Sunteți pe pagina 1din 19

UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA

RCFBII, FBA

S.C. AEROSTAR S.A.


BACAU

~ 2011 ~

2
CUPRINS

I DATE GENERALE 4

II DATE ECONOMICE 6

III ANALIZA SOCIETATII 8

1. Diagnostucul juridic 8

2. Diagnosticul tehnic 8

3. Diagnosticul resurselor umane 8

3.1. Dimensiunea 8

3.2. Structura 9

3.3. Comportamentul organizational 9

3.4. Eficienta utilizarii resurselor umane 9

4. Diagnosticul financiar 15

4.1. Ratele de structura ale activului si pasivului 16

4.2. Indicatori de echilibru financiar 17

4.3. Analiza lichiditatii si solvabilitatii 18

4.4. Analiza corelatiei creante-obligatii 19

4.5. Analiza rentabilitatii si profitabilitatii 19

4.6. Analiza riscului de faliment 19

3
S.C AEROSTAR S.A.
BACAU

I DATE GENERALE

Adresa:
 Judet: Bacau
 Oras: Bacau
 Adresa BACAU, jud. BACAU, Str. Condorilor, nr.9
 Telefon: 0234-575070, 0234-584166
 Fax: 0234-572259;0234-572023
 Cod Unic de Identificare: 950531
 Nr. Registrul Comertului: J04/1137/1991

Date generale

S.C. AEROSTAR S.A. Bacau a luat fiinta in baza Legii nr.15/1990 privind
organizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, Legii
nr.31/1990 privind societatile comerciale si HG nr.242/1991 privind infiintarea de
societati comerciale in domeniul industriei de aviatie.
S.C. AEROSTAR S.A. Bacau functioneaza in cadrul Industriei Aeronautice
Romane, sub ramura Industriei Constructiei de Masini din Ministerul Industriei si
Comertului.
Infiintata in 1953, cu denumirea de U.R.A. a avut ca principal obiect de activitate
repararea avioanelor din dotarea Aviatiei Militare Romane. Evolutia societatii a fost
marcata de faze succesive de dezvoltare, caracterizate de doua trasaturi principale :
dezvoltarea activitatilor specifice industriei de aviatie si de aparare ; fabricatia de trenuri
de aterizare si agregate hidropneumatice ; constructia de avioane usoare de scoala si
antrenament ; productia de motoare, reductoare si echipamente electronice pentru
aviatie ; productia de sisteme defensive terestre, pe de o parte, si diversificarea obiectului
de activitate prin cresterea ofertei pentru piata civila : butelii, gaze petroliere lichefiate,
piese auto, pe de alta parte.
Societatea este structurata in trei divizii de productie : Divizia Sisteme, Divizia
Comerciala si Divizia Tehnologica, si o divizie ce stabileste politica genrala si care
asigura conducerea principalelor functiuni ale intreprinderii, numita Divizia Strategica.
In conformitate cu statutul societatii si legislatia aplicabila, Adunarea Generala a
Actionarilor este organul suprem de conducere a activitatii acestei societati, fiind
constituita din reprezentantii Fondului Proprietatii de Stat care detine majoritatea

4
actiunilor 69,99%, S.I.F. Moldova care detine 11,23% din actiuni si alte persoane juridice
si fizice ce detin 18,78% din actiuni.

