Sunteți pe pagina 1din 1

Propoziția, cuvântul silaba, litera/sunetul Propoziția, cuvântul silaba, litera/sunetul

1.Din câte cuvinte este formată propoziția ,,Elevii o ascultă pe doamna 1.Din câte cuvinte este formată propoziția ,,Elevii o ascultă pe doamna
învățătoare."?..... învățătoare."?.....
2.Selectează toate cuvintele care sunt formate din trei silabe: rame, 2.Selectează toate cuvintele care sunt formate din trei silabe: rame,
avion,motocicletă, creion,barcă, caiețel, ianuarie,impare. avion,motocicletă, creion,barcă, caiețel, ianuarie,impare.
3.Din câte litere diferite este format cuvântul calculator?.... 3.Din câte litere diferite este format cuvântul calculator?....
4.Ordonează literele pentru a obține un cuvânt: u,r,f,m,o,s...... 4.Ordonează literele pentru a obține un cuvânt: u,r,f,m,o,s......
5.Selectează cuvintele care conțin grupuri de litere: picioruș, roată, 5.Selectează cuvintele care conțin grupuri de litere: picioruș, roată,
alge, neghină, chiot, fagure, regina. alge, neghină, chiot, fagure, regina.
6.Încercuiește seriile care nu au cuvinte cu același sens. 6.Încercuiește seriile care nu au cuvinte cu același sens.
a)nea, zăpadă, omăt; a)nea, zăpadă, omăt;
b)trist, supărat, vesel; b)trist, supărat, vesel;
c)înalt, uriaș, scund. c)înalt, uriaș, scund.
7.Bifează propoziția în care cuvintele sunt scrise corect: 7.Bifează propoziția în care cuvintele sunt scrise corect:
a)Fulgi de nea se topesc în mână. a)Fulgi de nea se topesc în mână.
b)Fulgii de nea se topesc în mînă. b)Fulgii de nea se topesc în mînă.
c)Fulgii de nea se topesc în mână. c)Fulgii de nea se topesc în mână.
8.Completează cu sa/s-a, sau/s-au: 8.Completează cu sa/s-a, sau/s-au:
Ce.... întâmplat cu pălăria? Ce.... întâmplat cu pălăria?
......dus la teatru.....la film ? ......dus la teatru.....la film ?
9.Cuvântul ortodox are: 9.Cuvântul ortodox are:
.....sunete și .... litere .....sunete și .... litere