Sunteți pe pagina 1din 27

Adrian

Dupu 03.2021
SECRETAR DE STAT 03.2022
RAPORT DE ACTIVITATE
După perioada în care activitatea mea profesională și politică s-a desfășurat
în Republica Moldova, o perioadă deosebit de consistentă din punct de
vedere al cunoștințelor și experiențelor acumulate în ceea ce privește
spațiul social, economic și cultural din stânga Prutului, am primit, cu
deosebită onoare, din partea Guvernului României, responsabilitatea de a
conduce și coordona Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.
Provocările au fost încă de la început deosebit de mari, iar pe măsură ce noi,
întreaga echipă a Departamentului, am decis că trebuie să creștem
exponențial gradul de implicare și susținere a societății moldovenești, în
ansamblul acesteia, aceste provocări au crescut și mai mult.
Există și vor exista întotdeauna așteptări din partea cetățenilor Republicii
Moldova în ceea ce privește sprijinul României, iar eforturile noastre, ale
românilor, au fost și vor fi asumate, predictibile și constante. Este adevărat,
nu de fiecare dată, în anii trecuți, proiectele susținute de România s-au
bucurat de vizibilitatea necesară și de coerență strategică în comunicarea
publică din Republica Moldova.
Reorganizarea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova și
regândirea strategiilor de comunicare au rolul de redefini structural modul
în care cetățenii Republicii Moldova vor recepta, în mod corect și coerent,
toate eforturile pe care noi, românii, le facem pentru sprijinirea comunităților
din stânga Prutului.
Preocuparea mea și echipei noastre este aceea de a duce mesajul de
prietenie și de susținere a României în fiecare comunitate, pe fiecare stradă
și în fiecare casă din Republica Moldova, iar pentru ca acest lucru să fie
posibil, suntem cu toții obligați să muncim și mai mult, să fim și mai implicați
și să înțelegem corect, în baza unor analize obiective și aprofundate, care
trebuie să fie prioritățile și direcțiile de acțiune.
În această etapă istorică, lumea se schimbă cu o viteză care nu va permite
unei instituții ca DRRM să piardă din vedere noile coordonate sociale,
economice și tehnologice ale societăților conectate la realitățile globale.
Sunt obligat să precizez aceste aspect, mai ales în contextul în care politicile
strategice de securitate de la frontiera de Est a Uniunii Europene generează,
așa cum bine se știe, conflicte de natura să compromită încrederea
cetățenilor în instituțiile statului și în democrație, element vital pentru
bunăstarea, pacea și securitatea regională.
Iată de ce, în mod natural, în anul 2021, în premieră pentru întreaga regiune
a Europei de Sud-Est, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova a
fost inițiatorul celui mai important și serios proiect științific care va avea
drept scop combaterea războiului hibrid, a dezinformării și a știrilor false.
Ne-am concentrat și ne vom concentra în viitor atât pe dimensiunea
strategică a misiunii noastre instituționale, dar și pe detaliile unei colaborări
intense și productive cu mediul academic și cultural din Republica Moldova
și cu fiecare comunitate în parte. Investițiile pe termen lung în educație și
cultură sunt singurele care pot garanta apropierea ireversibilă a Republicii
Moldova de România și de spațiul istoric european, iar susținerea punctuală
a proiectelor specifice fiecărei comunități în parte va întări credibilitatea și
predictibilitatea sprijinului acordat de România.
În egală măsură, înțelegem că beneficiarii proiectelor noastre trebuie să facă
parte din toate clasele sociale din Republica Moldova, iar indicatorii muncii
noastre trebuie să măsoare numărul beneficiarilor direcți în sute de mii și
milioane de cetățeni moldoveni.
Succesul activității noastre depinde, în mare măsură, de capacitatea de a
identifica corect direcțiile și temele care presupun, în mod evident, abordări
proactive și programatice care pot balansa, într-o manieră corectă și
sustenabilă, dinamica narativelor care pun în discuție apartenența
cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului la un spațiu geografic, istoric,
cultural și spiritual comun.
Întreaga activitate a Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova va
fi definită, și pe viitor, de asumarea la detaliu a tuturor vectorilor de politică
externă a Guvernului României care definesc Parteneriatul Strategic dintre
România și Republica Moldova.
Adrian Dupu