Scopul si obiectul de activitate al societatii

Scopul societatii este producerea si comercializarea de avioane de scoala si de


antrenament tip IAK 25, motoare de avioane cu piston, reductoare pentru elicoptere,
produse electronice pentru aviatie, trenuri de aterizare, agregate hidropneumatice,
produse speciale pentru Ministerul Apararii Nationale, promovarea si punerea in aplicare
a initiativelor de interes national in domenii conexe si realizarea de beneficii.
Obiectul de activitate al societatii consta din :
- reparatii tehnice militare de aviatie de pe intreg teritoriul Romaniei ;
- fabricatia de avioane militare de scoala si antrenament ;
- fabricatia si repararea motoarelor pentru avioane usoare si a reductoarelor pentru
elicoptere ;
- fabricatia trenurilor de aterizare si a agregatelor hidropneumatice ;
 Firma Infintata in anul 1991
 Ultima Inregistrare la ANAF: 22 Decembrie 2009
 Prelucrarea ultimelor informatii depuse la ANAF 22 Decembrie 2009
 Agent comercial inregistrat ca platitor de impozit pe profit inregistrat la data de
01-01-2003
 Firma platitoare de tva incepand cu data de 01-07-1993
 Plata contributiei de asigurari sociale platite incepand cu data de 31-01-2004
 Plata contributiei de asigurari pentru somaj platite incepand cu data de 31-01-
2004
 Plata contributiei angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor
sociale incepand cu data de 01-01-2007
 Plata contributiei pentru asigurari de sanatate incepand cu data de 31-01-2004
 Plata contributiei pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
01-01-2007
 Plata pentru impozitul pe venitul din salarii asimilate salariilor incepand cu data
de 01-01-2003
 Numar mediu de salariati pentru anul 2009 : 1495 angajati

III DATE ECONOMICE

5
 Cifra de afaceri: 156,808,447 Lei

 Profitul net: 10,209,987 Lei

 Pierdere net: 0 Lei

 Profit brut: 13,391,222 Lei

 Pierdere brut: 0 Lei

 Salariati: 1,495 angajati

 Tipul de activitate, conform clasificarii CAEN din : Fabricarea de aeronave si


nave spatiale

 Pierderea neta: 0 Lei

 Datorii Total: 18,096,309 Lei

 Cheltuieli totale: 152,605,482 Lei

 Venituri totale: 165,996,704 Lei

 Active imobilizate TOTAL: 37,192,819 Lei

 Active circulante TOTAL: 66,508,478 Lei

 Stocuri: 16,603,505 Lei

 Disponibilitati banesti / Casa si conturi la banci: 0 Lei

 Creante: 25,695,909 Lei

 Cheltuieli in avans : 0 Lei

 Venituri in avans : 71,252 Lei

 Capitaluri: 75,566,224 Lei

 Patrimoniul regiei: 0 Lei

 Patrimoniul public: 0 Lei

 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 9,967,512 Lei

6
 Capital social subscris si varsat: 29,284,133 Lei

Informatii suplimentare pentru analiza diagnosticului :


- numar salariati: 2008 = 1375
2009 =1609
2010 = 1495
- fondul de timp maxim lucrat: 203z/am
- durata medie a zilei de lucru: 8h
- timp efectiv lucrat: 2008 = 193z
2009 = 180z
2010 = 165z
- intrari de personal in 2009 comparativ cu 2008: 55pers
iesiri de personal in 2009 comparativ cu 2008: 45pers
- intrari de personal in 2010 comparativ cu 2009: 65pers
iesiri de personal in 2010 comparativ cu 2009: 56pers
- nu au avut loc greve si nu au existat litigii;
- ch. cu personalul: 2008 = 54.037.085
2009 = 52.242.022
2010 = 55.596.700

IV ANALIZA SOCIETATII

7
DIAGNOSTICUL JURIDIC
In cadrul acestui diagnostic se urmaresc aspectele legale privind activitatea
intreprinderii in domenii cum ar fi: dreptul civil, dreptul fiscal, dreptul muncii.

Constatari
Analizand statutul si modificarile ulterioare infiintarii societatii, AGA a hotarat ca este in
conformitatea cu prevederile legale. Societatea nu are litigii de munca, are relatii
contractuale care respecta prevederile dreptului civil si comercial. In ultimul an s-au
constatat intarzieri de plata a obligatiilor fiscale.

Puncte forte:
1. relatii contractuale conform prevederilor legale;
2. absenta litigiilor in munca;
3. statut corespunzator din punct de vedere juridic.
4. detinerea de licente si brevete.

Puncte slabe:
1. Solutionarea incarcarii tuturor capacitatilor de productie operative sau suport,
pentru eficientizarea in ansamblu a activitatii societatii, in sensul cresterii
profitabilitatii, a reducerii cheltuielilor fixe in ansamblul costurilor de productie, a
cresterii capitalului propriu si reducerea nivelului creditelor pe termen scurt, etc. .

Recomandari:
1. identificarea surselor de finantare pentru a efectua platile la termen.

