzau - Smeeni, zona de
unitati economice ( platforma industriala ) cu o suprafata totala de 10.795 mp.
Acesta se invecineaza pe tot conturul cu SC Greentech SA. Pe toata suprafata zonei
invecinate se desfasoara activitati industriale ( fabrica de saci impletiti din PP , colectare,
depozitare PET).
Folosirea aleilor carosabile invecinate GreenWEEE International, aflate in proprietatea
SC Greentech SA, este reglementata de parti prin acord notarial.
Dispunerea constructiilor este realizata pe laturile de nord si est ale terenului, conform
planului de situatie, platforma de parcare este adiacenta aleii de incinta, situata la sudul
proprietatii .
De asemenea exista platforme carosabile ce sunt folosite preponderent pentru accesul si
manipularea autovehiculelor (cu materialele ce se vor prelucra, dar si cu produsele finite) dar si
pentru parcarea autoturismelor – aproximativ 16 locuri ; zona este situata catre est-ul
platformei. Toate laturile platformei sunt racordate la drumurile perimetrale din incinta. Sunt de
asemenea prevazute spatii verzi (gazon peisager) si plantati copaci ( in zona de est , adiacenta
parcarii ).
Obiectivul este compus din: Hala de productie, camere tehnologice, pavilion
administrativ (birouri) si functiuni conexe; sala de mese, vestiare, centrala termica, grupuri
sanitare.
Hala de productie are o arie construita de 6317,10 m 2 , arie desfasurata 6789.00 m2 ,cu
un volum total de 68 000 m3.
Regimul de inaltime al constructiei este P+1.
In hala de productie sunt amplasate urmatoarele linii tehnologice:
-linie pentru tratarea aparatelor frigorifice si a aparatelor de aer conditionat
-linie pentru tratarea aparatelor electrocasnice de mici dimensiuni
-linie pentru dezasamblarea manuala a televizoarelor si monitoarelor
-linie pentru dezasamblarea manuala a masinilor de spalat
-linie pentru tratarea cablurilor electrice

2.1.2. Căile de acces şi de intervenţie din incinta şi adiacente acesteia

Obiectivul este deservit de alei carosabile betonate de incinta ce fac legatura prin drumul
Odaia Banului – Ferma Frasinu cu drumul DJ 203 d Buzau – Smeeni. Ambele drumuri au cate
o banda pe sens. Drumul DJ 203 d Buzau - Smeeni are sistem rutier cu strat de uzura asfaltic, iar
cel spre Odaia Banului beton de la intersectie pana in incinta S.C. Greentech S.A si apoi
macadam.
Accesul pietonal cat si auto se realizeaza pe traseul Buzau-Ferma Frasinu. Caile de
rulare din interiorul incintei vor fi continue si in permanenta libere pentru interventia
autospecialelor de pompieri. In interiorul constructiei accesul se poate realiza prin usi la parter
si scari la etaj. Usile sunt pline si incombustibile respectand prevederile normativului P
118/1999 si au urmatoarele dimensiuni ;
- 4.00x4.00ml - 5 buc.
-1.00x2,10ml - 9 buc.
Autospecialele de interventie au asigurat accesul la toate laturile constructiei
respectandu-se prevederile Normativului P118/1999. Acestea se pot deplasa la fata locului pe
soseaua Buzau-Ferma Frasinu,accesele fiind realizate si marcate conform STAS 297/2,asigurand
o latime de 6 ml, care satisface gabaritul autospecialelor de interventie conform planului de
situatie,incadrandu-se in prevederile Art.5.9.3 din Normativ P 118/1999.

2.1.3. Reţelele şi sursele proprii de alimentare cu apa şi alte substanţe stingătoare

Alimentarea cu apa potabila menajera si pentru incendiu a obiectivului se face de la rezerva de


