Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 1 Fundamentele Pedagogiei 8.10.

2018

CONSTITUIREA PEDAGOGIEI CA ȘTIINȚĂ

I. Repere etimologice

Termenul de pedagogie își are originea în cuvintele grecești „pais” / „paidos”= copil și „agoge”
care are semnificația de conducere, îndrumare, drum către.
Obiectul de studiu al pedagogiei este educația. Pedagogia și educația au evoluat relativ distinct la
începuturi.
Educația în formele sale primare a apărut odată cu omul, cu primele comunități umane organizate.
Pedagogia, ideile pedagogice ca reflecție asupra educației au apărut mai târziu din nevoile generate
de practica educațională.

II. Pedagogia – știință socio-umană specializată în studiul educației

Pedagogia reprezintă știința care are ca obiect de studiu educația explicitată și interpretată printr-o
metodologie specifică ordonată și reglementată printr-o normativitate specifică.
Obiectul de studiu specific pedagogiei este constituit la nivelul educației, activitate proprie omului și
societății. Astfel pedagogia este considerată o știință socio-umană .
Pedagogia studiază dimensiunea generală și profundă a educației cu ajutorul următoarelor concepte
fundamentale:
1. funcția centrală a educației – ea definește consecința cea mai generală a educației: formarea,
dezvoltarea personalității umane în scopul integrării sociale;
2. structura de bază a educației – definește corelația dintre educator și educat necesară în orice
contect pentru realizarea funcției centrale a educației ;
3. finalitățile educației - definesc orientările valorice ale activității de educație, angajate la nivel
de sistem (idealul educațional și scopurile educaționale) și la nivel de proces (obiective-
competențe);
4. conținuturile generale ale educației – definesc valorile generale (binele moral, adevărul
științific aplicat, frumosul, sănătatea) reflectate pedagogic la nivel de :
a. educație morală
b. educație științifică, intelectuală
c. educație tehnologocă, aplicativă
d. educație estetică
e. educație psihoo-fizică
5. formele generale ale educației – definesc modalitățile de realizare ale educației; astfel vorbim
de :
a) educație formală
Curs 1 Fundamentele Pedagogiei 8.10.2018
b) educație non-formală
c) educație informală, spontană
6. contextul general al educației - definește cadrul instituțional de realizare al educației ce
cuprinde:
a) sistemul de educație
b) sistemul de învățământ
c) procesul de învățământ
d) activitatea concertă de educație/ instruire
e) activitățile educative: lecții, cursuri, seminarii, activități practice etc

Metodologia de cercetare specific domeniului pedagogic implică modalitățile de aplicare a teoriei


la rezolvarea marilor probleme ale activității de educație și ale principalului subsistem ale acestuia și anume
instruirea.
În sens restrâns, metodologia specifică domneiului pedagogiei implică ansamblul de strategii,
metode, mijloace, instrumente de cercetare a realității pedagogice.
Normativitatea specifică domneiului pedagogiei implică ansamblul conexiunilor cu caracter
obiectiv general care ordonează și reglementează activitatea de educație. Ea este exprimată prin: axiome,
postulate, principii, reguli, presupoziții, legi care vizează proiectarea, realizarea și dezvoltarea educației .

III. Evoluția pedagogiei. Tranziția spre științele educației

1. Etapa empirică sau preștințifică -

S-ar putea să vă placă și