DIAGNOSTICUL TEHNIC
In cadrul acestui diagnostic se au in vedere factorii tehnici de productie,
tehnologiile de fabricatie si organizarea productiei. Pentru caracterizarea sintetica a
potentialului tehnic s-au calculat urmatorii indicatori:

A) CA LA 1000LEI IN RAPORT CU IMOB. CORPORALE

CA1000 =

B) REZ. EXPL. LA 1000LEI IN RAPORT CU IMOB. CORPORALE

Re1000 =

Nr. INDICARORI VALORI


crt. 2008 2009 2010
1000
1 CA 218,10 230,57 286,73
2 Re1000 43,70 72,73 87,55

Constatari:

8
1. societatea nu detine echipamente cu un grad uzura fizica si morala prea ridicat,
2. societatea nu are investitii in curs de executie;
3. tehnologia de fabricatie este mare consumatoare de resurse.

Puncte forte:
1. absenta neconcordantei intre faptic si scriptic pentru terenuri.

Puncte slabe:
1. se inregistreaza o scadere usoara a eficientei utilizarii potentialului tehnic;
2. lipsa investitiilor;
3. consum ridicat de investitii.

Recomandari:
1. studierea posibilitatilor de a accesa finantari nerambursabile destinate unor investitii
de modernizare si retehnologizare.

DIAGNOSTICUL RESURSELOR UMANE


In cadrul acestui diagnostic se va urmari aprecierea gradului in care resursele
umane sunt adecvate obiectivelor strategice din punct de vedere al dimensiunii si
structurii personalului, comportamentului organizational si eficientei utilizatii.

1) Dimensiunea
- pentru a aprecia dimensiunea resurselor umane ale unei organizatii se va calcula
dinamica numarului de salariati cu dinamica volumului de activitate

A) INDICII CIFREI DE AFACERE

ICA2009/2008= CA 2009/CA 2008= 156.808.447/152.697.736= 1.0269= 102,69%

ICA2010/2009= CA 2010/ CA 2009= 158.289.213/156.808.447= 1,0094= 100,94 %

ICA2010/2008= CA 2010/ CA 2008= 158.289.213/152.697.736= 1,0366= 103,66 %

9
B) INDICII NUMARULUI DE SALARIATI

INS2009/2008 = NS 2009/ NS 2008= 1495/1609= 92,91 %

INS2010/2009= NS 2010/ NS 2009= 1257/1495= 84,08 %

INS2010/2008 = NS 2010/ NS 2008= 1257/ 1609= 78,12 %

2) Structura

A) PONDEREA SALARIATILOR IN FUNCTIE DE VECHIME


- din punct de vedere al vechimii cea mai mare pondere se gaseste intre intervalele 10-13
ani si 14-19ani.

B) PONDEREA SALARIATILOR IN FUNCTIE DE VARSTA


- cea mai mare pondere a personalului dupa varsta o gasim: 35-45ani si 50-55ani;

C) PONDEREA SALARIATILOR IN FUNCTIE DE CAT. PERS.


- structura personalului: 65% muncitori;
22% personal;
13% administratic si conducere;

