Sunteți pe pagina 1din 4

ROMÂNIA

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE


ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I”

Curs avansat de logistică pentru ingineri

Transportul intermodal

CONDUCĂTOR ŞTIINŢIFIC:
Lt.cdor.ing. Radu PAHONIE

Autor:
Lt.ing. Antonio ROTAR

BUCUREȘTI
2022
1. Introducere

În ziua de azi, majoritatea mărfurilor sunt transportate în containere


constituind principalul mijloc ce facilitează intermodalitatea. Traseul pe care un
produs finit îl străbate, din momentul din care iese de pe poarta producătorului și
până când ajunge la operatorul care l-a solicitat, utilizând mai multe mijloace de
transport diferite, poartă numele de intermodalitate. Rezultatul acestui proces este
de a oferi solicitantului posibilitatea ca produsul finit să se deplaseze eficient și
confortabil. Transportul intermodal permite îmbinarea avantajelor specifice
fiecărui mod de transport (aerian, rutier, feroviar, maritim), și anume: costuri mici
pentru transportul maritim, capacitatea mare de transport pe calea ferată, viteza
mare pe cale aeriană și flexibilitate pe cale rutieră.
Odată cu apariția și evoluția containerelor (începând cu anul 1960) a apărut
conceptul de transport intermodal la nivel internațional, determinând dezvoltarea
comerțului internațional. Expeditorul poate opta pentru alegerea unui singur
operator de transport, acesta fiind singurul răspunzător în cazul în care la
momentul recepționării se constată lipsuri în containerele transportate.
Pentru a se realiza un astfel de sistem intermodal este nevoie de sprijin
politic, dar și efort comun din partea operatorilor de transport (expeditorul și
destinatarul).

