Sunteți pe pagina 1din 1

Propoziția, cuvântul, silaba, Propoziția, cuvântul, silaba, Propoziția, cuvântul, silaba,

litera/sunetul(vocale, consoane) litera/sunetul(vocale, consoane) litera/sunetul(vocale, consoane)(1)

1. Alcătuiește propoziții cu sensurile 1. Alcătuiește propoziții cu sensurile 1. Alcătuiește propoziții cu sensurile


diferite ale cuvântului broască. diferite ale cuvântului broască. diferite ale cuvântului broască..
2. Scrie cuvintele în ordinea 2. Scrie cuvintele în ordinea 2. Scrie cuvintele în ordinea
crescătoare a numărului de crescătoare a numărului de crescătoare a numărului de
silabe:toamnă, îngălbenite, nor, silabe:toamnă, îngălbenite, nor, silabe:toamnă, îngălbenite, nor,
călătoare, livadă, vânt, animale, călătoare, livadă, vânt, animale, călătoare, livadă, vânt, animale,
desfrunzite, anotimp desfrunzite, anotimp desfrunzite, anotimp
3. Cuvintele s-au încurcat. Scrie-le în 3. Cuvintele s-au încurcat. Scrie-le în 3. Cuvintele s-au încurcat. Scrie-le în
ordine pentru a forma o ordine pentru a forma o ordine pentru a forma o
propoziție care să aibă înțeles:a) propoziție care să aibă înțeles:a) propoziție care să aibă înțeles:a)
se îndreaptă, spre, caii, grajd; b) se îndreaptă, spre, caii, grajd; b) se îndreaptă, spre, caii, grajd; b)
are, culori, drapelul, trei, patriei, are, culori, drapelul, trei, patriei, are, culori, drapelul, trei, patriei,
noastre. noastre. noastre.
4. Potrivește câte două-trei silabe și 4. Potrivește câte două-trei silabe și 4. Potrivește câte două-trei silabe și
formați cuvinte: re, cas, ne, tra, formați cuvinte: re, cas, ne, tra, formați cuvinte: re, cas, ne, tra,
che, ghin, ta, veți, ge, ia, de, pe, che, ghin, ta, veți, ge, ia, de, pe, che, ghin, ta, veți, ge, ia, de, pe,
cum, stra, păr, dă, te, nar, pe. cum, stra, păr, dă, te, nar, pe. cum, stra, păr, dă, te, nar, pe.
5. Transformă cuvintele următoare, 5. Transformă cuvintele următoare, 5. Transformă cuvintele următoare,
astfel încât să aibă câte două astfel încât să aibă câte două astfel încât să aibă câte două
silabe: parc, cerc, cuib, miel, pix. silabe: parc, cerc, cuib, miel, pix. silabe: parc, cerc, cuib, miel, pix.