Sunteți pe pagina 1din 19

Plan de Afacere

al companiei "NutLook" S.R.L. în scopul obţinerii unui credit bancar

Planul conţine informaţii


confidenţiale care nu pot fi
reproduse, distribuite sau utilizate
fără consimţămîntul conducerii
întreprinderii

Director: Guţu Rodica Gheorghe


Adresa: Bd. Banulescu Bodoni 61
Tel: +373 (79) 800159
e-mail: nutlook.office@gmail.com

Chişinău
Septembrie 2009
Cuprins

Rezumat........................................................................................................................................................ 3

1. Descrierea afaceriii şi obiectivele............................................................................................................ 4


2. Afacerea şi produsul................................................................................................................................. 6
3. Planul de Marketing.................................................................................................................................. 7
3.1. Piaţa şi Clienţii................................................................................................................................. 7
3.2. Strategia preţurilor............................................................................................................................ 9
4. Planul operaţional.....................................................................................................................................10
5. Managementul şi Personalul.................................................................................................................. 13
6. Riscurile.................................................................................................................................................. 16
7. Planul financiar....................................................................................................................................... 17

Anexe

Page | 2
Rezumat

Datorită înclinaţiei cererii consumatorilor din toată lumea spre produse folositoare pentru sănătate, creşte şi
cererea pentru nuci datorită conţinutului său bogat în substanţe proteice, grase, glucide, celuloză, iod, potasiu,
magneziu şi alte minerale.Este cunoscut faptul că climatul în Republica Moldova este foarte favorabil pentru
cultivarea nucilor şi volumul exporturilor de nuci este în creştere, şi mai mult de atît RM este unul din cei mai
mari exportatori din lume, ideea afacerii pe care am decis s-o înfiinţăm este una de succes.
Miezul de nucă este un produs cu valoare adaugată mare, de aceea exportînd produse cu valoare adaugată mare
este prioritară pentru creşterea economiei naţionale şi ameliorarea balanţei comerciale.

Activitatea Economică în anul 2009-2010 va fi orientată spre exploatarea la maxim a posibilităţilor de colectare,
prelucrare şi export a miezului de nucă de calitate superioară. Piaţa de desfacere pentru acest an operaţional va fi
în exclusivitate Franţa. În septembrie 2009 în incinta expoziţiei Farmer 2009 de la Moldexpo a fost încheiat un
contract avantajos de export al miezului de nucă(Nutlook 100, Nutlook 10) către SC Mercantile France în sumă
de 6248000 MDL, cantitatea de 55 tone.
Politica de Contabilitate a întreprinderii prevede :
- Utilizarea sistemului simplificat cu aplicarea partidei duble şi cu utilizarea Registrului jurnal de Evidenţă a
Operaţiilor Economice.
- Uzura ( amortizarea ) ATL se calculează prin metoda liniară.
- Modul de constatare a veniturilor şi cheltuielilor.

Avantajul competitiv al afacerii va constitui faptul că materia primă este colectată direct de la oameni, fără a fi
prelucrată, sau fără a fi importată din alte ţări, după date Comtrade o bună parte din producţie este importată din
UE de către concurenţii noştri, respectiv, aici în RM, decojită, ambalată şi exportată în UE, deci are loc parţial
un export de servicii.Deasemenea ambalarea va avea loc in vacuum, ceea ce majoritatea concurenţilor ambalarea
o fac în cutii de arton, in rezultat calitatea nucilor nucilor proprii mai superioarădecîtaconcurenţilor.
Sumele solicitate de către întreprindere vor spori posibilităţile de rulaj în vederea achiziţionării de materie primă
pentru prelucrare şi export. Suma creditului solicitat va fi recuperată timp de 12 luni calendaristice care este în
valoare de 500,000 lei .Fondatorii de asemenea vor cofinanţa întreprinderea cu suma de 74000 lei. Venitul de
Vânzări este prevăzut în sumă de 6248000 MDL, fapt ce asigură rambursarea creditului.

Formarea echipei de manageri este prerogativă managerului general, iar stabilirea statelor de personal este
stabilit în dependenţă de necesităţile etapelor operaţionale. Angajarea personalului se efectuează prin depunerea
cererii de angajare către Managerul General al Companiei, iar contractul de angajare permanentă cu persoana
respectivă va fi semnat numai după o perioadă de încercare de 1-3 luni. În afara de companie şi angajaţi mai
există ţi regulamentul intern, în care sunt stipulate detaliat principiile interne de angajare, eliberare,
comportament, relaţiile dintre angajaţi şi manageri, etica comportamentului la întreprindere.

