Sunteți pe pagina 1din 1

TRIUNGHIUL ISOSCEL ( FISA DE LUCRU ) Clasa a 6 a

1. Perpendiculara din A pe bisectoarea ( BD a ∆ ABC ( D∈AC ) intersectează pe BC în E.


Calculați lungimea [CE] dacă AB = 10 cm și BC = 13 cm.

2. În ∆ ABC fie mediana [ BD ] și G centrul de greutate a ∆ ABC . Dacă BD + GB = 60 cm


calculați BD și BG.
3. Fie M un punct pe latura [BC] a ∆ oarecare ABC . De aceeași parte a dreptei BC , fie
DB⊥BC și EC⊥BC a .î. BD = CM și EC = BM . Să se demonstre că ∆ DME este
dreptunghic isoscel.
4. Triunghiul isoscel ABC , de bază [ BC ] , are perimetrul egal cu 18 cm. Fie AM ⊥BC , M
∈( BC ) . Daca perimetrul ∆ ABM este de 12 cm , calculati AM.

5. Se consideră ∆ ABC , m (∢ BAC ) = 36° , m(∢ ACB ) =72° . În punctul M , mijlocul [AC] se
construiește o dreaptă perpendiculară pe AC , care intersecteaza dreapta BC în
punctul D și cu [AB] in punctul N . Arătați că:
a) [ AD ] ≡[ DC ]
b) [ CN este bisectoarea ∢ ACB.
3
6. Fie ∆ ABC , M mijlocul laturii [ BC ] și AM = AB . Dacă perimetul ∆ BAM este 2 ∙BC ,

arătați că ∆ AMC este isoscel .


7. În ∆ ABC bisectoarele unghiurilor ∢ B și∢ C se intersectează în D. Știind că
m(∢ BOC )=130° calculați:
a) m (∢ BAC) b) m (∢ ABC ) in cazul când ∆ ABC este isoscel ( AB = AC ) .
8. În ∆ ABC m(∢ A) este jumătate din măsura unghiului exterior ^
BCD , unde C∈( AD ) .

Demonstrați că ∆ ABC este isoscel .


9. Pe dreapta suport a laturii [ AC ] a triunghiului isoscel ABC , AB=AC se consideră
punctul M aî BM=MA=BC . Să se calculeze masurile unghiurilor triunghiuluiABC.

S-ar putea să vă placă și