Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea Stefan cel Mare Suceava

Facultatea de drept si stiinte administrative

Administratie publica Anul II I.D. Sem. 1

Proiect cu finantare europeana


ACIZITIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE SPECIFICE ACTIVITATII
S.C. BOGVAL S.R.L

Student: Pricop Raluca-Georgiana

Profesor coordonator: CONF. UNIV. DR. LIANA-TEODORA


PASCARIU
1. TITLUL
ACIZITIONAREA DE PUBELE ECOLOGICE SPECIFICE ACTIVITATII
S.C. BOGVAL S.R.L.

2. SCOPUL SI OBIECTIVELE

Scopul proiectului este cresterea nivelului tehnic de dotare al firmei prin achizitionarea
unor noi active corporale, destinate sa modernizeze si sa dezvolte activitatea curenta de
productie, utiland astfel firma cu tehnologie avansata si eficienta in scopul realizarii unor
colectari de deseuri de calitate superioara, realizate in domeniul saluvritatii si protectiei mediului,
in conditii de siguranta si respectare a normelor de mediu.
Scopul planului de afaceri il reprezinta elaborarea documentatiei necesare in vederea
intocmirii proiectului pentru accesarea finantarii nerambursabile pentru apelul de proiect in
cadrul Programului Operational Sectorial - Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013,
Axa prioritara 1 – Un sistem de productie inovativ si co-eficient, domeniul major de interventie
D1.1. Investitii productive si pregatirea pentru competitie pe piata a intreprinderilor, in special a
IMM, Operatiunea – Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin
investitii tangibile si intangibile.

Obiectivul general al societatii este de a creste competitivitatea S.C. BOGVAL S.R.L.,


de a dezvolta activitatea acesteia si de a deveni unul din liderii pietei de colectare a deseurilor in
judetul Arges. Pentru aceasta, compania vizeaza implementarea de strategii de crestere a
competitivitatii, care sa contribuie la cresterea calitatii lucrarilor efectuate in domeniul colectarii
de deseuri, la imbunatatirea raportului cost/pret, pentru sprijinirea autoritatilor locale in eforturile
acestora de a reduce cantitatea de deseuri si de a stimula colectarea selectiva a deseurilor,
realizarea de campanii de constientizare a populatiei, precum si la cresterea cotei de piata.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta valorificarea activitatii companiei prin
extinderea si modernizarea acesteia. In acest sens firma va achizitiona echipamente de depozitare
si colectare noi, moderne, ceea ce va conduce implicit la inovarea procesului de colectare, la
dezvoltarea durabila a companiei, la respectarea normelor de mediu si la cresterea
competitivitatii in piata specifica. Proiectul investitional concretizat in achizitia de active
tangibile este conceput in functie de rezultatele care se preconizeaza sa se obtina. La baza
planului de afaceri stau informatiile existente care au fost analizate de catre reprezentantii
societatii, corelat cu istoricul activitatii acesteia. Prezentul studiu contine informatii furnizate de
catre reprezentantii societatii, referitoare la performantele viitoare ale societatii cat si la piata
potentiala a serviciilor prestate de firma noastra.
Obiectivele specifice ale proiectului concorda cu scopul propus de schema de finantare,
in sensul ca prin achizitionarea de containere noi, moderne din punct de vedere tehnologic, se
asigura consolidarea, dezvoltarea durabila si valorificarea sectorului productiv al unitatii, prin
extinderea, modernizarea si diversificarea gamei de servicii prestate.
In mod implicit, achizitionarea containerelor noi si performante, de ultima generatie,
deschide perspective noi pentru societate prin contractarea de noi servicii de calitate in ceea ce
priveste colectarea deseurilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la
schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, utilizate in industria protectiei mediului,
lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie,

1
scaderea consumurilor de combustibili si energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere
a cotei de piata.
Proiectul vizeaza atat satisfacerea cerintelor pietei, prin cresterea calitatii serviciilor, cat
si valorificarea conceptelor moderne si reducerea poluarii.
Prin implementarea acestui proiect firma va avea o capacitate de lucru mai mare, va
presta servicii imbunatatite si diversificate clientilor sai, iar personalul va avea un randament
mai ridicat, activitatea societatii urmand sa acopere o cota mult mai mare pe piata.
Cresterea in valoare si in calitate a serviciilor, bazata pe extinderea si modernizarea
dotarilor tehnice, pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la standardelor europene,
constituie un deziderat, avand ca finalitate crearea de noi locuri de munca si mentinerea lor,
cresterea profitabilitatii, cresterea productivitatii si reducerea cheltuielilor si a poluarii mediului.
Prin obiectivul general, acest proiect contribuie la realizarea obiectivelor specifice
aferente Axei prioritare 1, in sensul ca sprijina îmbunatatirea performantelor tehnologice,
cresterea profitabilitatii si a calitatii produselor oferite.
Achizitionarea echipamentelor propuse, duce la dezvoltarea firmei, fapt ce va conduce
implicit si la atingerea obiectivului general al POS – CCE, „cresterea productivitatii,
intreprinderilor romanesti, asigurarea dezvoltarii durabile si reducerea decalajelor fata de
productivitatea medie la nivelul Uniunii Europene”. Prin urmare, proiectul este in concordanta si
aplica principiile dezvoltarii durabile si reducerii decalajelor fata de productivitatea la nivelul
Uniunii Europene, astfel incat Romania sa atinga, pana in anul 2015, un nivel de aproximativ
55% din valoarea medie a productivitatii a UE, asa cum au fost prevazute in Programul
Operational Sectorial – Cresterea Competitivitatii Economice.
Este stiut faptul ca una din problemele intreprinderilor mici si mijlocii din Romania fata
de cele din alte state membre ale UE este legata de diferenta de productivitate, avand
repercursiuni la nivel de performante economico-financiare dar si la nivelul resurselor umane, cu
efecte asupra nivelului de salarizare si gradului de ocupare a fortei de munca. Este evident faptul
ca achizitionarea unor echipamente fiabile si moderne care sa mareasca productivitatea muncii
va avea efecte directe si sesizabile asupra indicatorilor economici si de resurse umane ai S.C.
BOGVAL S.R.L. si va influenta in mod pozitiv competitivitatea firmei pe piata de profil de la
nivel local si regional, ridicand-o la standarde europene.

