Sunteți pe pagina 1din 25

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

FACULTATEA DE INFORMATICA
MANAGERIALA

PROIECT LA DISCIPLINA
REŢELE DE CALCULATOARE

Profesor Coordonator , Student,


Căruţaşu George LALAU
CRISTIAN

Grupa 622

1
CUPRINS
CAPITOLUL 1: ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT

CAPITOLUL 2: PROIECTAREA DE ANSAMBLU

CAPITOLUL 3: PROIECTAREA DE DETALIU

CAPITOLUL 4: CONFIGURARE SERVER CU MAŞINĂ VIRTUALĂ

CAPITOLUL 5: CONECTAREA LA INTERNET

2
CAPITOLUL 1: ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT

1.1 Prezentarea firmei de consultanta economica S.C Mavrodin S.R.L

S.C Neptun S.R.L cu statut juridic de societate comercială cu


răspundere limitată, face parte din categoria microîntreprinderilor. A
fost înfiinţată la data de 4 ianuarie 2008, în conformitate cu dispoziţiile
legii 31/1990, cu capital integral privat, la care au participat în cote
egale trei asociaţi. Sediul societaţii a fost stabilit în Ilfov Str. Erou Iancu
Nicolae, nr 85E.

Mavrodin Development Group este o agentie specializata in servicii


de consultanta economica si servicii aferente pietelor derivate.

Ce servici va oferim?

• consultanta economica;
• elaborarea de planuri de afaceri;
• identificarea oportunitatilor de finantare;
• analiza economico-financiara;
• intocmirea documentatiei pentru accesarea finantarilor
nerambursabile;
• asistenta in implementarea proiectelor;
• asistenta pentru infiintarea societatilor comerciale;

1.2. Schema ierarhica a departamentelor si a posturilor existente in


companie

3
FISA DE POST - DIRECTOR GENERAL (Presedinte)

1. Denumirea compartimentului:
CONDUCERE

2. Denumirea postului:
DIRECTOR GENERAL

3. Subordoneaza:
- Directorul Economic, Directorul Imagine si Comunicari, Directorul Resurse Umane,
Directorul Departamentului Informatic

4. Relatii functionale:

Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea


proceselor principale la nivel de firma.
In acest sens, are relatii cu: Directorii tuturor ramurilor executive.

5. Responsabilitati si sarcini:

1. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia


elaborata de Consiliul de Administratie
- Stabileste anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele
generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni
- Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal
- Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
- Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu
obiectivele firmei
2. Aproba bugetul si rectificarile acestuia
- Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza
corectiile necesare si aproba bugetul final
- Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului
3. Identifica oportunitati de afaceri
- Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare
- Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si
social
- Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu
tendintele pietei
- Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri
4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte
organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei
- Asigura o buna imagine a firmei pe piata
- Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii
guvernamentale din tara si din strainatate
- Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei
5. Asigura managementul firmei
- Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei
- Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de
masurare a gradului de realizare a obiectivelor
- Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie,
financiare, service, resurse umane)

4
- Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de
calitate
- Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine
- Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite
- Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea
managementului firmei
- Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor
din subordine
- Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine
- Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale
- Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine
- Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din
subordine
- Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine
6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei
- Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor
- Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice
- Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza
- Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii
gradului de implicare in activitatea firmei

RESPONSABILITATILE POSTULUI:

Legat de activitatile specifice, raspunde de:


- Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii
- Folosirea eficienta a resurselor firmei
- Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si
organismele guvernamentale
- Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor
contractuale si legislatiei muncii
- Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de
banci, furnizori si clienti
- Calitatea climatului organizational
- Calitatea managementului firmei
- Corectitudinea datelor raportate
Legat de functiile manageriale, raspunde de:
- Coordonarea eficienta a personalului din subordine
- Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele
necesare
- Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma
AUTORITATEA POSTULUI:
- Decide asupra noilor directii de dezvoltare
- Stabileste planurile de vanzari si profit
- Aproba bugetele si corectiile necesare
- Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca
- Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei
- Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei
- Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici

5
- Aproba procedurile de interes general ale firmei
- Semneaza referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei
- Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei
activitatii firmei
- Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la
dispozitie de firma
- Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine
- Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de
proba a angajatilor
- Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine .

FISA DE POST RESPONSABIL IT

1. Denumirea compartimentului:
IT

2. Denumirea postului:
Responsabil IT

3. Se subordoneaza:
directorului general

4. Subordoneaza:
Numai daca este cazul

5.Responsabilitati si sarcini:

Statii lucru (1-10):


1. mentinerea in buna functionare a statiilor de lucru: devirusari, rezolvarea
diverselor probleme de soft/hard (inlocuire componente);
2. instalarea/configurarea de pachete software, instalare/configurare periferice si
rezolvarea eventualelor incidente tehnice;
3. instalarea de noi echipamente in retea;
4. monitorizari ale traficului Web (internet si email-uri: total, pe useri, pe diferite
destinatii, etc);

Server (Exchange Server 2003 / + Linux):


1. configureaza noi conturi de utilizatori, grupuri de membri etc;
2. aloca drepturi pe foldere – Public Folders si Explorer – conform regulilor interne
3. upgrade patch-uri de securitate;
4. verificarea functionarii devirusatoarelor (+ verificari ale Log-urilor ) si a bunei
functionari a procesului de upgradare automata;
5. supervizarea procesului back-up automat si confirmarea explicita si periodica a
faptului ca totul este ok (verificari de consistenta si securitate).

Mentinere relatie furnizori IT:


1. se ocupa de cautarea ofertelor si achizitionarea echipamentelor IT (PC, notebook,
echipamente periferice, inclusiv telefoane);
2. mentine relatia cu furnizorul de servicii pentru configurarea/rezolvarea defectelor
centralei telefonice;

6
3. mentine relatia cu furnizorii de servicii pentru intretinerea copiatorului si, dupa
caz, a altor echipamente IT;
4. mentine realtia cu furnizorul de Internet – in cazul aparitiei de disfunctionalitati ale
conexiunii Internet – pentru rezolvarea acestora;
5. mentine la zi dosarul de evidenta a retelei de calculatoare (statii de lucru,
utilizatori, configurari, drepturi alocate pe foldere etc) si actualizeza/dezvolta periodic
setul
de proceduri de lucru (specifice).

FISA DE POST SPECIALIST IN RELATII PUBLICE

1. Denumirea compartimentului:
Imagine Si Comunicare

2. Denumirea postului:
Specialist in relatii publice

3. Se subordoneaza:
Consiliului de conducere al institutiei

4. Relatii functionale:
- cu intreg corpul profesoral, mai ales atunci cand vine vorba despre organizarea
evenimentelor de genul simpozioane, conferinte;
- cu mediul de afaceri;
- cu autoritatile publice (pentru a obtine sprijinul acestora);
- stabileste relatii cu alte firme specializate in publicitate, tipografie etc.

5. Responsabilitati si sarcini:
Sarcinile postului:

A. Manageriale:
- gestioneaza imaginea publica a institutiei, mentinand o atitudine favorabila a
publicurilor;
- este ordonator de credite asupra Bugetului de Relatii Publice;
- indeplineste toate activitatile legate de rolul de purtator de cuvant (faciliteaza
relatia conducerii cu mass-media, ofera informatii acesteia ori de cate ori este
nevoie, acorda si retrage acreditarile jurnalistilor);
- mediaza, impreuna cu conducerea institutiei eventualele conflicte aparute in
interior;
- consiliaza conducerea referitor la aparitiile publice, ori de cate ori este nevoie;
- se ocupa de promovarea institutiei, prin mijloace specifice;
- eleboreaza la inceputul anului Planul Anual de Relatii Publice si ori de cate ori este
nevoie propune Consiliului de Conducere al institutiei planuri, evenimente, campanii
de relatii publice;
- mentine relatiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru sponsorizari in cazul
diverselor evenimente;
- participa la sedintele decizionale din cadrul departamentului de relatii publice al
institutiei si contribuie la luarea deciziilor la nivel de institutie, reprezentand
interesele institutiei.

B. De executie:
- pune in aplicare toate decizile luate la nivel de institutie;

7
- realizeaza si actualizeaza anual, sau ori de cate ori este nevoie, pliantul de
prezentare al institutiei si alte documente de prezentare;
- realizeaza si actualizeaza in permanenta bazele de date si, cu ajutorul web-
masterului, actualizeaza site-ul institutiei cel putin saptamanal sau ori de cate ori
este nevoie;

FISA DE POST - SECRETARA

1. Denumirea compartimentului:

Secretariat General

2. Denumirea postului:

SECRETARA

3. Se subordoneaza:

Directorului General;

4.Relatii functionale:

Secretara colaboreaza cu:


- ceilalti angajati ai firmei;
- Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor
- Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat

5. Responsabilitati si sarcini:

Secretara desfasoara urmatoarele activitati:


- Intocmeste si actualizeaza baza de date;
- Acorda asistenta d.p.d.v. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti;
- Tine evidenta stocurilor;
- Intretine relatiile cu clientii din portofoliu;
- Primeste vizitatorii;
- Asigura protocolul;
- Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei;