3) Comportamentul Organizational

A) GRADUL DE UTILIZARE A FD. DE TIMP MAXIM DISPONIBIL

Gu=

Gu2008 = 193/203= 0,9507

Gu2009 = 180/203= 0,8867

Gu2010 = 165/203= 0,8867

10
B) INDICATORII FLUCTUATIEI

1) coeficientul intrarilor

Ci=

Ci2009/2008 = 15/85= 0,18

Ci2010/2009 = 17/62= 0,27

2) coeficientul iesirilor

Ce=

Ce2009/2008 = 20/85= 0,24

Ce2010/2009 = 27/62= 0,44

3) coeficientul miscarii totale

Cmt=

Cmt2009/2008 = 15+20/85= 0,41

Cmt2010/2009= 17+27/62= 0,71

4) Eficienta Utilizarii Resurselor Umane

A) PRODUCTIVITATEA MEDIE ANUALA si dinamica

11
=
a ; I a=

a2008 = 152.697.736/1609= 94.902,26

a2009 = 156.808.477/1495= 104.888,59

a2010 = 158.289.213/1257= 125.926,18

I a2009/2008 = Wa 2009/ Wa 2008= 10488,59/ 94902,26= 1,1052

I a2010/2009 = Wa 2010/ Wa 2009= 125926,18/104888,59= 1,2005

I a2010/2008= Wa 2010/ Wa 2008= 125926,18/94902,26= 1,3269

B) PRODUCTIVITATEA MEDIE ZILNICA si dinamica

z= ; I z =

z2008 =152.697.736/193= 791179,98

z2009 =156.808.447/180= 871158,04

z2010 =158.289.213/165= 959328,56

I z2009/2008 = Wz 2009/ Wz 2008= 871158,04/ 791179,98= 1,1011

I z2010/2009= Wz 2010/ Wz 2009= 959328,56/871158,04= 1,1012

I z2010/2008 = Wz 2010/ Wz 2008= 959328,56/791179,98= 1,2125

C) PRODUCTIVITATEA MEDIE PE ORA si dinamica

h= ; I h =

12
h2008 = 152.697.736/ 8*1609*193= 61,47

h2009 = 156.808.447/ 8*1495*180= 72,84

h2010 = 158.289.213/ 8*1257*165= 95,40

I h2009/2008 = Wh 2009/ Wh 2008= 72,84/61,47= 1,19

I h2010/2009 = Wh 2010 Wh 2009= 95,40/72,84= 1,31

I h2010/2008= Wh 2010/ Wh 2008= 95,40/61,47= 1,55

D) SALARIUL MEDIU ANUAL si dinamica

Sma= ; I =

Sma2008= 54.037.085/1609= 33584,27

Sma2009 = 52.242.022/1495= 34944,50

13
Sma2010 = 55.596.700/1257= 44229,67

I 20092008 = Sa 2009/ Sa 2008= 34944,50/33584,27= 1,0405

I 2010/2009 = Sa 2010/ Sa 2009= 44229,67/34944,50= 1,2657

I 2010/2008 = Sa 2010/ Sa 2008= 44229,67/33584,27= 1,3170

E) CHELTUIELI CU SALARIILE LA 1000LEI C.A. si dinamica

Cs1000 = x 1000; ICs1000 =

Cs1000 2008 = 33584,27/94902,26 * 1000= 353,88

Cs1000 2009 = 34944,50/104888,59 * 1000= 333,16

Cs1000 2010 = 44229,67/125926,18 * 1000= 351,23

ICs1000 2009/2008 = Cs 2009/ Cs 2008= 0,9414

ICs1000 2010/2009 = Cs 2010/ Cs 2009= 351,23/333,16= 1,0541

ICs1000 2010/2008 = Cs 2010/ Cs 2008= 351,23/353,88= 0,9925

Constatari:
Singura perioada in care nu se justifica scaderea brusca a numarului de salariati
este in 2010 fata de 2008. In orizontul de timp analizat, apreciem ca nejustificata scaderea
numarului de salariati in perioada 2010 fata de 2008. Contradictoriu cu aceasta situatie,
se observa ca indicele numarului de salariati 2009/2008 este mai mare decat indicele CA
2009/2008. Acest lucru se datoreaza si felului in care este structurat personalul.

14
Puncte forte:
1. la structura: structura pe categorii de personal este adecvata obiectului de activitate al
firmei, atat din punct de vedere al vechimii, dar si al varstei,
2.comportament organizational: fenomenul conflictualitatii nu are un caracter sistematic
si colectiv.

Puncte slabe:
1. necorelarea dinamicii numarului de salariati cu dinamica volumului de activitate pe
ultima parte a orizontului de timp analizat (2009/2008), ceea ce se reflecta in eficienta
utilizarii resurselor umane.
2. comportament organizational: scaderea gradului de utilizare a fondului de timp maxim
disponibil in 2010/2009; cresterea fluctuatiei personalului avand ca sursa cresterea
coeficientului intrarilor in perioada 2009/2008 comparativ cu perioada 2009/2008, dar si
cresterea coeficientului iesirilor in aceeasi perioada
3. eficienta utilizarii resurselor umane: existenta unor diferente semnificative inregistrate
in defavoarea entitatii economice analizate intre dinamica productivitatii medii anuale
inregistrata de aceasta si dinamica productivitatii medii anuale de la nivelul sectorului de
activitate in care opereaza firma.