Din punctul de vedere al oportunitatii si necesitatii implementarii proiectului propus,


subliniem ca acesta este generat de faptul ca firma functioneaza in jud. Arges din 2008, perioada
in care activitatea s-a dezvoltat, ajungand la o cifra de afaceri de peste 360.000 RON la finele
anului 2009 cu un profit net de 126.000 RON. In contextul dezvoltarii industriei pe plan local si
al cresterii portofoliului propriu de clienti, devine in mod obiectiv necesara marirea capacitatii de
productie a firmei, cresterea gradului de dotare tehnica si implicit, imbunatatirea si diversificarea
serviciilor prestate urmare achizitionarii unor containere noi, superioare tehnologic, care sa
asigure independenta tehnologica si suportul prestarii unor servicii performante la nivel
european. Necesitatea implementarii proiectului este generata pe de alta parte si de cerintele
legislative, pe fondul alinierii la standardele europene in privinta calitatii, protectiei mediului si
consumurilor energetice, precum si de cresterea concurentei si exigentelor in industria de
protectie a mediului.

Din punctul de vedere al contextului, se cuvine a fi mentionat faptul ca in corelatie cu


industria prestarii de servicii in ceea ce priveste protectia mediului, domeniul colectarii

2
deseurilor, a cunoscut un trend crescator semnificativ in ultimii ani, avand ca scop cresterea
sigurantei societatii, si a gradului de confort si, implicit, a valorii de piata a obiectivelor
respective. Aceste servicii sunt cerute de exigentele in crestere ale pietei precum si de noile
reglementari legislative. Investitiile sunt favorizate de existenta resurselor financiare, concentrate
in zona, in care se deruleaza afaceri tot mai multe si mai importante, parte esentiala din acesta
revenind noilor cladiri destinate constructiei de apartamente, dar si cladiri de birouri (agenti
economici). cladirile sociale si sedii administrative. Astfel proiectul se incadreaza in contextul
general al acestui tip de activitati precum si al obiectivelor firmei, avand ca finalitate promovarea
unei activitati economice generatoare de profituri, dar in acelasi timp modernizate, care confera
calitate produselor si serviciilor si eficienta activitatii desfasurate.

Prin implementarea proiectului capacitatea de productie si independenta tehnologica a


firmei va creste. Extinderea capacitatii productive a S.C. BOGVAL S.R.L. este necesara si din
punctul de vedere al cresterii investitiilor in industria de profil - regiunea de dezvoltare Muntenia
SUD, astfel incat sa se asigure dezvoltarea si adaptarea acesteia la standardele comunitare.

Proiectul este relevant in raport cu prevederile Operatiunii “Sprijin pentru consolidarea si


modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” prin prisma faptului ca
implementeaza dezvoltarea tehnologica, cresterea calitatii serviciilor si crearea de noi locuri de
munca, care conduc la cresterea competitivitatii in zona respectiva si la valorificarea resurselor
locale. Consideram ca prin investitia in active tangibile superioare tehnologic, avantajul capatat
de firma va fi acela ca va putea creste valoarea adaugata a activitatii prin cresterea
productivitatii.
Avand in vedere aceste aspecte, obiectivul pe termen lung al societatii este dezvoltarea si
cresterea competitivitatii firmei prin realizarea si furnizarea pe piata interna a prestarilor de
servicii moderne in ceea ce priveste colectarea si stocarea deseurilor, de inalta calitate si in
conditiile unui flux de productie perfectionat, dotat cu echipamente moderne si eficiente, la nivel
european.

3. DESCRIEREA AFACERII

Istoria intreprinderii

INFORMATII GENERALE

- Adresa: STR. FRATII GOLESTI, BL. S6, SC. B, AP. 13, cod postal: 110174
- Mod de constituire : in conditiile legii nr.31/1990 republicata. Societatea a fost
inmatriculata la Oficiul Judetean Arges al Registrului Comertului sub nr. J03/125/2008
potrivit caruia functioneaza si in prezent.
- Cod fiscal : RO 177561;
- Obiectul de activitate :  Cod CAEN 3720 - Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice
reciclabile

