Sunteți pe pagina 1din 19

Prof. univ. Dr.

Tănase Cristiana

Reticulul
endoplasmatic

Proiect realizat de
studenții grupelor
101, 102, 103, 104
An I, medicina generala
I - proprietăți generale
● Reticulul Endoplasmic (RE) este un organit care face parte integrantă din rețea endomembranara, care corespunde unei
rețele interconectate de tubuli și pungi/sacule aplatizate în citoplasmă.
● Este compusul cel mai extins a rețelei endomembrane și cel mai important din punct de vedere cantitativ.
● S-au făcut observații microscopice și s-a putut observa că:

- RE este situat la periferia nucleului : este, prin urmare, în localizare peri-nucleara.

- RE este o rețea densă care se întinde pe o mare parte a celulei.

● Putem distinge 2 tipuri de RE după structura și funcțiile lor,


care corespund unor locuri specifice de sinteză :

• RE rugos (RER) sau RE granular (REG), caracterizată prin prezența


ribozomilor la nivelul suprafetei sale

• RE neted (REN) care este lipsit de ribozomi și rar (cantitativ mai


puțin abundent decât RER)

● Prin urmare, toate elementele rețelei endomembranare vor


comunica pentru a asigura funcțiile majore ale celulei.
● Cu toate acestea, aceste două tipuri de RE coexistă: se pot găsi,
așadar, zone cu RER și altele cu REN în aceeași celulă.
Reticulul endoplasmatic neted si rugos
1- - Reticulul endoplasmic rugos (RER) 2 - Reticulul Endoplasmic Neted (REN)

● Este un set de tuburi aplatizate unul deasupra celuilalt. ● REN are aceeași organizație ca și RER, dar este lipsit de
● Asociat cu ribozomi localizați pe toata suprafata ribozomi.
membranei si e in contact cu membrana nucleara externa. ● E mult mai puțin dezvoltat decât RER, și rar.
● REN are o funcție comună pentru toate tipurile celulare :
● Materialul biologic (în special ARNm) transcris în nucleu
va comunica cu RER și va fi folosit pentru traducerea în - Loc pentru sinteza lipidelor: In special sinteza
proteine în RE. fosfolipidelor membranare care, apoi, vor fi exportate prin
● RER este un loc de sinteză a anumitor proteine, datorită intermediul sistemelor de transport (cum ar fi vezicule) spre
asocierii sale cu ribozomii care sunt structuri necesare membrana plasmatică, dar și spre membranele altor organite.
traducerii proteinelor.
● RER este foarte prezent în celulele secretoare, cum ar fi ● Are, de asemenea, o activitate specializată în funcție de
celulele pancreatice, pentru a produce insulină sau tipul de celular :
glucagon.
- Locul sechestrării calciului : Calciul nu este liber în celulă,
este inchis în anumite vezicule ale REN, datorită unei pompe de
calciu, pentru a constitui, mai precis, reticulul sarcoplasmic.
3- Metoda de fracționare RE
● RE poate fi izolat din celule sau țesut.
● Apoi poate fi fracționat și formează vezicule
mici numite microzomi.
● Microzomii pot fi, apoi, separați pe un gradient
de densitate (cum ar fi un gradient de zaharoză =
zaharoză) ceea ce va permite separarea
microzomilor în funcție de densitatea lor:

• RER este mai dens datorita prezenței ribozomilor prin


urmare si este situat in partea inferioara a gradientului.
Fractia pentru RER este relativ pura.

• REN situat în partea superioara a gradientului (fără


ribozomi). Fracția pentru REN este mai amestecata cu
alte structuri.

● Microzomii separați pot fi folositii ca sisteme


acelulare pentru a testa sinteza anumitor
compuși organici in vitro.
● Aceste sisteme sunt instrumente pentru
investigarea metabolismului compușilor organici.
II - sinteza proteinelor și importul
● ARNm este sintetizat dintr-o genă în timpul transcriptiei și este tradus în proteine, în special
datorită ribozomilor.
● Sinteza proteinelor poate sau nu sa fi dependentă de RE (sinteza proteica nu se face in
totalitate în RE).
● Putem distinge 2 tipuri de proteine:
○ proteine sintetizate de ribozomi liberi în citozol:
● Proteine Cytosolice
● Proteine mitocondriale
● Proteine din peroxizom
● Proteine nucleare

Sinteza este apoi efectuată de un poliribozom. Proteina rămâne apoi în citozol sau este adresata
mitocondriilor, peroxizomilor sau nucleului.

