Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor de psihopedagogie specială : Monica Kövér


Data : 28.02.2020
CLASA: P-I-II – a Dizabilități vizuale
SUBIECTUL : Fenomenele naturii
DISCIPLINE INTEGRATE : Matematică şi explorarea mediului – Științe ale naturii
Arte vizuale şi abilităţi practice
Muzică şi mişcare
Comunicare în limba română
COMPETENŢE SPECIFICE : Matematică şi explorarea mediului
4.2 – Identificarea unor consecinţe ale unor acţiuni, fenomene, procese simple
5.1 – Sortarea şi clasificarea unor date din mediul apropiat pe baza a două criterii
Arte vizuale şi abilităţi practice
2.3 – Realizarea de obiecte-construcţii folosind materiale uşor de prelucrat şi tehnici accesibile
Muzică şi mişcare
1.1 - Receptarea unor sunete din mediul înconjurător şi din natură
Comunicare în limba română
1.2 - Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate
2.2 – Transmiterea unor informaţii prin intermediul mesajelor simple
OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
O1 - Să efectueze mişcări corespunzătoare indicaţiilor date
O2 - Să numească personajele din povestea „Darul Mamei Naturi ”
O3 - Să răspundă corect la ghicitorile referitoare la fenomenele naturii
O4 - Să identifice imaginile tactile
O5 - Să confecţioneze din hârtie fenomenul ales (soare sau nor)
METODE ŞI PROCEDEE :
 M1 –Conversaţia, M2 – Explicaţia, M3 – Exerciţiul, M4 – Demonstraţia, M5 - Jocul didactic, M6 - Povestirea
MIJLOACE :
 Cântecul „Vine ploaia pe la noi”, Jocul : „Vreme schimbătoare” , Povestea „Darurile Mamei Naturi”, recompense (picături de
ploaie, fulgi de nea), ecuson „Meteorologul de serviciu”, ghicitori despre fenomenele naturii, imagini tactile ,şabloane realizate
în relief ,hârtie creponată, lipici
TIPUL LECTIEI: de transmitere de cunoștințe
BIBLIOGRAFIE:
Programele şcolare pentru clasa P-I-II –a – Matematică şi explorarea mediului, Comunicare în limba română, Muzică şi mişcare,
Arte vizuale şi abilităţi practice, Bucureşti, 2013
Bulboacă, A. şi Şerban, G. - Poveşti, povestiri, basme şi legende – Ed. Arlequin, Bucureşti, 2011
www.didactic.ro
Desfășurarea activității

Etapele Obiec- Activitatea profesorului Activitatea Me- Mijloace Forme Evaluare


lecţiei tive elevilor tode de org.
1.Momentul Se asigură condiţiile necesare desfăşurării orei. Elevii se pregătesc
organizato- Se pregătesc materialele necesare . pentru lecţie
ric

2.Pregătirea O1 Pregătirea psihologică se realizează prin utilizarea Elevii execută M5 Cântecul : Frontal Aprecieri
psihologică unui cântec „Vine ploaia pe la noi” care este mişcările „Vine ploaia individu-
însoţit de mişcări . corespunzătoare pe la noi” ale cu
Cântecul va fi urmat de jocul „Vreme indicaţiilor date . privire la
schimbătoare”. Sarcina elevilor este de a realiza Jocul: Vreme modul de
mişcări potrivite indicaţiilor date : schimbătoare efectuare a
Plouă! , Bate vântul !,Tună !,Iese soarele ! mişcărilor.

3. Anunţa- Astăzi în cadrul acestei ore vom discuta despre


rea temei şi schimbările care au loc în natură în fiecare anotimp,
a despre schimbările zilnice ale vremii, care sunt
obiectivelor prezentate în fiecare zi la buletinul meteo.

4. Dirijarea Se va discuta despre buletinul meteo, despre M1 Frontal


învăţării O2 informaţiile pe care le primim cu privire la vreme,
despre fenomenele naturii, etc

Ce fenomene ale naturii cunoaşteţi voi ?


Le citesc elevilor textul „Darurile Mamei Natura” Dau exemple de M6 Povestea
Se vor purta discuţii despre importanţa fiecărui fenomene ale naturii „Darurile
fenomen al naturii. Se desprinde importanţa pentru cunoscute de ei : Mamei
plante, animale, oameni. ploaia, ninsoarea, Natura”
Joc – concurs – Elevii se vor împărţi în două vântul, etc
O3 echipe : Echipa picăturilor de ploaie şi Echipa Pe Aprecieri
fulgilor de nea. echipe individua-
Sarcina elevilor este de a răspunde la ghicitorile le cu
propuse de mine cu privire la fenomenele naturii. Ghicitori privire la
Pentru fiecare răspuns corect elevii primesc M2 modul de
recompense (picături de ploaie şi fulgi de zăpadă). implicare
Echipa câştigătoare va primi un ecuson în concurs
„Meteorologul de serviciu” şi va avea sarcina de a Răspund la Recompense şi
completa calendarul naturii în fiecare zi a ghicitorile propuse. Ecuson promptitu-
săptămânii următoare. dinea
răspunsuri
lor.
5. O4 Pe masă sunt aşezate imagini tactile pentru : nori, Identifică M2 Imagini Frontal
Realizarea soare, ploaie, ninsoare. simbolurile. M4 tactile
feed-back- Se discută despre fiecare fenomen al naturii
ului identificat şi despre legătura dintre aceste fenomene
şi anotimpuri.
6. O5 Fiecare elev va confecţiona din hârtie creponată Confecţionează din M2 Hârtie glasată Frontal Aprecieri
Evaluarea utilizând tehnica mototolirii un soare sau un nor şi hârtie creponată M4 de diferite colective
activităţii va lipi hârtia pe conturul fenomenului ales, acesta fenomene ale naturii. culori, şi
fiind punctat în relief. cartonaşe individua-
punctate în le cu
relief cu privire la
fenomenele implicarea
naturii. în lecţie.
Darul Mamei Natură