STRUCTURA ACTIONARIATULUI

3
Nume Aport Prezentare
(%)
Petreanu Bogdan 50% Cetatean roman 24 ani; experienta in
management de proiect si de echipa;
experienta in domeniul protectiei
mediului.
Diaconu 50%
Valentina Cetatean roman 24 ani; experienta in
domeniul economic; experienta in
management de proiect si de echipa.
Societatea Comercială BOGVAL S.R.L. cu sediul in municipiul Pitesti, judeţul Arges,
este persoană juridică română, organizată şi autorizată să funcţioneze în conformitate cu
prevederile Legii nr. 31/1990 privind înfiinţarea societăţilor comerciale în România.
Societatea Comercială BOGVAL S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.
J03/125/2008, are forma juridică de Societate Comercială cu Răspundere Limitată şi a devenit în
ultimii 2 ani o firmă de tradiţie în domeniul protectiei mediului, mai ales în domeniul salubritatii.
Structura organizatorică este determinată şi adoptată pentru a răspunde oricărei situaţii
conjuncturale, fără a omite şi elimina vreuna din funcţiile sau obligaţiile societăţii, inclusiv în ce
priveşte elementele constitutive ale SR EN ISO9001. Se asigură de fiecare dată crearea cadrului
organizatoric-funcţional cel mai potrivit pentru îndeplinirea de către firmă a obligaţiilor asumate
prin contracte precum şi aplicarea strategiei manageriale şi a politicii în domeniul calităţii.
În scopul satisfacţiei depline a beneficiarilor, pentru menţinerea încrederii în calitatea
lucrarilor, produselor/serviciilor şi pentru demonstrarea capabilităţii şi competitivităţii în condiţii
de rentabilitate economică s-a decis implementarea, menţinerea, certificarea şi îmbunătăţirea
continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate cu referenţialul ISO
9001:2000; SR EN ISO 14001:2005, EN ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2004; SA 8000: 2008,
societatea detinand certificarile necesare in acest sens.

Prestarea tuturor serviciilor se face cu personal calificat si cu experienţă în domeniu,


coordonarea acestora se face de către şefi de echipa cu studii şi experienţă în domeniul protectiei
mediului. Aceştia organizează şi conduc lucrările de colectare si operare a deseurilor, respectând
documentaţia specifica.
Pentru asigurarea fluxului de producţie necesar in colectarea, sortarea si depozitare
deseurilor societatea are asigurat transport cu autovehicule inchiriate prin contract de inchiriere
cu firma S.C. PEDRONI TRANS S.R.L., detinand în acest sens licenţele de transport cerute de
normele în vigoare.
Toţi beneficiarii şi-au exprimat satisfacţia privind calitatea serviciilor prestate de S.C.
BOGVAL S.R.L. prin scrisori de recomandare.

Misiunea societatii este aceea de a oferi si efectua pentru clientii sai servicii de colectare
a deseurilor reciclabile la un nivel calitativ superior si cu preturi competitive.
Calitatea lucrarilor si serviciilor prestate recomanda firma, motiv pentru care BOGVAL
S.R.L. este implicata in proiecte de anvergura inclusiv ale autoritatilor locale, unde colaboreaza
cu companii de prestigiu, avand perspective de a deveni o companie de tip lider in domeniul sau
de activitate.

4
Motto-ul firmei este: " Curatenia inseamna santate! Cu noi le aveti pe toate!" .

Valorile de baza ale S.C. BOGVAL S.R.L.:


- calitate
- competenta
- performanta
- profesionalism
- promptitudine
- incredere
- felxibilitate

Atuurile S.C. BOGVAL S.R.L.:


1. Lucrari de calitate superioara pentru care stau garantie:
 o tehnologie dezvoltată;
 utilaje si echipamente performante;
 tarife competitive

2. Oamenii – cea mai importanta resursa:


 În spatele rezultatelor firmei, a produselor şi lucrărilor performante se află specialiştii
S.C. BOGVAL S.R.L. în producţie, execuţie, marketing, vânzări, a căror competenţă
este dezvoltată în permanenţă prin programe speciale de instruiri atât în interiorul cat
şi în exteriorul organizaţiei

3. Responsabilitate si grija pentru mediul inconjurator


 Grija pentru mediul inconjurator se manifesta prin implementarea unor tehnologii
performante si inovatoare in activitatea de prestare a serviciilor de colectare a
deseurilor, utilizandu-se numai materiale si echipamente foarte usor degradabile,
nedaunatoare mediului

4. Sistemul de management al calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale


 In conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001/2001; SR EN ISO 14001/2005 si
OHSAS 18001/2004; CERTIFICAT NR. 1214 din 20.04.2008.

Descrierea afacerii curente

BOGVAL este o firma dinamica cu dorinta de afirmare si rezultate in domeniul protectiei


mediului si al serviciilor de salubritate si colectare a deseurilor si resturilor nemetalice
reciclabile, acest lucru dovedindu-se din feedback-ul pozitiv acordat de clienti in ultimii 2 ani de
activitate.
Firma pune la dispozitia beneficiarilor sai lucrari si servicii profesionale la cele mai inalte
standarde existente in domeniu.

Principalele categorii de servicii prestate de S.C. BOGVAL S.R.L.:

 COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE


 DEPOZITAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE

5
 TRANSPORTUL DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE
 CURATAREA ZONELOR AFECTATE DE SURPLUSUL DE DESEURI

Utilajele aflate in dotare

CONTAINERE GFA 1.5 (75 bucati)

De asemenea, firma dispune de o hala proprie de depozitare, terenuri si sedii aflate in


proprietate, unde isi desfasoara activitatea curenta.

Promptitudinea si calitatea lucrarilor executate au plasat firma BOGVAL pe unul din locurile
importante in judet, continua imbunatatire a standardelor de calitate constituind una din
principalele preocupari la nivelul managementului companiei.

Dotarea tehnica si umana a societatii permite implicarea in proiecte de anvergura, printre


principalii clienti/beneficiari ai lucrarilor si printre lucrarile executate de BOGVAL aflandu-se
autoritatile locale din judet.