apa existenta pe platforma industriala, formata dintr-un rezervor de 290m2, ce se alimenteaza din
doua puturi forate, cu ajutorul unei statii de pompare Grundfos care asigura debitul, presiunea si
cantitatea de apa necesara functionarii hidrantilor de incendiu.
Rezervorul de pe platforma Frasinu este suprateran, acoperit, asigurandu-se astfel o
temperatura, iarna, peste limita de inghet a apei, indiferent de temperatura exterioara.
Statia de pompare este echipata cu 2 pompe Grundfos (una in functiune si cealalta de rezerva)
cu Q = 60 mc/h ( 16,67 l/s), 55 mCA, suficiente pentru realizarea debitului si compensarea
pierderilor de presiune din retea.
Pentru stingerea unui incendiu este necesara si suficienta functionarea simultana a 2 hidranti
exteriori cu un debit insumat de 16 l/s. Reteaua se compune din conducte din PE (Dn100)
montate subteran la adancime de minim 0,85 m (adancimea minima de inghet pentru jud.
Buzau), si 4 hidranti Dn80 (in afara de cei existenti pe platforma), subterani, complet echipati,
amplasati astfel incat sa respecte conditiile:
-2-6 metri de la bordura partii carosabile
-minim 5 metri de zidurile cladirii.
Imbinarile sunt executate cu fitinguri de etansare prin compresiune.
La interior este relizata o retea inelara interioara de incendiu, din conducta metalica cu diametrul
de 2 1/2” cu 10 hidranti de incendiu DN 65. Instalatiile sanitare sunt realizate din materiale
avand clasa de combustibilitate C 1.
Stingatoare cu pulbere si CO2 tip P6 – 35 buc
Stingatoare cu gaz inert tip G5 – 3 buc
2.1.4 Rezerve de agenţi de stingere şi de mijloace de protecţie a personalului de
intervenţie;

Linia de tratare frigidere este dotata cu instalatie de stingere a incendiilor cu gaze cu inundare
totala prevazuta cu sistem de alimentare din 2 butelii de CO2 cu o capacitate de......
Protectia personalului de interventie se realizeaza cu echipament individual compus din:
- casca de protectie -26 buc
- costum de protectie contra apei -26 buc
- cizme de protectie -26 buc
- masca contra fumului si gazelor -26 buc

-06-

2.1.5 Reţelele şi racordurile de alimentare cu energie electrică, gaze şi alte fluide


combustibile;

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se realizeaza printr-un transformator de putere de


1600KVA, 20/0,4KV, celule de medie tensiune si celule de joasa tensiune din reteaua S.C
ELECTRICA S.A.
Racordul electric este realizat prin intermediul unui bloc de masura si protectie
trifazat(B.M.P.T) echipat cu disjunctor si dispozitiv de protectie diferentiala. Pentru realizarea
instalatiilor electrice s-au folosit materiale (conductoare electrice,tuburi de protectie) avand
clasa de combustibilitate C 1.
Incalzirea spatiilor anexe sociale (birouri,vestiare,grupuri sanitare,sala de mese etc.) se face cu
radiatoare din otel, alimentate cu agent termic(apa calda 80/600 ) produsa de centrala termica
care utilizeaza pentru functionare gazul propan. Instalatiile interioare de incalzire sunt executate
din conducta de polipropilena.
Alimentarea cu GPL se face din doua stocatoare sub presiune de 4800 l fiecare.
Sistemul de stocare,distributie si alimentare cu GPL respecta distantele de siguranta fata de
obiectivele din imprejurimi si fata de obiectivele din vecinatate conform Normativului I 31/99
privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu GPL.

2.1.6 Reţele de canalizare ;


Apele uzate menajere sunt evacuate din obiectele sanitare, prin sifoanele acestora, in conductele
orizontale de legatura la coloane. In acestea, apa curge gravitational si pentru functionarea
sigura a instalatiei de canalizare a fost asigurata montarea cu panta a conductelor orizontale.
La iesirea apelor uzate din cladire este montata o statie de epurare proprie , monobloc, tip
BIOCLAR (import Slovacia), care asigura respectarea normelor de calitate referitoare la
deversarea apelor menajere in mediul natural si, implicit, diminuarea riscurilor asupra mediului
si a sanatatii umane. Prin epurare are loc un proces de indepartare din apa, a materiilor in
suspensie sau dizolvate, de natura minerala sau organica in urma carora rezulta apa epurata- apa
conventional curata.
Canalizarea este realizata din conducte PVC-G. Pentru realizarea instalatiilor interioare s-au
folosit materiale avand clasa de reactie la foc A 1 conform Ordinului Nr.1822/2004. Materialele
utilizate la realizarea instalatiilor nu contribuie la initierea,dezvoltarea si propagarea unui
eventual incendiu.

2.2 Vecinătăţi :

- NORD: S.C.Romcarbon SA
- SUD: S.C. Greentech S.A.
- EST: S.C. Greentech S.A.
- VEST: S.C. Greentech S.A.
-07-
Capitolul 3.
CONCEPŢIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A INTERVENŢIEI ÎN CAZ
DE INCENDIU

3.1 Concluziile privind intervenţia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau
din evaluarea
capacităţii de apărare împotriva incendiilor:

3.1.1 Rezistenta la foc


Hala de producţie, birouri:
-fundaţii din beton armat ;
-stâlpi din metal - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)]
-stâlpi din beton (în zona cu etaj, anexele 1-2 parter) Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)]
-pereţi interiori din ghips carton - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)]
-pereţi exteriori tip sandwich - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)]
-pereţi i exterior din blocheţi beton - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)]
-grinzi din metal - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)]
-panouri învelitoare tip sandwich - Clasa A1 de reactie la foc [ CO (CA1)]
-Pe ansamblul construcţiilor rezulta gradul II de rezistenta la foc conform scenariului de
securitate la incendiu.
Spatiul de productie este separat fata de functiunile de la parter cu pereti din blocheti de beton
presat cu rezistenta la foc mai mare de 120 de minute si respecta prevederile normativului
P118/1999. Usile de acces in aceste functiuni sunt pline, incombustibile si prevazute cu sisteme
de autoinchidere.
Planseul peste parter in zona etajata este din beton armat. Peretii halei de productie pe inaltimea
de 1 m sunt executati din beton armat ,clasa de reactie la foc A 1,-usa de acces din spatiul de
productie la casa scarii este incombustibila.
La etaj separarea functiunilor intre ele se face cu pereti din gipscarton,clasa de reactie la foc A1.
Peretii coridorului din care se face accesul in birourile destinate personalului care conduce
nemijlocit productia, sunt executati din gipscarton clasa de reactie la foc A1, si sunt fi prevazuti
cu geamuri spre spatiul de productie. Peretii despartitori dintre sala de mese si spatiul de
productie sunt rezistenti la foc timp de 1 ora si usile sunt pline si incombustibile.
Peretii casei scarilor sunt incombuctibili(A1) si rezistenti la foc 2,5 ore. Usile de acces la scarile
exterioare sunt incombustibile si au rezistenta la foc de 15 minute respectand astfel prevederile
Normativului P118/99.

-08-

3.1.2 Nivelurile riscurilor de incendii pe sectoare:

Pentru procesul de producţie şi activitatea de depozitare, conform normativului P118/99,


spaţiile din cadrul SC GREENWEEE INTERNATIONAL SA, se încadrează astfel:
Parter:
- Spaţiu de producţie - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu.
- Camera tehnologică R1 - categoria de pericol de incendiu este C(BE 2)- risc mare de incendiu.
- Camera tehnologică R2 - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu.
- Camera tehnologică R3 - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de
incendiu.
- Camera tablouri electrice R5- categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu
deincendiu.
- Camera piese de schimb R4 - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de
incendiu.
- Vestiare - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu.
- Centrală termică - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu.
- Grupuri sanitare - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu.
- Rezervor azot - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc mic de incendiu.
- Sala de mese - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu.
Etaj:
- Birou mese - categoria de pericol de incendiu este D (BE 1a)- risc mediu de incendiu.
- Camera pentru materiale de intervenţie - categoria de pericol de incendiu este E (BE 1b)- risc
mic de incendiu.
Pentru întreaga construcţie rezultă categoria de pericol de incendiu D (BE 1a) - risc mic de
incendiu.
Potrivit Regulamentului aprobat prin HGR nr. 766/1997, S.C. Greenweee International S.A. se
incadreaza in categoria ,,C’’ de importanta normala .

3.1.3 Clasele de combustibilitate si periculozitate ale substanţelor folosite :

Pentru elementele de constructie :


-beton – Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] – incombustibil ;
-metal – Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] -- incombustibil ;
-gipscarton – Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] – incombustibil ;
-panouri sanwich – Clasa A1 de reactie la foc[ CO (CA1)] – incombustibil ;
-09-

Clasele de periculozitate ale materialelor si substantelor folosite :


-lemn - grupa de combustibilitate C3 (CA2c) – mediu inflamabil ;
-materiale plastice (polipropilenă, P.V.C., poliuretan) - clasa de periculozitate P4 B(cu
periculozitate mare) ;
-cauciuc - clasa de periculozitate P4 B(cu periculozitate mare) ;
-gaz butan - clasa de periculozitate P5 H(cu periculozitate deosebit de mare);
-gaz pentan - clasa de periculozitate P5 H(cu periculozitate deosebit de mare);