○ proteine sintetizate de ribozomi legate de RE:


● Proteine adresate membranei plasmatice
● Proteine din RE
● Proteine adresate Golgi
● Proteine adresate lizozomilor
● Proteine din vezicule de transport
● Aceste proteine poartă o secvență de adresare care inițiază traducerea acestor
proteine în RE.
SECVENȚA DE ADRESARE

Pentru proteinele sintetizate de ribozomi legati de RE.

● Secvența de adresare care face parte din proteina inițială :

- permite un import selectiv și co-traductional al proteinei în RER (adică import spre RE în același timp cu
traducerea)

- determină destinația proteinei în funcție de natura acesteia.

● Caracteristicile secvenței de semnal:

• Situat, de obicei, în N-terminal (regiunea NH2-terminal, adică, la începutul secvenței proteice).

• Secvență scurtă constând din cel puțin 8 AA nepolari (de exemplu, valina și leucina).

● Această secvență este nepolară, deoarece membrana reticulului este bogată în lipide
● In general (dar nu în toate cazurile) este eliminata în momentul maturării finale a proteinei printr-o
simplă tăiere printr-un semnal peptidaz.
● Cunoaștem întregul genom uman, știm cum să purificăm proteinele și dispunem de instrumente
informatice care permit căutarea secvențelor de semnale în cadrul secvențelor peptidice.
2-Mecanisme: import in timpul traducerii

De cele mai multe ori, sinteza si transportul in RE au loc in acelasi timp -> importul
co-translational de proteine in RE.

Inceputul sintezei proteice este realizat in citosol si se continua astfel in RE cu


ajutorul/datorita adresarii de secventa semnalului.
a) Recunoastere proteinelor de catre b) Recunoastere de catre receptorul SRP
SRP(signal recognition particle) Translatia este temporar oprita si componentele
(ARN +ribozomi+proteina+SRP) sunt aduse pe
Secventa semnal N-terminal este
receptorul SRP care recunoaste SRP.
recunoscuta specific de o particula de
recunoastere a semnalului SRP. Receptorul SRP coordoneaza componentele
catre un translocator, care formeaza un por ce
Este un complex ribonucleoproteic ce este trece prin membrana RE, pe unde patrunde
alcatuit din 6 proteine si un ARN ce permit proteina ce trece din citosol catre membrana RE.
complexului SRP sa se asocieze la
subunitatea mare a robozomului.
c) Energie
Toate aceste fenomene importante necesita sursa de energie depozitata
in forma de GTP.
Activitatea GTPase ce contribuie la Hidroliza GTP in GDP este datorita
complexului SRP si a receptorului SRP.
2.Mecanisme: dupa traducere
•Mecanismele post traductionale sunt foarte rare.
•Regasim aceste mecanisme:
- La anumite eucariote,care se leaga la nivelul membranei RE
- In bacteriile din membrana plasmatica
•Proteinele se sintetizeaza in cytosol,apoi vor fi translocate în RE post traductional. Importarea post traductionala a
unei proteine în RE implica un sistem de pori asigurat de un translocator.
•Proteina importata este ghidata cu ajutorul proteinelor specifice din familia SEC precum si proteinele insotitoare
care atrag proteina in interiorul RE.

•Este vorba de un mecanism care necesita o sursa de energie sub forma de ATP.
•3.Ce devin proteinele importate in RE
• proteinele care sunt sintetizate in RE vor suferi modificari co si post traductionale de tip glicozilare:
majoritatea proteinelor importate in RE sunt glicozilate. O mare parte din proteinele importate vor suferi
ulterior un transport intracelular pentru a ajunge la compartimentul tinta.
3. Glicozilarea proteinelor.
•1. generalitati

•Singurul tip de glicozilare realizata in RE este N glicozilarea.


