Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA

ORDIN
Nr. 385 din 12 octombrie 2007

CU PRIVIRE LA APROBAREA DEFINIŢIILOR DE CAZ


PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI RAPORTAREA BOLILOR TRANSMISIBILE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA

mun. Chişinău
Materialul inclus în anexele prezentului ordin a fost discutat la seminarele naţionale
din decembrie 2003 şi ianuarie 2007 cu participarea epidemiologilor, microbiologilor,
infecţioniştilor, medicilor de familie şi altor specialişti în scopul ajustării sistemului
naţional de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile la rigorile sistemului
Comunitar European, stabilite prin Decizia Parlamentului European şi Consiliul
Uniunii Europene nr. 2119/98/EC, Deciziile Comisiei Comunităţilor Europene nr.
2000/96/EC, 2002/253/EC, 2003/542/EC
Materialul a fost definitivat de grupul de autori în componenţa:
- Valeriu Chicu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, catedra
epidemiologie USMF „ Nicolae Testemiţanu”;
- Galina Rusu, doctor în medicină, conferenţiar universitar, şef catedră boli
infecţioase la copii USMF „Nicolae Testemiţanu”; Specialist
principal în bolile infecţioase la copii al MS al Republicii
Moldova;
- Tiberiu Holban, doctor în medicină, conferenţiar universitar, şef catedră boli
infecţioase USMF „Nicolae Testemiţanu”; Specialist
principal în bolile infecţioase al MS al Republicii Moldova;
- Radu Cojocaru, doctor în medicină, şef de laborator, Centrul epidemiologia
bolilor extrem de periculoase şi combaterea bioterorismului
(CEBEPCB), al CNŞPMP;
şi experţilor:
- Viorel Prisăcari, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şef catedră
epidemiologie USMF „Nicolae Testemiţanu”; Specialist
principal în epidemiologie al MS al Republicii Moldova; Om
emerit
- Oleg Beneş, şef CEBEPCB al CNŞPMP;
- Anatolie Melnic,şef secţie epidemiologie generală al CNŞPMP;
- Stela Gheorghita, doctor în medicină, şef secţie supraveghere şi control,
CEBEPCB al CNŞPMP;
Lista bolilor transmisibile şi problemelor speciale de sănătate supuse
supravegherii epidemiologice, inclusiv şi celor prioritare pentru sistemul de sănătate
publică şi activităţile de supraveghere epidemiologică în Republica Moldova,
Definiţiile de caz pentru bolile transmisibile şi problemele speciale de sănătate sunt
destinate tuturor lucrătorilor medicali, laboratoarelor microbiologice care participă la
colectarea datelor despre bolile infecţioase aflate sub supraveghere şi raportabile.
Materialele menţionate sunt recomandate pentru folosire în procesul de instruire
universitară şi postuniversitară a studenţilor, rezidenţilor şi medicilor de diferite
profiluri