Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Proiect didactic realizat de:


o Brădățanu Georgiana-Andreea

Data:
Unitatea de învățământ: Colegiul Național “Mihai  Eminescu” Suceava
Clasa: a II-a  B
Aria curriculară: Limba și comunicare
Disciplina: Limba și literatura română
Unitatea tematică: Primăvara
Tema lecției: Semnele de punctuație
Tipul lecției: Recapitulare si sistematizare a cunoştinţelor
Scopul lecției: Exersarea capacităţii de a citi corect și conștient un text; exersarea
capacităţii de a intona corect propoziţii respectând semnele de punctuaţie invăţate,
imbogăţirea vocabularului prin exerciţii şi stimularea creativităţii.
Competenţe specifice:
1.2 Identificarea unor informaţii variate dintr-un text audiat;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în situaţii concrete de comunicare;
2.4 Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi
încredere în sine
Obiective operaționale: 
O1- Să citească corect, conştient si expresiv un text dat.
O2- Să formuleze corect întrebări si răspunsuri.
O3- Să intoneze corect propoziţii enunţiative, interogative si exclamative.
O4- Să utilizeze semnele de punctuaţie invăţate: „ .” , „?”, „!”, „ ,”, „:”, „—„.
O5- Să rezolve exerciţii de identificare, scriere şi punere in corespondenţă a unor
cuvinte potrivite” (sinonime, antonime, însuşiri ale unor cuvinte ).
O6- Să alcătuiască un text „cvintet”.
Strategii didactice:
 Materiale didactice: citirea explicativă, conversaţia, explicaţia, jocul
didactic, exerciţiul, metoda RAI, metoda „ciorchinelui”, metoda „cubului”,
munca independentă, cvintetul;
 Metode și procedee didactice: fişă text, videoproiector, imagini PPT
„Primăvara”, hârtie colorată, hârtie albă, marker, jetoane cu semne de
punctuaţie, fişă de evaluare, instrumente de scris.
 Forme de organizare: frontal și individual;
Durata: 45 minute.
Nr. Momentele lecției Timp Activitatea propunătorului Activitatea copiilor Metode și Forme de Evaluare
crt. procedee organizar
e

1 Moment organizatoric 1 min Asigur condițiile necesare Conversația Frontal


desfășurării optime a lecției.

- Bună dimineața! Astăzi vom - Bună dimineața!


face împreună ora de limba și
literatura română.

2 Captarea atenției 8 min Voi realiza captarea atenției prin Copiii manifestă Conversația Frontal
intermediul unui PPT. interes și sunt atenți la
Observarea
explicații
- Pentru început am pregătit un
rebus. Dezlegând rebusul se va Copiii răspund la
obţine cuvântul PUNCTUAȚIE. întrebări, dând
exemple din mediul
înconjurător sau sala
de clasă.

3 Anunțarea temei 4 min Anunţ elevii că vor rezolva Elevii sunt atenți. Conversația Frontal
exerciţii referitoare la semnele
de punctuaţie învăţate şi Explicația
intonaţia propoziţiilor.

Se scrie titlul la tablă şi pe


caiete: Semne de punctuaţie.

4 Prezentarea 15 min Se scrie data și titlul lecției pe Elevii sunt atenți. Explicația Frontal
conținutului și tablă și în caiete.
dirijarea învățării
Următoarele exerciții vor fi
proiectate pe tablă, iar elevii vor
scrie pe caiete: .

1. Formulează întrebări al căror


răspuns să fie propozițiile
următoare:

Întrebare: Cine _____________


Răspuns: Lizuca s-a rătăcit prin
drumbavă.

Întrebare: Ce _______________
Răspuns: Patrocle a căutat
adăpost pentru stăpâna sa.

Întrebare: Unde _____________


Răspuns: Cei doi s-au adăpostit
în scorbura unei răchite.
Întrebare: De ce_____________
Răspuns: Lizuca se temea de
întuneric.

2. Reformulează următoarele
propoziţii, astfel încât ele să
devină exclamative, apoi
interogative, schimbând ordinea
cuvintelor:
Model:
Noaptea e înfricoşătoare şi rece.
Ce înfricoşătoare şi rece e
noaptea!
E înfricoşătoare şi rece noaptea?

•Pe cer lumina se stinge încet.


________________________
________________________

•Zgomotul zilei a încetat brusc.


_________________________
_________________________

3. Subliniaţi cuvântul care arată


o strigare şi folosiţi semnul de
punctuaţie potrivit:
•Radu de ce eşti trist?
•Nu vă jucaţi pe stradă copii!
•Fii atentă Ioana la folosirea
virgulei!
Se distribuie o fişă de lucru, care Elevii sunt atenți la Conversația Frontal
va fi rezolvată împreună. explicații și rezolvă Exercițiul
6 Obținerea 9 min
exercițiile
performanței

Se va corecta fișa de lucru, iar


apoi, voi face aprecieri colective
7 Încheierea activității 3 min
şi individuale asupra modului
cum s-a desfăşurat ora de limba
şi literatura română .

ANEXA 1
ANEXA 2

S-ar putea să vă placă și