Lucrari de referinta – domeniul protectiei mediului, salubritate

Calitatea
Durata contractului
Valoarea Denumirea antreprenor
Denumirea obiectivului
totală entităţii general sau
- lei cu TVA- Incepere Terminare achizitoare de
specialitate
1. Colectare deseuri de la
Asociatiile de
asociatiile de locatari din Antrepenor
750.000 21.03.2008 20.03.2011 locatari din zona
zona de sud a municipiului general
de sud
Pitesti, jud. Arges
2. Colectare deseuri de la o
parte din agentii economici Agentii
Antreprenor
din zona de sud a 330.000 18.03.2008 17.03.2011 economici
general
municipiului Pietsti, jud. contractati
Arges

Concret, planul de dezvoltare al societatii BOGVAL S.R.L. pentru perioada urmatoare


vizeaza completarea gamei de echipamente existente cu urmatoarele active:

# CONTAINERE GFA 1.5 (75 bucati)

Managementul intreprinderii

6
Managementul intreprinderii este asigurat de o echipa de profesionisti, coordonata de
administratorul firmei dl. Botirca Razvan. Orientat in permanenta spre cerintele pietei, acesta
vizeaza satisfacerea solicitarilor clientilor prin oferirea unor solutii globale in conformitate cu
legislatia nationala si standardele internationale in vigoare, in conditiile respectarii normelor de
siguranta si calitate colectarii deseurilor, detinand toate autorizatiile necesare in acest sens.
Managementul firmei are ca responsabilitati:
- stabilirea obiectivelor generale ale firmei;
- organizarea, conducerea si controlarea activitatii generale a societatii, stabilind
criteriile de performanta ale activitatii departamentelor si asigurand calitatea
produselor si serviciilor oferite;
- aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) si a rectificarilor acestuia;
- identificarea oportunitatilor de afaceri;
- reprezentarea firmei in relatiile cu furnizorii, clientii si alte organizatii cu
impact real/potential asupra rezultatelor firmei;
- asigurarea managementului firmei si a retelei de relatii necesara dezvoltarii
activitatii firmei;
- coordonarea activitatilor din domeniul economic al companiei.

Informatii despre personalul societatii

 Numar total angajati in prezent: 28, din care:


 Personal TESA: 6

Din punct de vedere al pregatirii:


 Personal calificat: 23
 Personal necalificat: 5

In scopul obtinerii unor bune rezultate in cursul implementarii, se va constitui o echipa de


management a proiectului care va avea urmatoarea structura:
1. directorul proiectului – _______PETREANU BOGDAN_______
2. responsabilul financiar – ______DIACONU VALENTINA____________, responsabil
cu aspectele financiare ale proiectului
3. responsabilul tehnic – _____TOTIRESCU ANDRA_______ , responsabil din punct de
vedere tehnic si operational al proiectului
acestea fiind persoanele cu cea mai mare experienta in firma si care au capacitatea de a
monitoriza realizarea acestei investitii.

Din punctul de vedere al managementului proiectului, implementarea acestuia se va face in


pasi structurati, in etape si activitati clar definite, astfel incat actiunile sa fie consistente si sa
asigure convergenta catre obiectivele proiectului.

Managementul proiectului va fi asigurat de catre responsabilii din cadrul S.C. BOGVAL


S.R.L. avand ca rol :
 Semnarea acordului de finantare si efectuarea raportarilor catre finantator;
 Realizarea obiectivelor proiectului;
 Diseminarea informatiei, promovarea rezultatelor proiectului.

7
Managementul de proiect va pune accent pe:
- abordarea de solutii concrete in functie de etapele stabilite
- un proces participativ bine coordonat
- evaluarea si asigurarea permanenta a calitatii prin procesul participativ, evaluari interne si
revizuiri
- identificarea, armonizarea problemelor tehnice si financiare de implementare a proiectului

Metodele propuse pentru implementare, desi enuntate intr-un mod general vor avea rolul de
principii de baza ale implementarii proiectului si care vor avea ca efecte:
1. Maximizarea indicatorului cost/performanta
2. Minimizarea posibilitatii de aparitie a unor deficiente de conceptie sau executie care sa afecteze
calitatea implementarii proiectului.
3. Posibilitatea alocarii judicioase a resurselor tehnice, financiare si umane pentru realizarea
proiectului, cu respectarea termenelor de executie si cu posibilitatea finantarii continue pana la
finalizarea proiectului.
4. Respectarea conditiilor impuse de finantator si incadrarea in obiectivele generale ale
programului.
5.Transparenta si eficienta in utilizarea fondurilor precum si alocarea judicioasa a resurselor umane
si tehnologice pentru implementarea proiectului.
6. Nediscriminarea si respectarea principiului egalitatii de sanse.

La finalul implementarii proiectului firma va dispune de 56 angajati din care 50 implicati direct
in procesul de productie si prestari servicii. Prin urmare implementarea acestui proiect va crea si
va mentine 28 noi locuri de munca in primul an dupa finalizarea proiectului. Angajarea noilor
salariati se va face cu respectarea cerintelor legale in vigoare, respectand principiul egalitatii de
sanse si al nediscriminarii, iar noii angajati vor fi supusi proceselor de training intern si extern la
nevoie, in scopul usurarii integrarii in colectivitate si in procesul operational.

Resursele umane

A fi angajat al firmei S.C. BOGVAL S.R.L. inseamna provocare si responsabilitati intr-


un mediu de lucru dinamic si deschis care permite dezvoltare profesionala si evolutie personala..