Page | 3
1. Descrierea afacerii şi obiectivele

"NutLook" a fost fondată la 1 Septembrie 2009 în calitate de Societate cu Răspundere Limitată şi înregistrată
la Camera Înregistrării de Stat cu nr.123456789012. Capitalul Social este de 5400 lei. Activitatea întreprinderii
se axează pe colectarea miezului de nucă, gradarea, ambalarea şi exportarea acestui peste hotarele ţării.
Colectarea Miezului de nucă se va face de la gospodăriile agricole individuale din RM. Gradarea, ambalarea şi
păstrarea producţiei se va realiza în conformitate cu standardele UE utilizînd tehnologiile performante.
Multitudinea furnizorilor permite crearea unei reţele stabile şi vaste de colectare a miezului de nucă, iar
profesionalismul şi implicarea activă a personalului întreprinderiii va asigura fidelizarea clienţilor şi crearea unei
imagini de încredere pe piaţa internaţională.
"NutLook" S.R.L. îşi are oficiul în mun. Chişinău în incinta Incubatorului de Afaceri ASEM, situat pe
strada Banulescu Bodoni 61. Întreprinderea închiriază un spaţiu de depozitare cu suprafaţa 100 m.p. situat pe
strada N.Testemiţeanu 18, mun.Chişinău. În proprietatea întreprinderii se află un microbus cu o capacitate de
transportare a producţiei de 3.5 tone, precum şi un utilaj de gradare şi ambalare a prodcuţiei în vacuum.

Obiectivele "NutLook "SRL sunt următoarele :

- penetrarea pieţi UE şi obţinerea recunoaşterii imaginii în 2 ani


- îmbunătăţirea imaginii RM pe plan internaţional
- obţinerea autonomiei de creditul bancar în 5 ani
- creşterea cifrei de afaceri cu 10 % în primul an
- majorarea cotei de piaţă cu 8 % în primii 2 ani
- îmbunătăţirea imaginii produselor prin utilizarea utilajelor performante
- susţinerea produselor autohtone
- majorarea exportului cu 40 % în primii 5 ani

Misiunea Întreprinderii - îmbunătăţirea imaginii RM pe piaţa internaţională prin oferirea produselor ecologic
pure de calitate înaltă în timp rapid. Miezul de nucă oferit de companie corespunde standardelor cerute de UE,
este ambalat în conformitate cu ultimele invenţii tehnologice şi conţine elemente nutritive şi folositoare necesare
organismului uman. Furnizorii"NutLook" S.R.L.sunt gospodăriile agricole individuale din RM, astfel
întreprinderea participă la susţinerea segmentului agricol din RM, iar prin exportarea miezului de nucă ajută la
ridicarea nivelului general al economiei naţionale.

Analiza SWOT

Puncte Forte: Puncte Slabe:


- domeniu de activitate stabil - companie nou creată
- echipă tânără cu multe idei de perspectivă - cheltuieli mari la colectarea şi transportarea de la
- întreprinderea îndeplineşte toate condiţiile de acordare a creditului furnizori.
- structură organizatorică eficientă - dificultăţi în gasirea furnizorilor de miez de nucă din
- existenţa posibilităţii diversificării gamei de produse cauza lipsei mijloacelor de comunicare moderne în zona
- recuperarea in scurt timp a investiţiilor rurală
- gradul de perisabilitate foarte mic
- producţia ce corespunde standardelor UE
Oportunităţi: Ameninţări:
- cerere stabilă la miezul de nucă -dependenţa mare de condiţiile climaterice nestabile din
- creşterea rapidă a pieţii ţară
- dezvoltarea infrastructurii locale - legislaţia drastică
- apariţia unor noi tehnologii - concurenţa puternică
- existenţa mai multor furnizori
- existenţa clienţilor fideli
- extinderea afacerii prin plantarea nucilor proprii

Page | 4
Matricea SWOT

Puncte Forte: Puncte Slabe:


- domeniu de activitate stabil - companie nou creată
- echipă tânără cu multe idei de - cheltuieli mari la colectarea şi
perspectivă transportarea de la furnizori.
- întreprinderea îndeplineşte toate - dificultăţi în gasirea furnizorilor de miez
condiţiile de acordare a creditului de nucă din cauza lipsei mijloacelor de
- structură organizatorică eficientă comunicare moderne în zona rurală
Matricea SWOT
- existenţa posibilităţii diversificării
gamei de produse
- recuperarea in scurt timp a
investiţiilor
- gradul de perisabilitate foarte mic
- producţia ce corespunde
standardelor UE
Oportunităţi:
- cerere stabilă la miezul de
nucă
Punctele Tari/Oportunităţi
- creşterea rapidă a pieţii Oportunităţi/Puncte Slabe
vom utiliza punctele tari împreună
- dezvoltarea infrastructurii Se analizează punctele slabe pentru a
cu oportunităţile pentru a ne
locale putea fi depăşite de oportunităţi pentru
valorifica ideea afacerii, şi de a
- apariţia unor noi tehnologii crearea unei valori întreprinderii ,
crea un avantaj competitiv pe
- existenţa mai multor deasemenea pentru a şti stategia aplicată
piaţă.≈≈ Strategia aplicată de către
furnizori de către întreprindere
întreprindere
- existenţa clienţilor fideli
- extinderea afacerii prin
plantarea nucilor proprii
Ameninţări:
-dependenţa mare de
condiţiile climaterice
nestabile din ţară
- legislaţia drastică Punctele Tari/Ameninţări
- concurenţa puternică vom utiliza punctele tare pentru a
înfrunta ameninţările puse în cale.

