Sunteți pe pagina 1din 1

Numele și prenumele:…………………………………………..

Clasa a XII-a A

TEST DE EVALUARE HTML


Clasa a XII-a

Încercuiţi variantele corecte.

1. Marcajul <B> …</B> realizează afişarea... 10. Pentru a marca o linie a unui tabel se foloseşte
a. aplecată a textului elementul:
b. subliniată a textului a. TH
c. îngroşată a textului b. TR
2. Marcajul <P> este utilizat pentru... c. TD
a. a marca începutul unei pagini d. TL
b. a marca începutul unui paragraf
c. a numerota automat paginile 11. Care din următoarele atribute nu sunt specifice
3. Pentru a scrie formula apei se va folosi sintaxa: elementului TABLE ?
a. H<u>2</u>O a. Border
b. H<sub>2O b. Cellspacing
c. H<sub>2</sub>O c. Color
4. Pentru a scrie cuvântul "clasa" cu caractere d. Width şi Height
îngroşate şi înclinate (italice) se va folosi forma: 12. Pentru a determina ca o celulă a tabelului să ocupe
a. <b><i>clasa</i></b> spaţiul a două sau mai multe coloane se foloseşte
b. <bi>clasa</bi> atributul:
c. <u><b>clasa</u></b> a. width
5. Atributele controlului "Font" sunt: b. rowspan
a. Face, color, width c. height
b. Face, BG d. colspan
c. Face, size, color 13. Consideram tabelul definit mai jos:
6. Să considerăm pasajul de text următor: <table width=100% border=1 cellspacing=0
<font size=2 color="red"> Marcajele cellpadding=0>
HTML <font color="blue"> pot fi
     <tr>
</font> vide <font size=5> sau
container </font></font>.      <td colspan=2>a</td>
Care din următoarele cuvinte vor fi afişate cu font      <td >b</td>
de dimensiune 5 şi culoare roșie?      </tr>
a. niciunul      <tr>
b. container      <td >c</td>
c. vide      <td>d</td>
7. Antetul documentului este delimitat prin eticheta: <td>d</td>
a. <HTML>      </tr>
b. <HEAD>   </table>
c. <TITLE> Câte celule va conţine linia a doua?
8. Elementul BODY admite următoarele atribute:
a. TITLE a. 1
b. BGCOLOR b. 2
c. BIG
9. Trecerea pe un rând nou al paginii web se realizează c. 3
folosind eticheta:
a) <p>……..</p> d. 4
b) <br>……</br>
c) <b>……..</b> 14. Ce înseamnă HTML?