Din punctul de vedere al resurselor umane, la baza organizarii, dezvoltarii si activitatii


curente, stau urmatoarele principii:
a) respectarea normelor legale in vigoare
b) profesionalismul si pregatirea profesionala continua
c) asigurarea egalitatii de tratament
d) impartialitatea si nediscriminarea
e) motivarea personalului
f) deschiderea si transparenta
g) comunicarea
h) integritatea profesionala
i) respectarea culturii organizationale
j) incadrarea in obiectivele stabilite

8
Managementul societatii este preocupat de crearea unui climat de lucru sanatos, care sa
ajute la realizarea obiectivelor stabilite, astfel incat acorda o atentie deosebita evolutiei
profesionale a angajatilor, indeplinind prin functiile departamentului resurse umane mai multe
programe, dintre care exemplificam :
 Pachet salarial structurat pe:
i. salariu
ii. bonusuri in functie de performanta

 Dezvoltare profesionala si evolutie personala:


i. training-uri individuale
ii. training-uri la nivel organizational
iii. teambuilding-uri
 Alte facilitati:
i. posibilitatea realizarii unei cariere intr-o companie tanara si extrem de
dinamica
ii. negocieri anuale ale pachetelor salariale
iii. diverse alte bonusuri si programe recreative

Sinteza situatiei financiare

In cele ce urmeaza vom face o scurta prezentare a situatiei financiare in evolutie a firmei
in perioada 2008 – 2009:

Evolutia cifrei de afaceri si a numarului de angajati

Data Cifra de afaceri Nr. Mediu


(RON) Anual de
Angajati
1 31.12.2008 290.000 20
2 31.12.2009 360.000 28

4. PREZENTAREA PROIECTULUI

Descriere proiect

Acest proiect se inscrie in contextul general al obiectivelor firmei vizand promovarea


unei activitati economice generatoare de profituri, prin cresterea capacitatii de productie in
paralel cu cresterea independentei tehnologice si cu modernizarea serviciilor prestate, cu
respectarea cerintelor standardelor internationale de calitate implementate la nivelul firmei (ISO
9001/2000) si urmarind atat satisfacerea cerintelor clientilor, a cerintelor legale, a celor de
reglementare, cat si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor si serviciilor oferite

9
beneficiarilor, in conditii de rentabilitate economica pentru firma si de mentinere a reputatiei
acesteia pe piata de profil. Realizarea investitiei in active corporale este o necesitate obiectiva
rezultata din faptul ca societatea a ajuns pe piata locala la un grad de dezvoltare si la o reputatie
ce implica obligativitatea asigurarii in continuare a profesionalismului si performantei in
serviciile prestate.
In cadrul acestui proiect propune achizitionarea unor active corporale noi, profesionale,
cu grad de tehnologizare ridicat, ce vor fi folosite in vederea optimizarii si dezvoltarii activitatii
de colectare a deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile, respectiv:
1. containere (75 buc.)

In plus, acest proiect contine si servicii profesionale de consultanta pentru realizarea


investitiei.

Prin implementarea acestui proiect se intentioneaza optimizarea si dezvoltarea capacitatii


de productie, pe fondul unei experiente anterioare a firmei atat in domeniul colectarii deseurilor
si resturilor nemetalice, cat si in activitatea de marketing, organizare/optimizare fluxuri de
productie.
Astfel, managementul s-a orientat catre eficientizarea fluxurilor operationale prin
achizitionarea unor noi mijloace de colectare care sa ofere suportul unui flux operational eficient,
sa creeze independenta tehnologica si economica (astfel incat firma sa nu mai inchirieze astfel de
echipamente de la terti generand costuri suplimentare si pierderi de timp), sa contribuie la
cresterea productivitatii, astfel incat firma sa presteze servicii la standarde calitative inalte, iar in
cadrul echipei sa se implementeze conceptul de „integrare a operatiunilor”.
Dorinta de afirmare a firmei si realizarile obtinute in cei 2 ani de activitate acumulata in
acest sector, trendul ascendent al activelor corporale si al resurselor umane, contractele realizate
pana in prezent cu autoritati locale in bune conditii, precum si performantele economico-
financiare ale companiei, atesta faptul ca echipa are capacitatea, maturitatea, competenta si
resursele necesare implementarii proiectului.
Echipamente de achizitionat si caracteristicile acestora, furnizori

In cadrul acestui proiect, sunt estimate urmatoarele achizitii de utilaje:

Nr. Cantitat Valoare Valoare


crt. Denumire UM e EUR(*) RON (*)

Containere GFA
1 1.5 buc 75 39.845 170.138,15

TOTAL 39.845 170.138,15

(*) Valorile sunt fara TVA.

10
Utilajele mentionate vor avea provenienta europeana si vor fi furnizate cu certificate de
conformitate si certificate de garantie, carte/fisa tehnica, potivit standardelor de calitate
internationale specifice, furnizorii urmand a fi alesi in urma unui proces de selectie ce va fi
efectuat in conformitate cu prevederile programului. Furnizorii vor fi societati autorizate sa
comercializeze astfel de utilaje, dintre acestia putand fi exemplificati S.C. ELKOPLAST
ROMANIA S.R.L., CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., Ellson Intermed
S.R.L.

Caracteristici tehnice generale principale ale activelor corporale achizitionate prin proiect

UTILAJUL CARACTERISTICI TEHNICE


CONTAINER GFA - Inaltime: 1220 mm
1.5 - Diametru: 1550 mm
- Masa: 60 kg
- Capacitate depoziatare: 1,5 tone

Modul in care echipamentele noi vor fi utilizate in dezvoltarea productiei

Prin intermediul acestui proiect se doreste modernizarea dotarii tehnice a firmei in


vederea cresterii eficientei utilizarii fortei de munca si resurselor materiale, valorificarea
sectorului productiv, avand in vedere pozitionarea firmei in piata si evolutia acesteia din urma. In
plus, se urmareste minimizarea cheltuielilor implicate de inchirierea unor astfel de utilaje si a
fortei de munca aferente.
Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente in cadrul firmei va impune si
masuri de protectia muncii, atat pentru personalul operant cat si pentru personalul care executa
lucrari in vecinatatea acestora. Impreuna cu aceste masuri, achizitia noilor echipamente va
induce un impact pozitiv in activitatea firmei.
Furnizorii vor fi alesi in urma parcurgerii procedurilor de licitatie aferente Programului.
Conform procedurilor, pe intreg procesul de achizitie a echipamentelor vor fi respectate
urmatoarele principii si reguli:
- nediscriminarea
- tratamentul egal
- recunoasterea reciproca
- transparenta
- proportionalitatea
- eficienta utilizarii fondurilor publice
- asumarea raspunderii
- evitarea conflictului de interese
- neretroactivitatea contractului.