Recomandari:
1. o structura a personalului mult mai buna;
2. abordarea procesului de instruire astfel incat sa se asigure si la nivelul personalului un
nivel redus de vechime, un nivel de calificare adecvat nivelului de complexitate al
lucrarilor executate;
3. identificarea acelor directii de actiune care sa permita cresterea indicelui numarului de
salariati ca premiza esentiala a cresterii eficientei utilizarii resurselor umane.

DIAGNOSTICUL FINANCIAR

Formularea de catre echipa de experti evaluatori a unei opinii referitoare la


performantele economico-financiare a societatii analizate, evidientiindu-se factorii,
causele si conditiile care au dereminat-o, precum si directiile de actiune ce pot fi urmate
in scopul ameliorarii performantei.

15
1. ratele de structura ale activului si pasivului

ACTIV
Nr. INDICATORI VALORI RATE(%)
Crt 2008 2009 2010 2008 2009 2010
1 A. IMOBILIZATE 34.348.397 37.192.819 46.216.376 16,10 17,93 24,01
1.1 Imob. Necorp. 551.786 570.222 480.564 0,26 0,27 0,25
1.2 Imob. Corp. 33.302.730 36.155.508 45.386.521 15,61 17,43 23,58
1.3 Imob. Fin. 493.881 467.089 349.291 0,23 0,23 0,18
2 A. CIRCULANTE 72.297.663 66.508.478 69.576.597 33,90 32,08 36,15
2.1 Stocuri 18.386.801 16.603.505 12.535.857 8,62 8,00 6,51
2.2 Creante (+ch. avans) 34.606.109 25.695.909 17.586.980 16,22 12,39 9,14
2.3 Casa si C.B. 19.304.753 24.209.064 329.974 9,05 11,67 0,17
3 TOTAL ACTIV: 213.292.120 207.402.594 192.462.160 100 100 100

PASIV
Nr. INDICATORI VALORI RATE (%)
Crt 2008 2009 2010 2008 2009 2010
1 CAP. PROPRIU 68.461.773 75.566.224 78.877.353 45,46 53,34 46,44
2 DATORII 7.123.375 9.967.512 21.401.884 4,73 7,03 12,60
TOTALE(+proviz)
2.1 D.T.M.L. 1.127.393 0 39.750 0,75 0,00 0,02
2.2 D.T.S(+proviz) 36.936.811 28.063.821 34.768.907 24,53 19,81 20,47

2.2.1 O.T.S. (+proviz) 8.590.587 1.175.597 24.772.551 5,70 0,83 14,58


2.2.2 C.B.T.S. 28.346.224 26.888.224 9.996.356 18,82 18,98 5,89

3 TOTAL PASIV 150.586.16 141.661.37 169.856.80 100 100 100


3 8 1

C.b.t.s.: 2008= 28.346.224


2009= 26.888.224
20010= 9.996.356
O.t.s = D.t.s. – C.b.t.s.

16
2) indicatorii de echilibru financiar

A) FONDUL DE RULMENT

FR = K perm. – A. imob.
sau
FR = A. circ. – D.T.S.
K perm. = K proprii + D.T.M.L.

B) NEVOIA DE FOND DE RULMENT

NFR = (Stocuri + Creante + Inv. Fin. pe Term. Sc.) – O.T.S.

C) TREZORERIA NETA
TN= FR - NFR
sau
TN= Disponibil – C.B.T.S.

