Sunteți pe pagina 1din 45

RAPORT DE EVALUARE

S.C. ALFA S.A.

1
CAPITOLUL I - GENERALITATI.............................................................................................................7
I.1. CERTIFICARE....................................................................................................................................7
I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI..............................................................................................8
I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII................................................................................8
I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE..........................................................8
I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE..........................................................................................................8
I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI.......................................................................................8
I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE...................................................................8
CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC............................................................................................10
II.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. “ALFA “ S.A.........................................................10
II.2. DIAGNOSTIC JURIDIC....................................................................................................................10
II. 2.1. Actul de constituire si forma juridica..............................................................................................11
II.2.2. Statutul si contractul de societate......................................................................................................11
II.2.3. Capitalul social..................................................................................................................................11
II.2.4. Dreptul de proprietate......................................................................................................................11
II.2.5. Salariati, drepturi sociale................................................................................................................12
II.2.6. Registrele si evidentele contabile.....................................................................................................12
II.2.7. Situatia datoriilor si creantelor........................................................................................................12
II.2.8. Aspecte comerciale.........................................................................................................................12
II.2.9. Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc..........................................................................12
II.2.10. Litigii............................................................................................................................................12
II.2.11. Autorizatii de functionare.............................................................................................................12
II.2.12. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului juridic.....................................................................13
II.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL......................................................................................................13
II.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale...................................................................................13
II.3.2. Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere.....................................................13
II.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere.....................................................................................14
II.3.4. Asigurare utilitati.............................................................................................................................14
II.3.5. Organizarea fluxului operational.....................................................................................................14
II.3.6. Investitii...........................................................................................................................................15
II.3.7. Calitatea produselor si serviciilor oferite.........................................................................................15
II.3.8. Necesitatea de restructurare si investitii........................................................................................15
II.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational...............................................................15
II.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL..........................................................................................................16
II.4.1. Mediul...............................................................................................................................................16
II.4.2. Produsele si serviciile societatii........................................................................................................16
II.4.3. Piata si clientii..................................................................................................................................16
II.4.4. Furnizorii........................................................................................................................................16
II.4.5. Concurenta......................................................................................................................................16
II.4.6. Organizarea activitatii comerciale...............................................................................................16
II.4.7 Politica de preturi...........................................................................................................................17
II.4.8. Situatia sectorului..........................................................................................................................17
II.4.9. Concluzii privind situatia ofertei si a pietii....................................................................................18
II.4.10. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial................................................................18
II.5 DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT SI RESURSE UMANE.......................18
II.5.1 Organizarea societatii si structuri....................................................................................................18
II.5.2. Conducerea societatii........................................................................................................................19
II.5.3. Personalul.........................................................................................................................................19
II.6 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA...................................................................................25
II.6.1. Analiza financiar-patrimoniala.........................................................................................................26
II.6.1.1 Analiza bilantului...........................................................................................................................26
II.6.2 Analiza rentabilitatii.......................................................................................................................31
2
III.1. EVALUAREA BAZATA PE METODE PATRIMONIALE.......................................................38
III.1.a. Activul net contabil (ANC)..........................................................................................................38
III.1.b. Activul net corectat (ANc)............................................................................................................38
III.1.b.1. Corectii bilantiere.....................................................................................................................38
III.2. EVALUAREA BAZATA PE METODE DE RANDAMENT...................................................41
III.2.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate......................................................................................41
III.2.1.1. Premise generale.........................................................................................................................41
III.2.1.2. Rata de actualizare.......................................................................................................................41
III.2.1.3. Durata previziunii........................................................................................................................42
III.2.1.4. Valoarea reziduala......................................................................................................................42
III.2.1.5. Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati.......................................................42
III.2.1.6. Rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate....................................................................46
III.3. SINTEZA REZULTATELOR SI CONCLUZII............................................................................47
III.3.a. Determinarea valorii totale a societatii comerciale....................................................................47
III.3.b. Determinarea valorii minime a societatii comerciale......................................................................47
III.3.c. Determinarea valorii actiunilor societatii comerciale.....................................................................48
SURSE DE INFORMARE..........................................................................................................................49

3
CAPITOLUL I - GENERALITATI
I.1. CERTIFICARE

- Afirmatiile sustinute in prezentul raport sunt reale si corecte;


- Analizele, opiniile si concluziile din prezentul raport sunt limitate numai la ipotezele si conditiile
specificate si se constituie ca analize, concluzii si opinii personale si nepartinitoare din punct de vedere
profesional;
- Nu am nici un interes actual sau de perspectiva in firma ce face obiectul acestui raport si nu avem nici
un interes personal si nici nu suntem partinitori fata de vreuna din partile implicate;
- Remunerarea nu se face in functie de exprimarea unei valori prestabilite sau care ar favoriza cauza
clientului, de obtinere a unui rezultat dorit sau de aparitia unui eveniment ulterior, remunerarea de fapt nu
exista, lucrarea fiind cu scop didactic;
- Certific faptul ca am efectuat personal inspectia firmei care face obiectul acestui raport, pastrand
confidentialitatea si apeland la scenarii pentru a slujii scopului didactic;
- Nimeni altcineva nu a oferit asistenta profesionala semnificativa celor care semneaza acest raport;
- Prin prezenta certificam faptul ca suntem competenti sa efectuam acest raport de evaluare.

Evaluator:
Data: 5 iunie 2007

4
I.2. PREZENTAREA EVALUATORULUI
Evaluatorul are fata de societatea comerciala "ALFA" SA pozitia de executant.

I.3. OBIECTUL, SCOPUL SI DATA EVALUARII


Obiectul prezentei lucrari se refera la evaluarea societatii comerciale "ALFA" SA Bucuresti,
persoana juridica romana cu capital privat.
Scopul prezentei lucrari este determinarea "valorii de piata" a unei actiuni in vederea vanzarii.
Data calendaristica la care vor fi considerate valorile determinate este 5 iunie 2007.

I.4. BAZELE EVALUARII SI PROCEDURA DE EVALUARE


Baza evaluarii realizate in prezentul raport este "valoarea de piata in conditiile continuitatii
activitatii prezente" asa cum este definita in standardele de evaluare. De asemenea mentionam si
recomandarea standardelor europene referitoare la evaluarea societatilor comerciale, respectiv faptul ca
ipoteza de plecare este estimarea valorii in conditii de exploatare normala a activelor societatii si in
concordanta cu vocatia lor -deci societatea va fi abordata ca unitate specializata in domeniul activitatii de
constructii metalice -confectie si montaj, aparataje electrice -constructie si montaj, vopsitorie, etc.
Etapele parcurse pentru determinarea valorii societatii, vor fi:
- documentarea pe baza unei liste de informatii solicitate la beneficiar;
- vizionarea in teren a cladirii, a mijloacelor fixe, gradul de dotare, activitatile specifice, organizare,
stocuri, etc.;
- discutii purtate cu membrii conducerii societatii si alti salariati autorizati de conducerea societatii;
- analiza si interpretarea informatiilor culese, exclusiv in scopul propus si enuntat in subcapitolul anterior;
- elaborarea analizei diagnostic structurat pe cele cinci componente de baza :
= juridic;
= comercial;
= operational;
= organizare, management si resurse umane;
= economico - financiar;
-intocmirea scenariilor posibile de evolutie a societatii;
-determinarea unor intervale de valori aplicand metode din categoria celor patrimoniale si de randament.
Procedura de evaluare este in conformitate cu standardele si recomandarile ANEVAR, si tine cont de
specificul activitatii societatii.

I.5. CLAUZE DE NEPUBLICARE


Prezentul raport de evaluare sau orice referire la acesta, nu poate fi publicat, nici inclus intr-un
document destinat publicitatii, fara acordul scris si prealabil al S.C. “ALFA” S.A. si al evaluatorului, cu
specificarea formei si contextului in care ar urma sa apara.

I.6. RESPONSABILITATI FATA DE TERTI


Prezentul raport de evaluare este destinat scopului precizat in subcapitolul I.3. si este intocmit
numai pentru uzul beneficiarului.
Raportul este confidential atat pentru beneficiar cat si pentru evaluator si nu se accepta nici-o
responsabilitate fata de terti, in nici o circumstanta.

5
I.7. DECLARATIE PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE
Acest raport de evaluare a fost elaborat de un colectiv de evaluatori mentionati la subcapitolul I.2.
in calitate de executant, avand la baza informatiile puse la dispozitie de catre S.C. "ALFA" S.A.
Bucuresti, urmand a fi folosit pentru stabilirea valorii de piata a unei actiunii.
In elaborarea lucrarii au fost luati in considerare toti factorii care au influenta asupra valorii,
nefiind omise deliberat nici o informatie si dupa cunostinta evaluatorilor toate acestea sunt corecte.
Mijloacele fixe au fost vizionate si inspectate de catre evaluatori si a fost evidentiata eventualele
situatii nefavorabile cum ar fi: deprecieri de orice natura si (in) posibilitatea inlaturarii lor.
Evaluatorul nu va putea fi facuti raspunzatori pentru existenta unor vicii ascunse (neaparente)
privind mijloacele fixe, acestia neavand competentele necesare si prin urmare nu au efectuat expertize
tehnice de detaliu si nici nu a inspectat acele parti ale mijloacelor de transport sau calculatoare, care sunt
acoperite sau inaccesibile si in consecinta aceste parti au fost considerate in stare tehnica buna.
Evaluatorul a obtinut informatii, estimari si opinii, ce au fost evidentiate in raportul de evaluare,
de la surse pe care le considera credibile si nu isi asuma nici o responsabilitate in privinta completitudinii
si corectitudinii datelor furnizate de client si terte persoane.
Evaluatorul a presupus ca informatiile furnizate privind reparatiile efectuate asupra mijloacelor
fixe sunt complete si corecte.
Evaluatorl a presupus ca functionarea firmei se conformeaza restrictiilor impuse de lege, detine
toate licentele, autorizatiile si certificatele necesare si ca acestea vor putea fi reactualizate in viitor, daca
acest lucru se impune.
Previziunile sau estimarile privind exploatarea mijloacelor fixe sunt bazate pe informatiile primite
de la "operator" in conditiile curente ale pietei, intr-o economie considerata stabila in continuare. Prin
urmare aceste previziuni se pot schimba functie de conditiile economice ce pot apare ulterior evaluarii.
Evaluatorul nu are nici un interes prezent sau viitor si S.C. "ALFA" S.A. si nici o legatura cu
partile interesate in tranzactia actiunilor.

In concluzie:

Evaluatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru opiniile exprimate in prezenta analiza
diagnostic si raport de evaluare, tinandu-se seama de conditiile limitative expuse mai sus, precizand inca
o data ca lucrarea este cu scop didactic.

6
CAPITOLUL II - ANALIZA DIAGNOSTIC

II.1. SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA S.C. “ALFA “ S.A.


Societatea comerciala "alfa" S.A a fost infiintata in anul 1979, avand ca principal obiect de
activitate executia de aparataje electrice si automatizari pentru Ministerul Constructiilor Industriale
(M.C.Ind.) din Republica Socialista Romania. Ideea infiintarii intreprinderii s-a nascut din faptul ca fostul
M.C.Ind. a dorit independenta fata de celelalte ministere in aprovizionarea cu echipamente electrice.
Intreprinderea a fost gandita sa satureze nevoile unei tari in domeniu si la randul ei a dorit independenta
fata de celelalte intreprinderi din minister, aprovizionandu-si productia pe flux, incepand cu sectia de
matriterie, continuand cu sectia de piese bachelita, lacatuserie, atelier mecanic, galvanizare, vopsitorie,
asamblare tablouri, probe etc.
In acea perioada comenzile de productie din partea M.C.Ind.-ului erau centralizate si reuseau sa
ocupe integral capacitatea de productie proiectata, utilajele fiind solicitate la capacitatea lor.
Din ianuarie 1990 intreprinderea s-a inscris in contextul general al economiei romanesti:
 comenzile au inceput sa scada;
 s-au manifestat intentii de a se prelua in locatie de gestiune parti din patrimoniu;
 prin casari si subevaluari au fost insusite parti din patrimoniu, care in timp au dotat firme concurente,
pe anumite segmente de activitate;
 interesul firmelor beneficiare ale productiei societatii “alfa” S.A. dupa 1990 a scazut datorita ocuparii
pietei de catre produse importate cu caracteristici mai bune.
In anul 1994, cand M.C.Ind.-ul era desfiintat, iar firma practic nu mai avea for tutelar, a fost
achizitionata de S.C. “GIGANT” S.A., transformandu-se in societate pe actiuni, preluand denumirea de
S.C. "ALFA" S.A. la care firma achizitoare avea 51% din actiuni, restul fiind puse in vanzare salariatilor.
Au urmat reparatii si cosmetizari pe sectoare, ceea ce au facut ca intreprinderea sa preia in
principal comenzile societatii comerciale “GIGANT” S.A.. Treptat, au fost antrenate si alte activitati,
incercandu-se o mai buna flexibilitate in abordarea unor comenzi de diversitate mai mare.
Aceasta intentie s-a suprapus si peste o diminuare a activitatii S.C. “GIGANT” S.A., asa incat
S.C. "ALFA" S.A. a fost nevoita sa caute alti clienti si sa-si mareasca registrul de activitati, lucru care a
influentat selectia personalului, preferandu-se policalificat, intinerit. Acest prag a aparut mai pregnant in
2005.
Tot in aceasta perioada apare necesitatea ca managerii firmei sa se preocupe din ce in ce mai mult
de achizitia de comenzi prin participarea la licitatii sau incredintari directe, lucru care rezulta si din
prelucrarea bilantului pe cei trei ani luati in studiu.
Oricum, conducerea intreprinderii a refuzat sa apeleze la imprumuturi, mergand pe ideea scurtarii
ciclului de rotatie al capitalului si achitarea la timp a datoriilor catre furnizori, evitand penalizarile.
Societatea comerciala "ALFA" S.A., organizata ca societate pe actiuni, persoana juridica romana,
are un capital social de 619.400 lei divizat in 6.194 actiuni cu valoare nominala a 100 lei fiecare.
Sediul societatii de la infiintare si pana la data evaluarii se gaseste situat in Bucuresti, strada
Pielarilor, numarul 6, sector 6.