Devizul total al investitiei

11
VALOAREA VALOAREA FINANTAREA CONTRIBUTIA
TOTALA A TOTALA NERAMBURSABILA PROPRIE
CHELTUIELI ELIGIBILA A
DENUMIRE I CU TVA CHELTUIELI
CHELTUIALA (RON) I (RON)
la val. cheltuieli
PROCEN val.fin.neram Elig.a neeligibil
T (%) b. chelt. e

Teren
Cladiri
Mijloace fixe
tangibile, din care:
Containere 68.055,2 32.326,2
GFA 1.5 202.464,4 170.138,15 60% 102.082,89 6 5
Consultanta
implementare proiect 13.607,72 11.435,06 60% 6.861,03 4.574,03 2.172,66
TOTA 72.629,2 34.498,9
L 216.072,12 181.573,21 60% 108.943,92 9 1

5. PLANUL OPERATIONAL

Serviciile oferite

Prin acest proiect se vor realiza lucrari cu valoare adaugata mare in sectorul productiv al
firmei, ce va beneficia de tehnologii noi, ultraperformante si nepoluante. Trebuie mentionat ca nu
vor exista introduceri noi de produse/servicii ca urmare a implementarii acestui proiect, firma
propunandu-si doar sa mareasca productivitatea acestei activitati economice si reducerea
costurilor pe aceasta zona de activitate.
Astfel:
 COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE
 DEPOZITAREA DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE
 TRANSPORTUL DESEURILOR SI RESTURILOR NEMETALICE RECICLABILE
 CURATAREA ZONELOR AFECTATE DE SURPLUSUL DE DESEURI

De mentionat ca echipamentele achizitionate vor participa la procesul de productie


implicat de dezvoltarea unor prestari de servicii contractate cu clientii pentru perioada urmatoare:

Beneficiar Lucrare
ASCOCIATIA DE LOCATARI COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR
“LEUL” NEMETALICE RECICLABILE
ASCOCIATIA DE LOCATARI COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR
“BRATIANU” NEMETALICE RECICLABILE
12
ASCOCIATIA DE LOCATARI COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR
NR. 15 NEMETALICE RECICLABILE
COMPLEXUL COMERCIAL COLECTAREA DESEURILOR SI RESTURILOR
„CENTRAL PLAZA” NEMETALICE RECICLABILE

Rezultatele proiectului

Prin achizitionarea utilajelor descrise mai sus se vor obtine urmatoarele rezultate imediate:

 cresterea si diversificarea prestarii serviciilor in domeniul protectiei mediului si


salubritate
 75 containere moderne noi existente in fluxul de productie
 cresterea complexitatii serviciilor prestate si a capacitatii de productie
 crearea de 28 noi locuri de munca si mentinerea acestora dupa finalizarea proiectului
 scaderea costurilor prin eliminarea cheltuielilor cu inchirierea unor astfel de utilaje si a
fortei de munca aferente
 scaderea timpilor de executie la anumite servicii
 alinierea societatii la normele europene in privinta sigurantei in munca
 introducerea unor tehnologii moderne, avansate de productie
 durata prelungita de viata a utilajelor.

Aceste rezultate imediate pot fi cuantificate prin urmatorii indicatori de realizare verificabili in
mod obiectiv:
 cresterea cifrei de afaceri
 cresterea numarului de lucrari prestate/oferite
 scaderea cheltuielilor cu utilajele inchiriate
 cresterea numarului de salariati.

Ca surse si mijloace de verificare, rezultatele investitiei pot fi urmarite direct prin:


 documentele contabile ale societatii
 balanta de venituri si cheltuieli
 rapoarte si procese verbale interne
 statistici ale departametelor de marketing si contabilitate.

In ceea ce priveste beneficiarii directi sau indirecti ai acestei investitii, in primul rand vor
beneficia angajatii existenti datorita cresterii calitatii si eficientei mediului de lucru, clientii
directi ai companiei prin calitatea si rapiditatea colectarii deseurilor, noii clienti care vor avea un
furnizor de servicii competitiv prin gradul inalt de mecanizare, tehnologizare; de asemenea, noii
angajati ai firmei care vor beneficia de conditii moderne de lucru si firma per ansamblu prin
valorificarea superioara a resurselor umane si materiale urmare implementarii acestui proiect.

