Sunteți pe pagina 1din 81

Anexa nr.

23
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații la IET nr. 30; nr.32; nr.67; nr.128; nr.130; nr.135;
nr.155; nr.161; nr.177; nr.179, subordonate DETS sectorul Ciocana.
(denumirea, adresa)
Autoritatea contractantă: DETS sectorul Ciocana
(denumirea, adresa)
1 . Descriere generală
Lucrări de reparații la IET nr. 30; nr.32; nr.67; nr.128; nr.130 ; nr.135;
nr.155; nr.161; nr.177; nr.179, subordonate DETS sectorul Ciocana.
2. Informaţii şi proiectare
Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract,
modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi
autoritatea contractantă.
3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate
Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările
tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi
responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.
4. Mostre
Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.
5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor
şi a terenurilor aferente
Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate;
protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie
Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor;
instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de
prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a
construcţiilor.
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor
Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor,
responsabilii de remediere.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie
Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele,
aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.
9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

1
Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru
fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.
11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a
zgomotului şi a vibraţiilor.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia
anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor
Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor;
tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor
Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi
cantitatea.
15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte
obiecte necesare pentru executarea lucrărilor
Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele,
mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă;
utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri),
telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.
16. Definiţii
Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.
17. Cerinţe privind calculul costului
Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în
domeniu.
18. Documente obligatorii la depunerea ofertei
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi
prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce
conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice
pentru toți.
19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor
La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi
prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu
caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se
prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------
Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau
modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.
 

Autoritatea contractantă  ___________              Data "24" februarie 2022

2
Lucrari de reparatie in cadrul Formular Nr.1
WinCmeta
IET nr.30 din str. P. Zadnipru,
7/1, mun. Chisinau, DETS
sectorul Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1


№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură

1 2 3 4 5
Capitolul 1. Copertina 1

Capitolul 1.1. Demolari

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace


RpCB18G 0,300
1 mecanice, beton armat m3

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de


constructii - schela metalica tubulara pentru
lucrari interioare si exterioare pina la 7 m
RpCH31A 30,650
2 inaltime, inclusiv materialele necesare executarii m2
platformelor de lucru, streasinile din PFL sau
plasa de protectie

Demontarea placajelor din faianta, gresie,


RpCM33A ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv si 22,300
3 m2
mortar

TsH92B Incarcarea in auto deseuri de constructie 2,350


4 t
Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5
TsI50B5 2,350
5 t la distanta de 15 km t

Capitolul 1.2. Copertina

Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida


CK35A sau beton celular autoclavizat / Surub ф20 AI 3,000
6 buc
l=420mm, cu saiba si piulita

Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat


CK35B / Ancoraj cu pana de tip NSA M12-150 Hilti sau 6,000
7 buc
analog

8 CL18A Confectii metalice diverse din profile laminate, kg 94,150


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial

3
1 2 3 4 5
in beton

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a


constructiilor metalice cu un strat de grund
IzD10C 0,094
9 anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ- t
115

Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din


CE30C tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 3,240
10 m2
18 mm grosime

Invelitoare din placi plane bituminoase


inlocuitoare de tigla (sindrila bituminoasa in
CE03A 3,240
11 rulouri) pentru acoperisuri cu pante cuprinse m2
intre 20%-30% inclusiv

Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata


CE20A 2,700
12 anticoroziv ф110 mm, RAL 9003 m

Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata


CE22A 3,100
13 anticoroziv ф110 mm, RAL 9003 m

Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana


protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata
cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate
pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi
CE05A1 din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea 2,350
14 m2
doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. /
Element de conexiune cu fatada 2,7 ml, Placa
antivint laterala 2,4 ml, Element de
capat/scurgere 2,7 ml

Etansarea rosturilor de pe conturul timplariei


exterioare de fatada cu mastic de etansare
RpCE22A 2,700
15 rezistent la inghet cu continut de ciment m
impermeabil

Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de


rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,
CN17B 3,240
16 executate cu lac alchidic incolor, in 2 straturi m2
(culoare alba)

Capitolul 1.3. Fatada

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,


executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm
RpCJ12A 22,300
17 grosime medie, la pereti din beton sau caramida, m2
cu suprafete plane

18 CF17B Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm m2 22,300


la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu

4
1 2 3 4 5
mortar M50, k=2, grosime finala 30mm

CN53A Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor 22,300


19 m2
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 22,300
20 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


CF50B manual, cu adeziv de fatada, la pereti, preparare 22,300
21 m2
manuala a mortarului.

Cornier perforat de finisare colturi 28,600


22 m
Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"
CN54B 22,300
23 intr-un strat, la pereti exteriori la fatade m2

Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime,


CF30A 22,300
24 executate manual. cu amestec "TINC" la pereti m2

Diverse lucrari - adaos de colorant, RAL se


CF17D 1,500
25 coordoneaza cu Beneficiarul kg

Capitolul 2. Hol nr.2

Capitolul 2.1. Pardoseli

RpCK41C Desfacerea pardoselilor din covor din PVC 65,200


26 m2
CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor 65,200
27 m2
Pardoseli din placi de gresie ceramica
antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist.
CG17D1 abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv 65,200
28 m2
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

Elemente liniare din placi din gresie ceramica


CI14A 88,250
29 aplicate cu adeziv m

Capitolul 2.2. Pereti

Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,


RpCO56C PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, 82,910
30 m2
etc.

Desfaceri finisar interioare la pereti, pentru


RpCJ35A 295,500
31 asigurarea aderentei m2

32 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2 295,500

5
1 2 3 4 5
tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 295,500
33 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, 295,500
34 m2
coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 295,500
35 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 295,500
36 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 2.3. Tavan

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 65,200
37 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, 65,200
38 m2
coloanelor si tavanelor / inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 65,200
39 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 65,200
40 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 2.4. Diverse

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-2 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 5,000
41 t
pe distanta de 20 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02B3 bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, 5,000
42 t
categoria 3

Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t


TsI51A5 5,000
43 la distanta de: 5 km t

Capitolul 3. Hol nr.67

6
1 2 3 4 5
CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor 27,980
44 m2
Pardoseli din placi de gresie ceramica
antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist.
CG17D1 abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv 25,400
45 m2
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

Elemente liniare din placi din gresie ceramica


CI14A 25,800
46 aplicate cu adeziv m

Capitolul 4. Hol nr.31

CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor 28,540


47 m2
Pardoseli din placi de gresie ceramica
antiderapanta gr. min. 8mm, calit. 1, rezist.
CG17D1 abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 inclusiv 26,040
48 m2
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

Elemente liniare din placi din gresie ceramica


CI14A 25,000
49 aplicate cu adeziv m

Capitolul 5. Dulapuri

Demontarea unui hidrant de incendiu interior


RpSD16A pentru cladiri, avind diametru de 2"montat 1,000
50 buc
aparent cu cutie si rama

Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu


diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si
rama) , Schimbarea doar a dulapului (resursele:
RpSD31B 1,000
51 Hidrant, Garnituri de cauciuc, Furtun, se exclud) buc
k=0.5 la manopera / Dulap cu sticla 315 dim.
840x650x230

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

7
Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1
WinCmeta
nr.32, din str. M. Sadoveanu 2/2,
mun. Chisinau, DETS sectorul
Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2


№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Grupa 2

Capitolul 1.1.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 2,750
1 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 37,100
2 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 70,500
3 semilavabila m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 21,100
4 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 37,100
5 m2
finisare la tavane

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18B constructii de locuit si social-culturale, la legarea 6,000
6 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1"-1 1/4"

RpIB12A Demontari convectoare cu masca 2,000


7 buc
Capitolul 1.1.2. Pardosea

8 CG56A Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": m2 37,100


grosime 10mm

8
1 2 3 4 5

Pardoseli din materiale plastice montate pe


suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
CG08A 37,100
9 protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 m2
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.1.3. Tavan

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 37,100
10 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 37,100
11 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 37,100
12 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 37,100
13 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 70,500
14 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 70,500
15 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
CF51B mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru 21,100
16 m2
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.
CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru
grosimea finala 10 mm

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 70,500
17 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

9
1 2 3 4 5
Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru
19,250
18 finisari m

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 70,500
19 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 70,500
20 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 70,500
21 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 70,500
22 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,100


23 kg
Capitolul 1.1.5. Timplarii

Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03C 2,750
24 la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 1250x2200h - 1buc

CK33C Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele 1,000


25 buc
Capitolul 1.1.6. Incalzire

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 1,000
26 analog, corpul de radiator avind 15 elemente buc

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 1,000
27 analog, corpul de radiator avind 20 elemente buc

Kit montaj radiator 1"x3/4" 2,000


28 buc
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
ID06A instalatii de incalzire centrala / Кран для 2,000
29 buc
выпуска воздуха