3.2 Particularitati tactice de interventie :

3.2.1 Evacuarea utilizatorilor:

Principala indatorire a celor chemati sa intervina in caz de incendiu este evacuarea si salvarea
oamenilor, a caror viata este in pericol .
Prin notiunea de salvare se intelege ajutorul ce trebuie acordat persoanelor care din cauza
incendiului sau altui eveniment neprevazut au viata sau sanatatea in pericol, pe care nu-l pot
in inlatura singuri . Prin evacuare se intelege scoaterea organizata a persoanelor si a bunurilor
materiale din spatiile in care incendiul, explozia sau vreo catastrofa naturala poate provoca
moartea, afecta sanatarea oamenilor sau produce pagube de bunuri materiale .
Salvarea si evacuarea trebuie sa se produca organizat .
Schema clasica de evacuare intr-un singur timp (valabil in special pentru pavilionul
administrativ) se poate reprezenta in felul urmator :
- luarea la cunoştinţa despre pericol - căutarea uşii de ieşire - deplasarea spre culoarele
de circulaţie - căutarea ieşirii celei mai apropiate (in general cea pe care s-a venit sau cea mai
ferita de pericol) - deplasarea spre aceasta ieşire.
Această schemă trebuie să se realizeze într-un singur timp numit „timp de evacuare admisibil”.
Prin acest timp se înţelege timpul care se scurge între momentul în care odată sesizat pericolul
se declanşează fuga şi cel în care există certitudinea aflării într-un loc sigur, care nu mai este
ameninţat.
Conform Normativ P 118/1999 pentru spatiile de la etaj lungimea caii de evacuare pentru doua
directii diferite este de 45 ML. Pentru cazul nostru lungimea maxima a cai de evacuare este de
16.00 ML, situatia cea mai defavorabila fiind la birouri. Timpul de evacuare este de 113
secunde. Caile de evacuare sunt corect dimensionate si asigura evacuarea persoanelor in deplina
siguranta.
Usile de pe caile de evacuare sunt pline si incombustibile. Caile de evacuare nu au finisaje
combustibile.
Scarile exterioare deschise asigura evacuarea personalului independent fata de functiunile de la
parter constituind a doua cale de evacuare intrucat respecta prevederile Normativului 118/1999.

-10-

Evacuarea parterului se face prin 19 usi cu urmatoarele dimensiuni:


-3.00x4.00 ML - 1 buc
-4.00x4.00 ML - 6 buc
-4.00x5.00 ML - 1 buc
-2.00x2.10 ML - 1 buc
-1.00x2.10 ML - 9 buc
-2.50x3.00 ML - 1 buc
Evacuarea etajului se face prin trei scari cu dimensiunea:
-latimea 1.00 m -2 buc
-latimea 1.20 m -1 buc
Iluminatul de siguranta si dispunerea corpurilor de iluminat pentru evacuarea utilizatorilor este
conform prevederilor Normativului I 7-02.
Caile de evacuare sunt marcate cu indicatoare conform STAS 297/2.
Pentru evacuarea in conditii de siguranta trebuie să stabilească următoarele:
-poziţia in care se afla persoanele periclitate ;
-numărul de persoane aflate in pericol intr-un anumit loc;
-modul in care scările,coridoarele sau alte cai de acces sunt folosite pentru salvare si daca
acestea sunt iluminate;
-echipamentele necesare pentru salvarea de urgenta si de ce anume mai este nevoie si locul cel
mai potrivit pentru începerea acţiunii de salvare ;
-necesitatea executării salvării concomitent cu localizarea incendiului.
În toate cazurile persoanele salvate trebuie sa fie transportate in locuri sigure.
Pentru evacuare se folosesc coridoarele si scările interioare cu condiţia sa se aştepte localizarea
incendiului.
Prin cale de ieşire se înţelege un traseu orizontal sau vertical care poate include încăperi,
coridoare, antreuri, scări, rampe, cu condiţia ca din orice punct al clădirii sa se asigure
deplasarea neîntrerupta până la spaţiul deschis din exterior aflat pe sol.
Dintre mijloacele folosite la salvări, se enumera:
-scări exterioare ;
-corditele combinate cu centuri de siguranţa, saci si tărgi de salvare.
-diverse dispozitive
Cele mai indicate pentru salvare sunt caile interioare de salvare, daca acestea nu devin
impracticabile din cauza incendiului si fumului. Evacuarea utilizatorilor din spatiile de
producţie se face numai în cazul celor accidentaţi. Evacuarea se realizeaza in locurile stabilite
prin Planul de evacuare,primul ajutor fiind acordat de echipa specializata a Serviciului Privat
pentru Situtatii de Urgenta.
De obicei, aceştia participă in echipa de primă intervenţie de pe locul de munca pentru
stingerea incendiului. Pentru evacuarea bunurilor materiale, ordinea este urmatoarea :

-11-

La pavilionul administrativ :
-evidenta contabila
-aparatura electronica
-elementele de birotica
-echipament si mobilier