2. Afacerea şi produsul
Page | 5
Colectăm miez de nucă de la persoane fizice şi gospodăriile ţărăneşti de pe întregul teritoriu al Republicii
Moldova şi îl prelucram. Oferim produse care corespund standardelor Uniunii Europene şi ambalare eficientă
care permite ca miezul de nucă sa fie depozitat pe o perioadă lungă de timp. Miezul de nucă va fi procurat de
catre noi cu preţul de 70 lei/kg - Calitatea Superioara /55 lei/kg – Calitatea I.

Utilajul care va fi utilizat in viitor va avea posibilitatea de a indeplini punctul sus-numit, lasând cît mai intactă
forma miezului de nuca şi care oferă posibilitatea sortării miezului de nucă pe 2 calitaţi: calitatea superioară –
“Nutlook 100” şi calitatea I – “Nutlook 10”

Produsul “Nutlook 100” spre deosebire de produsele similare ale concurenţilor actuali va oferi un termen de
depozitare extins. Oferind consumatorului industrial crearea unui stoc de marfa stabil în preţ şi calitate
indifferent de locatia lui geografică;

Produsul “Nutlook 100” reprezinta 40 % din cantitatea exportata si va avea pretul de livrare de 8 € ( la cursul de
referinta 16 lei per Euro)pe kilogram;

Produsul “Nutlook 10” reprezinta 60 % din cantitea exportata si va avea pretul de livrare de 6,5 €( la cursul de
referinta 16 lei per Euro) pe kilogram.

Pentru viitor se preconizează să se largească gama de produse oferite prin oferirea clienţilor de semifabricate,
nuci intregi, frunze de nuc dat fiind ca piaţa nucului sa dezvoltat atît de mult în ultimii ani.

3. Planul de Marketing

3.1. Piata şi Clienţii

Page | 6
În perspectiva următorilor 2-3 ani ramura nucului va fi continuă creştere şi dezvoltare datorită programelor
demarate în domeniu şi al cerinţelor continue al pieţii internaţionale de materie primă calitativă în special
certificată BIO. Calitatea nucii moldoveneşti este de un nivel superior pe piaţa internaţională cotaţia acesteia în
continuă creştere. Factorii ce favorizează activitatea în domeniu sunt în primul rând cei legislativi ce promovează
prelucrarea şi exportul de nucă şi miez de nucă astfel încât producătorii sunt favorizaţi prin intermediul Legii
Nucului şi al Fondului Nucului să demareze afaceri în domeniu. Sectorul din care face parte afacerea noastră
este în real progres, pentru că cererea la miez de nucă este tot mai mare. Această afacere se poate desfaşura
numai în mediu rural, pentru ca producţia pentru export pe care o achiziţionăm se gaseşte numai în zonele rurale
şi oamenilor din comunitate le este uşor să aducă produsele la un punct de colectare, plasat în zona în care
locuiesc. Punctele de colectare vor fi locate în judeţele RM, în care gospodăriile agricole individuale din
diferite comune vor avea posibilitate să-şi aducă producţia spre vînzare. Mediul rural este cel mai potrivit
pentru un centru de colectare a miezului de nucă.

Întreaga Republică este divizată în 3 zone şi anume: Zona Sud, Zona Nord, Zona Centru.
Fiecare zonă este constituită din centre de colectare amplasate în oraşele respectivelor zone si anume, centre de
colectare vor fi amplasate după cum urmează:

or. Cahul, bd. Republicii 25 (piaţa centrală)


Zona Sud or. Anenii Noi str. Stefan cel Mare 23
or. Comrat str. Lenin 101
or. Hincesti str. Padurilor 46
or. Stefan Voda Boris Glavan 15
or.Balti str. Stefan cel Mare 1A
Zona Nord or. Drochia str. Sorocii 41
or.Soroca str. Calea Baltilor 103
or. Ocnita str. Calarasovca 78
or. Orhei str. Serghei Lazo 28
Zona Centru or.Chisinau str. Testimiteanu 18 .(DEPOZIT-CENTRAL)

În fiecare punct de colectare este o persoană ce reprezintă SRL Nutlook . Centru de achiziţii va fi promovat prin
intermediul anunţurilor depude în ziarele regionale, atîit cît şi la primariile fiecărei comune din fiecare judeţ.
Deasemenea promovarea se va face şi prin intermediul pliantelor, afişelor, întîlnirilor de informare si mai ales
din "om din om".

