Sunteți pe pagina 1din 10

PILA

ELECTRICĂ
Ce este pila electrică?

Pila electrică (numită și elementul


galvanic sau baterie) este un generator
electrochimic de curent continuu bazat
pe transformarea spontană a energiei
chimice în energie electrică.
Din ce este alcătuită pila electrică?

- Pila electrică este alcătuită din două plăci


conductoare de naturi diferite (electrozii),
introduse într-o soluție de electrolit; una din ele
reprezintă polul pozitiv (sau catodul) sursei de
curent, iar a doua placă - polul negativ (sau
anodul).

- Funcţionarea pilei electrice se bazează pe


tendinţa diferită a metalelor de a ceda
electroni.
01 02
Pila Pila
Modele Daniell Leclanché

de pile
electrice 03 04
Pila Pila
voltaică alcalină
1. Pila Daniell 2. Pila Leclanché

Pila Leclanché (numită și pilă uscată) este o


Pila Daniell este o pilă electrică de curent baterie electrică inventată și patentată de
continuu care a fost inventată în anul 1836 de Georges Leclanché în 1868. Este una dintre cele
către chimistul și meteorologul britanic John mai cunoscute elemente galvanice primare și
Frederic Daniell. Este constituită dintr-un vas de funcționează pe baza reacției redox dintre zinc și
cupru ce conține o soluție de sulfat de cupru, în dioxid de mangan. Aria utilizării pilelor Leclanché
cadrul căreia a imersat un al doilea vas de este extinsă, acoperind domenii dificile ca:
alimentarea instalațiilor de semnalizare, a
ceramică nesmălțuită, umplut cu acid sulfuric și
aparatelor de radio portabile tranzistorizate, a
un electrod de zinc. soneriilor electrice, a lanternelor etc.
3. Pila voltaică 4. Pila alcalină

Pilă voltaică, este prima baterie, un tip de pilă Pilele alcaline sunt un tip de pile a căror sursă de
electrică inventată de Alessandro Volta în 1799. energie electrică este dependentă de reacția
Această invenție constă dintr-o coloană verticală chimică dintre zincul metalic și dioxidul de
compusă dintr-o succesiune de un disc de cupru mangan. Într-o baterie alcalină, electrodul
metalic - un disc de hârtie îmbibată în soluție negativ este zincul metalic, iar cel pozitiv este
salină - un disc de zinc (ansamblul numit celulă format din dioxid de mangan (MnO2). Electrolitul,
voltaică). La extremitățile coloanei era atașat câte de obicei hidroxid de potasiu, nu este consumat
un fir metalic între care se producea un curent în timpul reacției deoarece cantitatea de ioni
electric continuu de joasă intensitate. OH− consumată este egală cu cea produsă.
DESPRE BATERIA LUI
ELON MUSK
- Fiecare baterie cilindrică are un „capac” (+) și un
„recipient” (-), care reprezintă porțiunea negativă și
pozitivă ale celulei. În interior, este un miez conectat
la celulă și un “strat gelatinos”, care conține
electrozi pozitivi și negativi. Într-o celulă Tesla 2170
există aproximativ un metru de strat gelatinos, care
arată ca o ruladă. De acolo, ionii de litiu se mișcă
între anod și catod pentru a se reîncărca sau a
emite energie.
- Conform Tesla designul ideal al celulei are un
diametru de 46 de milimetri, însă încărcarea unei
baterii de această dimensiune este o provocare. De
aceea, compania a prezentat o nouă arhitectură
„fără miez” care a fost denumită celula 4680.
„Distanța pe care trebuie să o parcurgă electronul este mult mai mică”, a explicat Elon Musk.
„Chiar dacă celula este mai mare, are mai multă putere, raportul putere / greutate este mult
mai mic decât cu filele ... este pentru prima dată când o face cineva”.
MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!

S-ar putea să vă placă și