Elemente de sustinere pentru corpuri de


IB20A 4,000
30 incalzire, montat pe zid de caramida. buc

31 ID01A Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) buc 4,000

10
1 2 3 4 5
pentru instalatii de incalzire central, avind
diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord
olandez 3/4"

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31B 2,000
32 instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" buc

Filet otel sudabil 1 1/4" 2,000


33 buc
IC53C Racord "olandez" FE 32 x 1" ppr 2,000
34 buc
Teava din polietilena armata de inalta densitate
sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
IC35C la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 7,000
35 m
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38H 4,000
36 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Teu PPR dn25

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38H 3,000
37 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa PPR dn25

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 4,000
38 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 4,000
39 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr

Bratara pentru fixarea conductelor din otel


pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,
IC40A montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe 12,000
40 buc
dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier
metalic cu cauciuc si diblu dn25

Capitolul 1.1.7. Retele electrice

Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5


RpEJ08A cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 16,800
41 m
cmp

RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 16,800


42 m

11
1 2 3 4 5
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5
RCsB21A cm, in elementele de beton, avind grosimea de 5,000
43 buc
pina la 20 cm

RpEJ09A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos 5,000


44 buc
Capitolul 1.2. Grupa 9

Capitolul 1.2.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 2,590
45 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 49,500
46 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 83,000
47 semilavabila m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 24,900
48 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 49,500
49 m2
finisare la tavane

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18B constructii de locuit si social-culturale, la legarea 14,500
50 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1"-1 1/4"

RpIB12A Demontari convectoare cu masca 3,000


51 buc
Capitolul 1.2.2. Pardosea

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 49,500
52 grosime 10mm m2

Pardoseli din materiale plastice montate pe


suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
CG08A 49,500
53 protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 m2
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.2.3. Tavan

12
1 2 3 4 5
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
CN53A 49,500
54 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 49,500
55 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 49,500
56 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 49,500
57 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 83,000
58 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 83,000
59 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
CF51B mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru 24,900
60 m2
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.
CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru
grosimea finala 10 mm

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 83,000
61 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


26,100
62 finisari m

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 83,000
63 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 83,000
64 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

65 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2 83,000


tavanelor

13
1 2 3 4 5

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 83,000
66 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,500


67 kg
Capitolul 1.2.5. Timplarii

Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03C 2,590
68 la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 1255x2060h - 1buc

CK33C Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele 1,000


69 buc
Capitolul 1.2.6. Incalzire

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 2,000
70 analog, corpul de radiator avind 15 elemente buc

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 1,000
71 analog, corpul de radiator avind 10 elemente buc

Kit montaj radiator 1"x3/4" 3,000


72 buc
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
ID06A instalatii de incalzire centrala / Кран для 3,000
73 buc
выпуска воздуха

Elemente de sustinere pentru corpuri de


IB20A 6,000
74 incalzire, montat pe zid de caramida. buc

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)


pentru instalatii de incalzire central, avind
ID01A 6,000
75 diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord buc
olandez 3/4"

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31B 2,000
76 instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" buc

Filet otel sudabil 1 1/4" 2,000


77 buc
IC53C Racord "olandez" FE 32 x 1" ppr 2,000
78 buc
79 IC35C Teava din polietilena armata de inalta densitate m 16,000

14
1 2 3 4 5
sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38H 8,000
80 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa PPR dn25

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38H 6,000
81 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Teu PPR dn25

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 8,000
82 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 6,000
83 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr

Bratara pentru fixarea conductelor din otel


pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,
IC40A montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe 29,000
84 buc
dibluri din PVC pe zid de caramida / Colier
metalic cu cauciuc si diblu dn25

Capitolul 1.2.7. Retele electrice

Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5


RpEJ08A cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 10,800
85 m
cmp

RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 10,800


86 m
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5
RCsB21A cm, in elementele de beton, avind grosimea de 3,000
87 buc
pina la 20 cm

RpEJ09A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos 3,000


88 buc
Capitolul 1.3. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 2,100
89 t
pe distanta de 40 m

15
1 2 3 4 5
Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in
TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 2,100
90 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 2,100
91 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Grupa 2

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 4,000
92 inclisiv tijele si globurile buc

Demontarea aparatelor electrice pentru curent


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
RpEE24A 3,000
93 prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton buc
pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,719
94 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


71,900
95 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,719
96 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40


08-02-390-1 0,410
97 mm. / Canal cablu 25x16 mm 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,040
98 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac 1,000


99 buc
Cutie pentru prize si intrerupatoare 3,000
100 buc
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie
08-03-591-2 0,030
101 inchisa 100 buc

Intrerupator cu o clapa 3,000


102 buc
103 10-08-002-02 Avertizoare "ПС" automatice: de fum, buc 2,000
fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
executare normala / demontare cu reutilizare
k=0.5 manopera

16
1 2 3 4 5

Avertizoare "ПС" automatice: de fum,


fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 2,000
104 executare normala / avertizoare demontate buc
anterior

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe


dibluri sau console), avind sectiunea
RpED18A conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de 5,000
105 m
lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare
ingrijita pentru reutilizare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-1 0,050
106 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior

Capitolul 2.2. Grupa 9

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 6,000
107 inclisiv tijele si globurile buc

Demontarea aparatelor electrice pentru curent


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
RpEE24A 2,000
108 prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton buc
pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,821
109 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


82,100
110 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,821
111 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Canale din masa plastica cu latime: pina la 40


08-02-390-1 0,616
112 mm. / Canal cablu 25x16 mm 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,060
113 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac 1,000


114 buc
Cutie pentru prize si intrerupatoare 2,000
115 buc
116 08-03-591-2 Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie 100 buc 0,020

17
1 2 3 4 5
inchisa

Intrerupator cu o clapa 2,000


117 buc
Avertizoare "ПС" automatice: de fum,
fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 1,000
118 executare normala / demontare cu reutilizare buc
k=0.5 manopera

Avertizoare "ПС" automatice: de fum,


fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 1,000
119 executare normala / avertizoare demontate buc
anterior

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe


dibluri sau console), avind sectiunea
RpED18A conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de 2,500
120 m
lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare
ingrijita pentru reutilizare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-1 0,025
121 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

18
Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1
WinCmeta
nr.67, din str. Otovasca 11, mun.
Chisinau, DETS sectorul
Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3


№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Grupa 3 si vestiar

Capitolul 1.1.1. Tavan

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 79,800
1 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Capitolul 1.1.2. Timplarii

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 2,185
2 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03A 2,185
3 la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 950x2300h - 1buc

CK33C Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele 1,000


4 buc
Capitolul 1.1.3. Glafuri interioare

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


11,100
5 finisari m

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un


CF61A strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de 2,780
6 m2
ferestre si usi plane

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 2,780
7 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

8 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2 2,780

19
1 2 3 4 5
tavanelor

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de


CN06A copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2,780
9 m2
2 straturi pe glet existent, executate manual

Capitolul 1.2. Grupa 2

Capitolul 1.2.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 4,237
10 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

RpCO56A Demontari: timplarii / usa exterioara 1,890


11 m2
Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,
RpCI42A burlane, glafuri, sorturi, etc. / aplicativ, pervaz 3,900
12 m
lemn

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 63,480
13 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 107,300
14 m2
finisare al peretilor si glafurilor

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 28,600
15 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Capitolul 1.2.2. Pardosea

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 63,480
16 grosime 10mm m2

Pardoseli din materiale plastice montate pe


suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
CG08A 63,480
17 protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 m2
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.2.3. Tavan

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 63,480
18 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri

19 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2 107,300

20
1 2 3 4 5
tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 107,300
20 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
CF51B mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru 28,600
21 m2
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.
CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru
grosimea finala 10 mm

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 107,300
22 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


59,600
23 finisari m

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 107,300
24 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 107,300
25 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 107,300
26 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 107,300
27 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 3,200


28 kg
Capitolul 1.2.5. Timplarii

29 CK03A Usi din lemn interioare intr-un canat, pe m2 4,237


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 950x2260h - 1buc; 950x2200h -

21
1 2 3 4 5
1buc

CK33C Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele 2,000


30 buc
Usi metalice confectionate din profiluri de otel
laminat, profiluri din banda de otel fasonate la
rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare
CK12A usilor montate in zidarie de orice natura la 1,890
31 m2
constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,
intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv / Usa a beneficiarului

Pervazuri montate la ferestre din mase plastice m


CK26C 3,900
32 b=500

Capitolul 1.2.6. Retele electrice

RpEJ08A Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 16,800


cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50
33 m
cmp

RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 16,800


34 m
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5
RCsB21A cm, in elementele de beton, avind grosimea de 7,000
35 buc
pina la 20 cm