La sectia de productie :
-produse finite
-materii prime

3.2.2 Localizarea şi lichidarea incendiilor:

În cadrul societăţii este organizat Serviciul privat pentru situatii de urgenta care are in
componenta echipe specializate (din cadrul personalului de pe locurile de munca) pe schimburi.
Echipele de prima intervenţie sunt constituite din un şef de echipa si un număr de membri, care
cunosc precis ce au de făcut in caz de incendiu:
Echipa cercetare-cautare,transmisiuni,alarmare;
-in caz de incendiu anunţa serviciul privat pentru situatii de urgente, şefii ierarhici si ISU
Buzau
Grupa de interventie stingerea incendiilor;
-conduce operaţiile de stingere (şeful echipei)
-acţionează pentru localizarea si lichidarea incendiului izbucnit la locul de munca cu mijloacele
din dotare (instalaţii de stingere, stingătoare, hidranti);
-asigura masuri pentru protecţia maşinilor şi echipamentelor împotriva incendiilor
Echipa intrerupere energie electrica,gaze,ventilatie;
-întrerupe alimentarea cu energie electrica, alimentarea cu gaze combustibile se opreste
sistemul de ventilatie pentru a impiedica extinderea incendiului ;
Echipa evacuare si suport logistic
-evacueaza bunurile materiale si elibereaza caile de acces si interventie
Grupa de deblocare-salvare si prim ajutor
-asigura masuri de prim ajutor si securitate a personalului muncitor

3.2.2.1 –IPOTEZA- Incendiu la hala de fabricatie

Sectorul de productie functioneaza in hala de dimensiuni relativ mari. In acest spaţiu se produce
dezasamblarea şi mărunţirea produselor conform procesului tehnologic. Se apreciază că pe flux
se depozitează următoarele materiale :
-Polipropilenă – 3500Kg ;
-P.V.C. (cabluri electrice+ material existent pe flux) –3200Kg;
-Poliuretan – 800Kg;
-Cauciuc (benzi transportoare) – 4000Kg.

-12-

In caz de incendiu izbucnit in interiorul sectiei, se actioneaza astfel :


-se actioneaza prin interiorul sectiei, izoland suprafata cuprinsa de incendiu, acţionandu-se cu
stingatoarele si hidrantii interiori din dotare
-se protejeaza masinile si utilajele necuprinse de flacari , actionandu-se cu tevi de apa
Camera Tehnologică R1 este realizata din zidarie de blocheti beton presat de 25
cm grosime, planseul si
pardoseala fiind realizate din beton armat de 15 cm grosime acoperit cu sapa
de beton de 5 cm grosime.
In aceasta camera se produce incarcarea freonului, a amestecului freon/pentan si a apei cu
continut rezidual de freon sub 0,2 %, rezultate in urma recuperarii agentilor de expandare a
spumei poliuretanice folosita la izolatia termica a frigiderelor. Freonul si freon/pentanul sunt
recuperati in tancuri metalice transportabile pentru gaze lichefiate de 900 litri, in timp ce apa este
stocata in containere tip IBC de 1000
litri. Aceste operatii se executa intr-un circuit inchis.
Usile aferente acestei camere sunt executate din metal, atat ramele cat si blaturile, fiind de
asemenea prevazute cu chedere de cauciuc, care previn posibilitatea de aparitie a scanteilor la
lovire si care asigura o buna etansare (in eventualitatea scaparilor de vapori). In camera, in
vecinatatea tancurilor metalice transportabile pentru stocarea de freon si freon/ pentan, este
instalat un senzor cu ajutorul caruia sunt monitorizate eventualele emisii de pentan. In cazul
emisiilor este transmis un semnal de averizare. In timpul semnalului de averizare a prezentei
pentanului, aerul din camera este evacuat catre exterior, prin intermediul unei tubulaturi cu
ajutorul unui ventilator, fiind inlocuit cu aer proaspat. Functionarea ventilatorului este
comandata de senzorul care indica prezenta emisiilor de pentan, acesta comandand pornirea-
oprirea ventilatorului. Concomitent cu pornirea ventilatorului are loc blocarea electrica automata
a accesului in camera, sistemul de inchidere a usii permitand numai accesul din interiorul
camerei catre exterior astfel asigurand-se siguranta personalului. Instalatia de ventilatie este tip
ATEX.

Monitorizarea pentanului din camera:

0-10% LEL = Operare normală; lampa verde


>10% - 30% LEL = Pre- avertizare; lampa galbenă
>30% LEL = Avertizare principală; lampa roşie;
semnal de avertizare (camera este de-energizată, nu se poate intra,se opreste automat
instalatia tehnologica.