II.2. DIAGNOSTIC JURIDIC


Diagnosticul societatii din punct de vedere juridic, are drept scop aprecierea situatiei actuale
privind riscurile care pot apare in conditiile in care drepturile societatii sunt lezate de terte persoane
juridice sau fizice.
In cele ce urmeaza vor fi analizate drepturile de functionare ale societatii, drepturile de
proprietate, drepturile sociale, comerciale, etc.

7
II. 2.1. Actul de constituire si forma juridica
Denumirea societatii este societatea comerciala “INTREPRINDEREA DE APARATAJ” S.A., pe
scurt S.C. “ALFA” S.A..
Societatea comerciala "ALFA" S.A. este persoana juridica romana, organizata ca societate pe
actiuni.
Conform statutului, la infiintare capitalul social al societatii este subscris si varsat integral.
Societatea comerciala a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului, Municipiul
Bucuresti, sub nr. J40 /3912/1997.
Societatea comerciala are Certificatul de inregistrare fiscala cod R311244.

II.2.2. Statutul si contractul de societate


Activitatea societatii se desfasoara potrivit statutului intocmit conform reglementarilor legale si
autentificate de Notarul Public Sarbu Florin str. Poiana Mare, nr.2, bl. B6, ap.44, sector 6,la data de
18.03.1997 din care rezulta urmatoarele:
Forma juridica a societatii: persoana juridica romana avand forma de societate pe actiuni. Aceasta
isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul act constitutiv.
Durata societatii este nelimitata.
Obiectul principal de activitate este industria constructiilor metalice si a produselor din metal cod
281, iar ca activitate principala o reprezinta “Constructii metalice si parti componente” (cod 2811).
Alte activitati care fac parte din obiectul de activitate: structuri si tamplarii metalice; productia de
rezervoare, cisterne si containere metalice; productia de radiatoare pentru incalzire centrala si boilere;
tratarea si acoperirea metalelor; fabricarea ecchipamentelor de ventilare si conditionare a aerului (cu
exceoptia celor de uz casnic); productia de aparate pentru distributie si comanda electrica; productia de
echipamente de iluminat, fabricarea de aparate neelectrice; lucrari de invelitori, sarpante si terase la
constructii, lucrari de instalatii electrice; lucrari de tamplarie si dulgherie; lucrari de vopsitorie, zugraveli
si de montari geamuri.
Modul de dizolvare si lichidare a societatii se va face conform legislatiei in vigoare.
Statutul cuprinde in structura sa toate drepturile si obligatiile care revin actionarilor conform legii.

II.2.3. Capitalul social


Capitalul social la infiintare era de 593.000 lei, subscris si varsat integral
La data prezentei evaluari capitalul social al societatii este de 619.400 lei divizat in 6.194 actiuni
cu valoarea nominala a 100 lei fiecare.
Modificarea valorii nominale si numarul de actiuni s-a inregistrat la CCI - Oficiul Registrului
Comertului cu Mentiunea 129 din 14.02.2006.
Actiunile sunt detinute de un numar de 178 actionari persoane fizice si o persoana juriduca, S.C.
“GIGANT” S.A..
Structura actionariatului este prezentata in anexa nr.2.

II.2.4. Dreptul de proprietate


Societatea comerciala nu detine in proprietate cladiri sau terenuri si nu are investitii in curs de
realizare.
Societatea isi desfasoara activitatea intr-un spatiu oferit de catre S.C. “GIGANT” S.A. cu
destinatia industriala inclusiv social-administrativa, situat in Bucuresti, str. Pielarilor, in suprafata totala
de 18.658 mp.
Bunurile de patrimoniu ale societatii au fost obtinute prin achizitii directe.
Bunurile societatii nu sunt grevate de garantii, ipoteci, gaj-uri, etc.

8
II.2.5. Salariati, drepturi sociale
La data evaluarii 5 iunie 2007, societatea functioneaza cu un numar de 282 salariati cu contracte
individuale de munca pe perioada nedeterminata si 11 colaboratori.
In societate nu este organizat un sindicat al salariatilor.
Nu au fost inregistrate conflicte de munca intre conducere si salariati.
Drepturile salariatilor au fost achitate la zi, iar salariul minim respecta prevederile legale.
Salariul maxim este confidential si este in conformitate cu grila de salarizare impusa de S.C.
“GIGANT” S.A..
Societatea este la zi cu plata obligatiilor catre bugetul statului referitoare la salariati.

II.2.6. Registrele si evidentele contabile


Societatea tine evidenta contabila in lei, intocmeste bilantul si contul de profit si pierderi, avand in
vedere Normele Metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
Cu cel putin o luna inainte de ziua stabilita pentru sedinta Adunarii Generale, administratorii
prezinta cenzorilor bilantul exercitiului precedent, cu contul de profit si pierderi, insotit de raportul lor si
de documentele justificative.
Bilantul contabil anual si contul de profit si pierderi se publica in Monitorul Oficial, partea a IV-a.
Din verificarile facute prin sondaj si discutiile purtate cu responsabilii de compartimente,
registrele si evidentele contabile ale societatii comerciale sunt tinute la zi.

II.2.7. Situatia datoriilor si creantelor


La data de 31.05.2007 societatea avea un sold creditor de 6.175 mii. lei.
De asemenea, la aceea data societatea avea un sold debitor de 9.902 mii. Lei.
Apreciem ca atat debitele cat si creditele se pastreaza in limite normale, curente si nu sunt de
semnalat probleme deosebite.
Societatea este la zi cu obligatiile datorate catre bugetul statului.

II.2.8. Aspecte comerciale


Se constata ca atat contractele obtinute ca urmare a castigarii de licitatii cat si lucrarile preluate
prin incredintare directa au avut incluse clauze corecte, care nu au dezavantajat firma, nu au condus la
litigii si penalitati.

II.2.9. Licente, emblema, marca de comert, brevete, etc.


Pana la aceasta data firma a reusit ca pe baza unor relatii corecte sa-si atraga parteneri care i-au
incredintat lucrari care includ importuri, multe indirecte, iar o parte din produse au fost fabricate cu
incredintarea si sub protectia de marca a unor firme din exterior.

II.2.10. Litigii
La data evaluarii societatea nu are litigii pe rol, nici in calitate de reclamanta, nici in calitate de
parata.

II.2.11. Autorizatii de functionare


Societatea este autorizata sa functioneze prestand activitati conform articolului 6 din capitolul IV
al Actului constitutiv al societatii.
Societatea detine urmatoarele autorizatii de functionare:
- Protectia muncii nr. 342/22.08.2001 emisa de Inspectoratul de Stat teritorial pentru protectia muncii al
Municipiului Bucuresti.
- Sanitara nr. 1241/18.07.2001 emisa de Inspectoratul de Politie Sanitara si Medicina Preventiva din
Municipiul Bucuresti.
9
- Pompierii nr. 3143/21.08.2001 emisa de Brigada de pompieri a Municipiului Bucuresti.

II.2.12. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului juridic

Puncte tari:
 Societatea nu este implicata in litigii cu organele statului, partenerii de afaceri si salariatii;
 Soliditatea firmei este garantata prin existenta actionariatului majoritar S.C. “GIGANT” S.A.;
 Situtia creantelor si datoriilor se inscrie in contextul normal financiar-contabil, viteza de recuperare
fiind mica, iar datoriile catre furnizori se achita intr-un timp scurt.

Puncte slabe:
 Societatea nu are in proprietate cladirea si terenul, fiind vulnerabila in conditiile in care nivelul
chiriilor sau proprietarul se schimba;
 Inexistenta unor licente, emble sau marci de comert, brevete etc., conduce la o diminuare a puterii de
acoperire a unui segment de piata mai mare, chiar si la intern, cu un efort mai mic.

II.3. DIAGNOSTIC OPERATIONAL


Obiectivul diagnosticului operational sau de exploatare este de a analiza in ce masura societatea
comerciala este dotata din punct de vedere tehnic si material pentru a-si indeplini scopul propus prin
obiectul de activitate.

II.3.1. Amplasamentul societatii, sucursale, filiale


Societatea comerciala "ALFA" S.A este amplasata in zona de vest a Municipiului Bucuresti avand
in vecinatatea de est, vest si nord trei societati cu alt profil.
Intrarea in firma se poate face numai pe partea de sud, accesul fiind comun cu S.C. “BETA” S.A.,
atat pentru marfuri, prin casa poarta dinspre est cat si pietonal prin cele doua intrari care acced din
trotuarul strazii direct in cladire. De obicei functioneaza o singura intrare pietonala. Accesul este
supravegheat de paznicii unei firme cu care S.C. "ALFA" S.A. a incheiat contract de prestari servicii.
Spatiul ocupat de societate este pus la dispozitie de catre S.C. “GIGANT” S.A. si are o suprafata
de 18.658 mp.
Societatea nu detine in proprietate alte spatii sau terenuri.

II.3.2. Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere


Suprafata totala pe care este amplasata firma este de 18.658 mp, teritoriul fiind impartit astfel:
 suprafata ocupata de firma S.C. “BETA” S.A. 1.973,00 mp
 suprafata de depozite 3.727,00 mp
 suprafata sectii de productie 7.039,00 mp
 suprafata birouri 82,00 mp
 suprafata alei, platforme betonate 6.700,00 mp
 suprafata arabila (pentru flori) 137,00 mp
S.C. "ALFA" S.A. nu are posibiliti de extindere, decat pe verticala.
Gradul de utilizare al spatiului ocupat este de cca. 63,4%.
Accesul la sediul societatii se face prin str. Pielarilor, asfaltata, prevazuta cu cale rutiera pentru
mijloace auto si de transport in comun.

10
II.3.3. Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere
Pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, S.C. “GIGANT” S.A. a dat in locatie de
gestiune mijloacele fixe si sediul aflate in prezenta in folosinta S.C. “ALFA” S.A., in urmatoarele
conditii:
- varsa lunar amortismente pentru mijloacele fixe si lucrarile realizate din fondurile de investitii ale S.C.
“GIGANT” S.A., inclusiv impozitele si taxele legale pe patrimoniul preluat in locatie de gestiune;
- asigura intretinerea si reparatiile mijloacelor fixe pe toata durata de folosire a acestora.

Mijloacele fixe din dotarea firmei se impart pe subunitati, gestiuni si grupe dupa cum urmeaza:
 gestiunea 15 - MICA MECANIZARE - in valoare totala (la 31.05.2007) de 792.524 lei cuprinde in
principal mijloace aprovizionate dupa privatizarea firmei pentru care s-a prevazut o amortizare rapida;
 gestiune 60 - UTILAJE IN LOCATIE - preluate odata cu privatizarea de la firma S.C. “GIGANT”
S.A. a caror valoare este de 2.930.814 lei si cuprinde mijloace achizitioanate inainte de privatizare cat
si mijloace achizitionate dupa privatizare;
 gestiunea 6A - CUSTODIE - cuprinde mijloace in valoare totala de 640.787 lei a caror proprietar este
S.C. “GIGANT” S.A..
Valoarea totala a mijloacelor fixe ale S.C. "ALFA" S.A. la data de 31.05.2007 este de
4.364.126.360 lei (inclusiv cele aflate in custodie).
Procentual, gradul de utilizare al mijloacelor fixe este mai mare la cele din gestiunea 15 si 60,
acestea cuprinzand in principal mijloace achizitionate pentru diversificarea productiei atat dupa
privatizare cat si dupa diminuarea substantiala a comenzilor S.C. “GIGANT” S.A. intervenita dupa anul
2004. Mijloacele din gestiunea 6A cuprind in principal utilaje preluate la privatizare de la S.C.
“GIGANT” S.A., pentru care S.C. “ALFA” S.A. nu are comenzi de productie.
Societatea comerciala detine in proprietate un total de 151 mijloace fixe din care:
- in gestiunea 15 - MICA MECANIZARE: 66 bucati din care 26 sunt complet amortizate;
- in gestiunea 60 - UTILAJE IN LOCATIE: 85 bucati din care 17 sunt complet amortizate.
Pe langa aceastea mai are luate in custodie 63 mijloace fixe.
Din totalul mijloacelor fixe, dupa 01.01.1997 au fost achizitionate 28 bucati in gestiunea 15, 13
bucati in gestiunea 6A si doar 10 bucati in gestiunea 60.
Se poate afirma ca dotarea actuala, cu mici exceptii, este corespunzatoare unei bune functionari a
societatii comerciale.
Intretinerea curenta a mijloacelor fixe se realizeaza cu forte proprii, iar interventiile mai grele se
realizeaza cu societatile de "service" de profil.

II.3.4. Asigurare utilitati


S.C. “ALFA” S.A. are asigurate retele de apa, canalizare, telefonie, gaz metan, fax racordate la
magistralele din zona ale Municipiului Bucuresti, instalatia de termoficare alimentandu-se din
microcentrale termice proprii ce functioneaza cu gaz metan sau combustibil lichid.
Alte utilitati cum sunt, telefoane, fax, telex, internet, etc. se asigura de societatile comerciale
specializate, prin contracte incheiate direct cu utilizatorul.
Majoritatea spatiului ramas neconstruit (aproximativ 6.700,00 mp) este ocupat de drumuri,
platforme, alei betonate, care se pot folosi pe toata durata anului.
Intretinerea tuturor utilitatilor se asigura de catre S.C. “ALFA” S.A..

II.3.5. Organizarea fluxului operational


S.C. “ALFA” S.A. a avut dupa privatizare destinul majoritatii firmelor care si-au impus sa fie
viabile, sa aiba o activitate continua pe tot parcursul anului, sa nu aiba activitate sezoniera, nici chiar in
santierele de montaj.
11
Cladirile in care intreprinderea isi desfasoara activitatea se afla intr-o stare buna intrucat
majoritatea au suferit reparatii capitale intre 1994-1997. Utilajele procurate inainte de 1990 au o uzura
fizica pronuntata si se impune a analiza a acestora dupa care sa se hotarasca casarea, comercializarea ca
intreg sau parti, sau repararea si mentinerea lor in functionare. La analiza se va proceda cu prioritate la
mijloacele amortizate complet si uzate fizic cat si la cele din gestiunea 6A- CUSTODIE.
Principalul criteriu utilizat la organizarea fluxului organizational a fost eficienta, in conditiile in
care calitatea produselor nu a avut de suferit, respectand regulile de totala independenta a traseelor de
flux, de neintersectare a lor pe traseu. Faptul ca societatea “ALFA” S.A. a hotarat sa isi desfasoare tot
registrul de activitati sub prescriptii ale standardelor europene, demarand cu implementarea sistemului de
asigurare a calitatii, fiind la cativa pasi de certificare, a obligat sectiile, sectoarele, compartimentele si
santierele la rigorile impuse de standard, iar misiunea conducatorilor firmei este ajutata de aceasta
intentie.