RpEJ09A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos 7,000


36 buc
Capitolul 1.2.7. Alte lucrari

Transportul, prin purtare directa, al materialelor


TrB05B1-1 comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / 0,500
37 t
Manipularea mobilierului

Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,


RpIB08A 5,125
38 inclusiv detectarea defectelor m2

Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi


RpCR14 A 5,125
39 de ulei, la radiatoare m2

Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de


radiatoare de calorifer, la constructii existente, in
RpCR25A 5,125
40 doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent m2
la temperatura

Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii


RpIF12A cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, 13,500
41 m
cu vopsele pe baza de ulei

Capitolul 1.3. Deseuri

22
1 2 3 4 5

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 3,104
42 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 3,104
43 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 3,104
44 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Grupa 3 si vestiar

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 7,000
45 inclisiv tijele si globurile buc

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,630
46 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


63,000
47 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,630
48 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,090
49 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Avertizoare "ПС" automatice: de fum,


fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 5,000
50 executare normala / demontare cu reutilizare buc
k=0.5 manopera

Avertizoare "ПС" automatice: de fum,


fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 5,000
51 executare normala / avertizoare demontate buc
anterior

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe


dibluri sau console), avind sectiunea
RpED18A conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de 12,500
52 m
lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare
ingrijita pentru reutilizare

23
1 2 3 4 5
Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri
metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-1 0,125
53 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior

Capitolul 2.2. Grupa 2

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 6,000
54 inclisiv tijele si globurile buc

Demontarea aparatelor electrice pentru curent


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
RpEE24A prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton 5,000
55 buc
pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare,
prize

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 1,540
56 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


154,000
57 mm2 m

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-3 0,181
58 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 16 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5


18,100
59 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 1,721
60 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,120
61 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac 1,000


62 buc
Cutie pentru prize si intrerupatoare 5,000
63 buc
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie
08-03-591-2 0,030
64 inchisa 100 buc

Intrerupator cu o clapa 3,000


65 buc
08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 0,020
66 100 buc

24
1 2 3 4 5
Priza dubla 2,000
67 buc
Avertizoare "ПС" automatice: de fum,
fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 4,000
68 executare normala / demontare cu reutilizare buc
k=0.5 manopera

Avertizoare "ПС" automatice: de fum,


fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 4,000
69 executare normala / avertizoare demontate buc
anterior

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe


dibluri sau console), avind sectiunea
RpED18A conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de 10,000
70 m
lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare
ingrijita pentru reutilizare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-1 0,100
71 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1


WinCmeta
nr.128, din str. Otovasca 21,

25
mun. Chisinau, DETS sectorul
Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4


№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Grupa 4

Capitolul 1.1.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 1,800
1 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Desfacerea pardoselilor din dusumele din


RpCK41A 40,500
2 scindura, dulapi, etc inclusiv plintele m2

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 69,500
3 semilavabila m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 6,750
4 m2
finisare

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 21,900
5 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Demontari: lambriuri la pereti si tavane din


RpCO56B 0,900
6 lemn, placaj, PFL, PAS etc. m2

Demontari radiatoare de pozitie pentru


RpIB11A 13,530
7 desfiintare m2

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18C constructii de locuit si social-culturale, la legarea 26,800
8 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1 1/2"-2"

Capitolul 1.1.2. Pardosea

TsC54A Strat de fundatie din nisip gr.240 mm 9,720


9 m3
10 IzF04J1 Strat hidroizolant executat la cald la terase, m2 40,500
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din

26
1 2 3 4 5
hidroizolatia curenta: strat de separare aferent
lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton
bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile
nelipite / Pelicula polimerica

Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la


inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu
CA02C centrala de betoane conform art. CA01 sau beton 2,640
11 m3
marfa, turnare cu mijloace clasice / Polisterol
beton gr. 65 mm

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar


CG01A din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 40,500
12 m2
driscuita fin

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar


din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata
driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus
CG01A1 40,500
13 pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar m2
M 100-T, se adauga sau se scade / k=3 la
materiale si utilaj pentru grosimea finala 4.5 cm

Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau


CC03C egale cu 35 m, la placi / Plasa sudata Bp-I 80,200
14 kg
4x100x100 (1.98 kg/m2)

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 40,500
15 grosime 10mm m2

Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm


CG56A1 grosime: / k=5 la materiale si utilaj pentru -40,500
16 m2
grosimea finala 5.0 mm

Pardoseli din materiale plastice montate pe


suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
CG08A 40,500
17 protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 m2
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.1.3. Tavan

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 39,600
18 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5


СF59L mm cu executarea carcasei metalice simple 0,900
19 m2
plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri

27
1 2 3 4 5
Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si
CN53A 0,900
20 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 0,900
21 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 0,900
22 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 0,900
23 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.9.5


СF59L mm cu executarea carcasei metalice simple 0,600
24 m2
plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 76,250
25 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 76,250
26 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
CF51B mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru 21,900
27 m2
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.
CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru
grosimea finala 10 mm

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 76,250
28 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


15,400
29 finisari m

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 76,250
30 tavanelor m2

31 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos m2 76,250


"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele

28
1 2 3 4 5
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2


CN53A 76,250
32 tavanelor

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 76,250
33 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,300


34 kg
Capitolul 1.1.5. Timplarii

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03A 1,800
35 la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 900x2000h - 1buc

CK33C Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele 1,000


36 buc
Capitolul 1.1.6. Incalzire

37 Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau buc


IB05B 2,000
analog, corpul de radiator avind 12 elemente

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05B 1,000
38 analog, corpul de radiator avind 15 elemente buc

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05B 1,000
39 analog, corpul de radiator avind 14 elemente buc

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05B 1,000
40 analog, corpul de radiator avind 13 elemente buc

Kit montaj radiator 1"x3/4" 5,000


41 buc
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
ID06A instalatii de incalzire centrala / Кран для 5,000
42 buc
выпуска воздуха

Elemente de sustinere pentru corpuri de


IB20A 10,000
43 incalzire, montat pe zid de caramida. buc

44 ID01A Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) buc 10,000
pentru instalatii de incalzire central, avind
diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord

29
1 2 3 4 5
olandez 3/4"

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31C 2,000
45 instalatii, izolate cu diametrul 2" buc

Filet otel sudabil 2" 2,000


46 buc
IC53C Racord "olandez" FI 50 x 1 1/2" ppr 2,000
47 buc
Teava din polietilena armata de inalta densitate
sau polipropilena armata sau nearmata, montata
IC36D in coloane la instalatii de incalzire centrala, 26,800
48 m
avind diametrul exterior de 40,0 mm. / Teava
PPR PN25 ф40x6.7

Teava din polietilena armata de inalta densitate


sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
IC35C la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 2,500
49 m
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38J 10,000
50 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 40,0 mm / Teu redus PPR dn 40x25

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38D 14,000
51 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 40,0 mm / Mufa PPR dn40

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 10,000
52 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 10,000
53 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38D 5,000
54 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 40,0 mm / Cot PPR dn 40x90*

55 IC40B Bratara pentru fixarea conductelor din otel buc 54,000


pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,
montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din
PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu
cauciuc si diblu dn40

30
1 2 3 4 5

Capitolul 1.1.7. Alte lucrari

Transportul, prin purtare directa, al materialelor


TrB05B1-1 comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / 0,500
56 t
Manipularea mobilierului

Capitolul 1.2. Vestiar

Capitolul 1.2.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 7,600
57 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 12,000
58 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 41,750
59 semilavabila m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 2,200
60 m2
finisare

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 13,200
61 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Demontari radiatoare de pozitie pentru


RpIB11A 2,260
62 desfiintare m2

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18B constructii de locuit si social-culturale, la legarea 3,000
63 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1"-1 1/4"

Capitolul 1.2.2. Pardosea

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar


CG01A din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 12,000
64 m2
driscuita fin

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 12,000
65 grosime 10mm m2

Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm


CG56A1 grosime: / k=5 la materiale si utilaj pentru -12,000
66 m2
grosimea finala 5.0 mm

67 CG08A Pardoseli din materiale plastice montate pe m2 12,000

31
1 2 3 4 5
suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.2.3. Pereti, inclusiv glafuri

CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si 43,950


tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux
68 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 43,950
69 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
CF51B mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru 13,200
70 m2
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.
CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru
grosimea finala 10 mm

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 43,950
71 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


21,400
72 finisari m

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 43,950
73 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 43,950
74 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 43,950
75 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 43,950
76 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

77 CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant kg 1,320

32
1 2 3 4 5

Capitolul 1.2.4. Timplarii

Usi din lemn interioare intr-un canat, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03A 2,100
78 la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 1000x2100h - 1buc

Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03C 2,750
79 la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 1250x2200h - 1buc

CK33C Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele 2,000


80 buc
Capitolul 1.2.5. Incalzire

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 1,000
81 analog, corpul de radiator avind 5 elemente buc

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 1,000
82 analog, corpul de radiator avind 6 elemente buc

Kit montaj radiator 1"x3/4" 2,000


83 buc
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
ID06A instalatii de incalzire centrala / Кран для 2,000
84 buc
выпуска воздуха

Elemente de sustinere pentru corpuri de


IB20A 4,000
85 incalzire, montat pe zid de caramida. buc

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)


pentru instalatii de incalzire central, avind
ID01A 4,000
86 diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord buc
olandez 3/4"

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31A 4,000
87 instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" buc

Filet otel sudabil 1" 4,000


88 buc
89 IC53B Racord "olandez" FI 25 x 1" ppr buc 4,000

33
1 2 3 4 5

Teava din polietilena armata de inalta densitate


sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
IC35C la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 3,000
90 m
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 4,000
91 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 4,000
92 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr

Capitolul 1.3. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 2,470
93 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 2,470
94 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 2,470
95 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Grupa 3 si vestiar

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 4,000
96 inclisiv tijele si globurile buc

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,616
97 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


61,600
98 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,616
99 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

100 08-03-594-10 Corp de iluminat pentru iluminatul general de 100 buc 0,060
interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare

34
1 2 3 4 5
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1


WinCmeta
nr.130, din str. P. Zadnipru 6/2,
mun. Chisinau, DETS sectorul

35
Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5


№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Hol

Capitolul 1.1.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 3,040
1 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi,


RpCI42A 1,000
2 burlane, glafuri, sorturi, etc./ aplicativ, pervaz m

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 32,200
3 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 22,600
4 m2
finisare la pereti, grinzi si glafuri

Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL,


RpCO56C PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, 7,050
5 m2
etc. / grilaj protectie radiatoare

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18B constructii de locuit si social-culturale, la legarea 13,700
6 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1"-1 1/4"

RpIB12A Demontari convectoare cu masca 2,000


7 buc
Capitolul 1.1.2. Tavan

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 31,000
8 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Capitolul 1.1.3. Pardosea si trepte

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 32,200
9 tavanelor m2

10 CG17D Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv m2 32,200

36
1 2 3 4 5
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: mai mari de 16 m2 / Placi portelanate
antiderapante gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

Elemente liniare din placi din gresie portelanata


CI14B 30,000
11 aplicate cu adeziv h=10 cm m

Capitolul 1.1.4. Pereti, grinzi, glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 22,600
12 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 22,600
13 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 22,600
14 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


35,450
15 finisari m

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5


mm cu executarea carcasei metalice simple
СF59A 47,500
16 plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara m2
izolatie / Se exclude: "Placi termoizolante"

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 70,100
17 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 70,100
18 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 70,100
19 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 70,100
20 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,100


21 kg

37
1 2 3 4 5
Capitolul 1.1.5. Timplarii

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe


canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m
inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /
Fereastra PVC nereciclat cu emisii reduse de
substante nocive cu patru camere si punte
CK23C 3,040
22 termica in doua rinduri de sticla (4-16-4)mm m2
Low-e, profil armat tip "U" cu grosimea de cel
putin 1,2mm, valoarea U < 1,3 W/m2K, montate
in conformitate cu CP C04.08:2015, Usa cu
fereastra 850/1000x2000/1340(h) - 1buc

Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase


CK26C 1,000
23 plastice b=350 m

Capitolul 1.1.6. Incalzire

Radiatoare bimetalice tip sectie 300x80x80 sau


IB05A 2,000
24 analog, corpul de radiator avind 20 elemente buc

Kit montaj radiator 1"x3/4" 2,000


25 buc
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
ID06A instalatii de incalzire centrala / Кран для 2,000
26 buc
выпуска воздуха

Elemente de sustinere pentru corpuri de


IB20A 4,000
27 incalzire, montat pe zid de caramida. buc

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)


pentru instalatii de incalzire central, avind
ID01A 4,000
28 diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord buc
olandez 3/4"

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31B 2,000
29 instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" buc

Filet otel sudabil 1 1/4" 2,000


30 buc
IC53C Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 2,000
31 buc
Teava din polietilena armata de inalta densitate
sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
IC35D la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 13,700
32 m
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4

33 IC35C Teava din polietilena armata de inalta densitate m 1,000


sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,

38
1 2 3 4 5
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38C 6,000
34 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32

Bratara pentru fixarea conductelor din otel


pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,
IC40B montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din 24,000
35 buc
PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu
cauciuc si diblu dn32

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38I 4,000
36 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 4,000
37 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 4,000
38 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38C 1,000
39 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32 x 90°

Capitolul 1.1.7. Grilaj protectie radiatoare

Confectii metalice diverse din profile laminate,


tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru
sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial
CL18A 165,200
40 in beton / Cornier 50x5: l=600mm (9 buc); kg
l=200mm (9buc); l=150mm (9 buc); l=11700mm
(3 buc)

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a


constructiilor metalice cu un strat de grund
IzD10C 0,165
41 anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de t
email ПФ-115 sau analog

42 CE40A Montarea elementelor scheletului din grinzi m3 0,120


(bare) cu tratament antiseptic / Grinda 50x50mm
l=11.7m (1 buc); 60x40mm l=11.7m (3 buc)

39
1 2 3 4 5

Captuseli (lambriuri) executate la pereti, din


CR06A 7,050
43 scinduri de rasinoase 20mm m2

CN51B Tratamentul antiseptic: cherestea 0,140


44 m3
CN50B Tratament ignifug: cherestea 0,260
45 m3
Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de
rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,
CN17A 7,050
46 executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv m2
grundul

Capitolul 1.2. Casa scarii 1

Capitolul 1.2.1. Demolari

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,


RpCK42C 20,750
47 marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2

Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe


RpCK42E turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la 26,000
48 m
trepte

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / Stratul de finisare 13,000
49 m2
de pe trepte si contratrepte

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si


RpCP45D 48,640
50 imprejmuirilor metalice etc / Balustrada kg

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 0,675
51 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / intrare in pod m2

Demontarea unui hidrant de incendiu interior


RpSD16B pentru cladiri, avind diametru de 2"montat 2,000
52 buc
ingropat cu rama

Capitolul 1.2.2. Pardosea si scari

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 33,750
53 tavanelor m2

Placarea treptelor cu placi portelanate


antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
CI24A abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv 13,000
54 m2
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

55 CG17D1 Placare pardosea si podeste din placi portelanate m2 20,750


antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.

40
1 2 3 4 5
abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

Capitolul 1.2.3. Balustrada

Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente,


fixata in scari de beton, confectionata din teava
CH06A din otel inox rezistenta la solutii chimice de 8,200
56 m
dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform
catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)

Capitolul 1.2.4. Tavan

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 19,800
57 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Capitolul 1.2.5. Timplarii

Usi metalice confectionate din profiluri de otel


laminat, profiluri din banda de otel fasonate la
rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare
CK12A usilor montate in zidarie de orice natura la 0,675
58 m2
constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,
intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv / Usa intrare in pod 900x750 - 1buc

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe


canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m
CK23A inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp 1,445
59 m2
inclusiv / Rama PVC cu deschidere pentru
hidrant 850x850 mm - 2buc

Capitolul 1.3. Casa scarii 2

Capitolul 1.3.1. Demolari

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,


RpCK42C 20,750
60 marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc m2

Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe


RpCK42E turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la 26,000
61 m
trepte

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / Stratul de finisare 13,000
62 m2
de pe trepte si contratrepte

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si


RpCP45D 48,640
63 imprejmuirilor metalice etc / Balustrada kg

64 RpCO56A Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, m2 0,675

41
1 2 3 4 5
obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / intrare in pod

Demontarea unui hidrant de incendiu interior


RpSD16B pentru cladiri, avind diametru de 2"montat 2,000
65 buc
ingropat cu rama

Capitolul 1.3.2. Pardosea si scari

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 33,750
66 tavanelor m2

Placarea treptelor cu placi portelanate


antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
CI24A abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv 13,000
67 m2
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

Placare pardosea si podeste din placi portelanate


antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
CG17D1 abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv 20,750
68 m2
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

Capitolul 1.3.3. Balustrada

Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente,


fixata in scari de beton, confectionata din teava
CH06A din otel inox rezistenta la solutii chimice de 8,200
69 m
dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform
catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)

Capitolul 1.3.4. Tavan

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 19,800
70 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Capitolul 1.3.5. Timplarii