6. ANALIZA PIETEI

13
Clienti
La nivelul anului 2009, clientii cei mai importanti ai firmei au fost:

Clienti existenti % din total Produse/servicii vandute


ASOCIATILE DE LOCATARI 69,44% COLECTAREA DESEURILOR SI
DIN ZONA DE SUD A MUN. RESTURILOR NEMETALICE
PITESTI RECICLABILE
AGENTII ECONOMICI 30,56% COLECTAREA DESEURILOR SI
CONTRACTATI DIN ZONA RESTURILOR NEMETALICE
DE SUD A MUN. PITESTI RECICLABILE

Pana la aceasta data, printre clientii importanti aferenti anului 2009 - 2010 sunt potrivit
contractelor incheiate:

Clienti existenti % din Produse/servicii vandute


total
ASOCIATIA DE LOCATARI „LEUL” 35% COLECTAREA DESEURILOR SI
RESTURILOR NEMETALICE
RECICLABILE
ASOCIATIA DE LOCATARI 30% COLECTAREA DESEURILOR SI
„BRATIANU” RESTURILOR NEMETALICE
RECICLABILE
ASOCIATIA DE LOCATARI NR. 15 20% COLECTAREA DESEURILOR SI
RESTURILOR NEMETALICE
RECICLABILE
COMPLEXUL COMERCIAL 15% COLECTAREA DESEURILOR SI
„CENTRAL PLAZA” RESTURILOR NEMETALICE
RECICLABILE

Furnizori
Compania in activitatea sa curenta, avand in vedere diversitatea activitatilor, apeleaza la mai
multi furnizori, dintre care cei mai importanti pot fi mentionati mai jos:

Furnizori existenti % din Ce furnizeaza


total
1.FURNIZORI MATERIALE:
S.C. ELKOPLAST ROMANIA 90% Saci menajeri speciali pentru containere,
S.R.L. dar si pentru colectarea de la domiciliul
clientilor a deseurilor
2.PRESTATORI DE SERVICII 10% Telecomunicatii, birotica si papetarie

14
Piata Tinta a companiei este constituita in special din asociatile de locatari, autoritati publice
locale (primarii, consilii judetene din regiune) dar si din persoane juridice (IMM , corporatii,
dezvoltatori, institutii publice si private).

Concurenta

Concurentii S.C. BOGVAL S.R.L. sunt companii similare care presteaza servicii in domeniul
protectiei mediului si salubritate. Astfel concurenta BOGVAL este reprezentata de intreprinderi
mici si mijlocii prestatoare de servicii in sectorul colectarii deseurilor si resturilor neferoase
reciclabile, in special din judetul Arges, dar si din zone limitrofe. De aceea managementul
intreprinderii considera absolut necesara dotarea firmei cu utilaje noi, performante, care sa ii
permita societatii sa obtina avantaje competitive pe aceasta piata.
Majoritatea intreprinderilor mici si mijlocii se confrunta cu probleme similare celor ale
BOGVAL S.R.L.. Intrepinderile mari (private sau de stat) beneficiaza de anumite avantaje
tehnologice si de integrare a productiei, care insa pe termen lung pot fi depasite de dinamismul
IMM-urilor. Se poate afima ca prin implementarea cu succes a prezentului proiect, S.C.
BOGVAL S.R.L. va obtine avantaje competitive insemnate pe piata din regiune, fapt care o va
sprijini in procesul de extindere a activitatii si catre alte zone ale tarii.

Tabelul de mai jos prezinta principalii concurenti ai firmei BOGVAL S.R.L. la nivel local si
regional si performantele financiare ale acestora la nivelul anului 2009:

Nr.cr Nume Companie Cifra de Profit Net Numar


t. afaceri 2009 2009 (RON) mediu
(RON) angajati
2009
1 SC SALUBRITATE 2.248.332 287.655 253
S.A
2 SC URBAN SRL 4.819.126 395.286 399

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


1. companie dinamica in plina 1. dependenta de utilaje moderne
ascensiune 2. brand putin cunoscut la nivel
2. adaptabilitate si flexibilitate inalta national
3. echipa de conducere experimentata 3. mijloace si politici de marketing
cu relatii bune in piata aplicate in mica masura
4. adresabilitate regionala
5. performante financiare deosebite
OPORTUNITATI AMENINTARI
1. mentinerea trendului crescator al 1. marii jucatori din piata
prestarii de servicii in domeniul 2. schimbari in legislatie

15
protectiei mediului si salubritate 3. alterarea conditiilor economice
2. parteneriate cu companii din datorita crizei economice globale
industriile conexe
3. marile companii care urmaresc
prestari de servicii specifice la
preturi avantajoase

7. STRATEGIA DE MARKETING

Pentru o buna derulare a activitatii sale productive si pentru valorificarea capacitatilor de


productie si competentelor echipei, S.C. BOGVAL S.R.L. va practica in continuare un marketing
modern si agresiv ce se caracterizeaza, pe linga realizarea unor prestari de servicii de calitate la
un pret atractiv, printr-o permanenta comunicare cu clientii si activitati sustinute de promovare.
Concentrarea se va face pe clientul care doreste calitate, utilizarea de metode de lucru care
incorporeaza tehnologii noi, inovatie, si toate acestea la un pret acceptabil. Pentru nivelul de
adresabilitate al companiei aspectul practic si fiabilitatea lucrarilor realizate sunt caracteristicile
cele mai importante.
Obiectivele Strategiei de marketing vizeaza:
- asigurarea calitatii serviciilor oferite in piata la nivel european
- asigurarea satisfacţiei clienţilor
- consolidarea portofoliului de clienţi si implicit a pozitiei in piata, prin menţinerea şi dezvoltarea
relaţiilor cu clienţii, prin programe de loializare a acestora
- identificarea unor noi tipuri de servicii specifice pe care firma le poate oferi în condiţii atractive
pentru client

In ceea ce priveste politica de marketing, aceasta are la baza urmatoarele principii :


- satisfacerea exigentelor beneficiarilor din toate punctele de vedere
- respectarea contractelor incheiate
- reducerea costurilor non calitatii
- imbunatatirea continua a serviciilor prestate prin intermediul cresterii nivelului de dotare
tehnica si perfectionarii personalului
- profesionalism in relatia cu clientul

8. PLANUL FINANCIAR

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta financiara a proiectului


propus, pe parcursul perioadei de referinta, cu scopul de a stabili cel mai potrivit sistem de
finantare pentru acesta. Aceasta analiza se refera la sustinerea financiara si sustenabilitatea pe
termen lung, indicatorii de performanta financiara, precum si justificarea pentru volumul
asistentei UE necesare.