2. Realizarea transportului intermodal

Realizarea transportului intermodal are ca avantaje: dezvoltarea relațiilor


internaționale, stimularea pieței interne și internaționale prin realizarea unui
echilibru în ceea ce privesc prețurile, sprijinirea procesului de producție,
eliminarea izolării economice prin creșterea schimburilor internaționale,
asigurarea intrării materiilor prime în circulație, stimularea contactelor între
oamenii de afaceri și producători, contribuirea la dezvoltarea învățământului
performant prin schimbul de cadre didactice, dezvoltarea turismului, îmbunătățirea
relațiilor politice între state, sprijinirea politicii de apărare a țării.
Transportul intermodal este caracterizat de: contravaloarea transportului se
adaugă la valoarea mărfurilor transportate, măsurarea activității se realizează prin
unități convenționale(tone-km, tone-mile), se continuă activitatea de producție
până la cea de comercializare.
Ca orice activitate esențială din zilele noastre, intermodalitatea are și unele
deficiențe: lipsa comunicării între parteneri, răspunderi neclare, diferite mecanisme
de tranport feroviar, lipsa legalizării în politia transportului intermodal, lipsa
instalațiilor portuare, prețuri pentru operarea, manipularea și depozitarea
produsului finit prea mare.
Transportul intermodal în Europa este caracterizat de operațiunile de
transport combinat feroviar-rutier. Pentru realizarea transportului intermodal, atât
exportatorii, cât și importatorii trebuie să țină cont de poziția geografică a fiecărei
țări prin care dorește să realizeze această operațiune.
În România, implementarea transportului intermodal are o importanță
deosebită deoarece ajută la crearea unor noi locuri de muncă la nivel local și
regional, creșterea cooperării economice la nivel regional, național și internațional
prin crearea unor poli de distribuție și schimb de mărfuri între sistemele de
transport de mare distanță și cele de transport local/regional, eficientizarea modului
de utilizare a infrastructurii existente pentru transportul de marfă prin atragerea
fluxurilor de mărfuri dinspre sectorul rutier spre sectoarele feroviar și naval.
Transportul intermodal are capacitatea de a contribui la relansarea traficului
de marfă în România și reducerea efectelor crizei economice. Acesta reprezintă o
alternativă sigură pentru viitor, deoarece răspunde cel mai bine cerințelor privind
descongestionarea drumurilor naționale, cât și cerințelor crescânde ale
beneficiarilor de transport în ceea ce privește gama și calitatea seviciilor. Are
capacitatea de a contribui la conectarea principalelor rute naționale de transport.
Expeditorul trebuie să organizeze transportul și activitățile conexe, să
prezinte solicitanților ofertele complete, trebuie să prezinte clientului asupra
modalității celei mai potrivite privind deplasarea mărfurilor, să asigure ca serviciile
se efectuează pentru export, import, grupaj, transporturi multimodale,
containerizate, de curierat, formalități vamale, plăți-decontări. Acesta eliberează
documentele internaționale de transport.
Destinatarul trebuie să pună la dispoziția expeditorului toate datele, să
transmită comenzile în timp util, precum și documentele însoțitoare ale
transportului- licențe, autorizații, certificate de origine, să predea mărfurile ce vor
fi transportate, ambalate și marcate corespunzător, săachite plata contravalorii
serviciilor prestate.
În general, transporturile cu valoare ridicată se realizează prin cel mai putin
utilizat mijloc de transport și anune calea aeriană; în schimb cele cu valoare
scăzută sunt de obicei punct-la-punct și depind de un singur mod.
Produsele finite ce sunt provenite de la diferiți furnizori din centrele de
distribuție sunt asamblate, astfel încât acestea să poată fi transmise unor moduri de
mare capacitate, cum ar fi transporul feroviar și maritim. Principala funcție
intermodală se realizează în terminale al căror scop este asigurarea unei
continuități eficiente în cadrul unui lanț de transport. Odată ce o marfă ajunge la un
terminal de destinație, trebuie să fie transferată în sistemul de distribuție a
încărcăturii locale/regionale. Companiile pot reduce costurile de tranport prin
deplasarea mărfurilor în containere intermodale. Utilizarea camioanelor și a
trenurilor oferă economii mari de combustibil. Transportul feroviar folosește mult
mai puțin motorină decât transportul terestru. O a doua caracteristică importantă de
economisire de bani este capacitatea de a trimite produsele finiteî în containere.
Camioanele și trenurile oferă o capacitate de transport sigură. Multe companii
preferă transporturile intermodale ce sunt la un preț rezonabil, în loc să plătească
rate înalte pentru a garanta capacitatea.
Transportul intermodal este mai rapid decât cel rutier, deoarece furnizorii
intermodali sporesc viteza trenurilor și reduc timpul de așteptare pentru camioanele
din curte. Transportul feroviar are un traseu stabilit și sunt cele mai sigure în
timpul transportului de mărfuri periculoase sau foarte combustibile.
În schimb, viteza de transfer ale acestor mărfuri este relativ mică în transportul
intermodal. Transportul intermodal trebuie să reducă timpul de așteptare în
depozite pentru a ajunge la un nou transportator sau pentru a descărca încărcătura.
Transportul intermodal este supus unei fiabilități mai scăzute, datorită dependenței
sale de mai multe moduri de transport. Transportul intermodal de marfă are costuri
de infrastructură relativ ridicate. Manipularea containerelor necesită ca încărcătorii
să aibă macarale și echipamente de rezistență ridicată necesare pentru a le
manipula. Această infrastructură ar putea să nu existe peste tot, în special în țările
în curs de dezvoltare.
Contractul de transport intermodal este contractul prin care operatorul de
transport se obligă, pentru plata unei taxe, să transporte sau să procure transportul
unor mărfuri în sistem intermodal de la un loc sau port de origine, via unul sau mai
multe puncte de interfață, până într-un port sau punct de destinație. Operatorul de
transport intermodal este persoana în numele căreia se încheie un contract de
transport intermodal, care acționează ca parte principala în lanțul de transport și
care își asumă responsabilitatea pentru executarea contractului.

3. Concluzii:
 pentru realizarea transportului intermodal trebuie să se țină cont de
legislația fiecărei țări;
 trebuie să se stabilească foarte clar valoarea produselor finite ce urmează
a fi transferate pentru a se stabili mijloacele de transfer;
 trebuie să se țină cont dacă marfa ce urmează a fi transferată are anumite
reglementări de transport;
 marfa ce urmează a fi transportată trebuie să fie însoțită de acte unde se
regăsesc exact ce tranportă și cantitatea.

S-ar putea să vă placă și