Sunteți pe pagina 1din 5

CONCURSUL DE GEOGRAFIE TERRA

CLASA a V-a

SUBIECTUL I 20 puncte

Identificaţi de pe harta de mai jos formele majore de relief notate cu cifre de la 1 la 10.

1.Munţii……………………………………….. 6.Podişul……………………………………
2.Munţii………………………………………… 7.Podişul…………………………………….
3.Munţii……………………………………… 8.Câmpia…………………………………….
4.Munţii………………………………………… 9.Munţii……………………………………...
5.Podişul……………………………………….. 10.Câmpia……………………………………

SUBIECTUL II 10 puncte

Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Față de ecuator, Europa este situată în:
a. emisfera nordică b. emisfera vestică c. emisfera sudică d. emisfera estică

2. Raportul numeric ce arată de câte ori a fost micşorată o suprafaţă terestră pe o hartă se
numeşte:
a. legendă b. scară de proporţie c. semn convenţional d. titlu

3. Forma majoră de relief cu altitudini de peste 1000 m, culmi ascuţite şi pante abrupte, se
numeşte:
a. câmpie b. deal c. munte d. podiş

4. Stratul atmosferei aflat la baza acesteia, unde se formează norii şi precipitaţiile, poartă numele
de:
a. exosferă b. mezosferă c. stratosferă d. troposferă
5. Starea atmosferei într-un anumit loc şi la un moment dat poartă numele de:
a. climă b. hazard c. vânt d. vreme

SUBIECTUL III 10 puncte

Determinaţi poziţia punctelor A şi B pe globul


alăturat.

SUBIECTUL IV 10 puncte

Citiţi cu atenţie afirmaţiile de mai jos. În cazul în care apreciaţi că informaţia este
adevărată, notaţi litera A în dreptul afirmaţiei, iar dacă apreciaţi că informaţia este falsă,
notaţilitera F.
………….1. Galaxiile sunt aglomerări de sute de miliarde de stele.
………….2. Şisturile cristaline sunt roci magmatice, formate din diverse minerale dispuse în
foiţe paralele.
………….3. Stratul atmosferic care conţine pătura de ozon se numeşte stratosferă.
………….4. Riftul apare în zonele de subducţie.
………….5. Saturn are 16 sateliţi naturali.

SUBIECTUL V
10 puncte

Identificaţi pe desenul alăturat


elementele unui aparat vulcanic
SUBIECTUL VI 10 puncte

Identificaţi pe desenul alăturat


articulaţiile ţărmului .

SUBIECTUL VII 20 puncte

1. În coloana A sunt enumerate câteva dintre corpurile cerești din Sistemul Solar, iar în
coloana B sunt prezentate caracteristici care definesc corpurile cerești din Sistemul Solar.
Asociază corpul ceresc din coloana A cu definiția corespunzătoare din coloana B.

A B
1. comete a. corpuri cerești, fără lumină și căldură proprie, care gravitează în jurul planetelor

2. meteoriți b. corpuri cerești, cu lumină și căldură proprie, care gravitează în jurul Soarelui

3. sateliți c. bucăți din corpuri cerești care cad pe suprafața altor corpuri cerești

4.planete d. corpuri cerești care se deplasează în jurul Soarelui, pe orbite foarte alungite

e. corpuri cerești, cu lumină și căldură proprie, care gravitează în jurul Lunii.


BAREM
CLASA a V-a

• Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor;


• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem;
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru test la 10.

SUBIECTUL I-20 puncte

1.Se acordă câte 2 puncte pentru fiecare element geografic identificat corect:

1.Munţii Anzi
2.Munţii Stâncoşi
3.Munţii Kilimandjaro
4.Munţii Himalaya
5.Podişul Siberiei Centrale
6.Podişul Arabiei
7.Podişul Labrador
8.Câmpia Amazonului
9.Munţii Alpi
10. Câmpia Chinei de Est

SUBIECTUL II-10 puncte


Se acordă 2 puncte pentru fiecare corespondenţă corectă:
1.a
2.b
3.c
4.d
5.d

SUBIECTUL III- 10 puncte


Se acordă 5 puncte pentru fiecare răspuns corect astfel:
A-40 0 latitudine S şi 20 0 longitudine V
B-600 latitudine N şi 80 0 longitudine E

SUBIECTUL IV-10 puncte


Se acordă 2 puncte pentru fiecare dintre următoarele răspunsuri corecte:
1.A
2.F
3.A
4.F
5.F

SUBIECTUL V-10 puncte

Se acordă 2 puncte pentru identificarea corectă a următoarelor elemente ce alcătuiesc aparatul


vulcanic:Vatră, coş, crater, crater secundar, lavă 5x2 puncte

SUBIECUL VI-10 puncte


Se acordă 2 puncte pentru identificarea corectă a următoarelor elemente ce alcătuiesc
ţărmul:insulă, peninsulă, strâmtoare, golf, cap 5x2 puncte

SUBIECTUL VII- 20puncte


Se acordă 5 puncte pentru fiecare corespondenţă corectă:
1.d
2.c
3.a
4.b

S-ar putea să vă placă și