Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

pentru prevenirea și combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2 cu ocazia participării la


examenul de _________________________________________ din data de ___________

Subsemnatul/a ........................................................................................., identificat/ă prin


CNP (opțional) ........................................, număr matricol (opțional) .....................................,
în calitate de student în anul ..........., grupa ..................,
specializarea ............................................., Facultatea de Automatică și Calculatoare,

Cunoscând prevederile articolului 326 referitoare la falsul în declarații, precum și


prevederile articolului 352 referitoare la zădărnicirea combaterii bolilor din Noul Cod Penal,
declar pe proprie răspundere că:

o nu m-am întors din străinătate în ultimele 7 zile;

o nu sunt în carantină sau în autoizolare impusă de autorități;

o nu am intrat în contact cu nicio persoană infectată cu COVID 19, aflată în carantină sau
în autoizolare în ultimele 7 zile;
o nu prezint simptome specifice de infectare cu COVID 19.

Atât declar, susțin și semnez.

Data: ........................ Semnătura ..............................

S-ar putea să vă placă și