Uniunea Europeană va fi principala piaţă de desfacere a miezului de nucă din moldova, analizînd datele
Comrade, ţările UE anii 2004-2008 , au importat cea mai mare parte din producţia miezului de nucă, ceea ce
reprezintă aproape 90 % din valorea exportului de miez de nucă din RM în toată lumea. Pentru păstrarea şi
lărgirea poziţiei pe piaţă , întreprinderea va adopta o stategie îndreptată către:

- Ridicarea calităţii produsului, şi anume prin utilizarea tehnologiilor noi avansate atît la ambalarea
produsului final cît şi la colectarea lui.
- Lărgirea sortimenului produsului, daca la moment vom exporta miez de nucă, atunci ne vom orienta şi
spre exportarea nucilor întregi, frunzelor de nucă utilizate pe scară larga atît in mediină cît şi în
cosmetologie.
- Stabilirea de preţuri mult mai convenabile decât cel al concurenţilor noştri.
- Plantarea propriilor culturi.

Page | 7
Concurenţii existenţi în acestă ramură sunt deasemenea întreprinderile existente atît în RM, cît şi peste hotare,
aceştia reprezentînd concurenţi externi din alte ţări. Pentru a determina în perspectivă care va fi poziţia
întreprinderii noastre pe piaţă vom face analiza principalilor concurenţilor noştri prin:

Analiza punctelor forte şi slăbiciunilor concurenţilor

Puncte Forte Puncte slabe


experienţă mare, preţ atractiv,
amplasament favorabil, reţea de
Monicol Ltd livrare mărfurilor relativ stabilă, materia primă - nuca este importată
asortiment variat de servicii de
transport
propria plantaţie de nuci calitatea produsului, volum mic de
AMG - Kernel
transport, experienţă mică

Prometeu-T SA experienţă mare, preţ atractiv, materia prima - nuca este importată
amplasament favorabil;

Analiza comparativă a concurenţilor

Concurenţii
Coeficient de SRL
Indicatorii Monicol Prometeu-T
Importanta „Nutlook ” AMG - Kernel
Ltd SA
Produsul sau serviciul 0,15 5 5 3 4
Preţul 0,25 5 4 3 4
Calitatea 0,25 4 4 3 3
Amplasarea întreprinderii 0,05 5 4 4 4
Distribuirea produsului 0,10 4 4 3 5
Imaginea întreprinderii 0,15 4 5 4 5
Deservirea post-vânzare 0,05 4 4 4 4
Total 1 31 30 24 29
5 puncte – excelent, 4 – bun, 3 – mediu, 2 – rău.
SRL „Nutlook ” – 4,45 ; Monicol Ltd – 4.3; AMG – Kernel – 3.25; Prometeu-T SA – 4.00

Amplasarea afacerii „Nutlook „ SRL este nu este factor foarte important în primul rînd în urma faptului că
întreprinderea achiziţionează miezul de nucă de la gospodă riile agricole individuale, si după le depozitează ,
ulterior pentru a fi exportate .Aici întreprinderea inchiriază un spaţiu de depozitare în mun. Chişinău. O parte
din baza tehnico materială a întreprinderii , adika tehnica de calcul, este amplasată în incinta incubatorului de
afaceri, iar utilajul de ambalare este situat în spaţiul inchirat de către întreprindere ceea ce îi dă întreprinderii
posibilitatea de a activa cu succes în exportul producţiei.

Promovarea. Din start activitatea companiei va fi foarte des reflectată în mass media republicană şi locală
care de fapt va reuşi să facă o reputaţie destul de pozitivă atât companiei cît şi să o promoveze. În calitate de

Page | 8
brand sau simbolică de distincţie a produselor produse de către „Nutlook „ SRL va fi utilizată simbolica
companiei – logouri, amabalaje tipice, maiouri etc.

3.2. Strategia preţurilor

În stabilirea preţurilor atît cît pentru achiziţionarea miezului de nucă de la gospodăriile agricole individuale, cît
şi a tarifelor pentru export, vom aplica stategia orientării după concurenţi - atunci cînd există o concurenţă
puternică pe piaţă şi stategia penetrării pe piaţă - deoarece întrerinderea se află la momentul lansării pe piaţa
şi vom aplica un preţ mic de cumparare pentru a atrage cît mai mulţi furnizori.

La stabilirea preţurilor pentru publicitate, „NutLook” SRL va ţine cont de condiţiile economice, dar şi de
capacitatea de plată , precum şi de tarifele aplicate de concurenţi.