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 2

REORGANIZARE D.R.R.M.
Odată cu numirea ca secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova
(D.R.R.M), la 1 martie 2021, în urma discuțiilor cu conducerea Secretariatului General al
Guvernului (S.G.G.), a fost aprobată demararea procedurilor de reorganizare a Departamentului.
Prin OUG 52/2021, D.R.R.M. a fost reorganizat ca structură cu personalitate juridică în cadrul
aparatului de lucru al Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, finanțată de la bugetul de
stat prin bugetul S.G.G.
Astfel, capacitatea D.R.R.M. s-a extins, iar în urma organizării de concursuri, echipei s-au alăturat
specialiști care ocupă posturi esențiale derulării în mod eficient a activității Departamentului.
În urma reorganizării D.R.R.M. are capacitatea să implementeze și să coordoneze implementarea
unui volum mai mare de proiecte care să vină în sprijinul cetățenilor din Republica Moldova.
Departamentul pentru Relaţia cu Republica Moldova elaborează și aplică politica statului român
pentru promovarea și consolidarea comunității de limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie,
care stă la baza relației cu Republica Moldova.
Pentru îndeplinirea acestor obiective, D.R.R.M. acționează atât prin implementarea directă de
programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor din Republica Moldova (proiecte proprii
realizate prin structurile departamentului), cât și prin implementare indirectă, respectiv,
acordarea de finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin material beneficiarilor eligibili.
Prin implementarea directă a proiectelor, D.R.R.M. a reușit în anul 2021 să răspundă solicitărilor
a 18 unități de învățământ primar și gimnazial din zone rurale din Republica Moldova, care au
primit cărți și rechizite pentru două mii de elevi, pentru ca aceștia să poată urma cursurile în
condiții optime.
În același mod, D.R.R.M a dotat un studio TV în cadrul laboratorului de specialitate pentru
formarea studenților din cadrul Facultății de Jurnalism și Științe ale Comunicării, de la
Universitatea de Stat din Moldova.
În ceea ce privește implementarea indirectă, D.R.R.M. a derulat programe de finanţare
structurate pe următoarele domenii de activitate: educaţie, cultură, mass-media, spiritualitate,
tradiţie și societate civilă.
Astfel, D.R.R.M. a sprijinit proiectele care vizează promovarea demersurilor României de
susținere a cetățenilor din Republica Moldova și conștientizarea de către aceștia a rolului activ
pe care țara noastră îl are pentru dezvoltarea economică și parcursul european al Republicii
Moldova.
D.R.R.M a inițiat și a contribuit la dezvoltarea unor oportunități de cooperare instituțională,
facilitând dialoguri și schimburi de informații în vederea promovării, coordonării, organizării și
susținerii activităților ce vin în sprijinul cetățenilor Republicii Moldova.
Odată stabilit cadrul general, s-au implementat proiecte comune sau complementare cu scopul
final de a promova valorile românești și de a continua să se asigure reciproc de valorificarea
oportunităților de dezvoltare.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 3

PARTENERIATE
TVR MOLDOVA

D.R.R.M. a încheiat cu TVR Moldova un acord de parteneriat prin


care sunt difuzate de două ori pe zi, pe parcursul unui an
calendaristic, începând cu 1 decembrie 2021, 365 de producţii
scurte de televiziune, realizate în cadrul proiectului „România în
fiecare zi”, finanțat de către DRRM.

Fiecare episod prezintă un eveniment important din istoria


României, o personalitate românească - model de referință
pentru generațiile de astăzi.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 4

UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA

D.R.R.M a semnat un protocol de colaborare cu Universitatea de stat


din Moldova (U.S.M.), prin care cele două instituții au convenit să
realizeze pe parcusul anului 2022, programe, proiecte și evenimente
din aria de interes comună, în vederea promovării identității
naționale românești pe ambele maluri ale Prutului.

Semnarea acestuia vine ca o continuare firească a bunei relații


dintre cele două instituții, care a dus în această perioadă la
finanțarea cu succes a două proiecte implementate de U.S.M. și
participarea la o serie de evenimente comune.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 5

INSTITUTUL NAȚIONAL DE
CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
BIORESURSE ALIMENTARE

Un obiectiv important al D.R.R.M. îl reprezintă atragerea de fonduri


europene pentru derularea proiectelor.

În acest context, Departamentul a încheiat un protocol de


colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru
Bioresurse Alimentare (I.B.A.), prin care, specialiști ai I.B.A. vor oferi
servicii de consultanță în vederea realizării și depunerii de proiecte
din fonduri europene, care intră în aria de interes a celor două părți.
Parteneriatul cu I.B.A. vine ca o continuare a colaborării care a dus la
redactarea și depunerea de către Departamentul pentru Relația cu
Republica Moldova a unui prim proiect cu finanțare europeană.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 6

COMITETUL OLIMPIC ȘI
SPORTIV ROMÂN

Încurajarea activităților sportive este un element esențial în


cultivarea valorilor comune și a dialogului.