II.3.6. Investitii
Valoarea investitiilor proprii din anii 2004, 2005 si 2006 nu este mare daca comparam cifra de
afaceri cu achizitiile de utilaje si dotari din perioada respectiva, acestea situandu-se astfel:
In anul 2004 au fost achizitionate echipamentele urmatoare:
 in gestiunea 60 S.C. “ALFA” S.A.: cod 2.19 INSTALATIE DE VOPSIT IN CAMP
ELECTROSTATIC, in valoare de 292.360 lei in grupa 2; cod 4.6.1 doua bucati ELECTROPALAN
CU LANT in valoare de 22.441 lei/buc in grupa 4;
 in gestiunea 6A: cod 2.23.6.1 MICROCENTRALA-BARACA PLEVNEI in valoare de 19.137 lei;
cod 2.19 CAZAN MICROCENTRALA in valoare de 13.392 lei; cod 2.17.1.1.1 POMPA
MICROCENTRALA in valoare de 2.435 lei; cod 2.17.3 GENERATOR AER CALD in valoare de
14.290 lei, toate in grupa 2; cod 6.4 ARZATOR MICROCENTRALA in valoare de 5.640 lei; cod 6.4
BOILER MICROCENTRALA sase bucati in valoare de 3.507 lei/buc, toate in grupa 6;
In anul 2005 a fost facuta a singura achizitie in gestiunea 60 cod 3.17.3 APARAT AER
CONDITIONAT in valoare de 30.785 lei
In anul 2006 a fost achizitionata o ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA cod 2.17.1.1.1 in
valoare de 6.494 lei grupa 2 a gestiunii 60.

II.3.7. Calitatea produselor si serviciilor oferite


Avand in vedere ca intreprinderea a inceput implementarea sistemului de asigurare a calitatii
conform standardului european ISO, tot personalul este obligat sa isi desfasoare activitatea in acest
context. Exista registru de sesizari, sugestii si reclamatii la compartiment CQ.

II.3.8. Necesitatea de restructurare si investitii


S.C. “ALFA” S.A. foloseste pentru desfasurarea activitatii spatiile pe care le ocupa, mijloacele
fixe, din dotare si personalul angajat, nu are datorii la terti care sa o puna in pericol si are un portofoliu de
contracte in derulare, ca si in perspectiva, care-i permit sa-si continue activitatea, necesitand un volum
minim de investitii si fara a fi nevoie de restructurari de personal .
Mentinerea soliditatii firmei, chiar dupa diminuarea masiva a comenzilor de la S.C. “GIGANT”
S.A., s-a putut realiza prin adaptarea la conditiile pietei, prin investitii doar acolo unde este necesar,
pentru castigarea unui segment de piata, practicand preturi mai mici de livrare decat concurenta.
Consideram ca ar fi eficient sa se infiinteze un laborator de incercari PRAM si de incercari pentru
robineti, vane si alte armaturi solicitate la presiune hidraulica.

II.3.9. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational


Puncte tari

12
 Marea majoritate a fondurilor fixe au datele de achizitionare si punere in functiune dupa anul 2001,
ceea ce le confera siguranta in exploatare pentru perioada imediat urmatoare;
 Implementarea sistemului de asigurare a calitatii care va duce la certificarea firmei in standar
european;
 Posibilitatea retehnologizarii in orice moment;
 Posibilitatea organizarii pe verticala a unor fluxuri operationale in hala etajata.
Puncte slabe
 Lipsa unui spatiu propriu pentru sediul societatii;
 Spatii excedentare in zona productie si depozitare;
 Utilajele din gestiunea CUSTODIE nu sunt folosite si se degradeaza fizic si moral.

II.4. DIAGNOSTIC COMERCIAL

II.4.1. Mediul
Zona principala in care actioneaza S.C. “ALFA” S.A. este municipiul Bucuresti, ca pondere si
prioritati fiind comenzile S.C. “GIGANT” S.A..

II.4.2. Produsele si serviciile societatii


Au fost prezentate in Actul constitutiv al societatii comerciale la capitolul II Art.6.

II.4.3. Piata si clientii


Actiunile intreprinse de S.C. “ALFA” S.A. pentru castigarea unor segmente de piata si
mentinerea acestora in timp, de foarte multe ori pentru produse fara a avea realizata nici macar seria
“zero-prototip”, se considera ca fiind actiuni si incercari reusite de a respecta regulile pietei. In timp, s-a
demonstrat ca au apelat in continuare la serviciile firmei clientii satisfacuti la prima sau primele
colaborari.
Clientela majoritara se constituie din clientii care au fost satisfacuti de serviciile oferite de S.C.
“ALFA” S.A. cat si de clientul principal, traditional S.C. “GIGANT” S.A..

II.4.4. Furnizorii
De obicei furnizorii sunt dintre cei traditionali, care, ca si S.C. “ALFA” S.A. au inteles sa
implementeze sistemul de asigurare a calitatii conform standardului ISO, si care respecta piata ca element
cu functiune de reglare a preturilor, de principal regizor-analist al topurilor pentru firmele ce furnizeaza
aceleasi produse/servicii.

II.4.5. Concurenta
In prezent, fiecare intreprindere cauta sa-si suplineasca reducerea activitatii traditionale prin
cautarea de noi clienti si noi produse, sau prin atragerea unor afaceri, in conditii de mare concurenta.
Pentru S.C. “ALFA” S.A. existenta concurentei constituie un stimul in mentinerea stachetei,
aceasta fiind privita ca un catalizator in mentinerea performantei.
Pentru a face fata acestei concurente extrem de puternice, societatea a aplicat mai multe metode
dintre care este de remarcat diversificarea gamei de produse si atragerea de noi clienti si furnizori.

II.4.6. Organizarea activitatii comerciale


Politica conducerii se bazeaza pe faptul ca imaginea firmei poate fi promovata prin aportul tuturor
angajatilor prin ceea ce face fiecare dintre acestia in parte. Din aceasta cauza, in perioada luata in studiu
se observa fluctuatii la numarul de personal, care a avut ca motivatie si criteriu sus mentionat.

13
Activitatea de marketing nu este constituita din activitatea unui grup de salariati (birou,
compartiment, serviciu), ea fiind de fapt o obligatie de serviciu pentru fiecare salariat (de la director la
ultimul salariat), aceea de a descoperii potentiali clienti.
De obicei la majoritatea comenzilor primite de la clienti S.C. “ALFA” S.A. asigura preluarea
dimensiunilor geometrice si a caracteristicilor tehnice prin relevee noncost, prin consulting vis-a-vis de
client, care sa-l ajute sa aleaga si sa comande o varianta optima de produs/serviciu, mergand pana la
probarea si aducerea in parametrii a produselor sau echipamentelor confectionate si montate, transportul
fiind asigurat.

II.4.7 Politica de preturi


Politica de preturi practicata de S.C. “ALFA” S.A. a avut la baza o fixare in zona de mijloc a
preturilor solicitate fara ca acest lucru sa situeze si calitatea in aceeasi zona, aceasta venind sa satisfaca
clientii, ca principal deziderat.
II.4.8. Situatia sectorului

Tabelul nr. 2.1.


Lei
Indicatori 2004 2005 2006
ALFA ramura ALFA Ramura ALFA Ramura
VA la 1000 lei CA 435 550 524 389 403 356
VA la 1000 lei Qe 458 495 509 509 392 512
EBE la 1000 lei Qe 124 147 75 341 53 687
EBE la 1000 lei VA 272 298 147 669 134 875

Nota: Datele referitoare la ramura pentru anul 2006 sunt orientative, nefiind inca publicate centralizari
de catre Comisia Nationala de Statistica.

VA la 1000 lei CA = valoare adaugata la 1000 lei cifra de afaceri


VA la 1000 lei Qe = valoare adaugata la 1000 lei productie exercitiu
EBE la 1000 lei Qe = excedent brut din exploatare la 1000 lei productie exercitiu
EBE la 1000 lei VA = excedent brut din exploatare la 1000 lei valoare adaugata

Analizand datele din tabelul de mai sus putem concluziona ca in anul 2004 intreprinderea a
inregistrat valori apropiate de cele ale ramurii, in 2005 cu toate ca a inregistrat o reducere a cifrei de
afaceri in valoare absoluta, s-a produs o crestere a valorii adaugate realizate pe seama reducerii
cheltuielilor cu materiile prime si a celor cu tertii. In aceasta perioada primii doi indicatori au avut valori
superioare ramurii.
Excedentul brut din exploatare la 1000 lei valoare adaugata s-a redus in 2005 in special datorita
cresterii cheltuielilor cu peste 50%, fata de 24% a valorii adaugate, fapt anormal in conditiile reducerii
personalului si a reducerii productivitatii muncii (atat cea exprimata cu ajutorul cifrei de afaceri la
82,98% cat si cea in functie de valoarea adaugata, care a ajuns la 95.58%).
In anul 2006 cifra de afaceri a avut o evolutie, in sensul cresterii, mult superioara valorii adaugate
datorita unei mai bune productivitati a muncii si aceasta a dus la o diminuare a valorii adaugate la 1000
lei cifra de afaceri. Tendinta celorlalti indicatori s-a mentinut aceeasi.
Tabelul nr. 2.2.

Rate de structura - 2004 2005 2006


Cifra de afaceri (%)

14
ALFA Ramura ALFA Ramura ALFA Ramura
Productia exercitiului 95,04 105,4 102,83 104,73 102,63 105,6
Cheltuieli cu personalul 31,05 31,35 43,56 32 33,33 32,5
Excedent brut din exploatare 11,82 17,52 7,67 16,6 5,41 15,62
Rezultatul brut al exercitiului 11,59 9,85 8,19 10,26 5,86 11,3
Impozite, taxe si varsaminte 0,62 0,54 1,12 1,29 1,51 1,65
asimiiate
Valoarea adaugata 43,50 49,41 52,35 49,89 40,25 50,06

Nota: Datele referitoare la ramura pentru anul 2006 sunt orientative, nefiind inca publicate centralizari
de catre Comisia Nationala de Statistica.

Din punct de vedere al indicatorilor calculati pentru perioada 2004-2006 si regasiti in tabelul
anterior vin sa intareasca cele spuse anterior, scotand in evidenta cresterea ponderii cheltuielilor cu
personalul de la 31,05% la 43,56%. Se observa deasemenea o reducere a ponderii rezultatului brut in
cifra de afaceri (situatie regasita si in cadrul ratei rentabilitatii veniturilor – a se vedea capitolul II.6.2.5).
Ceilalti indicatori au avut o evolutie asemanatoare cu cea a intregii ramuri.

II.4.9. Concluzii privind situatia ofertei si a pietii


Concluzia analizei efectuate este ca societatea “ALFA” este viabila din punctul de vedere al
activitatii comerciale, si a demonstrat posibilitatea de adaptare la conditiile dificile ale transformarilor in
domeniul activitatii de constructii si ale unei puternice presiuni concurentiale, fiind capabila de a-si
adapta oferta de marfuri si servicii si de a identifica un sector de piata care, abordat cu profesionalism si
promptitudine poate fi stabilizat si chiar dezvoltat.

II.4.10. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial


Puncte tari:
 mentinerea clientilor;
 selectarea continua a furnizorilor pe criterii de piata.
Puncte slabe:
 reclama si publicitatea sunt insuficiente;
 existenta unui singur beneficiar cu pondere foarte mare in desfacerea produselor si serviciilor.

II.5 DIAGNOSTICUL DE ORGANIZARE, MANAGEMENT SI RESURSE UMANE

II.5.1 Organizarea societatii si structuri


Structura organizatorica ierarhica si functionala este sintetizata in organigrama societatii si totalizeaza
un numar de 293 de persoane: 282 salariati si 11 colaboratori, din care 19 cu studii superioare, 220 cu
studii medii si 54 cu pregatire profesionala, functiile si ierarhia fiind clar delimitate.
Organigrama societatii “ALFA” S.A. este prezentata in anexa nr.4.
Avantaje ale actualei organizari:
-salariatii cunosc sistemul organizatoric, obiectivele, responsabilitatile si competentele;
-sistemul de comunicare intre compartimente este eficient;
-posturile de conducere sunt ocupate de persoane competente, cu experienta indelungata in domeniul de
activitate pe care il conduc.