Astfel întreprinderea va elabora un program amplu de promovare a produselor sale, cu un buget de 19100 lei iar
principalele activităţi de promovare vor consta din:

Nr. Denumirea activităţii Suma, lei Comentarii

Participări la expoziţii
1 700 lei Farmer Expo 2009
specializate

Notificarea producătorilor locali despre punctele de


2 Publicitate Radio Locală 8000 lei
colecatare a miezului de nucă

Articole cu caracter promoţional şi şcolarizare a


3 Publicaţii în Presa Regională 8000 lei
producătorilor locali

Conţinut despre activitatea companiei, cît şi de


4 Buclete, maiouri 2400 lei
creştere a imaginii şi familiarizare.

Total 19100 lei

Departamentul de marketing v-a monitoriza şi va ţine sub control ca produsele sa fie livrate la timp .

4. Planul operaţional

La baza activităţii întreprinderii stau anumite operaţiuni ce se vor desfăşura pe parcurs după cum urmează:

 Depozitul Central cu suprafaţa de 100mp. este amplasat în or. Chişinău str. Testemiţeanu 18. Depozitul
este arendat de la Firma Hornet-MIG I.I. , conform contractului nr.2138 din 09.09.09. (vezi Anexe)

 Conform contractului plata lunară pentru arenda depozitului reprezintă 1000 lei/lunar.

 În depozit va fi amplasat utilajul HiCube Eco-forte de ambalare (valoare=3600 euro) care ambalează
produsul în saci de polietilenă a cîte 15 kg în sac în vacuum.

Page | 9
 În depozit va fi amplasat un cîntar tip Mercury 130F care va realiza cîntarirea produsului a cîte 15 kg.

Cheltuielile operaţionale pentru realizarea acestui proces reprezintă:

Denumirea Preţul Cantitate Costul

Sac polietilena 3 lei 400 saci 1200 lei

Energie electrică consumată


1 KW/h=1 leu 100 KW/h 100 lei lunar
lunar de utilat

Capacitatea Utilajului Un sac/minut 6h 4o minute

Calcul = 6000 kg /15 kg= 400 saci; 400 saci * 1 minută= 400 minute / 60= 6h 40
minute ; 6h40 minute*100 KW/h=666.40 KW; 666.40 KW*1 leu= 666.40 lei

Cheltuieli energie
200 lei lunar
electrică

Calcul Cheltuieli Totale - 666,40+200 = 866.40 lei

Întreprinderea va procura un automobil de marca Mercedes la valoarea de 5000 euro. Acesta va realiza rute în
zone pentru a colecta miezul de nucă de la punctele de colectare din Republică. Rutele se vor efectua o data în
săptamînă şi vor fi organizate săptăminal conform graficului:

Ruta I

№ Punct Vizită Zona Sud Km parcurşi Litri consum

1 Chişinău - Cahul 168,0 23,52


2 Cahul – Comrat 81,0 11,34
3 Comrat – Hînceşti 66,0 9,24
4 Hînceşti – Chişinău 36,0 5,04

Page | 10
5 Chişinău - Ştefan-Vodă 103,0 14,42
6 Ştefan-Vodă - AneniiNoi 66,0 9,24
7 AneniiNoi - Chişinău 37,0 5,18

Total 557,0 77,98

Ruta II

№ Punct Vizită Zona Nord Km parcurşi Litri consum

2 Chişinău - Edineţ 192,0 26,88


3 Edineţ - Soroca 105,0 14,7
4 Soroca - Drochia 42,0 5,88
5 Drochia - Bălţi 36,0 5,04
6 Bălţi - Orhei 85,0 11,9
7 Orhei - Chişinău 46,0 6,44

Total 506,0 70,84

Total săptămînal 1063,0 148,82

Total lunar 4252,0 595,28

TOTAL SUMA LEI (595,28*10,40) 6190,92

Page | 11
Planul de acţiuni ce va avea loc în cadrul întreprinderii de la înfiinţarea acesteia pînă la
începerea achiziţionării miezului de nucă este prezentat în următorul tabel :

Planul de acţiuni pe zile , luna Septembrie


Activitatea
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Înregistrarea
întreprinderii
Procurarea
utilajelor şi
închirierea
spaţiului
Recrutarea şi
angajarea
personalului
Instalarea
utilajelor
Organizarea
campaniei
publicitare
Deschiderea
afacerii,
începerea
colectării
producţiei
Total zile 26
5. Managementul şi Personalul

„NutLook” SRL este o întreprindere mică care are în prezent 10 angajaţi. Structura organizatorică a
întreprinderii arată în felul următor:

Director general

Contabil- Manager Manager Manager Responsabil


Sef Marketing achiziţii Export Depozit

Soferi Paznici

În calitate de Director activează Guţu Rodica, magistru în economie cu studii universitare complete,
efectuate în Academia de Studii Economice a Moldovei, facultatea Business şi Administrarea Afacerilor,
specialitatea Business şi Administrare şi studii postuniversitare facultatea Business şi Administrarea
Afacerilor, specialitatea Business Internaţional. Directorul general posedă doi ani de experienţă în muncă,
activând în cadrul unei companii internaţionale. Cunoştinţele acumulate, deprinderile formate şi
personalitatea de lider o ajută să iniţieze o afacere inovatoare şi să gestioneze eficient o echipă competentă.