Într-o zi, în timp ce Mama Natură îşi vedea de treburi în grădină, a auzit voci nervoase. Erau doi dintre copiii ei: Soarele si
Ploaia, care se certau care este cel mai important pe lume.
- "Eu sunt cel mai important" strigă Soarele. "Fără mine, nimic nu ar creşte!"
- "Nu este adevărat, eu sunt cel mai important!" strigă Ploaia. "Fără mine, nimic nu ar creşte!"
Glasurile li se auzeau din ce în ce mai tare şi din ce în ce mai răstite, fiecare fiind sigur că el este cel mai important.
La un moment dat, Mama Natură s-a săturat să-i vadă certându-se şi s-a gândit să le dea o lecţie. A trimis Soarele pe o parte a
lumii şi Ploaia pe cealaltă.
Curând a fost pace şi linişte din nou, iar Mama Natura s-a întors la treaba ei. La început Soarele si Ploaia s-au supărat că au fost
despărţiţi, dar au decis ca aceasta este şansa prin care fiecare poate demonstra că este cel mai important.
Zi dupa zi, Soarele strălucea pe o faţă a globului, în timp ce pe cealaltă Ploaia continua să cadă. După o vreme, pe partea
Soarelui totul era uscat, iar pe cea a Ploii totul era inundat. Când şi-au dat seama de greşeala făcută, Soarelui si Ploii li s-a făcut ruşine.
S-au dus înapoi la Mama Natură şi şi-au cerut scuze."Ştim acum că nici unul nu este mai important decât celălalt", au spus.

- "Avem nevoie unul de celălalt, iar lumea are nevoie de noi amândoi pentru creşterea plantelor si animalelor."
Mama Natura era fericită că Soarele si Ploaia şi-au învăţat lecţia. De atunci Soarele şi Ploaia nu s-au mai certat.

Ghicitori pentru concurs :

Albă plapumă şi moale Am un brâu frumos vărgat Pe albastrul cer, ușor,


S-a întins pe deal, pe vale Peste mare aruncat. Trece-un firicel de … (nor)
Iar când vine primăvara Numai după ploaie apare
Se topeşte plăpumioara. Şi- i ţesut din stropi de soare.
(zăpada) (curcubeul)

Cine vine din văzduh Printre nori s-a îndoit O strâng iarna în grămadă,
Şi stropeşte pe pământ Un uriaş scurt-circuit. O fac om și-i de … (zăpadă)
Grâul ca să crească mult? (fulgerul)
(ploaia)

Vine, pe neașteptate, Brâu- acesta arcuit Lacrimi binefăcătoare


În față și în spate ne bate, Ca o salbă e-mpletit Ce din cer, când nu e soare,
Ne place când adie, Din toate culorile Cad ca binecuvântare
Ne supără dacă-i vijelie. Şi- ncântă privirile. Peste- ntinsele ogoare.
Împrăștie semințele-n zbor, ( curcubeul) (ploaia)
Florile ies pe pământ roditor,
Bărcile cu pânze le pune-n mișcare
Ați ghicit cine e oare?
(vântul)
Zgomotul ce ne vesteşte De sus, norii arginti Pudră argintie, fină
Că ploaia acum soseşte. Cern steluţe pe câmpii. Cade noaptea pe grădină.
( tunetul) (ninsoarea) (zăpada)

Lână albă şi pufoasă În ograda lui Ion Nu-i făină, dar se cerne,
Când pluteşte tot mai joasă Stă de pază sub un pom... Nu-i covor, dar se așterne,
Şi se umflă cenuşie C-un morcov în loc de nas, Peste case și ogoare,
Semn că ploaia o să vie. Drept fes i-a ajuns un vas. Albă și strălucitoare!
(norul) Ochii-i are de cărbune (zăpada)
Cine este? De știi, spune!
(omul de zăpadă)

Grindina Albă plapumă şi moale Cine a- mpodobit fereastra


S-a întins pe deal, pe vale Cu steluţe- n noaptea asta?
Din stropii ce s-au răcit, Iar când vine primăvara (gerul)
Pe sol s-au rostogolit Se topeşte plăpumioara.
Mici mărgeluţe de gheaţă, (zăpada)
Stricând plante şi verdeaţă.

Fulgerul

Este noapte şi-norat


Norii s-au izbit în forţă.
Cerul brusc s-a luminat,
Când vin săgeţi,când o torţă!