Usi metalice confectionate din profiluri de otel


laminat, profiluri din banda de otel fasonate la
rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare
CK12A usilor montate in zidarie de orice natura la 0,675
71 m2
constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,
intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv / Usa intrare in pod 900x750 - 1buc

72 CK23A Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe m2 1,445
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m
inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp
inclusiv / Rama PVC cu deschidere pentru
hidrant 850x850 mm - 2buc

42
1 2 3 4 5

Capitolul 1.4. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 2,200
73 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 2,200
74 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 2,200
75 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Hol

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 2,000
76 inclisiv tijele si globurile buc

Demontarea aparatelor electrice pentru curent


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
RpEE24A 2,000
77 prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton buc
pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,616
78 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


61,600
79 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,616
80 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,040
81 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac 1,000


82 buc
Cutie pentru prize si intrerupatoare 2,000
83 buc
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie
08-03-591-2 0,010
84 inchisa 100 buc

Intrerupator cu o clapa 1,000


85 buc

43
1 2 3 4 5
Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la
08-03-591-5 0,010
86 instalatie inchisa 100 buc

Intrerupator cu doua clape 1,000


87 buc
Avertizoare "ПС" automatice: de fum,
fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 1,000
88 executare normala / demontare cu reutilizare buc
k=0.5 manopera

Avertizoare "ПС" automatice: de fum,


fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 1,000
89 executare normala / avertizoare demontate buc
anterior

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe


dibluri sau console), avind sectiunea
RpED18A conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de 5,000
90 m
lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare
ingrijita pentru reutilizare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-1 0,050
91 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior

Capitolul 2.2. Casa scarii 1

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 1,000
92 inclisiv tijele si globurile buc

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,308
93 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


30,800
94 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,308
95 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,030
96 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Capitolul 2.3. Casa scarii 2

97 RpEF23A Demontari de corpuri de iluminat orice tip, buc 1,000


inclisiv tijele si globurile

44
1 2 3 4 5

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,308
98 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


30,800
99 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,308
100 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,030
101 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1


WinCmeta
nr.135, din str. M. Sadoveanu
6/2, mun. Chisinau, DETS
sectorul Ciocana
45
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6


№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Dormitor Grupa 5

Capitolul 1.1.1. Demolari

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 48,700
1 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18B constructii de locuit si social-culturale, la legarea 12,600
2 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1"-1 1/4"

Demontarea registrelor de incalzire cu conducte


RpIB11D orizontale sau verticale din teava de otel avind 4- 3,000
3 buc
7 tevi

Capitolul 1.1.2. Pardosea

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 48,700
4 grosime 10mm m2

Pardoseli din materiale plastice montate pe


suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
CG08A 48,700
5 protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 m2
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.1.3. Tavan

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5


mm cu executarea carcasei metalice simple
СF59D 48,700
6 plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara m2
izolatie

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 48,700
7 tavanelor m2

46
1 2 3 4 5
Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 48,700
8 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 48,700
9 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 48,700
10 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 82,300
11 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 82,300
12 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 82,300
13 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


25,100
14 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 82,300
15 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 82,300
16 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 82,300
17 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,500


18 kg
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
CL20A neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 1,000
19 buc
montate in zidarie / Grila plastic 800x400

Capitolul 1.1.5. Retele electrice

47
1 2 3 4 5
Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5
RpEJ08A cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 11,400
20 m
cmp

RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 11,400


21 m
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5
RCsB21A cm, in elementele de beton, avind grosimea de 6,000
22 buc
pina la 20 cm

RpEJ09A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos 6,000


23 buc
Capitolul 1.2. Grupa 5

Capitolul 1.2.1. Demolari

Demontarea plintelor din PVC, se exclude


RpCK28A 30,000
24 "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera m

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 78,100
25 semilavabila m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 10,200
26 m2
finisare

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 23,400
27 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Demontarea placajelor din faianta, gresie,


RpCM33A 5,200
28 ceramica inclusiv stratul suport din adeziv m2

Demontarea tevii din otel existenta in interiorul


RpSA03A 4,600
29 cladirii, avind diametru de 1/2"-1" m

Demontarea registrelor de incalzire cu conducte


RpIB11D orizontale sau verticale din teava de otel avind 4- 3,000
30 buc
7 tevi

Demontarea unui spalator pentru vase cu


RpSC11A picurator, din fonta, tabla emailata sau inox / Cu 1,000
31 buc
remontarea ulterioara

Capitolul 1.2.2. Pardosea

Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe


timp ploios, pe durata refacerii / Protectie
RpCE29A 50,600
32 pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 m2
- 6 m D=7-11 cm"

33 CG09A Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata m 30,000

48
1 2 3 4 5
tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

Capitolul 1.2.3. Tavan

34 Tavane suspendate din panouri prefabricate m2


CK29F 50,600
"Armstrong", inclusiv sistemul-grila

Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 93,500
35 m2
Biocid sau analog

Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,


pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec
CI22B 5,200
36 uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 m2
mm

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 88,300
37 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
CF51B mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru 23,400
38 m2
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.
CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru
grosimea finala 10 mm

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 88,300
39 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


40,200
40 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 88,300
41 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 88,300
42 tavanelor m2

43 CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip m2 88,300


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent,
executate manual

49
1 2 3 4 5

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,650


44 kg
Grile de ventilatie gata confectionate din tabla
CL20A neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 1,000
45 buc
montate in zidarie / Grila plastic 300x150

Grile de ventilatie gata confectionate din tabla


CL20A neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si 1,000
46 buc
montate in zidarie / Grila plastic 200x500

Capitolul 1.2.5. Apeduct

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de


RpSA42B protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 1,000
47 buc
avind diametrul de 1 1/4"

Teava din material plastic imbinata prin sudura


prin electrofuziune, in conducte de legatura la
SA20B obiecte sanitare la cladiri de locuit si social 4,600
48 m
culturale, avind diametrul de 25 mm / Teava
PPR PN25 ф25x4.2

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31A 1,000
49 instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" buc

Filet otel sudabil 1" 1,000


50 buc
IC53B Racord "olandez" FI 25 x 3/4" ppr 1,000
51 buc
Robinet de retinere cu venti drept cu mufe
SD19A filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet 2,000
52 buc
sfera cu racord olandez 3/4"

Spalator cu picurator (cu 2 compartimente)


pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata,
SC06A1 inox, etc., avind teava de scurgere din material 1,000
53 buc
plastic, montat pe console fixate pe pereti din
zidarie de caramida / Spalator demontat anterior

Capitolul 1.2.6. Retele electrice

Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5


RpEJ08A cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 6,300
54 m
cmp

RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 6,300


55 m
56 RCsB21A Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 buc 6,000
cm, in elementele de beton, avind grosimea de
pina la 20 cm

50
1 2 3 4 5

RpEJ09A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos 6,000


57 buc
Capitolul 1.2.7. Alte lucrari

Transportul, prin purtare directa, al materialelor


TrB05B1-1 comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / 0,500
58 t
Manipularea mobilierului

Capitolul 1.3. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 0,630
59 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 0,630
60 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 0,630
61 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Dormitor Grupa 5

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 7,000
62 inclisiv tijele si globurile buc

Demontarea aparatelor electrice pentru curent


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
RpEE24A prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton 4,000
63 buc
pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare,
prize

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,822
64 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


82,200
65 mm2 m

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-3 0,181
66 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 16 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5


18,100
67 mm2 m

51
1 2 3 4 5
Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,
08-02-410-1 1,003
68 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac 1,000


69 buc
Cutie pentru prize si intrerupatoare 4,000
70 buc
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie
08-03-591-2 0,020
71 inchisa 100 buc

Intrerupator cu o clapa 2,000


72 buc
08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 0,020
73 100 buc
Priza dubla 1,000
74 buc
Priza simpla 1,000
75 buc
Corp de iluminat pentru iluminatul general de
interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,060
76 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Capitolul 2.2. Grupa 5

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 8,000
77 inclisiv tijele si globurile buc

Demontarea aparatelor electrice pentru curent


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
RpEE24A prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton 4,000
78 buc
pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare,
prize

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 1,030
79 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


103,000
80 mm2 m

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-3 0,271
81 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 16 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5 27,100


82 m
mm2
08-02-410-1 Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, 1,301
83 100 m
diametru ф20mm, inclusiv costul tevii

52
1 2 3 4 5
Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac 1,000
84 buc
Cutie pentru prize si intrerupatoare 4,000
85 buc
08-03-591-5 Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la 0,010
86 100 buc
instalatie inchisa
Intrerupator cu doua clape 1,000
87 buc
08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 0,030
88 100 buc
3,000
89 Priza dubla buc
Corp de iluminat pentru iluminatul general de
08-03-594-10 interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381 0,090
90 100 buc
Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

____Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1


WinCmeta
nr.155, din str. I. Vieru 3, mun.
Chisinau, DETS sectorul
Ciocana
(denumirea obiectivului)

53
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9
№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Teren de sport

Excavat transport cu incarcator frontal , la


TsC35A12 distante de incarcare in autovehicul cu incarcator 0,606
1 100 m3
frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din
teren catg.1 la distanta 21-30 m
TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 84,840
2 t
t la distanta de 15 km
Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor
in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea
TsD06A 0,550
3 fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se 100 m3
din pamint necoeziv, compactat cu placa
vibratoare de 0,7 t
TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta fr. 10-20 mm 41,340
4 m3
gr.150 mm
Strat hidroizolant executat la cald la terase,
acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din
IzF04J1 275,600
5 hidroizolatia curenta: strat de separare aferent m2
lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton
bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile
nelipite / Geotextil TS-10
Strat de repartitie din balast cu granulatia de 0-7
mm, prevazut sub prisma de balastare c.f.,
TsD16B1 16,540
6 compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor m3
cu ardere interna < 10 CP / Nisip/pietris fr. 5-
10mm in panta gr. 50-70 mm
Pardoseli din pavele de beton simplu,
prefabricate, la trotuare, alei cu trafic redus etc.,
CG35A 275,600
7 asezate pe un pat de nisip de 5 cm grosime, m2
avind rosturile umplute cu nisip / Se exclude
nisipul / Placi din cauciuc gr.20 mm

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.
Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1
WinCmeta
nr.161, din str. A.Russo 61/3,
mun. Chisinau, DETS sectorul
Ciocana
(denumirea obiectivului)

54
Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10
№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Grupa 7

Capitolul 1.1.1. Demolari

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 71,500
1 semilavabila inclusiv denivelarile m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 8,000
2 m2
finisare

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 21,450
3 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Demontarea plintelor din PVC, se exclude


RpCK28A 27,100
4 "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera m

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18C constructii de locuit si social-culturale, la legarea 9,100
5 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1 1/2"-2"

Demontarea registrelor de incalzire cu conducte


RpIB11D orizontale sau verticale din teava de otel avind 4- 3,000
6 buc
7 tevi

Capitolul 1.1.2. Pardosea

Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe


timp ploios, pe durata refacerii / Protectie
RpCE29A 48,950
7 pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 m2
- 6 m D=7-11 cm"

Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata


CG09A tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in 27,100
8 m
incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp

Capitolul 1.1.3. Tavan

9 СF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5 m2 48,950


mm cu executarea carcasei metalice simple
plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara

55
1 2 3 4 5
izolatie

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 48,950
10 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 48,950
11 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 48,950
12 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 48,950
13 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.1.4. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 79,500
14 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 79,500
15 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
pereti si pereti despartitori, preparare manuala a
CF51B mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru 21,450
16 m2
fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art.
CF50) / k=5 la materiale si utilaj pentru
grosimea finala 10 mm

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 79,500
17 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


28,700
18 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 79,500
19 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 79,500
20 tavanelor m2

56
1 2 3 4 5
Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip
"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 79,500
21 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,400


22 kg
Capitolul 1.1.5. Incalzire

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 2,000
23 analog, corpul de radiator avind 15 elemente buc

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 1,000
24 analog, corpul de radiator avind 10 elemente buc

Kit montaj radiator 1"x3/4" 3,000


25 buc
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
ID06A instalatii de incalzire centrala / Кран для 3,000
26 buc
выпуска воздуха

Elemente de sustinere pentru corpuri de


IB20A 6,000
27 incalzire, montat pe zid de caramida. buc

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)


pentru instalatii de incalzire central, avind
ID01A 6,000
28 diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord buc
olandez 3/4"

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31B 2,000
29 instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" buc

Filet otel sudabil 1 1/4" 2,000


30 buc
IC53C Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 2,000
31 buc
Teava din polietilena armata de inalta densitate
sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
IC35D la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 9,100
32 m
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4

Teava din polietilena armata de inalta densitate


sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
IC35C la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 1,500
33 m
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

34 IC38C Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din buc 5,000


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
din polipropilena armata, avind diametrul

57
1 2 3 4 5
exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32

Bratara pentru fixarea conductelor din otel


pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,
IC40B montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din 18,000
35 buc
PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu
cauciuc si diblu dn32

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38I 6,000
36 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 6,000
37 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 6,000
38 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr

Capitolul 1.1.6. Retele electrice

Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5


RpEJ08A cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 11,100
39 m
cmp

RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 11,100


40 m
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5
RCsB21A cm, in elementele de beton, avind grosimea de 5,000
41 buc
pina la 20 cm

RpEJ09A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos 5,000


42 buc
Capitolul 1.2. Grupa 2

Capitolul 1.2.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 2,625
43 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 35,840
44 m2
finisare la tavane

Capitolul 1.2.2. Pardosea

45 RpCE29A Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe m2 35,840

58
1 2 3 4 5
timp ploios, pe durata refacerii / Protectie
pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2
- 6 m D=7-11 cm"

Capitolul 1.2.3. Tavan

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 35,840
46 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 35,840
47 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 35,840
48 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 35,840
49 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.2.4. Timplarii

Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03C 2,625
50 la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 1250x2100h - 1buc

Capitolul 1.2.5. Glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 2,200
51 tavanelor m2

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 2,200
52 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


10,900
53 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 2,200
54 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

55 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2 2,200


tavanelor

59
1 2 3 4 5

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 2,200
56 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.3. Grupa 13

Capitolul 1.3.1. Demolari

Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate


la de incalzire centrala prin insurubare,la
RpIC18B constructii de locuit si social-culturale, la legarea 20,150
57 m
aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind
diametrul de 1"-1 1/4"

RpIB12A Demontari convectoare cu masca 4,000


58 buc
Capitolul 1.3.2. Incalzire

Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau


IB05A 4,000
59 analog, corpul de radiator avind 10 elemente buc

Kit montaj radiator 1"x3/4" 4,000


60 buc
Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru
ID06A instalatii de incalzire centrala / Кран для 4,000
61 buc
выпуска воздуха

Elemente de sustinere pentru corpuri de


IB20A 8,000
62 incalzire, montat pe zid de caramida. buc

Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur)


pentru instalatii de incalzire central, avind
ID01A 8,000
63 diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord buc
olandez 3/4"

Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de


RpIC31B 2,000
64 instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" buc

Filet otel sudabil 1 1/4" 2,000


65 buc
IC53C Racord "olandez" PPR p/m M 32x1 1/4 2,000
66 buc
Teava din polietilena armata de inalta densitate
sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
IC35D la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, 20,150
67 m
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 32,0 mm / Teava PPR PN25 ф32x5.4

68 IC35C Teava din polietilena armata de inalta densitate m 2,000

60
1 2 3 4 5
sau polipropilena armata sau nearmata, montata,
la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire,
in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul
exterior de 25,0 mm / Teava PPR PN25 ф25x4.2

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38C 10,000
69 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 32,0 mm / Mufa PPR dn32

Bratara pentru fixarea conductelor din otel


pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze,
IC40B montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din 40,000
70 buc
PVC pe zid de caramida / Colier metalic cu
cauciuc si diblu dn32

Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38I 8,000
71 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 32,0 mm / Teu redus PPR dn 32x25

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 8,000
72 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Cot PPR dn 25x90*

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38B 8,000
73 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 25,0 mm / Mufa FI 25 x 3/4" ppr

Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din


polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava
IC38C 4,000
74 din polipropilena armata, avind diametrul buc
exterior de 32,0 mm / Cot PPR dn 32 x 90°

Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de


IC44A protectie la trecerea conductelor prin ziduri, 1,000
75 buc
teava avind diametrul de 1" -2"

Capitolul 1.4. Galerie 1

Capitolul 1.4.1. Demolari

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 72,800
76 semilavabila inclusiv denivelarile m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 43,800
77 m2
finisare tavan, grinzi, glafuri

61
1 2 3 4 5
Capitolul 1.4.2. Pardosea

Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe


timp ploios, pe durata refacerii / Protectie
RpCE29A 26,800
78 pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2 m2
- 6 m D=7-11 cm"

Capitolul 1.4.3. Tavan si grinzi

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 31,800
79 tavanelor m2

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


16,000
80 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 31,800
81 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 31,800
82 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 31,800
83 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.4.4. Pereti si glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, 15,500
84 m2
consum 0.3 kg/m2

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 84,800
85 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 84,800
86 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 84,800
87 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


34,400
88 finisari m

89 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos m2 84,800

62
1 2 3 4 5
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 84,800
90 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 84,800
91 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 2,540


