Sunteți pe pagina 1din 2

CARACTERIZAREA GRUPEI ÎN URMA EVALUĂRII INIȚIALE

Grupa la care ne vom desfășura activitatea instructiv-educativă în anul școlar 2021-2022 este de nivel I
(3-5 ani), mai precis grupa mijlocie, având ca denumire distinctivă ”Grupa Steluțelor”, titlu ales cu ajutorul
copiilor.
Această grupă este formată dintr-un colectiv de 17 copii dintre care 9 fete și 8 băieți.

Perioada de evaluare inițială a cuprins toate secvențele zilnice: ADP, ALA, ADE și a fost realizată prin
aplicarea de probe orale și practice pe parcursul primelor două săptămâni ale anului școlar. Am vizat identificarea
cunoștințelor deținute de preșcolari, a deprinderilor și priceperilor lor și cunoașterea capacităților lor de învățare în
vederea reglării demersului didactic în perioada următoare.

Concluziile desprinse în urma acestui proces ajută la realizarea predicției, stabilirea coordonatelor esențiale
ale activității viitoare; reprezintă alegerea strategiilor adecvate pentru obținerea performanțelor copiilor, deci
premisa pentru eficiența procesului didactic viitor care se va oglindi în planificarea semestrială.

În privința limbajului și a comunicării am constatat un progres, atât în ceea ce privește volumul vocal cât și
exprimarea. Copiii înțeleg și utilizează corect structurile verbale. Majoritatea se exprimă corect, redau conținutul
unei povești utilizând calitățile expresive ale limbajului oral și corporal. Am sesizat și necesitatea corectării
vorbirii unor copii cu grade ușoare de dificultate. Dintre preșcolarii pe care îi avem, doar unul singur are mai
multă nevoie ajutor. În această privință am apelat deja la logoped care a făcut o evaluare, iar în urma acesteia a
stabilit un plan de recuperare.
O altă soluție identificată este realizarea de jocuri și exerciții pentru corectarea vorbirii. .

Preșcolarii cunosc materialele și uneltele folosite în activitățile practice, dar coordonarea acțiunilor ambelor
mâini, nu este perfecționată. Încă mai sunt copii care nu finalizează lucrările. În continuare vom pune accent pe
aceste tipuri de activități, având în vedere că majoritatea copiilor au un comportament în curs de dezvoltare.

Am observat un progres în ceea ce privește cunoștințele și reprezentările matematice.Toți numără în


concentrul 1-3, însă mai sunt câtiva care nu recunosc aceste cifre și nu raportează corect numărul la cantitate.
Copiii ordonează elemente în funcție de criterii date (mărime, culoare, formă). Majoritatea recunosc și descriu
corect formele geometrice învățate și identifică corect pozițiile spațiale ale obiectelor. Ca și măsură ameliorativă,
îi vom atrage mai mult în activitățile de la aria Știință și în cele recuperatorii; vom realiza activități și jocuri de
recunoaștere a cifrelor sau diferite jocuri cu conținut matematic.

În urma evaluării, am constatat că majoritatea copiilor au însușite cunoștințele referitoare la mediul


înconjurător, însă nu toți adresează întrebări cu privire la cele observate. Ei denumesc părți componente ale
propriului corp, descriu, enumeră, clasifică elemente componente ale mediului (plante, animale, obiecte).
Și pe parcursul acestui an școlar, cei mici vor fi antrenați în activități și jocuri didactice pentru cunoașterea a tot
ceea ce se află în jurul lor.

Majoritatea preșcolarilor acceptă și respectă regulile de conviețuire în grup, dar frecvența slabă, sporadică a
unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra în colectiv, de a interacționa cu colegii, de a manifesta spirit
cooperant. Ne propunem să realizăm în continuare activități de cunoaștere a propriei persoane și a familiei.
O mare parte din copii interpretează corect cântecele, repectând tonul și semnalul de început. Aproape toți
diferențiază timbrul sunetelor din mediul înconjurător, însă nu suficient pe cele muzicale și mai ales nu
diferențiază durate ale acestora. Toți execută mișcările sugerate de textul cântecului sau jocului muzical
interpretat, dovedind un simț ritmic bine dezvoltat. Nu toți cântă deodată la unison. Ca și măsură recuperatorie,
îi vom antrena pe cei mici în jocuri muzicale și în interpretarea cântecelor în colectiv și în grupuri mici.

Tot în această perioadă, am observat că s-au realizat progrese în ceea ce privește mânuirea corectă a
instrumentelor de lucru și în compunerea spatiului plastic. De asemenea, copiii modelează forme de dimensiuni și
culori diferite utilizând tehnici spontane. Am observat totuși, o rigiditate a mâinii. Ne propunem ca în acest an să
realizăm activități în care să folosim diferite tehnici de lucru.

Din punct de vedere psiho-motric, aproape toți copiii execută corect deprinderile motrice învățate și reușesc
să le utilizeze în diferite contexte. De asemenea execută mișcări care necesită orientare spațială și temporală.
În general copiii cunosc regulile de igienă a efortului fizic, însă nu le respectă (nu aleargă cu gura închisă) ;
deprinderile motrice sunt în formare, iar unii dintre ei nu respectă regulile jocurilor în care sunt implicați. Ca și
măsuri ameliorative, vom realiza activități de respectare a regulilor de igienă, a regulilor jocurilor, a deprinderilor
motrice și a comenzilor.

Constatările prezentate evidențiază progresul realizat de copii în ceea ce privește nivelul de cunoștințe,
priceperi, deprinderi și abilități însușite, deci o evoluție în ceea ce privește dezvoltarea fizică și intelectuală .

Rezultatele evaluării inițiale ne-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective accesibile, pentru
elaborarea unei planificări a activităților instructiv - educative care să țină cont de datele culese și utilizarea
mijloacelor, metodelor, tehnicilor de lucru care să formeze copiilor priceperile și deprinderile de bază necesare
integrării active în activitățile educaționale din învățământul preșcolar.

S-ar putea să vă placă și