Sunteți pe pagina 1din 9

GRĂDINIŢA CU P.P.

,,LUMEA PRICHINDEILOR”
Str. Parcului, nr. 14,Câmpia Turzii, cod 405100, Tel./ Fax: 0264366750,
e-mail: gradinitanr9@yahoo.com

PARTENERIAT GRĂDINIȚĂ- FAMILIE


“ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE MAI BUNĂ “
AN ȘCOLAR 2021 - 2022

GRUPA: MIJLOCIE “URSULEȚII”


COORDONATORI: POP ANDREEA
GALEA DORINA-REBECA

1
1.Argument
„Copiii sunt mesajele vii pe care le trimitem unor vremuri ce nu
le vom vedea … !”

Reuşita privind devenirea umană a copilului depinde de o colaborare prodigioasă dintre


doi factori educaţionali de bază: grădiniţa şi familia. Nivelul educaţional preşcolar pune bazele
formării psiho-sociale a copilului. Din micul individualist şi timid, sau invers, introvertit,
preşcolarul se formează după cerinţele societăţii, grupului din care face parte, pregătindu-l pentru
viaţa „adultă”. Noi, ca educatoare avem un rol foarte important în a-l îndruma pe preşcolar în
formarea propriei personalităţi într-un mediu social corespunzător şi propice lui. Dar realizăm că
nu suntem doar noi cele care avem acest rol. Familia trebuie să îl sprijine în continuare chiar dacă
petrece majoritatea timpului la grădiniţă, departe de casă. Pentru o formare cât mai armonioasă şi
benefică propriului copil, părintele trebuie să-şi exercite dreptul de părinte şi la grădiniţă. Sunt
multe familii care spun că sunt mult prea ocupate pentru asemenea lucruri, bucurându-se ştiind că
al lor copil este într-un mediu sigur, hrănit şi îngrijit. Aici intervine educatoarea, care trebuie să
aducă la cunoştinţă părintelui că e mai mult de atât şi că misiunea lui de a-l forma pe preşcolar nu
s-a încheiat fiind preluată de grădiniţă.
Rolul grădiniţei este de fapt de a-i ajuta pe părinţi în formarea şi educarea propriilor copii. Rolul
principal rămânând tot familie.
Acest fapt ne-a determinat, având grupă mică, să realizăm acest
proiect educaţional de parteneriat, implicând familia cât mai
mult în activităţile noastre din grădiniţă. Şi împreună să-i ajutăm
pe cei mai dragi nouă să crească mari şi voinici!!

2
2. Scopul
Sprijinirea părinților pentru conștientizarea și asumarea rolului educațional și implicarea lor în
formarea și dezvoltarea personalității copilului pentru integrarea lui în viața socială și
eficientizarea relaţiei familie – grădiniţă.

3. Comportamente urmărite
A. 1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei .
A. 1.2. Participă la activităţi fizice variate, adecvate nivelului lui de dezvoltare .
B. 1.1. Manifestă încredere în adulţii cunoscuţi, prin exersarea interacţiunii cu aceştia .
B.1.2. Demonstrează abilități de solicitare și de primire a ajutorului în situaţii problematice
specifice .
B.1.3. Inițiază/participă la interacţiuni pozitive cu copii de vârstă apropiată .
C.1.1. Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi.
C.1.2. Inițiază activități de învățare și interacțiuni cu copiii sau cu adulții din mediul apropiat .
D.1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor,
semnificațiilor etc. (comunicare expresivă)

4. Obiective
-Cunoaşterea individuală a copiilor, urmărind manifestarea lor în familie şi grădiniţă;
-Folosirea unor metode eficiente pentru dezvoltarea psiho-afective;
-Iniţierea unor acţiuni comune prin contactul direct al grupului de părinţi cu persoane abilitate
să desfăşoare un proces educaţional;

5.Părți implicate
- Părinţi; - Educatoare;
- Bunici; - Preșcolari.

6.Obligațiile părților
Educatoare
- au obligaţia de a participa la fiecare întâlnire pentru a

3
direcţiona dezbaterile şi să stimuleze prezenţa părinţilor;

Părinţi
- aceştia participă benevol, dar au obligaţia de a contribui la asigurarea bunului mers al
parteneriatului ;
- părinţii sunt invitaţi să împrumute cărţi de specialitate, diferite materiale.

7. Obligatii comune
- pregătirea şi asigurarea materialului de lucru (fişe, chestionare, cărţi etc.);
- implicarea directă în cadrul activităţilor desfăşurate şi găsirea unor soluţii în scopul rezolvării
situaţiilor de natură educaţională;

8.Durata
Un an școlar, 2021-2022.

9.Grup țintă
Grupul țintă este format din preșcolarii din grupa mică, și părinții sau bunicii acestora.

10.Resurse umane
- Coordonatori: 2 Educatoare: Pop Andreea
Galea Dorina
- Preșcolarii grupei mijlocii
- Membrii: Părinții copiilor de la grupa mijlocie

11.Resurse materiale
-cărţi, reviste, pliante, calculator, CD-uri, cameră video, ecusoane, aparat foto etc.

