Sunteți pe pagina 1din 2

METODE TRADIŢIONALE ŞI ALTERNATIVE DE EVALUARE, UTILIZATE ÎN

CICLUL PRIMAR

METODE ŞI INSTRUMENTE TRADIŢIONALE


1. PROBELE ORALE:
- conversaţia de verificare (prin întrebări şi răspunsuri);
- cu support vizual;
- redarea (repovestirea);
- descrierea şi reconstituirea;
- descrierea / explicarea / instructajul;
- completarea unor dialoguri incomplete;

2. PROBELE SCRISE:
- extemporalul (lucrarea scrisă neanunţată);
- activitatea de muncă independent în clasă;
- lucrarea de control (anunţată);
- tema pentru acasă;
- testul

3. PROBELE PRACTICE
- confecţionarea unor obiecte;
- executarea unor experienţe sau lucrări experimentale
- întocmirea unor desene, schiţe, grafice
- interpretarea unui anumit rol;
- trecerea unor probe sportive etc.
D. SPECIFICUL APRECIERII ELEVILOR PRIN CALIFICATIVE,
PROBLEMATICA SPECIFICA A DESCRIPTORILOR DE PERFORMANTA
 Sistemul cifric realiza o discriminare fata de învăţământul primar nefiind atât
de deschis spre această discriminare, accentual trebuind a fi pus în principal pe
dezvoltarea spiritului de echipă, de cooperare decât pe cel de competiţie.
Printre elementele schimbării s-au numărat: renunţarea la mediile generale anuale,
renunţarea clasificările făcute pe clase, în funcţie de nivelul de performanţe cognitive
ale fiecărui elev, prezentarea rezultatelor sub o formă mai descriptivă.
Calificativele sunt acordate,, pe baza unor descriptori de performanţă elaboraţi în
concordanţă cu noul curriculum pentru învăţămantul primar. Ei stabilesc nivelul de
performanţă minimal, dar şi pe cel maximal la care se poate situa un elev, în urma
evoluţiei sale înclasa de elevi.
Pentru a înţelege la nivel interdisciplinar, psihologic, pedagogic şi axiologic
problematica evaluării prin calificative se impune cu necessitate identificarea şi
cunoaşterea tipurilor de rezultate şcolare ce suportă o apreciere, o măsurare şi o
judecată de valoare prin sistemul de calificative:
1. cunoştinţe ştiinţifice acumulate: concepte, noţiuni, date, teorii;
2. capacităţi de aplicare a cunoştinţelor pentru realizarea unor acivităţi practice,
unor demersuri teoretice care duc la formarea unor priceperi, tehnici, abilităţi,
structure operatorii;