Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 1.2.2.

Profilul de formare, prezentat părinților

Dragi părinți, libertatea religioasă redobândită după 1989 a adus şi dreptul şcolii de a realiza
educaţia integrală a omului, pe toate laturile personalităţii sale, prin reintroducerea religiei ca
disciplină de învăţământ. Sunt pof. Sîmboan Cosmin Ioan și voi fi ghidul copiilor dumnevoastră pe
parcursul celor patru ani de învățămant gimnazial.

În acestă perioadă voi urmări opt competențe cheie pe care copilul dumnevoastră le va dobândi
până la finalul clasei a opta.

Acestea sunt:

1. Comunicarea în limba maternă, adică dobîndirea unui vocabular bogat prin introducerea în
limbaj a unor termeni religioși-morali prin citirea unor texte religios-morale.

2. Comunicarea în limbă străină, concretizată prin folosirea unor cuvinte provenite din limba
latină sau greacă.

3. Competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii materializate prin


efectuarea de calcule privind perioade de timp, distanțe sau unități de masură.

4. Competențe digitale dobîndite prin folosirea de platforme educaționale, prezentări de filme,


stimularea folosirii calculatorului în dobîndirea de noi informații.

5. A învăţa să înveţi-manifestarea autonomiei, a perseverenţei şi a disciplinei în procesul de


învăţare, reflecţia critică asupra diferitelor aspecte ale învăţării, din perspectiva propriei identităţi
religioase şi a atitudinii ecumenice;

6. Interpersonale, interculturale, sociale şi civice -asumarea şi susţinerea propriei identităţi


religioase; integrarea în comunităţi variate din punct de vedere al convingerilor; respectarea
opiniilor şi a comportamentelor semenilor; eliminarea din comportament a oricărei forme de
violenţă sau discriminare pe criterii religioase; evitarea sau medierea situaţiilor conflictuale care
pot apărea la nivelul comunităţii
7. Sensibilitate la cultură-asumarea şi afirmarea propriei identităţi religioase şi manifestarea
respectului pentru alte credinţe; manifestarea unor atitudini pozitive faţă de formele de expresie
culturală diferite.