Contabilul - şef al întreprinderii, Moraresco Tatiana, de asemenea absolventă a Academiei de Studii


Economice a Moldovei, deţine cunoştinţe şi abilităţi de lucru cu asemenea programe informaţionale (MS
Office (Word, Excel, Access),1C (soft de contabilitate versiunea 8.0.) , EVIEWS(soft de statistică)) .

Burlacu Gelu, Manager achiziţii, posedă o personalitate carismatică şi energică, ceea ce îi facilitează
crearea şi menţinerea relaţiilor durabile cu furnizorii. Un atu al său reprezintă studiile universitare şi
postuniversitare efectuate în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, precum şi experienţa de
cinci ani în domeniul achiziţiilor şi transporturilor .

Ca expert internaţional, este angajată Gulipescu Marina, Manager marketing, ce deţine studii academice
obţinute la Academia de Studii Economice din Bucureşti în domeniul marketingului. Experienţa ei
internaţională este un avantaj pentru întreprinderea noastră, fiind în pas cu standardele europene.

În calitate de manager pe export este angajată Vodă Elena, absolventă a de Studii Economice a Moldovei
şi studentă la masterat, specialitatea Business Internaţional. Cunoştinţele ample în domeniul operaţiunilor
vamale şi relaţiile deja stabilite cu reţeaua de transportatori obţinute anterior, demonstrează calificarea înaltă
a acestui angajat .

Deasemenea, în cadrul întreprinderii, activează doi paznici, un şofer şi o persoană responsabilă pe depozit.
Echipa sus menţionată este tânără, înalt calificată, energică şi ambiţioasă de a obţine rezultate importante pe
plan internaţional.
În continuare prezentăm tabelul ce conţine informaţii referitoare la fondul de salarizare al întreprinderii „NutLook”.

Total
Nume Venit Impozit Fondul
Nr.d/o Funcţia Sal.calc. CASintr. CAMintr. Scutirea CASp. CAMp. spre
Prenume Impoz. pe venit Salarial
plată
1 Guţu Rodica Director 7000 1610 245 600 420 245 5735 692,25 5642,75 8855
Morarescu
2 Contabil 5000 1150 175 600 300 175 3925 420,75 4104,25 6325
Tatiana
3 Burlacu Gelu Mg Achiziţii 5000 1150 175 600 300 175 3925 420,75 4104,25 6325
Gulipescu Mg
4 4000 920 140 600 240 140 3020 285 3335 5060
Marina Marketing
5 Vodă Elena Mg Export 4500 1035 157,5 600 270 157,5 3472,5 352,88 3719,62 5692,5
6 Levinte Victor Şofer 3600 828 126 600 216 126 2658 230,7 3027,3 4554
Bobeico
7 Paznic 2500 575 87,5 600 150 87,5 1662,5 116,37 2146,13 3162,5
Sergiu
8 Cuşnir Vasile Paznic 2500 575 87,5 600 150 87,5 1662,5 116,37 2146,13 3162,5
Ţurcanu Petru Responsabil
9 3000 690 105 600 180 105 2115 149,25 2565,75 3795
Depozit
Total 37100 8533 1298,5 x 2226 1299 28175,5 2784,32 30791,18 46931,5

Cheltuieli Salariu 12 luni - 563178 lei

Angajaţii „NutLook” SRL sunt de asemenea şi fondatori ai acestei companii, ceea ce constituie o motivaţie foarte puternică de a forma o echipă de lucru
eficientă, care va duce la creşterea bunăstării întreprinderii.Salariile au fost stabilite de comun acord cu angajaţii, în funcţie de responsabilităţile şi capacităţile care
le revin.Politica salarială, nu va suferi modificări în cursul anului de gestiune şi va fi revăzută în dependenţă de rezultatele financiare obţinute la sfîrşitul anului.
Salariul a fost calculat în conformitate cu Legea Salarizării din Republica Moldova şi Codul Fiscal al Republicii Moldova .
Anul curent, conform legislaţiei, salariul angajaţilor se calculează în felul următor: Din salariul
calculat se reţin contribuţiile:

- Asigurarea socială (23%) achitată de către întreprindere


- Asigurarea Socială (6%) achitată de către angajat;
- Asigurarea Medicală Obligatorie (3,5%) achitată de către întreprindere;
- Asigurarea Medicală Obligatorie (3,5%) achitată de către angajat.

