Sunteți pe pagina 1din 6

Tematica şedinţelor cu părinţii

Clasa a – III a
An şcolar 2009/2010

Septembrie

 Prezentarea structurii anului şcolar 2009 - 2010


 Prezentarea planului cadru al clasei a-III a şi schema orară a clasei
 Alegerea obiectului opţional
 Orarul săptămânal şi programul zilnic
 Necesarul de rechizite şcolare
 Necesarul pentru clasă
 Necesarul de auxiliare didactice
 Stabilirea programului de consultaţii cu părinţii
 Alegerea Comitetului de părinţi
 Chestionar “Impresii din anul şcolar precedent”
 Chestionar “Cât de bine vă cunoşteţi copilul ?”
 Referatul : “Climatul afectiv al familiei şi personalitatea copilului”
 Discuţii libere

Octombrie
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină
 Propuneri de activităţi extracurriculare
 Îndrumări privind îmbunătăţirea situaţiei la învăţătură – sfaturi “cum pregătim lecţiile”
 Referatul : “Meseria de părinte”
 Chestionar pentru părinţi
 Discuţii libere

Decembrie

 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină; analiza comportamentelor şi a


reacţiilor la sarcinile şcolare
 Măsuri ameliorative pentru elevii cu rezultate slabe la învăţătură şi măsuri pentru
dezvoltarea performanţelor elevilor
 Propuneri pentru organizarea serbării de Crăciun
 Discutarea chestionarului aplicat în luna octombrie – sfaturi pentru îmbunătăţirea
relaţiei părinte – copil
 Referatul : “Activităţi de tip recreativ-instructiv,prilej de activizare şi de dezvoltare a
creativităţii
 Chestionar pentru părinţi
 Discuţii libere
Ianuarie
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină; analiza comportamentelor şi a
reacţiilor la sarcinile şcolare ; mediile obţinute la sfârşitul semestrului I ; situaţii de
corigenţă
 Analiza progreselor / regreselor obţinute la învăţătură ; sfaturi pentru ameliorarea
regreselor
 Prezentarea materialelor necesare confecţionării diferitelor obiecte utilizate în
amenajarea sălii de clasă pentru schimbarea de anotimp (venirea primăverii) , precum şi
pentru serbarea de 1-8 martie
 Discutarea chestionarului aplicat în luna decembrie – sfaturi pentru îmbunătăţirea
relaţiei părinte – copil
 Prezentarea materialului cu tema «Părinţii – modele pentru copii »
 Chestionar pentru părinţi
 Discuţii libere

Aprilie

 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină; analiza comportamentelor şi a


reacţiilor la sarcinile şcolare
 Discuţii privind efectuarea unei excursii şcolare – alegerea traseului şi a
punctelor turistice ce vor fi vizitate
 Aplicarea unui chestionar părinţilor pentru a afla dacă posedă cărţi / dicţionare /
enciclopedii / atlase / etc. bibliotecă proprie şi dacă al lor copil se informează
suplimentar în vederea pregătirii lecţiilor
 Discuţii privind rezultatele chestionarului , sfaturi / păreri
 Discuţii libere

Iunie
 Prezentarea situaţiei la învăţătură şi disciplină; analiza comportamentelor şi a
reacţiilor la sarcinile şcolare
 Analiza rezultatelor activităţilor exracurriculare
 Păreri şi impresii la terminarea clasei a –III a
 Sfaturi pentru vacanţa de vară
 Discuţii libere

Învăţător : Asănache Maria-Magdalena


TABEL NOMINAL

Prezenţa la şedinţa cu părinţtii elevilor clasei a III –a din data de ...............................................

Anul şcolar 2009 - 2010

NR. NUMELE ŞI PRENUMELE NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA


CRT
ELEVILOR PĂRINŢILOR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Învăţător ,
Asănache Maria – Magdalena
Chestionar pentru părinţi
Cât de bine vă cunoaşteţi copilul ?

1. Care este numele complet al copilului dumneavoastră ?


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
2. Care este data lui / ei de naştere ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
3. Care este culoarea lui / ei preferată ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
4. Ce îi place cel mai mult să facă în timpul liber ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
5. Care este jocul lui / ei preferat ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
6. Care este ultima carte / poveste pe care a citit-o în vacanţă ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
7. Ce faceţi când copilul este trist ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
8. Ce faceţi când copilul este vesel / fericit ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
9. Care sunt modalităţile de a-l pedepsi atunci când a greşit ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
Numele şi prenumele persoanei care a completat chestionarul
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..

Chestionar pentru copii


Cât de bine vă cunoaşteţi copilul ?

1. Care este numele complet al tău ?


.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
2. Care este data ta de naştere ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
3. Care este culoarea ta preferată ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
4. Ce îţi place cel mai mult să faci în timpul liber ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
5. Care este jocul tău preferat ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
6. Care este ultima carte / poveste pe care ai citit-o în vacanţă ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
7. Ce faci când eşti trist ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
8. Ce faci când eşti vesel / fericit ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
9. Care sunt modalităţile prin care părinţii te pedepsesc atunci când ai greşit ?
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..
Numele şi prenumele persoanei care a completat chestionarul
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..

S-ar putea să vă placă și