1.3. Existenţa unei reţele în cadrul firmei

Societatea nu dipune de o retea de de calculatoare care sunt


conectate între ele si nici la internet, dispune doar de dotare cu
echipamente de calcul aferent după cum urmeză:

Tip calculator 5 Desktop-uri 1 Laptop

8
Componente
Placă de bază Intel 815M, GIGABYTE Intel 815E, Jetway
Procesor Intel core 2 duo Pentium IV-3.0GHz
Memorie RAM 2GB DDR 512MB DDR
Placă video Nvidia geforce 7300 gt Încorporată
Hard disk 120 GB 60 GB
CD-ROM 52x -
DVD-Rewriter 52x/52x/24x 48x/32x/52x
Imprimantă 2 Lexmark 2600 -
Placă reţea PCMCIA 10/100 Mb PCI 10/100 Mb
Placă sunet Încorporată Yamaha OPL3Sax
Windows XP Professional Windows XP Professional
S.O.
Edition Edition

1.2. Tema de proiectare

Se va urmari printre altele ca :


- specificatiile de proiectare sa aiba in vedere cerintele de dezvoltare
ale beneficiarului pe o perioada de minim 5 ani,
- reteaua sa fie executata cu elemente pasive si cablu din aceeasi
gama
- scopul in care va fi folosita reteaua de beneficiar (tipul aplicatiilor),
- arhitectura cablajului si componentele,
- pozitia si marimea spatiilor tehnice, metoda de marcare si identificare
a componentelor de cablaj .

Executia unei sistem de cablare structurata consta in:


• -proiectarea retelei, intocmirea documentatiei;
• -alegerea componentelor pasive si echipamentelor de retea;
• -instalarea canalului de cablu, montarea cablului UTP,FTP sau FO;
• -montarea prizelor;
• -montare rackuri pentru echipamente;
• -instalarea patch panel-urilor, patch cord-urilor, a echipamentelor
de retea;
• -testarea cablurilor si a conecticii;
• -receptia lucrarilor si predarea documentatiei.

Descrierea serviciilor DHCP,DNS,active directory si FPT

DHCP:

Interfata de conectare la o retea este reprezentata fizic (hardware) de placa


de retea, iar din punct de vedere software, de (entitatea) care va primi o
adresa IP.
Aceasta adresa se asigneaza unei interfete de retea, si nu unui

9
calculator. Un calculator cu doua placi de retea va avea doua interfete,
fiecare cu adresa IP proprie. In reteaua locala adresele IP trebuie si fie unice.
Pentru a minimiza posibilitatea existena ei de adrese duplicate in retea se
poate instala un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP-
un protocol prin care un calculator obtine un IP dinamic de la un server care
dispune de o lista de adrese disponibile. Chiar si in retelele mici, DHCP este
folositor deoarece faciliteaza adaugarea de noi calculatoare la retea.
În functie de punerea în aplicare, serverul DHCP poate avea trei metode de
alocare adrese IP:
-alocare dinamica: un administrator de retea atribuie o serie de adrese IP la
DHCP, si de fiecare computer client pe LAN are software-ul sau de IP
configurat pentru a solicita o adresa IP de la serverul DHCP în timpul
initializarii de retea
-de alocare automata: server-ul DHCP permanent atribuie o adresa de IP
libera la un client ce solicita din gama definita de administrator
-Alocarea statica: serverul DHCP aloca o adresa IP bazate pe o masa cu
adresa MAC (Adresa MACasociata unei placi de retea este un identificator
unic asignat de producator în momentul fabricatiei acestui dispozitiv) /
perechi adresa IP, care sunt completate manual (probabil de catre un
administrator de retea).

Domain Name System (DNS) este un sistem distribuit de păstrare şi


interogare a unor date arbitrare într-o structură ierarhică. Cea mai cunoscută
aplicaţie a DNS este gestionarea domeniilor în Internet.

Caracteristicile sistemului de nume (DNS) sunt:

• foloseşte o structură ierarhizată;


• deleagă autoritatea pentru nume;
• baza de date cu numele şi adresele IP este distribuită.

Fiecare implementare TCP/IP conţine o rutină software (name resolver)


specializată în interogarea serverului de nume (DNS) în vederea obţinerii
translatării nume/adresă IP sau invers.

Există 2 tipuri de rezoluţie de nume:

• rezoluţie recursivă (name resolverul cere serverului de nume să facă


translatarea);
• rezoluţie iterativă (name resolverul cere serverului de nume să îi
furnizeze adresa IP a unui server care poate face translatarea).