Prezentam mai jos bugetul total al proiectului, necesarul de finantare si sursele de


finantare:

16
Nr.
Surse de finanţare Valoare (lei)
crt.
1 Valoarea totală a proiectului 216.072,12
2 Valoarea neeligibilă a proiectului 34.498,91
3 Valoarea eligibilă a proiectului 181.573,21
4 Ajutor financiar nerambursabil solicitat 108.943,92
5 Contribuţia solicitantului 107.128,2
6 Contribuţia în numerar 107.128,2
7 Contribuţia prin împrumut

Nr. Explicatii
Surse de finanţare Valoare (lei)
crt.
Valoarea totala a proiectului de
1 Valoarea totală a proiectului 216.072,12
investitie cu TVA inclus
Valoarea neeligibila din proiect
corespunzatoare cotei de TVA 19%
pentru achizitiile ce vor fi afectuate prin
Valoarea neeligibilă a
2 34.498,91 proiect. Suma va fi suportata de catre
proiectului
beneficiar – BOGVAL S.R.L. in
categoria costuri neeligibile ale
proiectului
Valoare eligibila a proiectului de
finantare prin programul Operational
Sectorial pentru cresterea competitivitatii
economice. Propunerea este ca structura
3 Valoarea eligibilă a proiectului 181.573,21
acestei sume sa fie distribuita astfel 60%
din fonduri nerambursabile si 40%
contributie proprie a beneficiarului S.C.
BOGVAL S.R.L.

17
Nr. Explicatii
Surse de finanţare Valoare (lei)
crt.
Valoarea nerambursabila solicitata de la
Autoritatea Contractanta reprezentand
Ajutor financiar 60% din valoarea eligibila a proiectului
4 108.943,92
nerambursabil solicitat avand in vedere ca aceasta este suma
maxima posibil a fi finantata prin
program
5 Contribuţia solicitantului 107.128,2 Contributia solicitantului S.C. BOGVAL
S.R.L. la valoarea TOTALA a
6 Contribuţia în numerar 107.128,2
proiectului. Aceasta suma ce va fi
suportata de catre S.C. BOGVAL S.R.L.
si care reprezinta suma dintre
contributia proprie aferenta valorii
eligibile a proiectului – ce reprezinta
40% din valoarea eligibila a proiectului –
7 Contribuţia prin împrumut
si integral costurile neeligibile ale
proiectului
Aceasta suma va fi acoperita integral de
catre beneficiar S.C. BOGVAL S.R.L.
in numerar din surse proprii

In cadrul analizei financiare au fost luate in considerare doua scenarii tehnico-economice


si s-au analizat varianta fara implementarea investitiei si varianta cu implementarea investitiei.
Perioada de analiza este de 6 ani plus anul zero considerat anul de dinaintea implementarii
proiectului si care constituie referinta; analiza a fost efectuata in preturi constante fara inflatie.

Ipotezele ce au stat la baza previziunilor financiare ce au fost realizate pentru 6 ani (anul de
implementare a proiectului plus 5 ani), in conditiile in care implementarea proiectului se
efectueaza intr-un an:

Prognozarea veniturilor si cheltuielilor are la baza urmatoarele ipoteze:


- la baza previziunii au stat situatiile financiare din anul precedent intocmirii proiectului,
luand in considerare preturile utilizate la momentul respectiv
- in primul an a fost mentinut acelasi grad de utilizare a capacitatii de productie
- veniturile din exploatare cresc pe seama cresterii productiei vandute dupa implementarea
proiectului
- de precizat ca specificul activitatii presupune incheierea de contracte precum si realizarea
in mod direct a lucrarilor.
- defalcarea cheltuielilor a fost efectuata pornind de la defalcarea acestora pe baza contului
de profit si pierderi
- cheltuielile cresc considerabil in anul al doilea de previzionare, avand in vedere
implementarea proiectului si cresterea volumului de productie, insa s-a avut in vedere

18
mentinerea sub control a cheltuielilor, acestea vand o rata de crestere mai mica decat
veniturile in anumite perioade pe parcursul implementarii proiectului
- cheltuielile cu salariile si taxele aferente, cresc avand in vedere angajarea a 4 noi salariati,
odata cu implementarea proiectului
- nu exista cheltuieli secundare obiectului de activitate al firmei

Fluxurile de numerar anuale previzionate au avut la baza urmatoarele principii:


- veniturile si cheltuielile au fost corelate in mod corespunzator situatiilor de
cheltuieli si venituri previzionate initial, care sunt cuprinse de asemenea si in
contul de profit si pierderi
- au fost luate in considerare cheltuielile cu dobanzile la creditele contractate
- in cash flow este evidentiata si achizitia de utilaje in primul an, considerandu-se
ca implementarea proiectului de realizeaza pe parcursul a 12 luni
- au fost luate in considerare cheltuielile majorate urmare sporului de personal creat
(4 noi locuri de munca) aferent noii investitii
- au fost luate in considerare platile de impozite corespunzator profiturilor brute
obtinute
- in proiectia fluxului de numerar achizitia de active fixe corporale nu include
cheltuielile de consultanta pentru pregatirea si implementarea proiectului
- disponibilul de numerar la inceputul perioadei a fost considerat cel existent la
finalul anului 2008 situatiile previzionate evidentiaza faptul ca la sfarsitul fiecarei
perioade disponibilul de numerar

19

S-ar putea să vă placă și