Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:

TEST DE EVALUARE – MICROSOFT POWERPOINT

 Pentru fiecare item rezolvat corect se acordă 1 punct. Din oficiu se acordă 1 punct.
 Timpul efectiv de lucru este de 15 minute.

I. Alegeți răspunsul corect la întrebările de mai jos:

1. Care este pictograma pentru aplicația Microsoft PowerPoint?

a) b) c)

2. Ce opțiune permite salvarea unei prezentări PowerPoint?


a) Print; b) Save; c) Open.

3. Ce opțiune permite deschiderea unei prezentări PowerPoint?


a) Exit; b) New; c) Open

4. Ce atribut permite scrierea îngroșată a caracterelor?


a) Bold; b) Italic; c) Underline.

5. Care este extensia unei prezentări realizată cu PowerPoint?


a) jpg; b) ppt; c) doc.

6. Într-o prezentare pot fi inserate:


a) Numai texte;
b) Texte și imagini;
c) Texte, imagini, tabele, diagrame și obiecte grafice.

7. La pagina unei prezentări se poate atașa un comentariu?


a) Da;
b) Nu.

8. O prezentare realizată în PowerPoint conține:


a) O singură pagină;
b) Una sau mai multe pagini;
c) Maxim 10 pagini.

II. Asociați elementele și formulați propoziții corecte:

Meniul PORNIRE permite introducerea de obiecte într-o prezentare.


Meniul INSERARE conține opțiuni de formatare a caracterelor.
Meniul ANIMAȚII permite formatarea fundalului unui diapozitiv.
Meniul PROIECTARE permite adăugarea de animații obiectelor din diapozitive.