Sunteți pe pagina 1din 4

EDUCATOARE: BRINZA GHEORGHITA

GRADINITA: Grădiniţa cu program normal nr. 2 BASARABI


GRUPA: mare- pregătitoare
ACTIVITATEA: Activitate matematică
TEMA: „Aşează-mă la căsuţa potrivită”
TIPUL DE ACTIVITATE: consolidare şi sistematizare
FORMA DE REALIZARE:joc logic

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Dezvoltarea capacităţii de recunoaştere,


denumire şi utilizare a formelor geometrice

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a) cognitiv- informaţionale:
 Să identifice piesele geometrice;
 Să descrie piesele geometrice utilizând corect atributele acestora;
 Să-şi însuşească regulile jocului, aplicându-le corect;
 Să sesizeze cu uşurinţă atributele căsuţei alese.
b) psiho-motorii:
 Să mânuiască materialele puse la dispoziţie;
c)afective:
 să manifeste dorinţa de a răspunde regulilor jocului;
 să trăiască emoţii pozitive ca urmare a îndeplinirii sarcinilor jocului.

Sarcina didactică: Descrierea atributelor pieselor geometrice alese. Mutarea


pionilor pe aceeaşi figură geometrică ca şi cea de pe zar.
Regulile jocului: Copiii ascultă explicaţiile educatoarei şi execută sarcinile
cerute de aceasta, descriu verbal fiecare acţiune, aplaudă răspunsurile
corecte.
Elemente de joc: Surpriza, întrecerea , aplauzele.
Strategia didactică:
a)Metode: Observaţia, conversaţia, exerciţiul, problematizarea,
algoritmizarea, jocul.
b)Procedee: Frontal, individual, pe echipe.
c)Mijloace didactice: Trusa Dienes, zaruri, pioni, planşe cu intinerarul
jocului.
Material bibliografic:
 Beraru,G., Neagu, M., Activităţi matematice în grădiniţă, editura
AS S, Iaşi,1995;
 Iftimie,G., Jocuri logice pentru preşcolari şi şcolari mici, editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;

Durata:35 - 40min

EVALUA
EVENIMENT STRATEGIA RE
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC
DIDACTIC DIDACTICĂ (instumente şi
indicatori)
1. Organizarea -aranjarea clasei şi pregătirea materialului didactic
activităţii necesar desfăşurării jocului;
-asigurarea ordinii şi disciplinei.

2. Captarea La uşă se va auzi un ciocănit, va intra doamna observaţia frontal


atenţiei directoare şi va da un pachet adus de poştaş pentru
grupa “Puişorilor moţaţi”. conversaţia
-De la cine este pachetul?
-Cred că de la Moş Crăciun,pentru că are o poză pe
pachet.
-Ce ne-o fi adus oare?Să-l deschidem şi să vedem.
Voi intui cu copiii materialul didactic din pachet.
-Ce sunt acestea?(piese geometrice, pioni,planşe cu
joc,zaruri,)
Priviţi!Am primit şi o scrisoare!Să vedem ce scrie.
“Dragii moşului,
3. Anunţarea Eu ştiu că aţi învăţat la activităţile matematice multe explicaţia
temei şi lucruri despre piesele geometrice. Pentru că mai este
enunţarea puţin până vin la voi cu cadouri, vreau să ştiu cine le
obiectivelor merită pe drept, de aceea vă propun să jucaţi un joc
“Aşează-mă la căsuţa potrivită!” Veţi folosi
materialele trimise de mine şi o rog pe doamna
educatoare, să vă spună care sunt regulile jocului.
P.S.
În pachet v-am trimis o surpriză pentru cei care vor
răspunde corect şi vor fi şi cuminţi.
Cu drag, .”

2
Copii, eu vreau să văd dacă voi recunoaşteţi piesele
geometrice după formă, mărime,culoare şi
grosime;dacă ştiţi să vă asteptaţi rândul în joc şi vă
jucaţi civilizat.Pentru copiii care îndeplinesc aceste
sarcini, Moş Crăciun a trimis şi o surpriză.
4.Reactualizarea
cunoştinţelor Reactualizarea cunoştinţelor se realizează printr-o
conversaţie purtată de educatoare cu preşcolarii pe
baza materialului didactic.
Recitarea versurilor: expunerea
HAI TRĂISTUŢĂ FERMECATĂ,
HAI ARATĂ-NE ÎNDATĂ,
CE-AI ASCUNS CU DIBĂCIE
CACI COPII VOR SĂ ŞTIE. exerciţiul individual
Copilul numit de educatoare va lua o piesă din trăistuţă evaluare
5. Explicarea şi şi îi va descrie toate atributele. orală
demonstrarea -Acum ne vom juca şi cu planşele ,pionii şi zarurile. explicaţia
jocului Educatoarea explică copiilor cum o să se joace, în
ordinea acţiunilor (obiectivelor) pe echipe de câte patru
copii.
-aruncarea zarurilor, pe rând, câte un copil din fiecare
echipă;
-recunoaşterea pieselor geometrice de pe zar şi
denumirea lor .
-aşezarea pionilor în interiorul figurii geometrice de pe
planşetă.
-câştigă cel care ajunge primul la linia de SOSIRE.
-se verifică în ce măsură copiii şi-au însuşit regulile
stabilite.
6.Executarea demonstraţia
jocului de probă Jocul de probă se va executa de către patru copii exerciţiul pe echipe
chemaţi de educatoare şi care vor primi indicaţii unde evaluare
nu au înţeles. practică
7. Executarea
propriu-zisă a Rând pe rând se vor aşeza piesele după criteriile
jocului precizate mai sus. Se va insista asupra folosirii
regulilor corecte.
Copiii vor folosi un limbaj corespunzător sarcinii jocul
jocului:
,,Aşez aici,în pătrat pionul pentru că pe zar este un algoritmizarea
pătrat.
,,Eu stau o tură pentru că pe zar este un triunghi, iar eu
mi-am ales pionul cerc”
Jocul se desfăşoară pe echipe, sub formă de
concurs.
Educatoarea urmăreşte modul în care se respectă regula

3
8.Încheierea jocului, intervenind atunci când este nevoie.
jocului Educatoarea face aprecieri asupra desfăşurării
jocului ,a comportamentului copiilor. evaluare
Cred că îngeraşii care v-au privit pe fereastră îi vor finală
spune Moşului cum v-aţi comportat astăzi la activitate
şi cum aţi respectat regulile jocului.
Deschid plicul cu surprize de la Moş Crăciun şi scot
jetoanele ce reprezintă poza lui.Acord aceste
stimulente copiilor .

S-ar putea să vă placă și