Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE DOCUMENTARE

Defectele de calitate ale tricoturilor

Calitatea tricoturilor indică măsura în care acestea îndeplinesc o serie de condiţii


(tehnice, estetice, economice etc.) corespunzătoare cerinţelor consumatorului
(beneficiarului).
Calitatea tricoturilor este influenţată de o serie de factori, cei mai importanţi
fiind: calitatea materiei prime, starea tehnică a utilajului, gradul de calificare a forţei
de muncă, mediul ambiant, precum și metodele şi mijloacele de control.
Principalele surse de defecte de calitate ale tricoturilor pot fi considerate:
defectele de calitate ale firelor şi ale bobinelor utilizate, reglarea, întreţinerea şi
deservirea necorespunzătoare a maşinilor de tricotat.
În continuare, în tabelul 1, sunt sintetizate principalele defecte ale
tricoturilor, fiind indicate și cauzele care le determină apariția.

Tabelul 1. Principalele defecte ale tricoturilor

Nr.
Defecte Cauze
crt.

 porțiuni slabe în fir care se rup în timpul tricotării;


 poziție necorespunzătoare a conducătorului de fir;
 tensiune prea mare în fir la alimentare;
1. Găuri în tricot
 firul este prea uscat;
 ace defecte (strâmbe sau cu limba ruptă);
 firul prezintă noduri prea mari sau prea slabe);

 poziție necorespunzătoare a conducătorului de fir


(nu se realizează depunerea firului pe anumite ace);
 forța de tragere a tricotului este prea mică;
2. Ochiuri scăpate
 tensiunea de alimentare a firului este prea mică;
 limba unor ace nu se deschide;
 unele ace sunt îndoite;

 defecte ale acelor:


Dungi longitudinale
o ace strâmbe;
(şiruri de ochiuri
3. o ace cu limba strâmbă sau care se rotește greu;
care au dimensiuni
o ace care alunecă greu în canale;
diferite)
o ace cu cârligul strâmb;
[1]
Nr.
Defecte Cauze
crt.

 poziție necorespunzătoare a conducătorului de fir;


 tensiunea de alimentare a firului nu este identică la
toate sistemele de tricotare;
 camele de buclare nu sunt reglate identic la toate
4. Dungi transversale
sistemele de tricotare;
 utilizarea firelor de finețe și nuanțe diferite la sisteme
de tricotare consecutive;
 neregularitatea fineții firului pe porțiuni lungi;

5. Îngroşări  firul prezintă zone îngroșate;

 neuniformitatea fineții firului;


 fir incorect bobinat;
 tensiunea de alimentare a firului este neuniformă;
6. Ochiuri neuniforme
 tensiunea de tragere a tricotului este prea mare;
 dispozitivele de control a nodurilor sau a îngroșărilor
nu sunt corect reglate;

 tensiunea de tragere a tricotului este prea mică;


7. Ochiuri duble  reglare necorespunzătoare a camelor de buclare;
 faza aruncării este executată incorect;

Căderea tricotului  limbile unor ace nu se deschid;


8.
de pe ace  firul se rupe;

 ace defecte;
9. Ochiuri deformate
 reglare necorespunzătoare a adâncimii de buclare;

Margini neregulate
ale tricoturilor (la  reglarea necorespunzătoare a tensiunii în fir;
10.
tricotarea în  tricotul este slab tensionat;
panouri)

Pete de ulei pe
11.  ungere în exces în zona fonturii.
tricot

[2]