II.5.2. Conducerea societatii


Conducerea societatii ALFA S.A. se desfasoara prin urmatoarele structuri de putere si decizie:
15
- Adunarea Generala a Actionarilor;
- Consiliul de Administratie.
Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:
a) aproba structura organizatorica, contractul colectiv de munca, functiile, atributiile si competentele,
nivelul si regimul de salarizare a personalului societatii, pe compartimente;
b) aproba contarctarea de imprumuturi bancare si acordarea de garantii;
c) stabilesc tactica si strategia de marketing;
d) aproba infiintarea sau desfiintarea de filiale, sucursale, agentii, precum si participarea cu capital la alte
societati comerciale;
e) rezolva orice alte probleme stabilite de Adunarea Generala a Actionarilor;
f) aproba premiile trimestriale din profit pentru personalul propriu si acordarea de ajutoare sociale
salariatilor;
g) aproba scoaterea din uz a mijloacelor fixe amortizate integral, precum si a celor cu durata de
functionare neindeplinita si modul de valorificare a acestora;

Consiliul de Administratie este format dim urmatorii:


 Popescu Aurel - presedinte - cetatean romen, domiciliat in Bucuresti, sector 3, Str. Moreni, nr.9, bl.
M, sc. 2, et. 3, ap. 42, nascut la data de 22.08.1939, in localitatea Braila, jud. Braila;
 Anghel Benone - vicepresedinte - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, Aleea Zaicului,
nr.3, bl. B3, sc. C, ap.91, nascut la 15.06.1955, in Bucuresti;
 Dan Pavel - membru - cetatean roman, domiciliat in Bucuresti, sector 2, str. Dimitrie Botez, nr.1A, bl.
C2, sc. B, ap.65, nascut la 14.10.1934, in comuna Albesti, jud. Ialomita;
Adunarea Genarala a Actionarilor este organul de conducere a societatii, care decide asupra
activitatii acesteia si a politicii economice si comerciale.
Adunarea Genarala a Actionarilor are urmatoarele atributii principale:
 alege membrii Consiliului de Administratie si al Comisiei de Cenzori, le stabileste remuneratia, le
stabileste competentele si raspunderile, ii descarca de activitate si ii revoca;
 aproba sau modifica programele de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii ale
societatii;
 aproba sau modifica bilantul si contul de profit si pierderi dupa analiza rapoartelor Consiliului de
Administratie, al Comisiei de Cenzori.
Presedintele Consiliului de Administratie are un stil de lucru deschis si receptiv, dar autoritar, este
inventiv si bun diplomat, priceput la negocierile cu partenerii externi si interni, carora le inspira deplina
incredere.

II.5.3. Personalul
Personalul firmei este impartit in doua mari categorii:
 personal de uzina, de fabrica, care lucreaza in sectiile de cazangerie, lacatuserie, montaj tablouri
electrice, vopsitorie, etc;
 personal de montaj in santier, care preia o parte din furnitura ce se executa in fabrica si o monteaza in
santier.
Numarul mediu scriptic al personalului a avut o evolutie oscilanta reducandu-se in 2005 cu
aproape 20% fata de anul precedent, iar in 2006 au avut loc noi angajari asa incat s-a ajuns la 90% din
personalul existent in 2004. Reducerea personalului in 2005 a avut la baza restrangerea activitatii,
reflectata si in cifra de afaceri (doar 66,5% fata de 2004).
Tabelul nr. 2.3.
16
Personal 2004 2005 2006
Contract de munca 308 255 282
Conventie civila 20 8 11
Total 328 263 293
-minim 131 105 117
-maxim 481 386 430

Numarul minin de angajati se inregistreaza, dupa cum se observa in tabelul urmator, in lunile de
iarna (131 in 2004, 105 in 2005 si 117 in 2006), iar valorile cele mai mari se inregistreaza din luna aprilie
pana in septembrie (481 in 2004, 386 in 2005 si 430 in 2006). Aceasta fluctuatie a numarului de personal
angajat in decursul unui an se datoreaza specificului intreprinderii.
Tabelul nr. 2.4.

Luni 2004 2005 2006


Ianuarie 131 105 117
Februarie 131 105 117
Martie 197 158 176
Aprilie 481 386 430
Mai 481 386 430
Iunie 481 386 430
Iulie 481 386 430
August 481 386 430
Septembrie 481 386 430
Octombrie 262 210 234
Noiembrie 197 158 176
Decembrie 131 105 117

Evolutia numarului de personal

600
500
400 2004
300 2005
200 2006
100
0

Figura 2.1.

17
Din punct de vedere al principalelor categorii de angajati peste 83% dintre acestia sunt muncitori
direct productivi, 7% indirect productivi, 6% este reprezentat de personal tehnic-ingineresc, iar
personalul administrativ si de conducere reprezinta 2%.
Tabelul nr. 2.5.

Personal 2004 2005 2006


I. Muncitori 302 238 268
-direct productivi 277 219 246
-indirect productivi 25 19 22
-de deservire generala - - -
II. Tehnic-ingineresc 20 19 19
-ingineri 8 7 7
-tehnicieni 6 6 6
-maistrii 6 6 6
III. Administrare si 6 6 6
conducere

Din structura dupa vechime se observa ca majoritatea personalului are o vechime in intreprindere
cuprinsa intre 2 si 5 ani, datorita nevoii de personal policalificat, usor adaptabil la schimbari.

Tabelul nr. 2.6.

Vechime 2004 2005 2006


sub un an 7 5 46
intre 2-5 ani 220 167 145
intre 6-10 ani 49 42 47
intre 11-15 ani 36 36 44
intre 16-20 ani 16 13 11
peste 20 ani - - -

Din analiza informatiilor prezentate in tabelul urmator rezulta ca peste 74% din personal are
varsta sub 30 de ani. Varsta medie a cadrelor de conducere este de 52 de ani, iar a intregului personal
angajat este de 35 de ani.
Tabelul nr. 2.7.

Varsta 2004 2005 2006


pana in 30 ani 248 196 219
intre 31-40 ani 28 15 16
intre 41-50 ani 33 32 36
peste 50 ani 19 20 22

Datorita naturii activitatii intreprinderii se justifica predominanta personalului masculin.

Tabelul nr. 2.8.

18
Sex 2004 2005 2006

Masculin 311 248 278


Feminin 17 15 15

Din punct de vedere al calificarii personalului prodomina cei cu pregatire medie (aproximativ
80% din total personal angajat) in toti cei trei ani analizati.
Tabelul nr. 2.9.
Pregatire 2004 2005 2006
Superioara 19 19 19
Medie 262 210 220
Profesionala 47 34 54

Din punct de vedere al numarului de ore lucrate acesta variaza de la 8 ore in uzina la 10 ore la
activitatea de montaj, iar daca este nevoie se lucreaza si sambata.
 10 ore/zi (de luni pana vineri), 8 ore/zi sambata din aprilie pana in septembrie inclusiv;
 9 ore/zi (de luni pana vineri), 8 ore/zi sambata in lunile martie si octombrie;
 8 ore/zi (de luni pana vineri) din noiembrie pana in februarie inclusiv.
Pentru detreminarea numarului de ore disponibile pentru un salariat in fiecare luna vom lua spre
exemplificare luna mai din 2006.
Numar zile luni-vineri = 23
Numar zile sambata = 4
Numar ore disponibil = 10ore/zi*23zile +8ore/zi*4zile=262ore

Fondul de timp maxim disponibil exprimat in ore se determina dupa formula:

Ftd= Ns  Nhd unde: Ns = numar de personal angajat


Nhd = numar ore disponibil

Fondul de timp maxim disponibil in perioada 2004-2006 este prezentat in tabelul urmator:
Tabelul nr. 2.10.
Luni 2004 2005 2006
Ore/ Pers. Ftd. Ore/ Pers. Ftd. Ore/ Pers. Ftd.
pers. pers. pers.
Ian. 160 131 20960 160 105 16800 160 117 18720
Feb. 160 131 20960 160 105 16800 160 117 18720
Mart. 239 197 47083 239 158 37762 239 176 42064
Apr. 232 481 111592 232 386 89552 232 430 99760
Mai 262 481 126022 262 386 101132 262 430 112660
Iun. 252 481 121212 252 386 97272 252 430 108360
Iul. 250 481 120250 250 386 96500 250 430 107500
Aug. 262 481 126022 262 386 101132 262 430 112660
Sept. 250 481 120250 250 386 96500 250 430 107500
Oct. 230 262 60260 230 210 48300 230 234 53820
Nov. 176 197 34672 176 158 27808 176 176 30976
Dec. 152 131 19912 152 105 15960 152 117 17784
TOTAL - - 929195 - - 745518 - - 830524
19
Ftd. = fond de timp maxim disponibil

Cresterea zilei de lucru, in anumite luni ale anului, de la 8 ore la 9 ore si chiar 10 ore precum si
folosirea sambetelor datorita necesitatii onorarii contractelor, a reprezentat o varianta de crestere a
productivitatii cu cheltuieli sociale aproximativ aceleasi ca la programul de 8 ore. Acest lucru a fost
posibil deoarece cheltuielile sociale cresc numai cu contravaloarea mesei si transportului pentru zilele de
sambata.
Fondul de timp maxim disponibil

140000

120000
100000

80000 2004
o re

2005
60000
2006
40000

20000
0

Figura 2.2.

Pentru determinarea fondului de timp efectiv lucrat din timpul maxim disponibil se scad
concediile medicale, invoirile, absentele etc.

20
Tabelul nr. 2.11.
Specificatie 2004 2005 2006
Timp efectiv lucrat (ore) 872523 698598 778636
Timp maxim disponibil (ore) 929195 745518 830524
Grad de utilizare a timpului 93,9% 93,7% 93,75%
maxim disponibil

In cei trei ani analizati cele mai multe plecari au avut loc prin pensionari. In 2005 au fost
concediate 20 de persoane din diverse motive si 14 angajati au plecat din motive personale.
Tabelul nr. 2.12.
Placari 2004 2005 2006
-somaj - - -
-pensionari 11 17 12
-decese 1 2 1
-concedieri 2 20 1
-motive personale 5 14 2

Eficienta utilizarii resurselor umane prin indicatorul productivitatea muncii exprimata atat cu
ajutorul cifrei de afaceri cat si cea in functie de productia exercitiului sau rezultatul brut indica in anul
2004 o valoare superioara fata de cea inregistrata la nivelul intregii ramuri. In urmatorii doi ani situatia s-
a schimbat, astfel ca acesti trei indicatori au avut valori de maxim 55% din cele ale ramurii.
Tabelul nr. 2.13.
lei
Indicatori 2004 2005 2006
(preturi curente)
ALFA ramura ALFA ramura ALFA Ramura
CA/Nr.sal. 63327 53974 81347 206863 160204 291056
Qe/ Nr.sal. 60184 59997 83649 157843 164425 222085
Ch.pers/ Nr.sal. 19665 20416 35433 25490 53400 35864
Rez.brut/ Nr.sal. 7340 2309 6661 44118 9385 62074

Cheltuielile cu personalul pe un salariat au avut o tendinta ascendenta ajungand de la o valoarea


inferioara ramurii (in 2004) la 53.400 mii lei/pers fata de 35.864 mii lei/pers inregistrati la nivelul ramurii
(adica cu peste 48% mai mult) in 2006.

Tabelul nr. 2.14.


lei
Indicatori (preturi comparabile) 2004 2005 2006
CA/Nr.sal. 137926.8 114455.8 160204.4
Qe/ Nr.sal. 131081.3 117694.6 164424.8
Ch.pers/ Nr.sal. 42830.32 49854.47 53399.87
Rez.brut/ Nr.sal. 15987.16 9372.487 9384.949
Analizand indicatorii de mai sus, exprimati in preturi comparabile, doar la nivelul intreprinderii
observam ca au avut o evolutie oscilanta, cu o reducere in 2005 datorita micsorarii cifrei de afaceri prin
restrangerea activitatii (terminarea unor contracte si contractarea cu dificultate a altora noi).
Salariile au fost convenite de conducerea intreprinderii cu fiecare salariat in parte, sunt
confidentiale si respecta proportia intre nivelul de competenta, resposabilitate si performanta individuala
si nivelul de retribuire al fiecarui salariat .
21
Marimea salariului este stabilit in functie de randamentul cu care se lucreaza, avand la baza norme
apriorii stabilite, si care in functie de pontaj se repartizeaza pe indivizii din formatie.
Salariul mediu brut a fost aproximativ 120% din salariul mediu pe economie. Astfel valoarea
acestuia era de aproximativ 1.300 lei in 2004, 2.200 in 2005 si 3.200 in 2006.
Pe langa bani se mai pune la dispozitie cate o masina pentru fiecare functie superioara, inclusiv
cea de sef de santier; cate un telefon mobil pentru fiecare maistru (conducator de proces) si celor cu
functie superioara. Tuturor salariatilor li se acorda o masa de pranz.
Pe langa salariul de baza se acorda trimestrial prime, in functie de beneficiile realizate. Aceste
prime variaza de la 50% din salariul net pana la 100% din salariul brut.
Se recomanda conducerii sa ia masuri de stimulare a personalului care aduce un aport insemnat la
realizarile societatii.
Conditiile de lucru sunt corespunzatoare.
Nu s-au inregistrat conflicte de munca intre salariatii si conducerea societatii.

II.5.4. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului de organizare, management si resurse
umane
Puncte tari:
 Conducerea competenta;
 Personalul operativ competent;
 Varsta medie a angajatilor confera colectivului experienta necesara.
Puncte slabe:
 Varsta medie a conducerii este foarte ridicata, experienta acestora neputand inlocui in totalitate
dinamismul si imaginatia unui personal tanar si nici continuitatea activitatii societatii.

II.6 ANALIZA ECONOMICO - FINANCIARA

Pentru efectuarea analizei economico financiare s-au calculat indicatori si indici de structura,
evolutie si eficienta pe perioada 2004 – 2006.
Aspectele urmarite in analiza se refera cu precadere la obiectivele stabilite pentru ansamblul
raportului de evaluare:
- structura financiara;
- estimarea riscurilor implicate de specificul activitatii societatii;
- separarea si evaluarea acelor tendinte care au caracter permanent si deci au probabilitate de prelungire
in viitor;
- selectarea elementelor exceptionale, de conjunctura, pentru care exista o probabilitate redusa de a afecta
evolutia viitoare a societatii.
Analiza financiara a fost astfel structurata incat sa acopere aspectele mentionate, rezultand
urmatoarele subcapitole:
1. Analiza financiar-patrimoniala;
2. Analiza rentabilitatii.

