Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

☺Exemplu de secvență:
Titlul activității

Autocunoastere

Diagrama stimei de sine

Descriere: Pentru a putea face alegeri potrivite este nevoie să avem o imagine realistă despre noi
înșine. Avem nevoie să ne cunoaștem punctele forte, obstacolele, dorințele și aspirațiile pentru a
ne înțelege reacțiile în diferite situații și a alege să dezvoltăm abilitățile necesare pentru a forma
un plan de carieră.

Elevii au capacitatea de a-și regla adecvat comportamentul, adoptând conceptul de sine în funcție
de context. Sinele este în stransă legatură cu Eul. Ambele componente organizează informațiile
primite social și orientează comportamentul.

Stima de sine este legată de raportul dintre sinele autoperceput (ce crezi tu despre tine) și sinele
ideal (dorit),adică cum ne dorim să arătăm persoana noastră.Distanța dintre sinele actual și cel
dorit ne dă masură prețuirii stimei de sine.

CJRAE/ CJAP Călărași

Locația Gimnaziul Carol I Călărași

Perioada de desfășurare Octombrie-Noiembrie 2019

Modulul Managamentul Carierei

Competența generala: Dobândirea abilităților de autocunoaștere pentru formarea unui plan de


carieră

Competența specifică:Optimizarea încrederii și stimei de sine, validare.

Clasa/grup ținta: Elevii clasa a VIII a

Prezentarea activității:

Oamenii se cunosc prin încercările vieții, prin intermediul comportamentelor,a relațiilor sociale, a
prestațiilor personale atât în împrejurări obișnuite cât și în situații limită. În cadrul prestațiilor
personale putem distinge situații în care am avut fie eșec, fie succes care poate constitui prin
dinamica lor o sursa de autocunoaștere.

Se livrează fișa de lucru nr 4 „Steaua respectului de sine”

Vă rog să citiți cu atenție cerințele notate pe desen, apoi să completați sub fiecare răspunsul
vostru. Ultimul răspuns va fi cel din mijlocul stelei. Gândiți-vă și răspundeți cu sinceritate. Poate

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +4 021 405 62 21 Fax: +4 021 313 55 47 Email: dgetipg@edu.gov.ro
www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

sunt lucruri la care nu v-ați gândit, dar este o bună ocazie să o faceți acum!

Discuții/teme de reflecție:

- Cum te pot ajuta calitățile să obții ceea ce îți dorești în viitor?

- Există ceva ce te-ar putea împiedica?

- Dacă există, ce ai putea să faci că să depășești barierele? Cine/ce te-ar putea ajuta?

Beneficii

Produse

(fotografii, print-screen-uri, link-uri, fișe de lucru, pagini web, ghiduri, filme etc.)

Fișa nr 4 STEAUA RESPECTULUI DE SINE

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +4 021 405 62 21 Fax: +4 021 313 55 47 Email: dgetipg@edu.gov.ro
www.edu.ro
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureşti


Tel: +4 021 405 62 21 Fax: +4 021 313 55 47 Email: dgetipg@edu.gov.ro
www.edu.ro