Sunteți pe pagina 1din 2

PRENUMELE: DATA:

NUMELE (DE FAMILIE):


Scrierea cuvintelor cu î și â
1. Citește cuvintele de mai jos și încercuiește litera
î.

 încetat → neîncetat  împă cat → neîmpă cat


 învins → neînvins  încredere → neîncredere
 întrecut → neîntrecut  înduplecat → neînduplecat
2. Transcrie cuvintele subliniate de la exercițiul anterior.

3. Alcă tuiește câ te o propoziție cu ajutorul cuvintelor: neîntrecut,


neîncetat, neînvins.

3. Când folosim litera î? Bifează răspunsurile corecte.

□ la începutul cuvintelor
□ în interiorul cuvintelor: neîmpăcat, neîncetat, reîntors
□ la sfârșitul cuvintelor
4. Grupează cuvintele urmă toare în tabel: câine, pârâu,
îndoială, vânzător, zăvorî, plâng, neînvins, doborî, câmpie,
neîncetat.

î â

5. Completează rebusul.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10

1
9
4 7

2 10
5

3 8
6