II.6.1. Analiza financiar-patrimoniala

II.6.1.1 Analiza bilantului


Patrimoniul net al intreprinderii in perioada analizata a avut urmatoarea evolutie: 1.202.619 lei in
2004; 1.464.029 lei in 2005 si 3.537.155 in 2006. Din punct de vedere al structurii avem:
a) Structura activelor
Din analiza in evolutie a structurii activelor reies caracteristicile unei societati specializate in
activitatea de productie.
22
Ponderea imobilizarilor totale la sfarsitul anului 2006 este de 6,9 %, din total active, din care:
 6,30 % mijloace fixe
 0,6 % creante imobilizate
Intrucat achizitionarea acestor titluri s-a facut in scopul detinerii pentru o perioada mai mare de un
an, valoarea lor a fost trecuta la categoria imobilizari financiare.
Ponderea stocurilor in total active este mare si fluctuanta de la o perioada la alta, neputandu-se
stabili o tendinta. Astfel in 2004, stocurile reprezentau 62,72% din total active pentru ca in 2005 sa scada
la 23,25 %, iar in 2006 sa ajunga la 32,56%.
Avand in vedere specificul societatii, majoritatea stocurilor reprezinta materi prime si materiale
destinate procesului de productie, precum si semifabricate si produse finite.
Ponderea cea mai mare in totalul activelor revine creantelor, astfel ca de la 22,02% in 2004,
aceastea au ajuns in 2005 la 66,83%, iar apoi s-au redus pana la 47,33% in 2006.
Creantele la finele anului 2006 nu reprezinta un risc de neincasare pentru societate.
Tabelul nr. 2.15.
lei
Indicatori 2004 2005 2006
ACTIVE IMOBILIZATE 145546 3.64% 217048 3.10% 875935 6.90%
Imobilizari necorporale 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Imobilizari corporale 127857 3.20% 151574 2.17% 800097 6.30%
Imobilizari financiare 17689 0.44% 65474 0.94% 75838 0.60%
ACTIVE CIRCULANTE 3795577 95.05% 6771875 96.87% 11218107 88.36%
Stocuri 2504458 62.72% 1625086 23.25% 4133122 32.56%
Creante 879294 22.02% 4671922 66.83% 6008839 47.33%
Disponibilitati 411825 10.31% 474867 6.79% 1076146 8.48%
Alte active 51916 1.30% 1555 0.02% 601165 4.74%
TOTAL ACTIV 3993039 100.00% 6990478 100.00% 12695207 100.00%
CAPITAL PROPRIU 1202619 30.12% 1464029 20.94% 3537155 27.86%
Capital social 593000 14.85% 593000 8.48% 619400 4.88%
Prime legate de capital 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Diferente din reevaluare 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Rezerve 118600 2.97% 118600 1.70% 123880 0.98%
Profit net al exercitiului 1512155 37.87% 1086196 15.54% 2076022 16.35%
Repartizarea profitului 1512155 37.87% 1086196 15.54% 2076022 16.35%
Alte fonduri 491019 12.30% 752429 10.76% 2793875 22.01%
DATORII TOTALE 2790420 69.88% 5526449 79.06% 9158052 72.14%
Creditori 0 0.00% 0 0.00% 298965 2.35%
Furnizori 496269 12.43% 1157580 16.56% 2593204 20.43%
Alte datorii 2294151 57.45% 4368869 62.50% 6265883 49.36%
TOTAL PASIV 3993039 100.00% 6990478 100.00% 12695207 100.00%

b) Structura capitalului utilizat


Majoritatea capitalului utilizat este de natura resurselor atrase (datoriile curente au reprezentat
69,88% in 2004, 79,06% in 2005 si 72,14 % in 2006 din total pasiv), respectiv credite furnizori, etc.
Referitor la structura surselor de finantare a patrimoniului net, se observa faptul ca ponderea
capitalului social scade, iar fondurile isi dubleaza ponderea, ceea ce arata o evolutie normala a activitatii
societatii. O pondere semnificativa in cadrul patrimoniului net o inregistreaza profitul net care ramane la
dispozitia intreprinderii.
Societatea nu are contractate credite pe termen lung.

II.6.1.2 Analiza indicatorilor de gestiune


Tabelul nr. 2.16.
23
Zile
DURATA DE ROTATIE a: 2004 2005 2006
Activului 69 118 97
Activelor circulante 66 114 86
Creantelor 15 79 46
Stocurilor 43 27 32
Furnizorilor 9 19 20
Datoriilor 48 93 68
Numar rotatii activ 5 3 4

Analiza vitezelor de rotatie a structurilor patrimoniale a societatii comerciale pe orizontul de timp


analizat evidentiaza atat schimbari in politica financiara a societatii comerciale, cat si influente date de
factorii externi, inclusiv factori legati de conjunctura macroeconomica, de raportul de forte cu partenerii
(furnizori, clienti) etc.
Cresterea cifrei de afaceri intr-un ritm superior comparativ cu cresterea stocurilor a asigurat o
crestere a vitezei de rotatie a acestora in perioada 2004-2005 de la 43 zile la 27 zile, iar in perioada 2005-
2006 situatia a fost inversa viteza de rotatie reducandu-se cu 5 zile.
Viteza de incasare a creantelor inregistreaza o dinamica extrem de fluctuanta: de la 15 zile in 2004 la
79 zile in 2005 si 32 zile in 2006.
Comparand nivelul duratei de achitare a obligatiilor cu cel de incasare a creantelor se constata o
durata mai ridicata a primei categorii de decontari, tendinta fiind ca ciclul comercial net (bani-marfa-bani) sa
se situeze la niveluri destul de favorabile firmei.
Achitarea obligatiilor se face la termene destul de ridicatete, perioada de achitarea a datoriilor fiind in
anul 2004 de circa 48 zile (din care furnizorii 9 zile), in 2005 de 93 zile (furnizori 19 zile), iar in 2006 de 68
zile (din care furnizorii 20 zile).

II.6.1.3 Analiza capacitatii de autofinantare


Tabelul nr. 2.17.

Indicatori 2004 2005 2006


Gradul de finantare a ivestitiei (%) 1414.17 1150.05 295.52
Capacitatea de rambursare a datoriilor financiare (%) 0.00 0.00 13.96
Rata de acoperire a excedentului brut 0.620 0.677 0.844
Rata de acoperire a rezultatului exercitiului 1.007 1.023 1.032

Gradul de finantare a ivestitiei are valori foarte mari in perioada 2004-2006 deoarece investitiile
realizate au fost foarte mici.
Capacitatea de rambursare a datoriilor financiare are in primii doi ani valoarea zero datorita lipsei
imprumuturilor atat pe termen mediu si lung cat si a celor pe termen scurt.
Rata de acoperire aexcedentului brut are in perioada analizata valori subunitare, fapt ce se explica
prin lipsa cheltuielilor monetare de natura financiara (in 2005) sau valori reduse in comparatie cu
veniturile financiare (in 2004 si 2006) si prin faptul ca veniturile exceptionale monetare sunt mai mari
decat cheltuielile exceptionale.
Indicatorul rata de acoperire a rezultatului exercitiului in cei trei ani are valori supraunitare ceea
ce reprezinta o situatie normala.

II.6.1.4 Analiza corelatiei creante-obligatii


Tabelul nr. 2.18.
24
Indicatori 2004 2005 2006
lei % lei % lei %
Cifra de afaceri 20771341 100.00 21394362 103.00 46939884 219.40
Creante 879294 100.00 4671922 531.33 6008839 128.62
Obligatii 2790420 100.00 5526449 198.05 8859087 160.30
Raportul creante/obligatii 0.32 0.85 0.68

In anul 2005 creantele si obligatiile au crescut intr-un ritm mult superior celui aferent cifrei de
afaceri, ceea ce influenteaza nefavorabil fluxul de disponibilitati. Aceasta influenta este atenuata partial
de raportul dintre creante si obligatii, care desi este in crestere, este subunitar. In anul urmator se
inregistreaza o imbunatatire a situatiei, cifra de afaceri avand o evolutie mult mai accentuata, in sensul
cresterii, fata de creante si obligatii. Acest lucru va duce la reducerea gradului de imobilizare a capitalului
firmei.

Tabelul nr. 2.19.


Zile
Indicatori 2004 2005 2006
Durata de imobilizarea a creantelor 15 79 46
Durata de folosire a surselor atrase 48 93 68

Marimea si evolutia indicatorilor confirma concluzia stabilita anterior, in sensul ca, desi creantele
inregistreaza cresteri substantiale, imobilizarea fondului de rulment este suplinita de sursele atrase
suplimentar.
In perioada analizata, din punct de vedere al vechimii creantelor si obligatiilor, cea mai mare
pondere o au cele cu o vechime de pana la 90 de zile, ceea ce asigura o frecventa corespunzatoare a
incasarilor si platilor.

II.6.1.5 Analiza corelatiei fond de rulment-necesar de fond de rulment


Echilibrul financiar pe termen lung apreciat prin gradul de acoperire al necesarului de fond de
rulment cu surse stabile, reflecta o situatie riscanta, obligatiile curente reprezentand 89,77% in 2004,
92,19% in 2005 si 96,41% in 2006 din activele curente.
Tabelul nr. 2.20.
lei
Indicatori 2004 2005 2006
Fond de rulment (FR) 1057073 1246981 2661220
Necesar de fond de rulment (NFR) 645248 772114 1884039
Cifra de afaceri 20771341 21394362 46939884
Viteza de rotatie a FR (zile) 18 21 20
Viteza de rotatie a NFR (zile) 11 13 14

Tabelul nr. 2.21.


lei
Indicatori 2004 2005 2006
25
CAPITAL PERMANENT 1202619 1464029 3537155
Capital propriu 1202619 1464029 3537155
Capital social 593000 593000 619400
Rezerve, reevaluare, prime de capital 118600 118600 123880
Profit net 1512155 1086196 2076022
Repartizarea profitului 1512155 1086196 2076022
Fonduri, profit nerepartizat, pierderi neacoperite 491019 752429 2793875
Credite pe termen mediu si lung 0 0 0
ACTIVE IMOBILIZATE 145546 217048 875935
Imobilizari necorporale 0 0 0
Imobilizari corporale 127857 151574 800097
Terenuri 0 0 0
Mijloace fixe 127857 151574 800097
Imobilizari in curs 0 0 0
Imobilizari financiare 17689 65474 75838
FOND RULMENT net global 1057073 1246981 2661220
ACTIVE CIRCULANTE (fara alte creante) 3108519 5994987 9188946
Stocuri 2504458 1625086 4133122
Furnizori-debitori 133013 7285 88383
Creante-clienti 471048 4362616 4967441
DATORII DE EXPLOATARE 2790420 5526449 8859087
Furnizori si asimiiate 496269 1157580 2593204
Clienti-creditori 0 0 0
Alte obligatii de exploatare 2294151 4368869 6265883
NECESAR FOND RULMENT al exploatarii 318099 468538 329859
Active in afara exploatarii(alte 327149 303576 1554180
creante+ct.regular)
Datorii in afara exploatarii (ct regularizare) 0 0 0
NECESAR FOND RULMENT GLOBAL 645248 772114 1884039
TREZORERIA NETA 411825 474867 777181
Disponibil 411825 474867 1076146
Credite pe termen scurt 0 0 298965
TREZORERIA NETA 411825 474867 777181

In perioada 2004 - 2006, societatea a reusit o usoara crestere a fondului de rulment, reusind sa-si
finanteze activitatea curenta prin fondul de rulment. Astfel, in 2004, resursele aflate permanent la dispozitia
societatii finantau integral utilizarile stabile si aproape 27,85% din activele curente, in 2005 18,41%, iar in
2006 23,72%.
In aceasta perioada, societatea comerciala realizeaza o siguranta financiara medie, avand in vedere ca
nivelul recomandat de acoperire a activelor circulante cu fond de rulment se incadreaza in marjele 20-50%.
Trezoreria neta este constant pozitiva, fondul de rulment acopeind pe toata perioada analizata
necesarul de fond de rulment.
In intervalul cercetat, echilibrul economico-financiar cunoaste o evolutie favorabila, incadrandu-
se in parametrii ce pot fi considerati normali, fapt ce atesta o functionare corespunzatoare a intreprinderii.

Tabelul nr. 2.22.


26
Indicatori 2004 2005 2006
Rata autonomiei financiare 1.00 1.00 1.00
Rata de finantare a stocurilor 0.42 0.77 0.64
Rata de autofinantare a activelor 0.30 0.21 0.28
Rata datoriilor 0.70 0.79 0.72

Rata de finantare a stocurilor s-a situat la un nivel bun, avand in vedere ca o situatie satisfacatoare
este intre 33-66%. Rata de autofinantare a activelor prezinta o situatie satisfacatoare.

II.6.1.6 Analiza lichiditatii si solvabilitatii


Lichiditatea se refera la proprietatea elementelor patrimoniale de a se transforma in bani,
solvabilitatea reprezinta capacitatea intreprinderii de a face fata obligatiilor sale banesti, respectiv de a-si
onora platile la termenele scadente.
Tabelul nr. 2.23.
Indicatori 2004 2005 2006
Rata lichiditatii generale 1.36 1.23 1.27
Rata lichiditatii curente (intermediara) 0.46 0.93 0.80
Rata lichiditatii imediate 0.15 0.09 0.12
Rata solvabilitatii patrimoniale 1.00 1.00 0.92
Rata solvabilitatii generale 1.43 1.26 1.39

Marimea indicatorilor arata ca intreprinderea, din punct de vedere al lichiditatii generale se afla la
limita inferioara a acceptabilitatii, fara a fi alarmanta; lichiditatea curenta prezinta valori satisfacatoare,
aproape de normal. Lichiditatea imediata inregistreaza valori scazute, de aceea in perioada urmatoare va
trebui sa faca eforturi pentru asigurarea disponibilitatilor necesare onorarii obligatiilor.
Solvabilitatea patrimoniala si cea generala ne arata ca situatia financiara de ansamblu a
intreprinderii este buna.

II.6.2 Analiza rentabilitatii

II.6.2.1 Analiza fluxurilor financiare


Pentru analiza fluxurilor financiare au fost luati in calcul coeficienti de corectie, calculati in baza
diferentelor de curs valutar in anii analizati. Astfel cifrele rezultate in 2004 au fost reactualizate cu
coeficientul 2,178 si rezultatele din 2005 cu coeficientul 1,407.
Structura veniturilor prin prisma valorii adaugate, se prezinta in felul urmator:
Tabelul nr. 2.24.
Mii lei
Valoare adaugata 2004 2005 2006
Conform bilanturilor 9034965 11200332 18895354
Reactualizat la 2006 19678154 15758867 18895354
Pondere in total venituri 44.16% 49.17% 38.41%

Se observa o scadere a valorii adaugate in valori absolute, dar procentual are loc o usoara crestere
in 2004 datorita reducerii veniturilor. In anul urmator valoarea adaugata creste in valori absolute, dar in
acelasi timp inregistreaza o reducere de la 49,17% la 38,41% pondere in total venituri. Acest lucru se
datoreaza si cresterii veniturilor in ultimul an ca rezultat al schimbarii proportiei comert/servicii.