•Este vorba despre atasarea unei grupari glucidice(oligozaharide) la o proteina prin intermediul unei legaturi N ozidice
in care intra:
- grupa OH din zaharid
- grupa functionala NH2 dintr-un aa. Gruparea glucidica este un ansamblu de unitati glucidice constituita din 3 glucoze,
9 manoze, si 2 acetil glucose cum este N acetilglucozamina.
•2. Sinteza de oligozaharide-
se face in 2 etape
•Prima-pe fata citosolica
•Incepe in cytosol, zaharurile metabolizate sub forma de nucleotide zaharate= forma activa a glucidelor pentru
metabolizare
•Există o adăugare treptată a 7 reziduuri de glucide care sunt relativ solubili în apă, printr-o legătură pirofosfat, la o
lipidă din membrana RE numita dolicol.
•Dialcoolul este prin urmare un transportator de lipide poli-izoprenoid (mai multe grupe de izopren)a membranei RE
ce serveste drept punct de ancorare pentru acest prim grup de glucide. Acesta asigură transferul acestui reziduu de
oligozaharidă din citosol în lumenul RE prin translocare de la un monostrat la altul în membrana RE.
•• Partea a 2-a în lumenul RE:
•Oligozaharida inițială este extinsă cu 7 fosfolipide atașate la dolicol.
•Dupa aceste 2 etape, obtinem o oligozaharida contituita din 14 reziduuri transferabile unei proteine
•Dupa sinteza, oligozaharid transferaza ( enzima presenta in translocatorul RE) asigura transferul recunoascund
specific ultimele 3 reziduuri de glucoza terminala
≪Unfolded Protein Response ≫

In anumite situatii proteine pliate in mod eronat se pot acumula in RE. Daca acestea nu sunt trimise catre
proteazom se va crea stres la nivelul RE
Răspunsul UPR este un răspuns adaptiv.
Acest răspuns UPR se manifesta prin :
-o limitare a sintezei proteinelor pentru a evita supraîncărcarea cu proteine în ER
-- stimularea transcripției anumitor gene, în special a genelor care codifică pentru proteinele implicate în
îndepărtarea acestor proteine incorecte.
-Daca excesul este in continuare prezent, celula trmite semnala catre mitocondrie pentru a o conduce in
apoptoza ( = moarte programata)
Sinteza lipidelor membranare
RE neted, lipsit de ribozomi, este locul de
sinteza al lipidelor membranare, mai precis
glicofosfolipde si sfingolipide

ex. glicofosfolipde = glicerol + acid gras

Sineza glicofosfolipidelor este realizata pe


fata citosolică a RE

2 acizi grași vor esterifica 2 alcooli ai


glicerol-3-fosfatului

Sub acțiunea unei fosfataze, ultimul fosfat


al glicerolului este eliminat, eliberându-se
una din cele 3 funcții OH ce permite
adăugarea colinei cu ajutorul choline
fosfo-transferazei

Ajungem astfel la o glicofosfolipidă


constituita din 2 acizi grași un glicerol, un
fosfat si o baza azotata
Transferul fosfolipidelor intre straturile membranei
Lipidele pot fi deplasate in bistratul lipidic. Putem sa le deplasam pe o alta fata a
membranei, sa adaugăm sau sa le extragem pentru a reînnoi membranele biologice
-> la nivelul membranelor compartimentelor subcelulare precum RE
Avem o enzima specifica - SCRAMBLAZA - care permite transportul non selectiv al
fosfolipidelor
Ne aducem aminte ca la nivelul membranei plasmatice, flipaza permite conservarea
heterogenitatii si orientarea acesteia. Astfel se permite transferul selectiv al
fosfolipidelor
Scramblaza vs Flipaza
- Ambele sunt fosfolipide transferază

-Scramblaza este nespecifică și va face ca


membrana să aibă o creștere simetrică pe ambele
jumătăți ale stratului dublu prin răsturnarea
lipidelor de pe partea citosolică în partea
lumenului ER

- Flippaza este specifică grupului din capat și va


răsturna lipidele astfel încât compoziția lipidică
să fie asimetrică în stratul dublu
Schimbul de lipide membranare
Toate memebranele biologice (fie ele plasmatice
sau intracelulare) au nevoie de lipide pentru a se
reinnoi => necesitatea transportului lipidelor

Transportul vezicular : vizează toate organitele din


rețeaua endomembranară ( AG, lizozom, RE).
Permite lipidelor sa părăsească membrana RE
neted unde au fost sintetizate si sa adere la
rețeaua endomembranară sau la membrana
plasmatica

Proteinele de schimb (de transport): vizează


mitocondriile si peroxizomii. Aceste proteine vor
prelua lipidele sintetizate in membrana RE neted
si le vor duce pana la membrana mitocondriala sau
cea a peroxizomului

S-ar putea să vă placă și