La semnarea parteneriatului, un număr de 100 de exemplare din


Ghidul Olimpic și Magazinul Olimpic, publicate de C.O.S.R., au fost
oferite Departamentului de către președintele C.O.S.R., Mihai
Covaliu, destinate tinerilor și copiilor din stânga Prutului.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 7

CONSORȚIU FORMAT DIN 13


INSTITUȚII DIN ROMÂNIA,
REPUBLICA MOLDOVA ȘI UCRAINA
D.R.R.M. a coordonat în toamna anului trecut inițierea, formarea și
angrenarea unui consorțiu format din Institutul de Lingvistică și
Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială, ambele din
cadrul Academiei Române, Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, Serviciul
de Telecomunicații Speciale, Poliția Română, Universitatea din
București, Universitatea de Stat din Moldova, Academia de Științe a
Moldovei, Poliția Republicii Moldova, Universitatea Națională din
Cernăuți, Inspectoratul Regional de Poliție Cernăuți.

Scopul acestui consorțiu condus de D.R.R.M. a fost implicarea


specialiștilor acestor instituții în scrierea și depunerea unui proiect
finanțat din fonduri europene.

Proiectul are ca obiectiv generarea unui instrument de inteligență


artificială unic și eficient împotriva fenomenului de fake news în
spațiul vorbitorilor de limbă română.

Proiectul a primit scrisori de susținere din partea Senatului


României, Camerei Deputaților, președintelui Parlamentului
Republicii Moldova, prim-ministrului Republicii Moldova și
președintelui Academiei Române.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 8

FEDERAȚIA ROMÂNĂ
DE FOTBAL

În urma protocolului încheiat, Departamentul pentru Relația cu


Republica Moldova și Federația Romană de Fotbal vor lucra
împreună pentru a promova educația, cultura și identitatea
națională prin sport.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 9

APARIȚII MEDIA

Activitățile prioritare în aplicarea politicii statului român în domeniul


relațiilor cu cetățenii din Republica Moldova, sesiunile de finanțare a
proiectelor și acțiunilor urmăresc consolidarea comunității de limbă,
cultură, religie, spiritualitate și istorie.
Promovarea activității D.R.R.M a fost susținută cu prioriate prin
apariții media, atât la televiziuni, radio, cât și în publicații online din
România și din Republica Moldova, printre care TVR Moldova, TVR
Internațional, Radio Chișinău, PS News, Radio Europa Liberă
Moldova.
Printre temele expuse s-au numărat ajutorul acordat Replicii
Moldova, detalii despre linia de finanțare a proiectelor de către
D.R.R.M. și explicarea beneficiilor relației dintre cele doua state.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 10

ACȚIUNI ȘI
EVENIMENTE
În perioada martie 2021- martie 2022, Departamentul pentru Relația
cu Republica Moldova a organizat, a contribuit și fost reprezentat la
cele mai importante evenimente care au marcat relația România-
Republica Moldova, printre care Ziua Limbii Române, Ziua Națională
a României și Ziua Independenței Republicii Moldova.

Participare la ceremonia de depunere a jurământului de credință,


alături de președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie,
Gabriela Lenghel.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 11

Lansarea revistei „Timpul”, la Chișinău, în cadrul unui eveniment


public, la care au participat oficiali de la București, scriitori și oameni
de cultură de pe ambele maluri ale Prutului.

Participare la deschiderea anului universitar al Facultății de


Jurnalism și Științe ale Comunicării de la Universitatea de Stat din
Moldova, la invitația domnului rector Igor Șarov și a doamnei decan
Georgeta Stepanov.
DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO
CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 12

Participare la inaugurarea Centrului de Informare a României


„Gheorghe Brătianu”, în cadrul Facultății de Istorie și Filosofie (FIF) a
Universității de Stat din Moldova, realizat cu sprijinul financiar al
D.R.R.M.

Participare la vernisajul expoziției “Arta cămășii cu altiță”, expoziție


organizată cu ocazia “Zilei Naționale a Iei”, la Muzeul Național al
Satului “Dimitrie Gusti”, din București.
DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO
CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 13

De „Ziua portului popular”, în cadrul „Galei Performanțelor 2021”,


D.R.R.M a înmânat celor mai buni studenți ai Universității de Stat din
Moldova câte un album “Marea istorie ilustrată a României și
Republicii Moldova”.

Vizită la Muzeul Științific din Brăila, cu ocazia aniversării a 140 de ani


de când Regele Carol I a semnat decretul privind autorizarea
funcționării urbei Brăila și a Muzeului Științific, ocazie cu care au fost
create premisele unui posibil parteneriat între D.R.R.M. și acest
muzeu pentru înființarea unui Centru de documentare a Istoriei în
incinta Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.
DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO
CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 14

De Ziua Limbii Române, D.R.R.M. a fost reprezentat la ceremonia de


depunere de flori pe aleea scriitorilor din Chișinău, alături de E.S.
ambasadorul României în Republica Moldovei, Daniel Ioniță.