27
Tabelul nr. 2.25.
lei
Indicatori 2004 2005 2006
Valoarea adaugata 19678154 15758867 18895354
Valoarea adaugata /Nr.salariati 63890.11 61799.48 67004.8
Prfit brut/ Nr.salariati 17025.28 9666.526 9751.028
Ch.cu salariile/ Valoarea adaugata 53.03% 58.27% 57.59%
Ch.cu salariile /Ch.totale 26.54% 31.04% 23.43%
Ch.cu salariile/Nr.salariati 33877.78 36009.2 38590.12

Valoarea adaugata pe salariat a evoluat descrescator in 2005 fata de 2005 cu 3,27%, inregistrand o
crestere in 2006 fata de 2005 cu 8,42%.
Profitul brut reactualizat pe salariat a inregistrat de asemenea o scadere importanta in 2005 cu
43,22%, datorita reducerii profitului cu peste 52% fata de numarul salariatilor care s-a redus doar cu
17,21%. In 2006 acest indicator a crescut doar cu 0,8%.
Ca si la analiza ponderii valorii adaugate in total venituri, ponderea descrescatoare a salariilor in
totalul cheltuielilor in anul 2006 are ca prima cauza sporirea ponderii cheltuielilor legate de
achizitionarea materiilor prime. Astfel in 2005 cheltuielile cu materialele reprezinta 38,87 %, iar in 2006
ele reprezinta 49,45%. O alta cauza o reprezinta cresterea ponderii seviciilor la terti .
Cheltuielile salariale reactualizate raportat la numarul de salariati au inregistrat o crestere usoara,
de la 33.877,78 lei in 2004 si 36.009,2 lei in 2005 la 38.590,12 lei in 2006 .
Profitul brut reactualizat a inregistrat o scadere vertiginoasa in 2005 fata de 2004, si a inregistrat o
revenire relativa in 2006.
Tabelul nr. 2.26.

Indicatori 2004 2005 2006


Profit brut –lei 5243788 2464964 2749790
Variatie profit brut realizat - -52,99% 11,55%

Rata profitului net pe cifra de afaceri s-a situat astfel: 7,28 % in 2004, 5,08% in 2005 si 4,42 % in
2006.
Se observa o scadere a profitului net in raport de cifra de afaceri, datorata efortului societatii de a
echilibra pierderea unor sectoare de piata, efort care a condus la pastrarea si chiar cresterea in 2006 a
cifrei de afaceri, dar cu marja de profitabilitate mai mica.
Tabelul nr. 2.27.
Indicatori 2004 2005 2006
Cheltuieli privind marfurile 1.93% 2.08% 0.31%
Cheltuieli materiale totale 39.47% 38.20% 48.92%
Cheltuieli cu materiile prime 36.39% 34.42% 46.83%
Cheltuieli cu materiile consumabile 0.74% 0.82% 0.68%
Cheltuieli cu energia si apa 2.07% 2.79% 1.41%
Alte cheltuieli materiale 0.27% 0.17% 0.00%
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti 13.45% 12.80% 14.70%
Cheltuieli cu personalul-totale 31.05% 43.56% 33.33%
Cheltuieli cu remuneratiile 23.06% 30.50% 23.18%
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 7.99% 13.05% 10.15%
Cheltuieli cu amortizari si provizioane exploatare 0.05% 0.12% 0.14%
Cheltuieli financiare 0.03% 0.00% 0.00%
28
Din punct de vedere al structurii costurilor rezulta: cea mai mare pondere o au cheltuielile cu
materiile prime (fapt ce reprezinta o situatie normala avand in vedere specificul activitatii de productie),
urmate de cele cu personalul, acestea din urma inregistrand un maxim in 2005 in special datorita
reducerii cifrei de afaceri (reamintim ca in aceasta perioada s-au finalizat contracte mai vechi, iar cele noi
au intarziat sa apara).
Ponderea celorlalte cheltuieli se incadreaza in limite normale in toti cei trei ani analizati.

II.6.2.2 Analiza indicatorilor de activitate


Tabelul nr. 2.28.
Indicatori 2004 2005 2006
Indicele cifrei de afaceri 1.08 0.67 1.56
Remunerarea factorului munca 71.39% 83.20% 82.80%
Remunerarea macroeconomiei 1.43% 2.14% 3.76%
Remunerarea capitalului imprumutat 0.00% 0.00% 0.01%
Remunerarea intreprinderii 16.85% 9.92% 11.34%

Remunerarea factorului munca se reflecta sensibil in echilibrul financiar al intreprinderii, prin


faptul ca avand valori ridicate in cei trei ani analizati pune in pericol remunerarea celorlalti factori
participanti la realizarea valorii adaugate.
Indicatorul remunerarea macroeconomiei (statului), ce defineste gradul de fiscalitate care apasa
asupra intreprinderii a avut o evolutie ascendenta de la 1,43% in 2004 la 3,76% in 2006.
Remunerarea capitalului imprumutat, indicator ce arata proportia din valoarea adaugata destinata
costului capitalului imprumutat, are valoarea zero in primii doi ani deoarece intreprinderea nu are
contractate credite, iar in 2006 valoarea acestuia este foarte mica 0,01%. Acesta este un lucru bun,
deoarece nu foloseste pentru finantarea activitatii curente si a investitiilor credite bancare.
Remunerarea intreprinderii indica faptul ca in 2006 11,34% din valoarea adagata este destinata
acoperirii capacitatii de autofinantare. Evolutia acestui indicator este fluctuanta, si nu se poate estima o
evolutie in viitor.

II.6.2.3 Analiza indicatorilor de rentabilitate


Tabelul nr. 2.29.
Indicatori 2004 2005 2006
Rentabilitatea bruta de exploatare 11.97% 7.68% 5.43%
Rentabilitatea comerciala (bruta) 11.59% 8.19% 5.86%
Rentabilitatea financiara 125.74% 74.19% 58.69%

Randamentul capitalului este apreciat prin raportul dintre profitul brut si respectiv profitul net si
capitalul propriu. Urmarind acesti indicatori se observa un nivel bun, cu toate ca prezinta o scadere in
2005 si 2006 fata de 2004 cu 80,54 % randamentul brut si 51,55% randamentul net, respectiv 41,92% si
15,5%:
Tabelul nr. 2.30.
Indicatori 2004 2005 2006
Randament brut al capitalului 200.20% 119.66% 77.74%
Randament net al capitalului 125.74% 74.19% 58.69%

In aprecierea acestor randamente trebuie sa tinem seama si de riscurile asociate activitatii, cum ar
fi: pierderea anumitor piete de desfacere, cresterea concurentei.
29
Pe de alta parte, valorile de randament sunt influentate de inflatie, variatia profitului net anual
fiind inferioara inflatiei in 2005, iar in 2006 acesti indicatori au fost superiori indicelui preturilor, in
conditiile in care capitalurile proprii nu inregistreaza variatii foarte mari.
Si in acest context putem aprecia randamentul ca bun.

II.6.2.4 Diagnostic factorial al rezultatului exploatarii


Ca model de analiza pentru diagnosticul factorial al rezultatului exploatarii s-a folosit:
 Ch 
RE  V 1  
 V 
Tabelul nr. 2.31.
lei
Indicatori 2004 2005 2006
Venituri din exploatare 44491461 31910965 49104719
Cheltuieli din exploatare 39164389 29461350 46436542
Cheltuieli la 1 leu venituri 0.88 0.92 0.95
Rezultatul exploatarii 5327072 2449615.1 2668177

Tabelul nr. 2.32.


lei
Specificatie 2005-2004 2006-2005
Modificarea rezultatului -2877457 100.00% 218561.86 100.00%
Influenta veniturilor -1506294 52.35% 1319862.3 603.88%
Influenta cheltuielilor la 1 leu venituri -1371163 47.65% -1101300 -503.88%

In primul caz, 2005-2004 modificarea rezultatului exploatarii (in sensul reducerii) s-a obtinut atat pe baza
reducerii veniturilor (cu 52,53%) cat si a influentei cheltuielilor la 1 leu venituri (47,65%). In al doilea caz,
rezultatul exploatarii a crescut, singurul factor care a influentat pozitiv fiind veniturile.
Un alt model folosit in analiza diagnostic a rezultatului exploatarii este:

Mf Qe V RE
RE  N
N Mf Qe V
Tabelul nr. 2.33.
lei
Indicatori 2004 2005 2006
Nr.salariati(N) 308 255 282
Inzestrarea tehnica (Mf/N) 904.1316 836.33184 2837.2234
Randamentul mijloacelor fixe (Qe/Mf) 154.3946 145.14217 60.213272
Gradul de valorificare a productiei exercitiului 1.034813 1.030926 1.0192679
(V/Qe)
Rentabilitatea veniturilor din exploatare (RE/V) 0.119732 0.0767641 0.0543365
Rezultatul exploatarii 5327072 2449615.1 2668177

Numarul de salariati desi exercita o influenta negativa asupra rezultatului exploatarii, trebuie
considerata ca un efect normal.
Investitiile puse in functiune au asigurat cresterea productivitatii muncii si implicit a volumului
productiei in perioada 2005-2006.
Cresterea cheltuielilor la 1 leu venituri din exploatare a condus la reducerea rezultatului in cele
doua perioade analizate.

30
Tabelul nr. 2.34.
lei
Influente 2005-2004 2006-2005
Modificarea rezultatului -2877457 100.00% 218561.86 100.00%
Nr.salariati(N) -916671.5 31.86% 259371.01 118.67%
Inzestrarea tehnica (Mf/N) -330730.9 11.49% 6481144.6 2965.36%
Randamentul mijloacelor fixe (Qe/Mf) -244483.8 8.50% -5377539 -2460.42%
Gradul de valorificare a productiei -14407.45 0.50% -43114.22 -19.73%
exercitiului (V/Qe)
Rentabilitatea veniturilor din -1371163 47.65% -1101300 -503.88%
exploatare (RE/V)

Atat randamentul mijloacelor fixe cat si gradul de valorficare a productiei exercitiului, datorita
majorarii productiei stocate, au avut influente negative asupra rezultatului in cele doua perioade.

II.6.2.5 Analiza-diagnostic pe baza ratelor de rentabilitate

a) Rata rentabilitatii veniturilor


Rv 
 qv  r
100
unde:
qv = structura veniturilor
r = rata rentabilitatii pe categorii de venituri
Tabelul nr. 2.35.

Activitati Structura venitului (%) Rata rentabilitatii (%) Rata recalculata


2004 2005 2006 2004 2005 2006
Exploatare 99.85 99.57 99.82 11.97 7.68 5.43 11.92 7.66
Financiara 0.15 0.41 0.18 75.68 100.00 98.16 0.31 0.18
Extraordinara 0.00 0.02 0.00 0.00 -1992.78 0.00 0.00 0.00
TOTAL 100.00 100.00 100.00 11.77 7.69 5.59 12.23 7.84

Reducerea rentabilitatii pe categorii de venituri a determinat pe ansamblul intreprinderii


micsorarea nivelului de rentabilitate, ceea ce constitue o inrautatire a activitatii.
Tabelul nr. 2.36.

Specificatie 2004-2005 2005-2006


Modificarea ratei rentabilitatii veniturilor -4.08% -2.10%
Influenta structurii veniturilor 0.46% 0.15%
Influenta rentabilitatii pe categorii de venituri -4.54% -2.25%

a) Rata rentabilitatii economice a activului


Modelul folosi este:
V P
Re   100
AV

31
Tabelul nr. 2.37.
Indicatori 2004 2005 2006
Total activ 3993039 6990478 12695207
Profit brut 2407616 1751929 2749790
Venituri 20457384 22777445 49193202
Viteza de rotatie a activelor (V/A) 5.123262 3.258353 3.874943
Rentabilitatea veniturilor (Pb/V) 11.77% 7.69% 5.59%
Rentabilitatea activului (Pb/A) 60.30% 25.06% 21.66%
Tabelul nr. 2.38.
Specificatie 2004-2005 2005-2006
Modif rentab.activ -35.23% -3.40%
Influenta vitezei de rotatie -21.95% 4.74%
Influenta rentabilitatii veniturilor -13.29% -8.14%

In cele doua perioade analizate tendinta rentabilitatii activului a fost de micsorare, fiind
influentata de reducerea vitezei de rotatie a activelor, prin cresterea soldului conturilor de creante si
cresterea investitiilor care functioneaza sub parametrii proiectati.

a) Rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu


Modelul folosit este:
Pn  V A Pn 
   100
Kpr  A Kpr V 
Tabelul nr. 2.39.
Indicatori 2004 2005 2006
Profit net/ Kpr 125.74% 74.19% 58.69%
Viteza de rotatie a activului (V/A) 5.123262 3.258353 3.874943
Parghia financiara (A/Kpr) 3.320286 4.774822 3.589101
Rentabilitatea neta a veniturilor(Pn/V) 7.39% 4.77% 4.22%

Kpr = capital propriu


Pn = profit net

Tabelul nr. 2.40.


Specificatie 2005-2004 2006-2005
Modificarea rentabilitatii financiare a capitalului propriu -51.55% -15.50%
Influenta vitezei de rotatie -45.77% 14.04%
Influenta parghiei financiare 35.03% -21.91%
Influenta rentabilitatii nete a veniturilor -40.81% -7.63%

Rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu in perioada 2004-2005 s-a redus in principal pe
baza vitezei de rotatie a activului si a eficientei activitatii de exploatare. In aceasta perioada folosind surse
atrase de finantare, acestea au fost imobilizate in activ, ceea ce a condus la incetinirea rotatiei lor.
Desi in perioada urmatoare rentabilitatea financiara a continuat sa scada, dar intr-o proportie mai
mica, aceasta ramane la o valoare acceptabila. In aceasta perioada cresterea vitezei de rotatie a activului

32
nu a putut acoperii influenta negativa a parghiei financiare, care s-a redus de la 4.774822 in 2005 la
3.589101 in 2006, si a eficientei activului.