Toţi angajaţii întreprinderii „NutLook” dispun de scutire personală, ce constituie 600 lei lunar.
Impozitul pe venit este stabilit în două cote: 7% se aplică la un venit de până la 2100 lei lunar
(inclusiv), excedentul fiind deja impozitat la cota de 15%. Prezentăm drept exemplu calcularea
salariului directorului general:

1. Contribuţiile achitate de către întreprindere

Salariul calculat * CAS(23%) + Salariul calculat * CAMO(3,5%)

7000*0,23+7000*0,035=1855 (lei)

2. Contribuţiile achitate de către angajat

Salariul calculat * CAS(6%) + Salariul calculat * CAMO(3,5%)

7000*0,06+7000*0,035=665 (lei)

3. Calcularea venitului impozabil

Salariul calculat – Scutirea personală – CAS – CAMO ; 7000-600-420-245=5735 (lei)

4. Calcularea impozitului pe venit

2100-7%=147 (lei) 3635-15%=545 (lei;) 147+545=692 (lei)

5. Calcularea salariului spre plată

Salariul calculat – CAS(23%) – CAMO(3,5%) – IV ; 7000-665-692=5642 (lei)

6. Din fondul de salarizare se alocă

Salariul calculat + CAS(23%) + CAMO(3,5) ; 7000+1610+245=8855 (lei)

Analogic se calculează salariile tuturor angajaţilor.

• Regimul de lucru al "NutLook " SRL este de la 9 AM - 6 PM, întreruperea de la 1 PM - 2


PM – oficiul principal.
• Regimul de lucru al soferilor va fi flexibil în dependenţă de necesitatea colectării producţiei
din zonele de colectare
6. Riscurile

Lansarea şi dezvoltarea afacerii este supusă unor riscuri posibile dintre care nominalizăm:

Riscurile interne:

- riscurile legate de aprovizionare şi desfacere (contracte care nu au putut fi onorate de către


furnizori, îngustarea pieţei de desfacere , condiţii climaterice neprielnice care au dus la scăderea
roadei anuale de nuci, apariţia unor boli, care ar duce la scăderea calităţii miezului de nucă);
- riscurile tehnologice (imposibilitatea achiziţionării tehnologiei moderne din cauza problemelor
legate în principal de finanţarea investiţiilor);
- riscurile generate de factorul uman. Riscurile privind personalul se referă la furturi sau la falsuri
realizate de către propriii angajaţi ai întreprinzătorului,insuficienţa de experienţă ;
- riscurile informaţionale (imposibilitatea de a ţine pasul cu noile tendinţe ale pieţei).

Riscurile externe:

- riscurile politice se referă la instabilitatea politică din interiorul ţării, precum şi a relaţiilor dintre
ţara noastră şi ţările cu care dorim să colaborăm;
- riscurile financiare, eventuala acutizare a crizei finaciare globale ar putea reduce cererea externă
faţă de produsul nostru, instabilitatea valutară duce la modificarea frecventă a preţului, menţinerea
leului puternic defavorizeză producţia noastră pe plan extern;
- riscurile contractuale se refera la nerealizarea de către partener a obligaţiilor pe care şi le-a asumat
prin contracte.

Riscurile pure:

- incendiul
- inundaţiile sau alte tipuri de evenimente catastrofice naturale
- furtul
- decesul unor membri foarte importanţi din cadrul personalului
- falimentul clientului etc.

În măsura în care aceste riscuri pot fi analizate statistic, el pot fi asigurate. Echipa „Nutlook” S.R.L
are pregătirea eficientă de a gestiona oricare dintre aceste riscuri. Vom utiliza, în dependenţă de caz,
una din următoarele strategii:

- Evitarea situaţiilor de risc


- Prevenirea riscurilor.
- Transferul riscurilor asupra altei organizatii - asigurarea.
- Asumarea riscurilor

Page | 16
8. Planul financiar

Pentru realizarea scopului propus sunt necesari 574000 lei drept investiţie iniţială, dintre 74000 lei
sursele proprii, restul sumei de 500000 lei - credit bancar, care va fi utlizat pentru:

1. Procurarea unui autoturism de marca Mercedes Benz, costul 80000 lei.


2. Procurarea utilajului în valoare de 57600 lei.
3. Procurarea materiei prime de la gospodăriile agricole individuale în valoare de 362400 lei

Condiţiile de Creditare:

- Valoarea creditului – 500.000 lei


- Dobînda Bancară - 15 % anual
- Perioada de creditare - 1 an
- Periodicitatea rambursării - Lunar

Graficul Rambursării Creditului

Suma la
Rata de Dobînda
Data încep. Dobînda Soldul final Plata Lunară
Rambursare Cumulată
perioadei
01.10.2009 500000 6250 41666.66667 458333.3333 6250 47916.66667
01.11.2009 458333.3333 5729.1667 41666.66667 416666.6667 11979.16667 47395.83333
01.12.2009 416666.6667 5208.3333 41666.66667 375000 17187.5 46875
01.01.2010 375000 4687.5 41666.66667 333333.3333 21875 46354.16667
01.02.2010 333333.3333 4166.6667 41666.66667 291666.6667 26041.66667 45833.33333
01.03.2010 291666.6667 3645.83333 41666.66667 250000 29687.5 45312.5
01.04.2010 250000 3125 41666.66667 208333.3333 32812.5 44791.66667
01.05.2010 208333.3333 2604.1667 41666.66667 166666.6667 35416.66667 44270.83333
01.06.2010 166666.6667 2083.3333 41666.66667 125000 37500 43750
01.07.2010 125000 1562.5 41666.66667 83333.33333 39062.5 43229.16667
01.08.2010 83333.33333 1041.6667 41666.66667 41666.66667 40104.16667 42708.33333
01.09.2010 41666.66667 520.83333 41666.66667 0 40625 42187.5
Total 3250000 40625 500000 2750000 338541.7 540625