(LEL = nivelul minim de explozie)

-13-

Camera Tehnologică R2 este realizata din zidarie de blocheti de beton presat de 25 cm


grosime, planseul si pardoseala fiind realizate din beton armat de 15 cm grosime acoperit cu
sapa de beton de 5 cm grosime.
In aceasta camera se afla instalatia de recuperare a freonului si a pentanului rezultat in urma
procesului de tratare a frigiderelor in camera de maruntire inertizata cu azot a
instalatie,recuperarea realizandu-se intr-un circuit inchis. In urma recuperarii, amestecul
freon/pentan este lichefiat si trimis in tancurile metalice de stocare, pentru gaze lichefiate de
900 litri amplasate in camera tehnologica R1. In camera, in vecinatatea instalatiei de recuperare,
este instalat un senzor cu ajutorul caruia este monitorizata concentratia de oxigen din camera. In
cazul scaderii concentratiei de oxigen din camera este transmis un semnal de averizare vizual si
acustic. Daca valoarea concentratiei de oxigen coboara sub valoarea limita, usa de acces in
camera este incuiata electric automat, lampa de avertizare (tip WERMA) instalata pe peretele
exterior al incaperii oferind o alarmare vizuala si acustica.
Monitorizare camera O2 (oxigen):
21-18 % O2 = Operare normală; lampa verde
<18 % O2 = semnal de avertizare (nu se intra, se opreste automat instalatia de
recuperare si tot in mod automat porneste sistemul de ventilatie);
uşile se pot deschide din interior către exterior.
Accesul este posibil numai dupa ce are loc o ventilatie corespunzatoare a incaperii(O2 >18%)
sau cu cheie specială.

Linia 1 ,unde se mărunţesc aparatele frigorifice, este dotată cu o instalaţie fixă de stingere cu
apă pulverizată. De asemenea atat Linia 1 de tratare a aparatelor frigorifice si a aparatelor de aer
conditionat cat si Linia 2 de tratare a aparatelor electrocasnice de mici dimensiuni sunt dotate cu
o instalatie fixa de detectare,semnalizare,alarmare si stingere cu dioxid de carbon cu inundare
totala.

3.2.2.2- IPOTEZA - Incendiu la pavilioanele administrative.


Legatura dintre parter si etaj se face de catre casa scarii, conducte de canalizare, conducte de
apa, instalatii electrice .Incendiul izbucnit la parter sau etaj constituie un pericol direct pentru
oameni .
In interior incendiul se propaga in plan vertical prin casele de scari care nu sunt separate de
restul cladirii prin elemente de rezistenta la foc .
Incendiul se propaga de la un nivel la altul, chiar si cind planseele sunt incombustibile, ca
urmare a transferului de căldura prin conductele si elementele metalice ale instalaţiilor utilitare.

-14-

Incendiile de la etaje sunt insotite de un fum gros nu numai in incaperile incendiate dar si in
incaperile etajului situat deasupra
Recunoasterea se va face mai intai la etajul unde a izbucnit incendiul . Se vor examina
obligatoriu incaperile cuprinse de incendiu, cele vecine, chiar daca nu exista semne evidente de
patrundere a incendiului.
In continuare se va face recunoasterea la restul cladirii, verificand etajul superior si cel inferior
precum si acoperisul . Stingerea incendiului se organizeaza pe sectoare astfel : unul la etajul
incendiat, cu rolul de localizare si lichidare , altul la etajul periclitat de incendiu cu misiunea de
supraveghere.
Stingerea se realizeaza cu apa refulata prin tevi cu diametre mici sau chiar apa pulverizata, cu
stingatoare cu pulberi sau gaz . Tevile se introduc la etajul incendiat, precum si la celelalt etaj,
dispozitivul fiind luat prin scarile interioare sau ferestrele exterioare . Concomitent cu
introducerea tevilor pentru stingerea incendiului se vor lua masuri pentru evacuarea fumului prin
deschiderea ferestrelor si usilor .

3.2.3 Protecţia personalului de intervenţie :

Se realizează prin:
-costume de protectie contra apei; 26 buc
-costume anticalorice aluminizate confecţionate din materiale cu proprietăţi termoreflectante,
obţinute prin acoperirea la suprafaţa a ţesăturilor rezistente la foc, cu o folie de aluminiu, care
respinge radiaţia calorica; 6 buc
-măşti de protecţie cu cartuşe filtrante; 6buc
-aparate de respiraţie tip R.A. -60; 2 buc

3.2.4 Protecţia vecinătăţilor :

Cladirile sunt amplasate la distanţe de siguranţa unele de celelalte conform Normativului P


118/99, astfel ca în caz de incendiu este puţin probabil ca incendiul să se extindă in condiţii de
temperatura si vânt normale. Peretii exteriori sunt realizati din panouri tristrat tip sandwich
clasa de reactie la foc A1 iar invelitoarea din panouri tip sandwich,clasa de reactie la foc A1.
Pe timpul actiunii de stingere a incendiului, se vor lua următoarele măsuri :
-instalarea unor dispozitive de intervenţie pentru supraveghere
-realizarea de perdele de apa pentru protectia faţadelor si acoperişurilor halelor necuprinse de
incendiu
-supravegherea de către personalul de pe locul de munca a interioarelor halelor de fabricaţie
-asigurarea unei legături permanente intre comandantul stingerii si personalul de supraveghere