II.6.3. Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului economico-financiar

Puncte tari:
 activitatea societatii comerciale nu depinde de subventii si/sau credite;
 tendinta de stopare in 2006 a scaderii cifrei de afaceri inregistrata in 2005;
 echilibrul economico-financiar cunoaste o evolutie favorabila, incadrandu-se in parametrii ce pot fi
considerati normali,
 viteza mare de rotatie a activelor;
 solvabilitatea si lichiditatea intreprinderii este buna;
 randamentul bun al capitalului.
Puncte slabe:
 cifra de afaceri, costurile de exploatare, rata rentabilitatii, marja de profit, au inregistrat pe perioada
analizata fluctuatii foarte mari.

II.7. EVALUAREA AVANTAJELOR SI PUNCTELOR SLABE ALE


SOCIETATII

a. Avantaje:

- viabilitatea societatii, chiar in conditiile unui randament fluctuant al capitalului;


- tendinta de stopare in 2006 a scaderii cifrei de afaceri inregistrata in 2005;
- activitatea societatii comerciale nu depinde de subventii si/sau credite;
- plasarea societatii in municipiul Bucuresti usureaza contactul cu partenerii externi si interni;
- preturile si nivelul de comisioane practicate de societate nu sunt supuse unor plafoane sau altor forme de
control rezultate din reglementarile guvernamentale;
- activitatea pe care o desfasoara societatea nu polueaza mediul inconjurator;

b. Puncte slabe:

- concurenta foarte mare in domeniu;


- indicatorii financiari reflecta o activitate supusa unor riscuri semnificative: cifra de afaceri, costurile de
exploatare, rata rentabilitatii, marja de profit, au inregistrat pe perioada analizata fluctuatii foarte mari;
- personalul, mai ales cadrele de conducere, au o medie de varsta foarte ridicata.

Alte avantaje si puncte slabe au fost detaliate in cadrul fiecarui diagnostic in parte.

33
CAPITOLUL III - EVALUAREA SOCIETATII COMERCIALE

III.1. EVALUAREA BAZATA PE METODE PATRIMONIALE

III.1.a. Activul net contabil (ANC)


Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net contabil are la baza elementele de
bilant ale societatii comerciale “ALFA” S.A., la data de 31.05.2007, ca fiind diferenta intre Total Activ si
Total obligatii.

Total activ = 14.134 mii lei


Total obligatii = 9.902 mii lei
ANC = 4.232 mii lei

III.1.b. Activul net corectat (ANc)


Determinarea valorii patrimoniale prin metoda activului net corectat, are la baza elementele de
bilant ale societatii comerciale la data de 31.05.2007, analizate si corectate, functie de valoarea de
realizare pe piata a elementelor componente.
Utilizarea metodei a fost stabilita prin contract si are la baza:
- sursele de informatii puse la dispozitie de conducerea societatii comerciale “ALFA“ S.A. (balanta de
verificare la 31.05.2007);
- situatia mijloacelor fixe cu valoarea de inventar si amortizarile la zi, pusa la dispozitie de “ALFA” SA;
- inventarierea la fata locului si expertiza tehnica a mijloacelor fixe de catre evaluator si determinarea
valorii actualizate ramase;
- verificarea stocurilor cu miscare lenta si a posibilitatilor de valorificare a acestora;
- verificarea facturilor neincasate si a debitelor cu vechime mai mare de 90 zile si a gradului lor de
recuperare;

III.1.b.1. Corectii bilantiere


Pentru determinarea activului net corectat (ANc), s-au folosit tehnici specifice, adecvate
elementelor bilantiere analizate. Rezultatele analizei si verificarii in teren a activelor si corectiile aplicate,
sunt prezentate in Tabelul nr. 3.1., astfel:
Imobilizarile necorporale nu sunt evidentiate in bilant, cu toate ca ele exista, avand in vedere
renumele intreprinderii in activitatea de constructii metalice precum si cea de montaj. In acest sens se
considera ca trebuie luate in considerare urmatoarele elemente corectate: firma ce reprezinta 2% din cifra
de afaceri, clientela in proportie de 5% din profitul net (clienti traditionali), iar in ceea ce priveste
calitatea si instruirea personalului o corectie de 10% din fondul de salarii.
In categoria imobilizarilor corporale avem trei categorii principale:
1. mijloace fixe ce au fost achizitionate inainte de 1.01.2000 neamortizate integral;
2. mijloace fixe ce au fost achizitionate dupa 1.01.2000 neamortizate integral;
3. mijloace fixe ce au fost amortizate integral (achizitionate dupa 1.01.1993), si care functioneaza inca.
Pentru mijloacele fixe ce au fost achizitionate inainte de 1.01.2000, neamortizate integral, s-au
facut urmatoarele corectii:
-valoarea de inventar a fost adusa la nivelul anului 2007 prin indexarea valorii cu indicele inflatiei pentru
perioada 2001-2007;
-valoarea astfel obtinuta a fost comparata cu valoarea de piata a unor utilaje simiiare, facandu-se o
corectie de -75% (tinand cont de uzura utilajelor si de modul de utilizare al acestora)
Pentru mijloacele fixe ce au fost achizitionate dupa data de 1.01.2000, neamortizate integral, s-au
parcurs urmatoarele etape:

34
-pentru exemplificare s-a determinat costul de inlocuire al unui utilaj din aceasta categorie, rezultand o
corectie de -20% din valoarea de inventar;
-aceasta corectie s-a aplicat la intreaga categorie.
Pentru mijloace fixe ce au fost amortizate integral (achizitionate dupa 1.01.1993), si care
functioneaza inca, s-au facut urmatoarele corectii:
-valoarea de inventar a fost adusa la nivelul anului 2007 prin indexarea valorii cu indicele inflatiei pentru
perioada 2001-2007;
-valoarea astfel obtinuta a fost comparata cu valoarea de piata a unor utilaje simiiare, facandu-se o
corectie de -50% (tinand cont de uzura utilajelor si de modul de utilizare al acestora si anul punerii in
functiune)
Avand in vedere data (unele chiar cu o vechime mai mare de un an si jumatate) de achizitie si
valoarea de piata a stocurilor de materii prime si materiale s-a aplicat o corectie de +110%.
Productia in curs de executie a parcurs in proportie de 75% fazele procesului tehnologic,
necesitand o cheltuiala de 26.264mii lei pentru a fi finalizata. Tinand cont de aceasta cheltuiala, productia
in curs de executie s-a considerat ca fiind terminata si a fost trecuta in grupa “Produse finite” la valorea
de produs finit.
Valoarea produsele finite a fost corectata cu +8% (transport si manipulare interna) si +60% pentru
a obtine pretul de vanzare.
Ca si in cazul produselor finite, marfurile au fost corectate cu +60% pentru a obtine pretul de
vanzare.
Impozitul pe profit este de 25%.

Active imobilizate:

-imobilizari necorporale:
firma: 46.939.884 lei  2% = 924.147 lei
salariati: 10.882.414 lei  10% = 1.088.241 lei
clientela: 2.076.801 lei  5% = 103.801 lei
total = 2.116.189 lei
-imobilizari corporale:
mijloace fixe ce au fost achizitionate inainte de 1.01.2000 neamortizate integral:
115.200 lei  12,078  25% = 347.846 lei
2.243.157 lei  12,078  25% = 6.773.214 lei
total = 7.121.060 lei
mijloace fixe ce au fost achizitionate dupa 1.01.2000 neamortizate integral:
571.460 lei  80% = 457.168 lei
649.155 lei  80% = 519.324 lei
total = 976.492 lei
mijloace fixe ce au fost amortizate integral si care functioneaza inca:
87.673 lei  3,062  50% = 134.228 lei
12.811 lei  3,062  50% = 19.614 lei
25.690 lei  12,078  30% = 93.701
total = 247.543 lei
total mijloace fixe = 8.345.096 lei
Active circulante:
-stocuri:
-materii prime si materiale: 2.199.255 lei  110% = 2.419.181 lei
-productia in curs de executie este transformata in produse finite:
35
78.792 lei + 26.264 lei = 105.056 lei
-produse finite:
(2.092.662 lei +105.056 lei)  1,08  1,6 = 3.797.656 lei
-marfuri: 154.700 lei  60% = 92.820 lei
Datorii:
-alte obligatii de exploatare: +305.510 lei
Diferenta dintre activele corectate si pasivele corectate a fost inclusa in cadrul capitalurilor proprii
la pozitia “Diferente din reevaluare” cu suma de 13.054.335 lei.
Tabelul nr. 3.1.

Elemente Valori Corectii Valori


bilant corectate
ACTIVE IMOBILIZATE 1792366 4938649 11036510
Imobilizari necorporale 0 2116189 2116189
Terenuri 0 0 0
Mijloace fixe 1216528 7127955 8344483
Imobilizari financiare 575838 0 575838
STOCURI 4531137 3478426 8669340
Materii prime si materiale 2199255 2419181 4618436
Productie in curs de executie 78792 -78792 0
Semifabricate,produse finite, produse reziduale 2092662 1704994 3797656
Animale 0 0 0
Marfuri 154700 92820 247520
Ambalaje 5728 0 5728
CREANTE 6175393 0 6175393
Furnizori-debitori 149942 0 149942
Creante-clienti 5449573 0 5449573
Alte creante 575878 0 575878
DISPONIBIL 355166 0 355166
CONTURI DE REGULARIZARE 1279473 0 1279473
Ch. in avans 33542 0 33542
Decontari in curs de clarificare 1245931 0 1245931
TOTAL ACTIV 14133535 8417075 27515882
CAPITAL PROPRIU 4231183 8111565 17308020
Capital social 619400 0 619400
Diferente din reevaluare 0 13054335 13054335
Rezerve 123880 0 123880
Profitul repartizat sau pierderea neacoperita 0 0 0
Profit net al exercitiului 694028 22502 716530
Repartizarea profitului 0 0 0
Alte fonduri 2793875 0 2793875
Subventii pentru investitii 0 0 0
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI 0 0 0
CHELTUIELI
DATORII TOTALE 9902352 305510 10207862
Imprumuturi si datorii asimiiate 179129 0 179129
Furnizori si asimiiate 4883966 0 4883966
36
Clienti-creditori 0 0 0
Alte obligatii de exploatare 4839257 305510 5144767
TOTAL PASIV 14133535 8417075 27515882
ANc (Activ net corectat) 17308020

Fata de corectiile de mai sus, conform tabelului nr. 3.1., activul net corectat este:
ANc = 17.308 mii lei

III.2. EVALUAREA BAZATA PE METODE DE RANDAMENT

III.2.1. Metoda fluxurilor financiare actualizate

III.2.1.1. Premise generale


Metoda de evaluare prin capitalizarea fluxurilor financiare actualizate (discoun- ted cash - flow -
DCF) se bazeaza pe capacitatea intreprinderii de a genera fluxuri pozitive de disponibilitati, care in final
raman la dispozitia proprietarilor.
Fiind o metoda de randament si avand in vedere particularitatile acesteia, argumentele care sustin
aplicarea metodei sunt urmatoarele:
- viabilitatea societatii, capacitatea ei de a genera profit si in continuare;
- continuitatea activitatii prezente.
Premisele aplicarii metodei DCF sunt:
- definirea conditiilor normale de exploatare si functionare pe baza tendintelor extrase din rezultatele
analizei diagnostic;
- deducerea din profitul net degajat din exploatare a cheltuielilor de investitii (ca imobilizari sau fond de
rulment), necesare sustinerii capacitatii beneficiare considerate;
- valoarea rezultata exprima rezultatul utilizarii acelor elemente de patrimoniu care participa la
desfasurarea activitatii, excluzand activele in afara exploatarii si incluzand valoarea elementelor
intangibile, de good - will;
- instabilitatea monedei si dificultatile de previzionare a ratei inflatiei au dus la necesitatea exprimarii
tuturor indicatorilor intr-o moneda constanta -lei constanti- care reflecta preturile valabile in luna mai
2007;
- continuitatea managementului, a sistemului de organizare, a structurii si activitatii societatii.
Metoda se aplica sub rezerva certitudinii informatiilor si estimarilor puse la dispozitie de
conducerea societatii, si anume:
- estimarile privind evolutia capacitatii de absorbtie a pietei si veniturilor in perioada de previziune;
- estimarile privind structura costurilor si a programului de investitii pentru a sustine evolutia vanzarilor
si a cheltuielilor .

III.2.1.2. Rata de actualizare


Determinarea ratei de actualizare utilizata in calculele aferente metodei, s-a facut pe baza estimarii
riscurilor asociate activitatii S.C. “ALFA” S.A., asa cum rezulta din analiza diagnostic.
Structura factorului de actualizare este urmatoarea:
- 6 % prima de risc pentru asteptare, in conditiile monedei constante (dobanda la depuneri in valuta pe
termen lung);
- 3 % prima de risc aferenta riscului de lichiditate a investitiei;
- 2 % prima de risc aferenta riscului de lichiditate a actiunilor societatii;
- 2 % prima de risc pentru numarul limitat de produse si clienti;

37
- 3 % prima de risc legata de dimensiunea firmei;
- 2 % prima riscului pentru sectorul de activitate;
- 3 % nivelul riscului de intreprindere avand in vedere situatia actuala a societatii, punctele slabe
rezultate din diagnostic, si implicit probabilitatea realizarii scenariilor.
Rezulta o rata de actualizare de 21 %.

III.2.1.3. Durata previziunii


Alegerea duratei de 5 ani (2007-2011) pentru scenariile de previziune are in vedere urmatoarele
considerente:
- cererea pentru produsele si serviciile pe care le poate comercializa societatea va inregistra modificari
semnificative in aceasta perioada, in contextul evolutiei ascendente generale a economiei;
- perioada normala de recuperare a unei investitii in sector;
- durata necesara pentru a se putea construi o imagine completa a evolutiei societatii comerciale, luand in
considerare elementele necesare ca constituirea fondului de rulment, stabilizarea performantelor, etc.
Durata de previziune s-a impartit, conform recomandarilor standardelor de evaluare in trei
perioade:
- perioada apropiata de doi ani, in care previziunile au un grad mai mare de incredere;
- perioada intermediara de doi ani, in care previziunile se fac prin extrapolarea principalilor parametri din
perioada apropiata;
- perioada indepartata - 1 an - in care previziunile se mentin la nivel constant .