Pentru atingerea scopurilor propuse bugetul de cheltuieli planificat este de 54755577 lei. Bugetul de
cheltuieli a fost planificat în varianta pesimistă, considerînd maximumul cheluielilor posibile, însă
multe poziţii la acest capitol ar putea fi reduse considerabil în condiţii de utilizare raţională a
materialelor.

Pragul De Rentabilitate

Pragul de rentabilitate = Cheltuieli Fixe Totale/|Pret Unitar – Cheltuieli Variabile Totale

PR(Nutlook 100) = 1324997/128-78.57 = 16361.64 kg≈ 16 tone

PR(Nutlook 10) = 1324997/104-63.57 = 20003.85 kg≈ 20 tone

Page | 17
Prognoza
Cheltuieli Privind Vînzărilor
Achiziţionarea 2009-2010
Mizului de Nucă 2009-2010

Tip Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie
Tip
produs Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August
kg ∑ lei kg ∑ lei kg ∑ lei kg ∑ lei kg ∑ lei kg ∑ lei kg ∑ lei Kg ∑ lei kg ∑ lei kg ∑ lei
produs
NutLoo kg ∑ lei kg ∑ lei kg
k 100
2400 168000 2400 168000 2400 ∑168000
lei kg2400 ∑ 168000
lei kg 2400∑ lei kg 2400
168000 ∑ lei168000
kg ∑ lei 168000
2400 kg ∑ lei
2400 kg
168000 ∑2400
lei kg
168000 ∑ 2400
lei kg ∑ lei
168000

NutLook
NutLoo 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 25600 2000 256000 200 2560
k100
10
3600 198000
0 3600 198000
0 3600 198000
0 3600 0198000 3600 0 198000 36000 198000 3600
0 198000 3600
0 198000 3600
0 198000 3600 198000
0 00

NutLook 3000 366000


31200 3000 31200 3000
Total 6000 6000 366000 6000 31200
3660003000
600031200 30006000
366000 31200 3000 6000
366000 31200366000
3000 6000
31200 366000
3000 31200 366000
6000 3000 31200
6000 3000
366000312000
6000 300 3120
366000
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

56800 56800 56800 56800 56800 56800 56800 56800 56800 500 5680
Total 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 568000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Raportul Privind Fluxul Mijloacelor Băneşti 2009-2010


Sep. Oct. Noi. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sep. Total
45054
1 Sold Initial 1711 54105.33333 106520.5 160456.5 215913.3333 272391 329389.5 389208.8333 512410 950249.8333 1389610.5 1389610.5
9
Incasari din 56800
568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 6248000
Vinzari 0
Alte Incasari
Incasari sub 50000 500000
forma de 0
credit bancar
Incasari de la
74000 74000
Fondatori
57400 56800
2 Total Incasari 568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 568000 6822000
0 0
Plati Banesti 36600 36600
366000 366000 366000 366000 366000 366000 366000 366000 3660000
(Furnizori) 0 0
Transportare 6191 6191 6191 6191 6191 6191 6191 6191 6191 6191 61910
Procurare
57600 57600
Utilaj
Cintar 2500 2500
Masina 80000 80000
Salarii 46931 46931 46931 46931 46931 46931 46931 46931 46931 46931 46931 46931 563172
47916.666 47395.833 46354.166 45833.333 44791.666 44270.833 43229.166 42708.333
Dobinda/credit 46875 45312.5 43750 42187.5 540625
67 33 67 33 67 33 67 33
Publicitate 5000 4500 4000 3000 1000 500 500 200 200 200 19100

Plati la Export
36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 396000
+ Transport

Chelt.de
2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 2067 20670
Producere

Arenda Spatiu 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 13000
Alte Plati 5000 5000 6000 6000 7000 7000 7000 5000 4000 4000 3000 2000 61000
57228 50613
3 Total Plaţi 515605.6667 515584.8333 514064 512543.1667 511522.3333 511001.5 508180.6667 506659.8333 130160.1667 128639.3333 43187.5 5475577
9 9
51241
4 Sold Final 1711 54105.33333 106520.5 160456.5 215913.3333 272391 329389.5 389208.8333 450549 950249.8333 1389610.5 2736033.5
0

Page | 19