Nr. INDICATORI VALORI


crt. 2008 2009 2010
1 Cap. Permanent 68.461.773 75.566.224 78.877.353
2 A.Imob. 34.348.397 37.192.819 46.216.376
* F.R. 34.113.376 38.373.405 32.660.977
3 Stocuri 18.386.801 16.603.505 12.535.857
4 Creante (+ch. avans) 34.606.109 25.695.909 17.586.980
5 O.T.S. (+proviz) 8.590.587 1.175.597 24.772.551
* N.F.R 44.402.323 41.123.817 5.350.286
6 Disponibil 30.231.343 27.345.967 15.785.904
7 C.b.t.s. 28.346.224 26.888.224 9.996.356
* T.N. 1.885.119 457.743 5.789.548
3) analiza lichiditatii si solvalibilitatii

A) RATA LICHIDITATII GENERALE

RLG =

B) RATA LICHIDITATII PARTIALE

RLP=

17
C) RATA LICHIDITATII IMEDIATE

RLI=

D) RATA SOLVABILITATII GLOBALE

RSG=

Nr. INDICATORI VALOARE


Crt. 2008 2009 2010
1 RLG 2,34 3,68 5,20
2 RLP 1,86 2,54 5,11
3 RLI 0,97 1,51 1,17
4 RSG 14,98 10,41 5,51

4) analiza corelatiei creante-obligatii si dinamica

A) DURATA DE RECUPERARE A CREANTELOR

DR cr = ; IDR cr =

B) DURATA DE FOLOSIRE A SURSELOR ATRASE

DF s.a. = ; IDF s.a. =

C) RAPORTUL CREANTE-O.T.S

Rap cr/o.t.s = ; IRap cr/o.t.s =

Nr. INDICATORI VALORI RATE


crt. 2008 2009 2010 09/08 10/09 10/08
1 DR cr 43,74 29,50 18,33 0,6744 0,6214 0,4191
2 DF s.a. 10,86 1,35 25,82 0,1243 19,1259 2,3775
3 Rap cr/ o.t.s. 4,13 21,85 0,71 5,2906 0,0325 0,1719

18
5) analiza rentabilitatii si a profitabilitatii

A) RATA RENTABILITATII FINANCIARE

RRF =

B) RATA RENTABILITATII ECONOMICE

Rec. =

C) RATA PROFITABILITATII NETE

RPN =

D) RATA PROFITABILITATII DIN EXPLOATARE

RPEx =

Nr. INDICATORI VALORI


crt. 2008 2009 2010
1 RRF 13,88 13,51 14,82
2 Rec. 10,38 12,90 12,37
3 RPN 5,65 6,15 7,24
4 RPEx 4,47 10,64 5,87

6) analiza riscului de faliment

A) FUNCTIA SCOR „Y”

Y = 5,667 + 6,3718* X1 + 5,3932* X2 – 5,1427* X3 – 0,0105* X4


X1= rata profitului net

X2= rata trezoreriei (rata de structura a activului= )


X3= rata indatorarii globale
X4= ponderea datoriilor totale in cifra de afaceri

19
Nr. INDICATOR VALORI
crt. 2008 2009 2010
1 X1 5,65 6,15 7,24
2 X2 0,28 0,26 0,13
3 X3 0,05 0,07 0,13
4 X4 4,66 6,35 13,52
5 Y 42,87 45,83 51,69

Constatari:
1. analizand functia scor, se constata ca pozitia societatii se afla intr-o zona
favorabila privind riscul de faliment (risc redus de faliment).

Puncte slabe:
1.rata de lichiditatea imediate prezinta valoari foarte mici, mai ales in anul 2008,
semnalandu-se un deficit la nivelul activului de trezorerie;

Puncte forte:
1. Tehnologiile avansate in domeniul aviatiei de care dispune firma carepot crea un
avantaj competitiv in anumite conjuncturi
2. rata salvabilitatii generale si a lichiditatii generale au valori peste pragul minim.

Puncte slabe:
1.rata de lichiditatea imediate prezinta valoari foarte mici, mai ales in anul 2008,
semnalandu-se un deficit la nivelul activului de trezorerie;
2. evolutia indicatorilor de echilibru financiar ilustreaza incapacitatea societatii de a-si
acoperi din obligatii;
3. Mediul economic turbulent si instabil care este in momentul de fata in
Romania

Recomandari:
1. achizitionarea unor echipamente performante de calitate superioara;
2. dezvoltarea unui departament de marketing;
3. incheierea de noi contracte cu potentialii clienti.
4. marirea rentabilitatii societatii printr-o politica permanenta de reducere a costurilor,
corelata cu eleborarea unui plan de trezorerie care sa evidentieze mijloacele de crestere
ale capitalului de lucru.

20