În marja evenimentelor organizate de Ziua Națională a României,


aproximativ 2.000 de elevi din 18 unități de învățământ din zone
rurale din Republica Moldova au primit pachete cu cărți și rechizite
din partea D.R.R.M.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 15

Participare la deschiderea celei de-a 7 ediții a Zilelor Filmului


Românesc la Chișinău, eveniment organizat în acest an cu
susținerea D.R.R.M.

Participare la inaugurarea Laboratorului de televiziune al Facultății


de Jurnalism și Științe ale Comunicări, din cadrul Universității de
Stat din Moldova, alături de șeful Cancelariei prim-ministrului
României, Mircea Abrudean.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 16

Participare la recepția oferită de Ambasada Republicii Moldova cu


ocazia împlinirii a 30 de ani de independență.

Vizită la Complexul Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani, pentru a


încuraja și susține Lotul Național de Natație al Republicii Moldova,
care se pregătește în aceste zile în România.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 17

Participare la semnarea primului contract pentru realizarea lucrărilor


de extindere a conductelor de alimentare cu apă potabilă în
Republica Moldova.

Participare la ședința comună a guvernelor României și Republicii


Moldova, la Chișinău. În cadrul ședinței celor două guverne a fost
semnat acordul pentru grantul de 100 de milioane de euro oferit de
România, cât și un număr de 13 acorduri și memorandumuri între
ministerele de pe ambele maluri ale Prutului.
DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO
CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 18

Întâlnirea cu reprezentanții organizațiilor și asociațiilor studenților


originari din Republica Moldova.

Acordarea alături de Primăria Filipeștii de Pădure, Prahova a unor


ajutoare umanitare membrilor asociaţiei Românilor din Basarabia –
Foşti Deţinuţi Politici şi Deportaţi.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 19

Întâlnire cu reprezentanți ai presei de limbă română din Republica


Moldova.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 20

ÎNTÂLNIRI ȘI
VIZITE OFICIALE
Pentru îndeplinirea obiectivelor D.R.R.M, respectiv contribuirea la
realizarea politicii statului român vizând consolidarea comunității de
limbă, cultură, religie, spiritualitate și istorie, care stă la baza relației
României cu Republica Moldova, s-au organizat o serie de întâlniri cu
oficialități, personalități și factori de decizie din cadrul ambelor state.

Întâlnire cu rectorul Universității de Stat din Moldova, conf. univ. dr.


Igor Șarov.
Parteneriatul strategic dintre România şi Republica Moldova este axa
centrală a tuturor proiectelor universitare care vor fi dezvoltate în
colaborare cu Universitatea de Stat în Moldova.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 21

Excelența Sa, domnul Emil Jacotă, Însărcinatul cu Afaceri al


Ambasadei Republicii Moldova la București a fost primit la
începutul anului 2021, la sediul D.R.R.M., pentru a discuta
prioritățile mandatului și necesitatea creșterii vizibilității proiectelor
finanțate de România în Republica Moldova.

În cadrul vizitei oficiale la București, președintele Parlamentului


Republicii Moldova, Igor Grosu, împreună cu o delegație de
deputați moldoveni, au fost primiți la sediul D.R.R.M.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 22

Întâlnire cu președintele Academiei de Științe a Moldovei, acad. Ion


Tighineanu.

Primirea la Chișinău de către președintele Parlamentului, dl Igor


Grosu, pentru discutii referitoare la proiectele derulate de D.R.R.M.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 23

Primirea la sediulul Guvernului de către prim-ministrul Republicii


Moldova, Natalia Gavrilița, care și-a exprimat suportul și sprijinul în
demersurile D.R.R.M.

Participarea la vizita oficială la Palatul Victoria, a premierului


Republicii Moldova, doamna Natalia Gavrilița.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 24

Participare la vizita oficială a președintelui Republicii Moldova, Maia


Sandu, la Palatul Victoria din București, ocazie cu care s-a semnat
Acordul privind recunoașterea reciprocă a diplomelor, certificatelor
și titlurilor științifice.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
PAGINA 25

Academia Română se alătură D.R.R.M. în consolidarea


parteneriatului cu Republica Moldova

Vizita noului Ambasador al Republicii Moldova la București, E.S.


Victor Chirilă, la sediul D.R.R.M.

DEPARTAMENTRUL PENTRU RELAȚIA WWW.DRRM.GOV.RO


CU REPUBLICA MOLDOVA FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA
STRADA ALEKSANDR SERGHEEVICI PUȘKIN 11,
SECTOR 1, CP 011995, BUCUREȘTI, ROMÂNIA

TELEFON: +40 752 177 029


E-MAIL: SECRETARIAT@DRRM.GOV.RO

WEBSITE: WWW.DRRM.GOV.RO
FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/DRRMROMANIA

S-ar putea să vă placă și