12. Resurse financiare


-bugetul minim alocat derulării parteneriatului, care provine din sponsorizările realizate de
părinţii copiilor;

4
13. Calendarul activitatilor pe perioada derularii parteneriatului

Perioada Continuturi Modalitati de realizare Locul Responsabilitat


desfasurarii i
Septembrie ,,Împreună -ședință cu părinții; - curtea -educatoarele;
2021 pentru copiii - stabilirea comitetului grădiniței; -părinții;
noștri,, de părinți;
- propunerea proiectului
de
parteneriat ,,Împreună
pentru o educație mai
bună ,,;

Octombrie ,Despre copiii ,,Să ne cunoaștem mai -curtea -educatoarele;


2021 noștri...,, bine!,, grădiniței; -părinții;
- informarea fiecărui
părinte privind
rezultatele evaluării
inițiale, măsuri
ameliorative ce se
impun după caz;
- Dialog, chestionare,
joc;

5
Noiembrie ,,Dansul -activitate desfășurată - sala de grupa -educatoarele;
2021 dovlecilor,, împreună cu un membru -părinții;
al familiei și copiii din
grupa Ursuleților;
-confectionarea unor
obiecte pentru
carnavalul toamnei
utilizand materiale din
natura
Decembrie “Vine, vine -confecționare de -sală festivă -educatoarele;
2021 Moș Crăciun” ornamente cu tematica ( activitate -părinții;
de Crăciun; online dacă
este cazul);
Ianuarie 2022 ,,Minunații - ieșire la zăpadă, în -jocuri în aer -educatoarele;
fulgi de nea,, curte; liber; -părinții;
- jocuri distractive;

Februarie “Copilul meu, -dezbateri pe teme -dezbateri; -educatoarele;


2022 minunea mea” legate de dezvoltarea -discuții -părinții;
armonioasă a copiilor; libere;
-prezentări ppt;

Martie ,,Pentru tine, -realizarea unor -activitate în -educatoarele;


2022 mamă dragă!,, activități ce presupun incinta -părinții;
confecționarea unor grădiniței sau
felicitări cu ocazia zilei online, după
de 8 Martie; caz;

Aprilie “Pe urmele -vânătoare de ouă; -jocuri în aer -educatoarele;


2022 iepurașului...” -jocuri distractive ; liber; -părinții;

6
Mai “Culorile lunii -concursuri distractive -jocuri în aer -educatoarele;
2022 Mai” copil-părinte; liber; -părinții;

Iunie “Copil minunat, - realizarea de măști -curtea -educatoarele


2022 e ziua ta!” împreună cu părinții grădiniței; -părinții
pentru preșcolari;
- desfășurarea unei
activități ,,Balul
Ursuleților,,;

14. Implementarea proiectului

Se va urmări:
-modul în care se va desfășura parteneriatul;
-atingerea obiectivelor comune;
-desfășurarea activităților propuse;
-impactul parteneriatului asupra partenerilor;

15. Monitorizarea si evaluarea proiectului


Parteneriatul va fi monitorizat de către partenerii și conducătorii acestei acțiuni.
Se va întocmi un raport de evaluare a modului în care s-au desfășurat activitățile propuse.

16. Diseminarea rezultatelor


Beneficiarii proiectului vor fi invitaţi să opteze pentru alcătuirea unui ,,jurnal al părinţilor”. Pentru
a imortaliza întâlnirile, vom realiza înregistrări foto, culminând cu realizarea unui album.

17.Finalizarea proiectului
Părţile implicate în parteneriat vor concluziona întreaga activitate desfăşurată pe parcursul anului
şcolar 2021 - 2022 şi se vor face cunoscute aspectele pozitive evidenţiate în cadrul întâlnirilor.

7
Bibliografie:
[1] Alvy, K.T., 1987, Parent training: a social necessity, Studio City, CA; Center for the
improvement of child caring.
[2] Arendell, T., 1997, Contemporary parenting. Challenges and issues, Sage Publications,
California.
[3] Holt România, 2010, Cum să devenim părinţi mai buni. Ghidul părintelui, Expert Projects,
Iaşi.
[4] Holt România, 2010, Cum să devenim părinţi mai buni. Manualul educatorului parental,
Expert Projects, Iaşi.
[5] Salvaţi Copiii, 2008, Cu părinţii la şcoală. Ghid pentru părinţi, Vârsta preşcolară Salvaţi
Copiii, 2008,
[6] Step by Step, Curriculum pentru părinţi, curs nepublicat, Bucureşti.
[7] Taylor, R.L., 1997, Who´s parenting, Trends and patterns, in T. Arendell (coord.)
[8] Contemporary parenting. Challenges and issues, Sage Publications, Thousands Oaks, CA,
pp.68-91.
[9] UNICEF, 2005, Cunoştinţe, atitudini şi practici parentale în România, Bucureşti.

8
9

S-ar putea să vă placă și