Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA NESECRET

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nr. 27603 din 27.02.2022


INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI Exemplar unic

COMISIA DE CONCURS

ERATĂ

În revenire la anunțul de concurs privind ocuparea unui post vacant de șef serviciu din
cadrul Direcției Migrație – Serviciul pentru Imigrări al Județului Brașov, prevăzut la poziţia
nr. 1 din Statul de Organizare al Serviciului pentru Imigrări al Județului Brașov, respectiv, șef
serviciu din cadrul Direcției Migrație – Serviciul pentru Imigrări al Județului Ilfov, prevăzut
la poziţia nr. 1 din Statul de Organizare al Serviciului pentru Imigrări al Județului Ilfov

În conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu


modificările şi completările ulterioare, O.m.a.i. nr. 140/2016 privind activitatea de management
resurse umane în unităţile de poliție M.A.I. cu modificările şi completările ulterioare, Dispoziţia
directorului general al D.G.M.R.U. nr. II/1620/15.09.2015 privind unele proceduri şi formulare
utilizate în activitatea de management resurse umane în unităţile M.A.I.,
Se revine, în parte, la anunțul nr. 27602 din 25.02.2022, în vederea ocupării unui post
vacant de șef serviciu din cadrul Direcției Migrație – Serviciul pentru Imigrări al Județului
Brașov, respectiv, șef serviciu din cadrul Direcției Migrație – Serviciul pentru Imigrări al
Județului Ilfov, în sensul că, se introduce la Capitolul I - ,,Pentru a participa la examen/concurs,
ofițerii de poliție trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii”, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, art. 27^46 alin (2) pct. III. lit. b):
,,vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani”.

PRECIZĂRI :
Celelalte prevederi ale anunțului de concurs rămân neschimbate.

APROB
Preşedintele comisiei de examen/concurs

Secretarul comisiei

S-ar putea să vă placă și