-15-

3.2.5 Înlăturarea efectelor negative majore produse de incendiu:

După stingerea incendiului se vor lua următoarele masuri:


-verificarea tuturor locurilor de munca pentru descoperirea eventualelor focare ascunse de
incendiu;
-verificarea instalaţiilor electrice , de ventilaţie si transport pneumatic si punerea acestora sub
tensiune;
-verificarea maşinilor si utilajelor afectate de incendiu ;
-inlaturarea materialelor arse si degradate de incendiu si efectuarea curateniei in sectorul afectat
de incendiu ;
-verificarea si repunerea in stare de funcţionare a instalaţiilor de semnalizare si stingere a
incendiilor;
-reîncărcarea stingătoarelor folosite la stingerea incendiului;

Capitolul 4.
FORŢELE DE INTERVENŢIE ÎN CAZ DE INCENDIU

4.1 Serviciu privat pentru situtii de urgenta avand in componenta 26 de pompieri


voluntari repartizati astfel:
- compartiment prevenire – 3 membri
- grupa interventie stingerea incendiilor - 6 persoane
- grupa deblocare salvare si prim ajutor – 4 persoane
- echipa cercetare-cautare,transmisiuni,alarmare -4 persoane
- echipa evacuare si suport logistic -4 persoane
- echipa intrerupere energie electrica,gaze,ventilatie-4 persoane
Dotare conform normativ P 118/99 :
-hidranti de incendiu interiori 10 buc cu racord tip C, debit 2,5 l/s ,numar de jeturi simultane 2,
timp teoretic de functionare 10 minute.
-hidranti de incendiu exteriori - 5 buc, Dn 80,tip B,timp teoretic de functionare -3 ore
-stingatoare P6 – 35 buc
-stingatoare G5 – 3 buc
- casca de protectie -26 buc
- costum de protectie contra apei -26 buc
- cizme de protectie -26 buc
- masca contra fumului si gazelor -26 buc

-16-

4.2 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,, Neron Lupascu,, Detasamentul de


Pompieri
Buzau , sub urmatoarele coordonate:
- localitatea: Buzău
- distanţa: 8 km
- itinerariul de deplasare: str. Bistriţei, B-dul Gării, B-dul l Decembrie 1918, Str.Aleea
Industriilor, Sos. Buzau- Frasinu.
Timp de deplasare: 10 min.
telefon: 112
Dotare :
5 autospeciale de stingere a incendiilor cu apa si spuma ;
o autospeciala de stingere a incendiilor cu cu pulberi si azot ;
o autospeciala de interventie si salvare de la inaltimi ;
o autospeciala pentru interventie la descacerare ;
echipa de cautare, salvare si cercetare ;
A.S.P.F. G.I.
4.3 Alte forţe cu care se cooperează şi modul de anunţare:
Ambulanţa Spital Judeţean Buzău, sub urmatoarele coordonate:
adresa: B-dul Mareşal Averescu
distanţă: 8 km
telefon: 112
Politia Tel: 112

Capitolul. 5.
SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN CAZ DE INCENDIU EXTERIOARE UNITĂŢII

5. 1 S. C. ROMCARBON S.A. cu 5 hidranti de incendiu, exteriori, in dotare ;


5.2 S.C.GREENTECH S.A. cu 2 hidranti de incendiu, exteriori, in dotare ;

Capitolul 6.
PLANUL FIECĂREI CONSTRUCŢII, INSTALAŢII TEHNOLOGICE SAU
PLATFORME DE DEPOZITARE, LA SCARA, PE CARE SE MARCHEAZA ORI
SE INSCRIU DATE PRIVIND:

6.1- Destinatia spatiilor;

Parter: -functiuni principale


- hala de productie
-17-

-functiuni secundare
- camere tehnologice;-R1(rezervoare colectare freon,freon/pentan)
-R2(instalatie tehnologica de recuperare agenti de racire)
-R3(camera tablouri electrice)
-R4(camera tablouri electrice de forta)
-R6(instalatie tehnologica de recuperare freon + ulei mineral)
-gospodarie GPL
-atelier dezasamblare motocompresoare
-sopron depozitare materii prime
-statie trafo
-statie distributie