92 kg
Capitolul 1.4.5. Alte lucrari

Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,


RpIB08A 4,100
93 inclusiv detectarea defectelor m2

Arderea cu lampa de benzina a vopsitoriei vechi


RpCR14 A 4,100
94 de ulei, la radiatoare m2

Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de


radiatoare de calorifer, la constructii existente, in
RpCR25A 4,100
95 doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent m2
la temperatura

Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii


RpIF12A cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, 9,500
96 m
cu vopsele pe baza de ulei

Capitolul 1.5. Galerie 2

Capitolul 1.5.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 1,890
97 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usa m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 46,300
98 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 55,500
99 m2
finisare pereti

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / primul strat de 29,100
100 m2
finisare tavan, grinzi

Capitolul 1.5.2. Pardosea

101 RpCE29A Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe m2 25,100

63
1 2 3 4 5
timp ploios, pe durata refacerii / Protectie
pardosea, se exclude: "Manele de rasinoase L=2
- 6 m D=7-11 cm"

Capitolul 1.5.3. Tavan si grinzi

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 29,100
102 tavanelor m2

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


10,800
103 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 29,100
104 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 29,100
105 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 29,100
106 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.5.4. Pereti si glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, 29,700
107 m2
consum 0.3 kg/m2

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,


executate manual, cu mortar de ciment M 100-T
CF15A 46,300
108 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau m2
caramida, cu suprafete plane

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 101,800
109 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 101,800
110 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 101,800
111 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

112 Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru m 58,300


finisari

64
1 2 3 4 5

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 101,800
113 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 101,800
114 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 101,800
115 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 3,050


116 kg
Capitolul 1.5.5. Timplarii

Usi confectionate din profiluri din mase plastice


inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor
montate in zidarie de orice natura la constructii
cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,
cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa
CK25A 1,890
117 PVC nereciclat cu emisii reduse de substante m2
nocive cu punte termica, profil armat tip "U" cu
grosimea de cel putin 1,2mm, valoarea U < 1,3
W/m2K, montate in conformitate cu CP
C04.08:2015 900x2100h - 1buc

Capitolul 1.6. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 4,650
118 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 4,650
119 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 4,650
120 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Grupa 7

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 6,000
121 inclisiv tijele si globurile buc

122 RpEE24A Demontarea aparatelor electrice pentru curent buc 2,000


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton

65
1 2 3 4 5
pentru actionare de la distanta) / intrerupatoare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 1,030
123 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


103,000
124 mm2 m

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-3 0,091
125 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 16 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x2,5


9,100
126 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 1,121
127 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,080
128 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Cutie de distributie cu capac, IP22 cu capac 1,000


129 buc
Cutie pentru prize si intrerupatoare 3,000
130 buc
Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie
08-03-591-2 0,010
131 inchisa 100 buc

Intrerupator cu o clapa 1,000


132 buc
Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la
08-03-591-5 0,010
133 instalatie inchisa 100 buc

Intrerupator cu doua clape 1,000


134 buc
08-03-591-9 Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa 0,010
135 100 buc
Priza dubla 1,000
136 buc
Avertizoare "ПС" automatice: de fum,
fotoelectric, de radioizotop, de lumina in
10-08-002-02 2,000
137 executare normala / demontare cu reutilizare buc
k=0.5 manopera

138 10-08-002-02 Avertizoare "ПС" automatice: de fum, buc 2,000


fotoelectric, de radioizotop, de lumina in

66
1 2 3 4 5
executare normala / avertizoare demontate
anterior

Demontarea cablurilor instalate aparent (pe


dibluri sau console), avind sectiunea
RpED18A conductorilor pina la 4 mmp, pentru locuri de 5,000
139 m
lampa si prize / cabluri avertizoare, demontare
ingrijita pentru reutilizare

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-1 0,050
140 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 2,5 mm2 / cabluri demontate anterior

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

____Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1


WinCmeta
nr.177, din str. Voluntarelor
14/3, mun. Chisinau, DETS

67
sectorul Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-11


№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Casa scarii 1

Capitolul 1.1.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A 5,520
1 obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usi m2

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,


RpCK42C marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 25,500
2 m2
inclusiv stratul de adeziv

Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe


RpCK42E turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la 29,000
3 m
trepte

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / Stratul de finisare 14,100
4 m2
de pe trepte si contratrepte

Demontarea plintelor din lemn, se exclude


RpCK28A 32,140
5 "Plinte", "Suruburi", "Diblu", k=0.5 la manopera m

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A 110,560
6 driscuite la pereti sau tavane / pereti m2

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / stratul de finisare 11,530
7 m2
la tavan

Demontarea unui hidrant de incendiu interior


RpSD16B pentru cladiri, avind diametru de 2"montat 2,000
8 buc
ingropat cu rama

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si


RpCP45D 52,800
9 imprejmuirilor metalice etc / Balustrada kg

Capitolul 1.1.2. Pardosea si scari

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 39,600
10 tavanelor m2

68
1 2 3 4 5
Placarea treptelor cu placi portelanate
antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
CI24A abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv 14,100
11 m2
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

Placare pardosea si podeste din placi portelanate


antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
CG17D1 abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv 25,500
12 m2
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

Elemente liniare din placi din gresie portelanata


CI14B 32,140
13 aplicate cu adeziv h=10 cm m

Capitolul 1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri si partea


laterala a scarii

Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de


constructii - schela metalica tubulara pentru
lucrari interioare si exterioare pina la 7 m
RpCH31A 68,700
14 inaltime, inclusiv materialele necesare executarii m2
platformelor de lucru, streasinile din PFL sau
plasa de protectie

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,


executate manual, cu mortar de ciment M 100-T
CF15A 110,560
15 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau m2
caramida, cu suprafete plane

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 110,560
16 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 110,560
17 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de


sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 110,560
18 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


29,350
19 finisari m

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 110,560
20 tavanelor m2

21 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos m2 110,560

69
1 2 3 4 5
"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si m2


CN53A 110,560
22 tavanelor

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 110,560
23 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 3,320


24 kg
Capitolul 1.1.4. Tavan, scari

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 22,500
25 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 11,530
26 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 11,530
27 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 11,530
28 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 11,530
29 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.1.5. Balustrada

Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente,


fixata in scari de beton, confectionata din teava
CH06A din otel inox rezistenta la solutii chimice de 8,700
30 m
dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform
catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)

Capitolul 1.1.6. Timplarii

31 CK03A Usi din lemn interioare intr-un canat, pe m2 1,740


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 860x2020h - 1buc

70
1 2 3 4 5

Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe


captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe
ghermele existente la constructii cu inaltimi pina
CK03C la 35 m / Usa MDF fara prag, inclusiv 3,780
32 m2
ancadramentele din mdf, armaturile si accesoriile
necesare / Modelul si culoarea se coordoneaza cu
beneficiarul / 1200x2100h - 1buc cu luminator
1200x1050h - 1buc

CK33C Lacat pentru usi din MDF, inclusiv minerele 2,000


33 buc
Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe
canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m
CK23A inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp 1,280
34 m2
inclusiv / Rama PVC cu deschidere pentru
hidrant 800x800 mm - 2buc

Capitolul 1.1.7. Retele electrice

Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5


RpEJ08A cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 1,800
35 m
cmp

RpEJ09D Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp 1,800


36 m
Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5
RCsB21A cm, in elementele de beton, avind grosimea de 1,000
37 buc
pina la 20 cm

RpEJ09A Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos 1,000


38 buc
Capitolul 1.1.8. Alte lucrari

Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii


RpIF12A cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, 2,700
39 m
cu vopsele pe baza de ulei

Capitolul 1.1.9. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 7,100
40 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 7,100
41 t
auto categoria 3

42 TsI50B5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t 7,100


t la distanta de 15 km

71
1 2 3 4 5

Capitolul 1.2. Casa scarii 2

Capitolul 1.2.1. Demolari

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


RpCO56A obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / fereastra PVC, 1,920
43 m2
demontare ingrijita pentru montare ulterioara

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,


obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / usa exterioara
RpCO56A 2,480
44 metal, demontare ingrijita pentru montare m2
ulterioara

Demolarea betoanelor vechi cu mijloace


RpCB18F 0,100
45 mecanice, beton simplu / beton sub fereastra m3

Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton,


RpCK42C marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc 9,620
46 m2
inclusiv stratul de adeziv

Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare


RpCJ35A driscuite la pereti sau tavane / Stratul de finisare 14,100
47 m2
de pe trepte si contratrepte

Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe


RpCK42E turnate pe loc sau prefabricate / Denivelari la 42,100
48 m
trepte si plinte

Demontarea unui hidrant de incendiu interior


RpSD16A pentru cladiri, avind diametru de 2"montat 1,000
49 buc
aparent cu cutie si rama

Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si


RpCP45D 52,800
50 imprejmuirilor metalice etc / Balustrada kg

Capitolul 1.2.2. Pardosea si scari

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 23,720
51 tavanelor m2

Placarea treptelor cu placi portelanate


antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
CI24A abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv 14,100
52 m2
stratul suport din mortar adeziv tip "Class
Portelanat Gri" sau analog

53 CG17D1 Placare pardosea si podeste din placi portelanate m2 9,620


antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist.
abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv
stratul suport din mortar adeziv tip "Class

72
1 2 3 4 5
Portelanat Gri" sau analog

Elemente liniare din placi din gresie portelanata


CI14B 24,200
54 aplicate cu adeziv h=10 cm m

Capitolul 1.2.3. Tavan

Tavane suspendate din panouri prefabricate


CK29F 15,600
55 "Armstrong", inclusiv sistemul-grila m2

Capitolul 1.2.4. Balustrada

Balustrada de inox sudata cu 2 mani curente,


fixata in scari de beton, confectionata din teava
CH06A din otel inox rezistenta la solutii chimice de 8,700
56 m
dezinfectare, dreapta (tip Nr.4 conform
catalogului "InoxPlus" inoxplus.md sau analog)

Capitolul 1.2.5. Timplarii

Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din


scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru
CB02C 0,750
57 turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv m2
sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv

Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu


betoniera pe santier si turnarea cu mijloace
CA04B3 0,100
58 clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), m3
la inaltimi pina la 35 m inclusiv

Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe


canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m
CK23B 1,920
59 inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 m2
mp inclusiv / Fereastra demontata anterior

Usi metalice confectionate din profiluri de otel


laminat, profiluri din banda de otel fasonate la
rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare
CK12D usilor montate in zidarie de orice natura la 2,500
60 m2
constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in
doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp
inclusiv / Usa demontata anterior

Capitolul 1.2.6. Alte lucrari

61 SD17B Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de buc 2,000


2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Se
exclude: hidrant, garnitura, cutie, rama, geam,
furtun, consum materiale noi: Cutie pentru
hidrant din PVC cu sticla 1.0 buc/buc dim.
800x800 mm

73
1 2 3 4 5

Capitolul 1.2.7. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 0,810
62 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 0,810
63 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 0,810
64 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Casa scarii 1

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 1,000
65 inclisiv tijele si globurile buc

Demontarea aparatelor electrice pentru curent


tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare,
RpEE24A 1,000
66 prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton buc
pentru actionare de la distanta) / intrerupator

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,411
67 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


41,100
68 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,411
69 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,030
70 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie


08-03-591-2 0,010
71 inchisa 100 buc

Intrerupator cu o clapa 1,000


72 buc
Capitolul 2.2. Casa scarii 2

73 08-02-412-2 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri 100 m 0,308


metalice pozate: primul conductor monofir sau

74
1 2 3 4 5
multifir in impletire comuna, sectiune sumara
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


30,800
74 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,308
75 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,030
76 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

____Lucrari de reparatie la IET Formular Nr.1


WinCmeta
nr.179, din str. M. Sadoveanu 1,
mun. Chisinau, DETS sectorul
Ciocana
(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12


75
№ Simbol norme si Unitatea de Volum
crt. cod resurse Denumire lucrărilor măsură
1 2 3 4 5
Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Sala festiva

Capitolul 1.1.1. Demolari

Desfacerea pardoselilor din dusumele din


RpCK41A 99,730
1 scindura, dulapi, etc inclusiv plintele m2

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar


RpCK42A 99,730
2 de ciment m2

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 113,300
3 semilavabila inclusiv denivelarile m2

Capitolul 1.1.2. Pardosea

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Prelucrarea cu solutie antimucegai, 99,730
4 m2
consum 0.3 kg/m2

Strat suport pentru pardoseli executat din mortar


CG01A din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata 99,730
5 m2
driscuita fin

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 99,730
6 grosime 10mm m2

Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm


CG56A1 grosime: / k=5 la materiale si utilaj pentru 99,730
7 m2
grosimea finala 5.0 mm

Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu


pozarea stratului sintetic pe suport existent,
CG36A 99,730
8 inclusiv plintele de PVC si curatarea, in incaperii m2
mai mare de 16 mp / Laminat cl. A33 gr. 12mm

Capitolul 1.1.3. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 113,300
9 m2
Biocid sau analog

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate


manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la
CF50B 113,300
10 pereti si pereti despartitori, preparare manuala a m2
mortarului.

76
1 2 3 4 5
Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata elementelor
CF17C 113,300
11 prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv m2
stratul de amorsaj

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


17,100
12 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 113,300
13 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 113,300
14 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 113,300
15 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 3,400


16 kg
Capitolul 1.1.4. Alte lucrari

Transportul, prin purtare directa, al materialelor


TrB05B1-1 comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 10 m / 0,500
17 t
Manipularea mobilierului

Capitolul 1.2. Vestiar 1

Capitolul 1.2.1. Demolari

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 16,100
18 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 51,700
19 semilavabila inclusiv denivelarile m2

Capitolul 1.2.2. Pardosea

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 16,100
20 grosime 10mm m2

21 CG08A Pardoseli din materiale plastice montate pe m2 16,100


suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru

77
1 2 3 4 5
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.2.3. Tavan

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5


mm cu executarea carcasei metalice simple
СF59D 16,100
22 plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara m2
izolatie

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 16,100
23 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 16,100
24 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 16,100
25 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 16,100
26 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.2.4. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 55,450
27 m2
Biocid sau analog

Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru


18,100
28 finisari m

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele
CF57A 55,450
29 peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru m2
grosimea finala 2,0 mm

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 55,450
30 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 55,450
31 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 1,700


32 kg
Capitolul 1.3. Vestiar 2

Capitolul 1.3.1. Demolari

78
1 2 3 4 5

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe


RpCK41C suport sau fara suport textil, mocheta, etc / 16,200
33 m2
linoleum, inclusiv plintele si denivelarile

Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau


RpCR32A 53,900
34 semilavabila inlusiv denivelarile m2

Capitolul 1.3.2. Pardosea

Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir":


CG56A 16,200
35 grosime 10mm m2

Pardoseli din materiale plastice montate pe


suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din
PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16
mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de
CG08A 16,200
36 protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 m2
EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T,
antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, pentru
gradinite si crese, lipit cu prenadez

Capitolul 1.3.3. Tavan

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5


mm cu executarea carcasei metalice simple
СF59D 16,200
37 plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara m2
izolatie

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 16,200
38 tavanelor m2

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


CF57A "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele 16,200
39 m2
peretilor, coloanelor si tavanelor

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 16,200
40 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 16,200
41 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

Capitolul 1.3.4. Pereti, inclusiv glafuri

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A tavanelor / Grund antifungic de tip Supraton Lux 58,250
42 m2
Biocid sau analog

43 Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru m 11,950

79
1 2 3 4 5
finisari

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos


"Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele
CF57A 58,250
44 peretilor, coloanelor si tavanelor / k=2 pentru m2
grosimea finala 2,0 mm

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si


CN53A 58,250
45 tavanelor m2

Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip


"Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la
CN06A 58,250
46 spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, m2
executate manual

CF17D Diverse lucrari - adaos de colorant 1,750


47 kg
Capitolul 1.4. Deseuri

Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare,


TrB01A2-4 asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, 7,700
48 t
pe distanta de 40 m

Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in


TrI1AA02C3 bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in 7,700
49 t
auto categoria 3

Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5


TsI50B5 7,700
50 t la distanta de 15 km t

Capitolul 2. Lucrari de electro-montare

Capitolul 2.1. Vestiar 1

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 2,000
51 inclisiv tijele si globurile buc

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,308
52 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


30,800
53 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,308
54 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

55 08-03-594-10 Corp de iluminat pentru iluminatul general de 100 buc 0,030


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare

80
1 2 3 4 5
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Capitolul 2.2. Vestiar 2

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,


RpEF23A 2,000
56 inclisiv tijele si globurile buc

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri


metalice pozate: primul conductor monofir sau
08-02-412-2 0,308
57 multifir in impletire comuna, sectiune sumara 100 m
pina la 6 mm2

Cablu din cupru VVGng-LSLTx-0,66 sec.3x1,5


30,800
58 mm2 m

Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008,


08-02-410-1 0,308
59 diametru ф20mm, inclusiv costul tevii 100 m

Corp de iluminat pentru iluminatul general de


interior, IP20, 600x600, modul LED 32W, 3381
08-03-594-10 0,030
60 Lm, 4000K sau analog, tensiunea de alimentare 100 buc
230V, inclusiv costul corpului de iluminat

Proiectant
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data „24" februarie 2021

___________________
(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 –
Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent
fiecărei norme de devizare)

81

S-ar putea să vă placă și