III.2.1.4. Valoarea reziduala


Valoarea reziduala este data de profitul net din anul al cincilea (2011).
Vrez= Pn2011/(0,21-0,02)
Vrez= 6.700/0,19=35.263 mii lei
Vrez act=35.263/1,215=13.576 mii lei

III.2.1.5. Determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati


Pentru determinarea valorii fluxurilor financiare de disponibilitati s-au avut in vedere doua
scenarii de dezvoltare pe perioada 2007-2011.
La construirea scenariului de evolutie, s-au avut in vedere urmatoarele:
- exprimarea tuturor valorilor previzionate in lei constanti, corespunzator preturilor din luna mai 2007.
In acest caz evolutiile exprima o tendinta reala raportata la o moneda constanta;
- eliminarea veniturilor si cheltuielilor exceptionale sau cu grad redus de repetabilitate;
- eliminarea din veniturile si din cheltuielile financiare a influentelor provenite din fluctuatiile de curs
valutar;
- previziunile veniturilor din exploatre au avut in vedere o crestere moderata, dar cu sanse mai mari de
realizare, conform analizelor efectuate cu conducerea societatii. Ratele de crestere a veniturilor din
exploatre pentru anii urmatori au fost estimate la: 5% pentru primii doi ani, 4% pentru urmatorii doi
ani, respectiv ramanerea constanta a valorii anului 2011 fata de nivelul atins in 2010 ;
- ponderea veniturilor din vanzarea marfurilor este de 2%, activitatea principala nefiin comertul;
- intreprinderea practica un adaos comercial ce poate ajunge la maxim 40%;
- baza de calcul pentru estimarea costurilor totale a constat in analiza fluxurilor realizate in perioada
2004-2006, avandu-se in vedere urmatoarele elemente pentru perioada de prognoza:
- nivelul costurilor materiale este de aproximativ 45% (pondere normala avand in vedre activitatea de
productie), cu usoare fluctuatii;

38
- nivelul costurilor salariale, numarul de salariati si ponderea cheltuielilor salariale in totalul
cheltuielilor, necesitatea de majorare a salariilor necesita o crestere a ponderii acestora in total
venituri de la 30,5% in 2007 la 32% la sfarsitul perioadei de previziune (2011);
- cheltuielile cu serviciile la terti au o crestere relativ lenta in primii doi ani (14,83% in 2007, 15,2% in
2008), datorita lipsei investitiilor in anul 2006 precum si utilizarea in continuare a utilajelor
imbatranite, care necesita cheltuieli de intretinere si reparatii. Prin punerea in functiune a investitiilor
realizate in 2007 si 2008, precum si renuntarea la utilajele vechi consideram o reducere a cheltuielilor
cu tertii de 30% pe an pentru 2009 si 2010;
- calculul amortismentelor s-a facut la valorile reactualizate in functie de valoarea ramasa de amortizat
si durata medie de viata ramasa, adaugandu-se investitiile noi;
- valoarea investitiilor pe perioada de prognoza corespunde analizei diagnostic (30% din profitul brut),
si efectul ei se reflecta in structura costurilor si a fluxurilor de disponibilitati;
- necesarul de fond de rulment s-a determinat pe baza duratelor de rotatie a elementelor de activ si
pasiv care intra in componenta acestuia (tabel nr.3.2.);
- echilibrului financiar se realizeaza prin trezorerie neta pozitiva, fondurile proprii fiind la nivelul
necesarului. Pentru indeplinirea scenariului nu se prelimina apelarea la credite pe termen lung;
- s-a avut in vedere impozitarea actuala a profitului brut - 25 % .
Tabelul nr. 3.2.

Durate de rotatie (zile) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Stocuri materii prime 26 16 13 15 15 15 15 15
Stocuri productie 5 3 5 5 5 5 5 5
neterminata
Stocuri produse finite 12 5 11 10 10 10 10 10
Clienti 15 74 44 35 35 35 30 30
Furnizori 9 19 20 20 20 20 20 20
Alte datorii 40 69 46 35 35 35 30 30
Necesar de fond de 9 10 7 10 10 10 10 10
rulment (NFR)

Tabelul nr. 3.3.


Specificatie 2007 2008 2009 2010 2011
Venituri +5% +5% +4% +4% -
exploatare
Venituri- marfuri 2,18% 2% 2% 2% 2%
Venituri 100 mii lei 100 mii lei 100 mii lei 100 mii lei 100 mii lei
financiare
Ch. Exploatare
-marfuri 1,5% 1,38% 1,38% 1,38% 1,38%
-materiale 44,1% 46% 45% 44% 44%
-salarii 30,5% 31% 31,5% 32% 32%
-utilitati 1,47% 1,4% 1,33% 1,2% 1,2%
-terti 14,83% 15,2% 10,64% 6,08% 6,08%
-chirii 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
-alte cheltuieli 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3%
Ch. extraordinare 100 mii lei 100 mii lei 100 mii lei 100 mii lei 100 mii lei
Investitii 30%*Pb 30%*Pb 30%*Pb 30%*Pb 30%*Pb
Impozit pe profit 25% 25% 25% 25% 25%
39
Pentru perioada urmatoare se doreste reducerea ponderii cheltuielilor cu materialele (atat cat
permite procesul de productie) a cheltuielilor cu tertii si o usoara crestere a salariilor ceea ce implica o
evolutie ascendenta a cheltuielilor cu personalul. Evolutia previzionata a acestor cheltuieli este prezentata
in figura 3.1.

40
e
Pondere cheltuieli in total venituri din
exploatare

50,00%

40,00%

30,00%
materiale
salarii
20,00%
terti
10,00%

0,00%
2007 2008 2009 2010 2011

Figura 3.1.

Evolutia activitatii societatii pe urmatorii 5 ani este prezentata astfel in tabelul 3.4. jos:
Tabelul nr. 3.4.

Specificatie 2007 2008 2009 2010 2011


Venituri totale 59.700 62.680 65.183 67.787 67.787
Venituri 59.600 62.580 65.083 67.687 67.687
exploatare
Venituri- marfuri 1.300 1.250 1.300 1.355 1.355
Venituri 100 100 100 100 100
financiare
Cheltuieli totale 56.272 60.776 59.966 59.147 59.666
Ch. Exploatare 56.172 60.676 59.866 59.047 59.566
-marfuri 894 864 898 934 934
-materiale 26.338 28.787 29.287 29.782 29.782
-salarii 18.178 19.399 20.501 21.660 21.660
-utilitati 876 876 865 812 812
-terti 8.839 9.512 6.924 4.115 4.115
-chirii 179 125 130 136 136
-amortizare 94 300 415 728 1.247
-alte cheltuieli 774 813 846 880 880
Ch. extraordinare 100 100 100 100 100
Rezultat brut 3.428 1.904 5.217 8.640 8.121
Investitii 1.028 572 1.565 2.592 2.436
Impozit pe profit 600 333 913 1.512 1.421
Rezultat net 1.800 999 2.739 4.536 4.264
Rata profit brut 5,75% 3,1% 8,02% 12,76% 11,99%
Rata profit net 3,45% 1,59% 4,21% 6,7% 6,29%

Amortizarea anuala pentru anii de previziune s-a calculat astfel:

41
-pentru mijloacele existente valoarea ramasa a fost inpartita la durata medie ramasa de viata (13 ani)
-pentru noile investitii s-a aplicat a amortizare rapida (5 ani)

Tabelul nr. 3.5.


Amortizare Investitie 2007 2008 2009 2010 2011
Mijloace existente 1.217 94 94 94 94 94
2007 1.028 - 206 206 206 206
2002 572 - - 115 115 115
2003 1.565 - - - 313 313
2004 2.592 - - - - 519
Total amortizare - 94 300 415 728 1.247
Tabelul nr. 3.6.
Specificatie 2007 2008 2009 2010 2011
Fluxuri din exploatare 1.325 1.446 4.200 7.020 6.700
Venituri totale 59.700 62.680 65.183 67.787 67.787
Cheltuieli totale 56.872 61.109 60.879 60.659 61.087
Profit net 2.828 1.571 4.304 7.128 6.700
Variatie nevoie de fond 1.503 125 104 108 0
de rulment
Fluxuri din investitii -934 -272 -1.150 -1.864 -1.189
Amortizare 94 300 415 728 1.247
Investitii in imobilizari 1.028 572 1.565 2.592 2.436
Vanzari de mijloace fixe 0 0 0 0 0
Fluxuri finantare 0 0 0 0 0
Intrari credite 0 0 0 0 0
Intrari capital propriu 0 0 0 0 0
Rambursare credite 0 0 0 0 0
Cash-flow disponibil 391 1.174 3.050 5.156 5.511
Rata de actualizare 0,826 0,683 0,564 0,466 0,385
Cash-flow actualizat 322 802 1.720 2.402 2.122

cash-flow actualizat = 7.368 mii lei


valoarea reziduala = Pn2011/(0,21-0,02)
Vrez= 6.700/0,19=35.263 mii lei
Vrez act=35.263/1,215=13.576 mii lei
Valoare randament = 7.368 + 13.576= 20.944 mii lei

III.2.1.6. Rezultatul metodei fluxurilor financiare actualizate


Valorile totale ale societatii comerciale “ALFA” S.A., obtinute pe baza calculelor prezentate sunt:
- cash flow reactualizat , cumulat 2007-2011 = 7.368 mii lei
- valoare reziduala reactualizata = 13.576 mii lei
TOTAL = 20.944 mii lei
Valorile de mai sus, reprezinta valori ale fluxurilor generate de functionarea societatii, a
exploatarii patrimoniului si a resurselor umane, in conditiile continuarii activitatilor comerciale externe si
interne desfasurate pana in prezent.

III.2.2. Metoda capitalizarii profitului pe durata nelimitata


Fluxul reproductibil utilizat la aplicarea metodei este profitul net.
42
Avand in vedere faptul ca nu avem suficiente informatii de piata despre rata de capitalizare,
aceasta s-a calculat pe baza ratei de actualizare de (21% determinata in capitolul III.2.1.2.) si a ratei de
crestere (2%).
In acest caz formula ar fi:
V = Pn2007/(k-g) unde: Pn = profit net
k = rata de actualizare
g = rata de crestere
Avand in vedere evolutia profitului net in perioada 2007-2011, pentru calculul valorii prin
metoda capitalizarii vom folosi profitul net mediu calculat aferent perioadei de previziune. In acest caz
rata de crestere este egala cu zero, iar rata de capitalizare este egala cu rata de actualizare.
In acest caz formula devine:
V = Pnmediu/c
unde: Pnmediu = profit net mediu
c = rata de actualizare

Tabelul nr. 3.7.

Specificatie 2007 2008 2009 2010 2011


Profit net 2.828 1.571 4.304 7.128 6.700

Pnmediu=22.531 mii lei / 5 = 4.506 mii lei


V = 4.506 mii lei/0.21 = 21.457 mii lei

III.3. SINTEZA REZULTATELOR SI CONCLUZII


Valoarea contabila neta (activul net contabil) este: 4.232 mii . lei
Valoarea calculata prin metoda activului net corectat este: 17.308 mii lei
Valoarea prin metoda fluxurilor financiare actualizate este: 20.944 mii lei
Valoarea prin metoda capitalizarii profitului este: 21.457 mii lei

III.3.a. Determinarea valorii totale a societatii comerciale


Aprecierea valorii totale a societatii pleaca de la premisa existentei unei valori patrimoniale
considerata la nivelul activului net corectat si de la existenta a doua valori de randament.
Luarea in considerare a acestor valori impune precizarea unor limite, exprimate de fiecare dintre
valorile obtinute, astfel:
- valoarea activului net corectat, desi cuantifica valoarea actualizata a tuturor activelor din patrimoniul
societatii, nu tine seama de:
- gradul si posibilitatile lor de valorificare in cadrul activitatii desfasurate;
- caracteristicile pietei/clientelei;
- valorile de randament reflecta eforturile societatii de a continua activitatea, chiar in conditiile unei
concurente puternice, prin identificarea de noi furnizori si clienti, realizarea de noi produse.
Din aceste motive, consideram oportun sa acordam o pondere mai mare valorii de randament.
Valorea totala a societatii este de 20,9 miiiarde lei avand in vedere viabilitatea intreprinderii,
continuitatea activitatii, si posibilitatea acesteia de a genera profit.

III.3.b. Determinarea valorii minime a societatii comerciale


Pentru determinarea valorii minime a societatii, pornim de la premisa ca aceasta nu poate fi mai
mica decat valoarea activului net corectat, respectiv:

43
Vmin = 17,3 milioane lei

III.3.c. Determinarea valorii actiunilor societatii comerciale


a) Valoarea unei actiuni este valoarea care rezulta din raportarea valorii totale a societatii din raportarea
valorii totale a societatii la numarul de actiuni, deci:
Vact = 3.381lei
b) Valoarea unei actiuni pentru achizitionarea pachetului de control este valoarea care rezulta din
raportarea activului net corectat la numarul de actiuni, corectat cu o prina de control, deci:
Vact control = 3.719 lei
c) Valoarea minima a unei actiuni este raportul intre capitalul social si numarul de actiuni, deci evident
este valoarea actuala.

44
SURSE DE INFORMARE
Pentru elaborarea lucrarii au fost folosite, in primul rand, raportarile oficiale ale societatii
comerciale si alte date furnizate de catre societate.
O alta sursa de informare a constituit-o discutarea cu facorii de conducere ai societatii.

BIBLIOGRAFIE

 ANEVAR - Evaluarea intreprinderilor, curs editia 2005


 ANEVAR – Culegere de standarde
 Aurel Isfanescu, Vasile Robu, Ion Anghel, Anca Tutu - “Evaluarea intreprinderii” Ed. Tribuna
Economica, Bucuresti 2004
 Sorin V. Stan, Ion Anghel – “Evaluarea activelor nacorporale” IROVAL 2004
 C. Stanescu, A. Isfanescu, A. Baicusi – “Analiza economico-financiara” Ed. Economica, Bucuresti
2001

45