Tipic, procesul de rezoluţie a numelor se desfăşoară astfel:

1. Name resolverul primeşte de la o aplicaţie client TCP/IP un nume;


acesta formulează o interogare primului server de nume din lista
serverelor;

10
2. Serverul de nume (DNS) determină daca este mandatat (autorizat)
pentru domeniul respectiv (dacă există configurată o zonă DNS care
conţine numele respectiv);
3. Dacă este autorizat, transmite răspunsul clientului;
4. Dacă nu, transmite o interogare altui server de nume pentru un
răspuns autorizat; obţine răspunsul autorizat şi transmite clientului un
răspuns neautorizat; totodată stochează răspunsul local pentru a
răspunde la alte cereri pentru acelaşi nume.
5. Resolverul de nume transmite răspunsul aplicaţiei utilizator şi îl
păstrează într-un cache pentru o anumită perioadă;
6. Dacă name resolverul nu primeşte un răspuns într-un anumit timp,
transmite cererea următorului server de nume din listă. Când lista este
epuizată, va genera o eroare.

Active Directory (AD)

-este o ierarhie de câteva obiecte, unde obiectele se împart în trei


categorii: resurse (ex: imprimantă), servicii (ex: poşta electronică), resurse
umane (ex: utilizatori, grupe de utilizatori). Scopul tehnologiei "Active
Directory" este de a pune la dispoziţie informaţii despre aceste obiecte,
organizarea obiectelor, controlul accesului, setarea securităţii.

Protocolul pentru transfer de fişiere (File Transfer Protocol, abreviat FTP)


este un protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fişiere aflate pe
servere din reţele de calculatoare particulare sau din Internet. FTP este
utilizat începând de prin anul 1985 şi actualmente este foarte răspândit.
Numeroase servere de FTP din toată lumea permit să se facă o conectare la
ele de oriunde din Internet, şi ca fişierele plasate pe ele să fie apoi
transferate (încărcate sau descărcate). Webul nu aduce aici mari schimbări,
ajută doar ca obţinerea fişierelor să se realizeze mai uşor, având o interfaţă
mai prietenoasă decât aplicaţiile (programele) de FTP.

CAPITOLUL 2: PROIECTAREA DE ANSAMBLU

2.1. Schema amplasamentului:

11
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6

Biroul 1 Switch1 Biroul 2

Switch2 Switch3

PC7 PC8 SV1


Router1

Biroul 3

PC9 PC10 PC11

Biroul 4

ISP

12
2.2 Deviz estimativ

Costurile retelei.
De n u m i re m a te ri al C a n ti ta te u .m Pre t u n i ta r Pre t fa ra TVA Pre t cu TVA
Can al cab lu 150 m 0 ,5 7 5 ,0 0 8 9 ,2 5
Sertizare cab lu 150 m 0 ,6 9 0 ,0 0 1 0 7 ,1 0
Co n fig u rare ro u ter 1 b u c. 100 1 0 0 ,0 0 1 1 9 ,0 0
In s talare s w itch 3 b u c. 25 7 5 ,0 0 8 9 ,2 5
Sw itch Cisco M o d el 2 9 5 0 -
2 4 p o rt 1 0 /1 0 0 3 b u c. 4 3 3 ,2 1 .2 9 9 ,6 0 1 .5 4 6 ,5 2
Ro u ter Cisco 1 8 4 1
6 4 M RA M / 1 6 M Flash 1 b u c. 1653 1 .6 5 3 ,0 0 1 .9 6 7 ,0 7
Cab lu STP 150 m 0 ,7 1 0 5 ,0 0 1 2 4 ,9 5
P rize 25 b u c. 20 5 0 0 ,0 0 5 9 5 ,0 0
M u fe 55 b u c. 0 ,8 4 4 ,0 0 5 2 ,3 6
Ch eltu ieli cu reg ia 36 % 8 0 3 ,8 8 9 5 6 ,6 2
Ch eltu ieli cu tran s p o rtu l 8 % 1 7 8 ,6 4 2 1 2 ,5 8
M an o p era 4 5 ,5 % 1 .0 1 6 ,3 8 1 .2 0 9 ,4 9
P ro fit 7 % 4 1 5 ,8 3 4 9 4 ,8 4
TOTA L 6 .3 5 6 ,3 3 L E I 7 .5 6 4 ,0 4 L E I

Descriere echipamente folosite:

Un ruter (sau router) este un dispozitiv hardware sau software care


conectează două sau mai multe reţele de calculatoare bazate pe "comutarea
de pachete" (packet switching). Funcţia îndeplinită de rutere se numeşte
rutare. Diferenţierea între rutere hardware şi rutere software se face în
funcţie de locul unde se ia decizia de rutare a pachetelor de date. Ruterele
software utilizează pentru decizie un modul al sistemului de operare, în timp
ce ruterele hardware folosesc dispozitive specializate (de tip ASIC) ce permit
mărirea vitezei de comutare a pachetelor.
Ruterele operează la nivelul 3 al modelului OSI. Ele folosesc deci
adresele IP (de reţea) ale pachetelor aflate în tranzit pentru a decide către
care anume interfaţă de ieşire trebuie să trimită pachetul respectiv. Decizia
este luată comparând adresa calculatorului destinaţie cu înregistrările
(câmpurile) din tabela de rutare. Aceasta poate conţine atât înregistrări
statice (configurate/definite de către administratorul reţelei), cât şi dinamice,
aflate de la ruterele vecine prin intermediul unor protocoale de rutare.

13
Un switch este un dispozitiv care realizează conexiunea diferitelor
segmente de reţea pe baza adreselor MAC. Dispozitivele hardware uzuale
includ switch-uri, care realizează conexiuni de 10, 100 sau chiar 1000 MO pe
secundă, la duplex jumătate sau integral.
Jumătate duplex înseamnă că dispozitivul poate doar să trimită sau să
primească la un moment dat, în timp ce duplex integral înseamnă
posibilitatea trimiterii şi a primirii concomitente de informaţie.
Utilizarea extinderilor special proiectate fac posibilă realizarea unui număr
mare de conexiuni utilizând diverse medii de reţea, incluzând tehnologii
utilizate curent, precum Ethernet, Fibre channel, IEEE 802.11(Wi-Fi).
Dacă într-o reţea sunt prezente doar switch-uri şi nu există huburi,
atunci domeniile de coliziune sunt fie reduse la o singură legatură, fie (în
cazul în care ambele capete suportă duplex integral) eliminate simultan.
Principiul unui dispozitiv de transmisie hardware cu multe porturi poate fi
extins pe mai multe straturi, rezultând switch-ul multilayer.

Cablul Unshielded Twisted Pair (UTP)

UTP (Unshielded Twisted Pair) este probabil cel mai obisnuit tip de cablu
utilizat astazi. CAT1 UTP este un tip de cablu UTP folosit pentru comunicatiile
telefonice. Cablul CAT5 UTP este folosit in retele si teoretic poate fi atinsa o viteza de
100 Mbps. Acest cablu contine patru perechi de cate doua fire, fiecare dintre acestea
fiind invelite intr-un izolator de plastic codat cu niste culori si cu firele din fiecare
pereche impletite unul in jurul celuilalt. Toate acestea sunt asezate intr-un invelis
exterior care asigura protectia impotriva deteriorarilor mecanice. Dar de ce sunt
impletite firele unul in jurul celuilalt? Atunci cand doi conductori sunt asezati aproape
unul de celalalt campul magnetic creat de curentului electric care trece printr-un fir
influenteaza semnalul electric din celalalt fir. Prin impletirea lor acest efect este in
mare parte redus.

CAPITOLUL 3: PROIECTAREA DE DETALIU

14
Network addres Host range Broadcast addres Subnet Mask
192.168.1.0 192.168.1.1 - 192.168.1.6 192.168.1.7 255.255.255.192
192.168.1.8 192.168.1.9 - 192.168.1.14 192.168.1.15 255.255.255.192
192.168.1.16 192.168.1.17 - 192.168.1.22 192.168.1.23 255.255.255.192
192.168.1.24 192.168.1.25 - 192.168.1.30 192.168.1.39 255.255.255.192

ip-uri ramase 192.168.1.40 - 192.168.1.254


Configurarea retelei în Packet Tracer.

Server 1: Configurare IP

2.3 Schema Topologie retea:

15
Router 1:
Inchidem routerul de la butonul ON/OFF , echipam routerul 1 cu o cartela WIC-2T pe slotul 0 si
pe slotul 1 cu o cartela WIC-1ENET, deschidem routerul de la butonul ON/OFF.

Fast Ethernet
IP : 192.168.1.1
Submask : 255.255.255.0

Serial 0/1
IP : 11.10.10.1
Submask : 255.255.255.240

16
CAPITOLUL 4: CONFIGURAREA SERVER CU MASINA VIRTUALA

4.1 Crearea masinilor virtuale


Windows XP si Windows 2003 Server

17
18
4.2 Configurarea serviciilor Windows 2003 Server

Adaugarea unui role

19
Setarea Mail Server

20
21
22
E-mail trimis.

23
CAPITOLUL 5: CONECTARE LA INTERNET

5.1 Creare domeniu DNS, Active Directory si Domain Controller

24
25