-functiuni conexe
-sala de mese
-vestiare
-centrala termica
-grupuri sanitare
Etaj:
- pavilion administrativ (birouri)
6.2- Suprafaţa construită-6317,10 m2 , arie desfasurata 6789.00 m2
6.3- Regimul de inaltime(numarul de niveluri) – P+l
6.4 - Numarul de persoane care utilizeaza constructia pe niveluri si pe total;
90 de persoane - la etaj 17 persoane
- la parter 73 persoane
6.5- Caile interioare de acces,evacuare si de interventie;
- parter: 19
- etaj: 3
6.6- Natura materialelor si a elementelor de constructii;
-fundatii din beton armat
-stalpi din beton(in zona cu etaj)
-stalpi din metal in zona parterului
-pereti interiori din ghipscarton
-pereti exteriori din panouri tip sandwich
-pereti din blocheti de beton(in zona cu etaj)
-grinzi din metal
-invelitoare din panouri tip sandwich

-18-
6.7- Nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu asigurate;

Rezistenta la foc (RF)a principalelor elemente ale constructiei;


Element de Material folosit Clasa de reactie la foc/
constructie Clasa de combustibilitate

-stalpi metal A1 – C0(CA1)


-stalpi beton (in zona cu etaj) A1 – C0(CA1)
-pereti interiori gipscarton A1 – C0(CA1)
-pereti exteriori blocheti beton A1 – C0(CA1)
-pereti exteriori panouri sandwich A1 – C0(CA1)
-grinzi metal A1 – C0(CA1)
-panouri invelitoare panouri sandwich A1 – C0(CA1)

Din analiza celor prezentate mai sus si tinand cont de prevederile Normativului P118/1999, gradul de
rezistenta la foc al constructiei este II.
Constructia constituie un singur compartiment de incendiu. Spatiul de productie se separa de
functiunile de la parter cu pereti din blocheti din beton cu rezistenta la foc mai mare de 120 min, cu usi
pline si incombustibile respectand prevederile normativului 118/1999. Planseul peste parter in zona
etajata este din beton armat.
Peretii halei de productie pe inaltimea de 1 m sunt executati din beton armat cu clasa de
combustibilitate C0(CA1).
La etaj separarea functiunilor intre ele este realizata cu pereti din gipscarton cu clasa de combustibilitate
C0(CA1).
Peretii casei scarilor sunt construiti din blocheti de beton, fiind incombustibili, cu rezistenta la foc mai
mare de 2 ore conform normativului 118/1999.
Usile de acces la scarile exterioare sunt incombustibile si au rezistenta la foc 15 min.
Evacuarea fumului in caz de incendiu se face prin ferestrele si usile existente.
Usile si peretii rezistenti la foc ce separa diferitele functiuni au rolul si de bariera contra fumului.

6.8- Instalaţiile utilitare aferente


-alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se realizeaza printr-un transformator de putere de
1600KVA,20/0,4KV ,celule de medie tensiune si celule de joasa tensiune.Iluminatul de siguranta este
de tip 3B(corp de iluminat cu acumulator)
-incalzirea spatiilor anexe sociale(birouri,vestiare,grupuri sanitare,sala de mese ) se face cu radiatoare
din otel alimentate cu agent termic produs de centrala termica proprie. Incalzirea spatiilor de productie
se realizeaza cu tuburi radiante alimentate cu GPL .
-alimentarea cu apa potabila menajera si pentru incendiu se face de la rezerva de apa existenta pe
platforma industriala
-instalatia de canalizare este conectata la o statie de epurare proprie
-19-

6.9- Instalatiile ,sistemele,dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a


incendiilor cu care este echipata;

- Hidranti de incendiu exteriori - 5 buc – Dn80-Tip B


- Hidranti de incendiu interiori - 10 buc –Dn50 – Tip C
- Stingatoare : - P6- 35 buc
- G5- 3 buc repartizate astfel:
• hala de producţie parter –20 P6
• camera tehnologică R1 – 1 P6
• camera tehnologică R2 – 1 P6
• camera tablouri electrice R3 – 1 P6
• camera tablouri electrice R5 – 1 P6
• etaj – 2P6; 2G5
• gospodarie GPL -1 P6+1 G5
• atelier dezasamblare motocompresoare - 2 P6
• sopron depozitare materii prime - 2 P6
• statie TRAFO - 2 P6
• statie distributie -2 P6
-instalaţie de avertizare privind prezenţa pentanului în camera tehnologică R1;
-instalaţie de avertizare privind concentraţia de oxigen în camera tehnologică R2;
-instalaţie fixă de stingere cu apă pulverizată la Linia 1;
-instalaţie fixă de stingere cu CO2. la Linia 1+ Linia 2;

6.10-Dispozitivul de interventie in caz de incendiu

Conform punctelor 3.2.2.1si 3.2.2.2 si conform anexa nr.

20
-21-